Najčastejšie chyby pri skríningu novorodencov

 • nesprávne urobené odbery suchej krvnej vzorky: 
  • málo nasatý papierik 
  • rozmazaná kvapka
  • znečistený povrch papierika neznámym roztokom
 • neskoré odoslanie vzoriek s protokolom
 • chybne vyplnený Protokol
 • chýbajú poznámky o novorodencovi
 • chýba údaj o PLDD
 • doplnené neznáme skratky do poznámok
 • nesprávne napísaný dátum druhého odberu (totožný s dátumom prvého odberu)
 
 
 
 
 

Správny odber - presiaknuté obe strany papierika:

  

 

Nesprávny odber - nedostatočné množstvo krvi:

 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS