Krízové riadenie

Referent útvaru krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie:
Júlia Výbohová
 
    048 - 413 59 96
        +421 918 281 468

julia.vybohova@dfnbb.sk

 

Civilná ochrana

Ochranu svojich zamestnancov a pacientov zabezpečuje Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica v zmysle platnej legislatívy.

Referent civilnej ochrany:
Zuzana Chlebovcová
 048 - 472 65 46
 

 

Súvisiace dokumenty:

Výpis z dokumentu "ANALÝZA ÚZEMIA ÚZEMNÉHO OBVODU OKRESNÉHO ÚRADU BANSKÁ BYSTRICA Z HĽADISKA MOŽNÝCH MIMORIADNYCH UDALOSTÍ"


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub