(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

MUDr. Oliver Petrík, PhD.

MUDr. Oliver Petrík, PhD.

MUDr. Oliver Petrík, PhD.

Vytvorené: 25.09.2015, Aktualizované: 21.12.2021, Autor: DFNBB

ACB Rukoväť plavca záchranára: Vodná záchranná služba Slovenskej republiky / K. Králinský, G. Varnai, M. Bence, P. Bielik, S. Čársky, T. Dovjak, E. Flaška, F. Genšor, O. Petrík, M. Žiak, M. Žuffová. - Banská Bystrica : SZU, 2009. - 116 s. - ISBN 978-8089352-28-9.

ADD Pohľad anestéziológa na manažment rázštepu pery novorodenca  / O. Petrík, J. Čutora,  S. Valentová, M. Hanula, K. Králinský In:  Lekársky obzor: Odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave – ISSN 0457-4214 ročník LXII, č: 4, s. 139 – 141

ADE  Porovnanie dvoch pediatrických intraoseálnych ihiel (B.I.G. a PBMN) na prasačom modely - prospektívna štúdia / K. Králinský, O. Petrík, F. Genšor, E. Adamecká, E. Balogová, M. Beňačka. In: Urgent Med. - ISSN 1212-1924. - Roč. 11, č. 3 (2008), s.    27-30.

ADE  Manažment bolesti u detí v „prvej línii“ /K. Králinský, P. Bielik, P. Brunčák, V. Kovács, O. Petrík, I. Králinská In: Jak na bolesť, roč. 2013  ISSN 1214-5157 s. 46-57

ADE  Urgentná medicína / K. Králinský, O. Petrík, F. Genšor - In: Urgentní medicína. - ISSN 1212-1924 - Roč. 11, č. 3 (2008), s. 27-29

ADF Intraoseálny prístup - plnohodnotná alternatíva podávania liekov v urgentnej situácii / K. Králinský, O. Petrík, B. Takáč, P. Bielik, L. Zaťko, J. Salus, P. Časnocha, F. Genšor, M. Žiak, P. Brunčák, R. Rusnák. In: Slovenský lekár: odborný recenzovaný časopis. – ISSN 1335-0234. - Roč. 21, č. 3-4 (2011), s. 48-51.

ADF Dehydratácia - život ohrozujúci stav v pediatrii. Kazuistiky / K. Králinský, O. Petrík, P. Kirschner, V. Kravec. In: Pediatria pre prax. - ISSN 1337-4443. - Roč. 11, Suppl. 1 (2010), s. 14-17.

ADF "Critical pertusis" - incidencia, diagnostika a terapeutické možnosti / K. Králinský, O. Petrík, L. Maďarová, B. Takáč, A. Strečková, E. Bottková, C. Klement, B. Ťažký, J. Tuhársky - In:  Pediatria (Bratislava). - ISSN 1336-863X - Roč. 10, N (2015), s. 11-12.

ADF Komplikácie očkovania u tehotných žien a ich manažment / K. Králinský, I. Gondová, O. Petrík, P. Bielik In: Gynekológia pre prax – ISSN 1336-3452 – Roč. 2015, 13(2), s-    63-65

ADF Naše skúsenosti s kaudálnou blokádou  pri cirkumcízii v detskom veku /  M. Hanula, P. Kenderessy, J. Čutora, O. Petrík, K. Králinský In: Lekársky obzor: Odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave – ISSN  0457-4214 ročník LXII, č: 4, s. 135 – 138

AFD "Technology dependent children" - úvod do problematiky / K. Králinský, O. Petrík. In: Internal Meeting SPIS SPS "Látky 2013", "Technology Dependent Children" pediatrická anestézia, Látky, 4. - 6. 4. 2013 [Zborník abstraktov (CD-ROM)]. Banská Bystrica: SZU, 2013. - ISBN 978-80-89352-95-1. - 4 s.

AFG Intraoseálny prístup - praktické porovnanie dvoch typov pediatrických intraoseálnych ihiel / K. Králinský, O. Petrík, F. Genšor, B. Takáč, E. Adamecká, E. Balogová, M. Beňačka. In: Česko-Slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč. 66, S1 (2011), s.19.

AFG Fatálny priebeh respiračných komunitných infekcií v detskom veku - kazuistiky [XI. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou, Košice, 4. - 6. 6. 2015] / K. Králinský, O. Petrík, L. Maďarová, B. Takáč, K. Okáľová, A. Strečková, E. Bottková, M. Fabiánová, C. Klement, B. Ťažký, J. Tuhársky - In: Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328 - Roč. 70, Suppl. 1 (2015), s. 25-26.

AFG Štandardizácia sedácie/analgézie ako prevencia delíria a abstinenčného syndrómu (II. KPAIM SZU DFNsP BB protokol/ O. Petrík, P. Kenderessy, K. Králinský, In: Zborník príspevkov XII Sympózium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ ISBN 978-80-905684-8-8

AFH Pneumothorax pri cystickej prestavbe pľúc / Z. Petríková, M. Matušicová, O. Petrík, B. Takáč, K. Králinský, E. Bubanská, P. Szépe - In: Festival kazuistík z pediatrie, Žilina, 23.-24.3.2012 [Zborník abstraktov]. - 2012. - s. 36-37.

AFH Supraklavikulárny blok / M. Hanula, J. Čutora, P. Kenderessy, O. Petrík, K. Králinský - In: Internal Meeting SPIS SPS "Látky 2013", "Technology Dependent Children" pediatrická anestézia, Látky, 4. - 6. 4. 2013 [Zborník abstraktov (CD-ROM)]. - Banská Bystrica: SZU, 2013. - ISBN 978-80-89352-95-1. - 2 s.

AFH "Technology dependent children" – úvod do problematiky.  / K. Králinský O. Petrík. In: Internal meeting. Sekcia pediatrickej intenzívnej starostlivosti: Zborník abstraktov ISBN 978-80-89352-95-1

AFH Naše skúsenosti s parenterálnou výživou v detskej intenzívnej medicíne./ O. Petrík. In: Internal meeting. Sekcia pediatrickej intenzívnej starostlivosti: Zborník abstraktov ISBN 978-80-89352-95-1

AFH Paliatívna starostlivosť o pediatrického intenzivistického pacienta na II. KPAIM SZU. Alebo: „Ako to robíme my“ / O. Petrík, K. Králinský. In: Internal meeting. Sekcia pediatrickej intenzívnej starostlivosti: Zborník abstraktov ISBN 978-80-89352-95-1

AFH Potreba personalizácie premedikácie / O. Petrík, J. Čutora, P. Kenderessy, K. Králinský. In: 22. Kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou 2015: Zborník  abstraktov ISBN 978-80-89721-06-01

AFH „Technology dependent children“ v starostlivosti pediatra prvého kontaktu  / K. Králinský, O. Petrík, B. Takáč, I. Valachová, M. Hanula, J. Čutora, K. Okáľová      In: Pediatria: recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis -  ISSN 1336-863 X. ročník 2013,  č: 8 s.10 – 11.

BDF Intraoseálny prístup - praktické porovnanie dvoch typov pediatrických intraoseálnych ihiel / K. Králinský, O. Petrík, F. Genšor, E. Adamecká, E. Balogová, M. Beňačka, M. Gréčová - In: Pediatria pre prax. - ISSN 1336-8168 - Roč. 9, č. 5 (2008), s. 285-287.