(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

MR vyšetrenie bez potreby celkovej anestézie

MR vyšetrenie bez potreby celkovej anestézie

MR vyšetrenie bez potreby celkovej anestézie

Vytvorené: 15.03.2019, Aktualizované: 21.12.2021, Autor: DFNBB

S účinnosťou od 01.03.2019 sa na vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MR vyšetrenie) objednávajú ambulantní pacienti bez potreby celkovej anestézie samostatne, resp. prostredníctvom svojho odosielajúceho lekára, a to priamo na MR pracovisku vo FNsP F.D.Roosevelta. Na vyšetrenie je potrebné priniesť žiadanku odosielajúceho lekára.

Objednávanie je možné každý pracovný deň v čase od 08:00 do 14:00 h. na čísle 048 - 441 34 62.