Ambulancia pediatrickej nefrológie

 

Prízemie, číslo dverí 021
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Pondelok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30 MUDr. Martin Dluholucký
Utorok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30 MUDr. Martin Dluholucký
Streda 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30 MUDr. Martin Dluholucký
Štvrtok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30 MUDr. Martin Dluholucký
Piatok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30 MUDr. Martin Dluholucký
 

Objednávanie pacientov:

- osobne alebo telefonicky v čase od 09:30 do 13:00 hod. Súrne / akútne prípady nevyžadujú objednávanie, ich vyšetrenie je vždy uprednostnené. 

 

Informácia ohľadom výsledkov vyšetrení: 

- denne v čase od 13:30 do 15:00 hod. 

Príprava na vyšetrenie
Pacienti v rámci prvovyšetrenia nemusia byť nalačno, bez špeciálnej prípravy, uprednostňujeme odosielanie pacientov s kompletnou zdravotnou dokumentáciou pacienta. Odosielajúci lekár je povinný na výmennom lístku stručne zadefinovať a popísať problémy pacienta a priložiť výsledky ním realizovaných vyšetrení, na základe ktorých je nefrologické vyšetrenie indikované (nestačí len výmenný lístok so žiadosťou o vyšetrenie !!!). Pri nutnosti vykonania laboratórnych alebo iných vyšetrení pacientov objednáme na presný termín a poučíme ich, respektíve zákonného zástupcu, o príprave k odberom/vyšetreniam. 
 
Dialyzačné centrum - jediné pracovisko detskej hemodialýzy na Slovensku - KLIK pre viac informácií
 
Hlavná problematika
Poskytujeme komplexnú diagnosticko – liečebno - preventívnu ambulantnú a lôžkovú starostlivosť o deti a dorast s vrodenými vývojovými vadami močovej sústavy, infekčnými ochoreniami močovej sústavy, nočným pomočovaním sa, chronickými zápalovými ochoreniami obličiek, nedostatočnou funkciou obličiek, prípadne zlyhávajúcimi obličkami a rôznymi patologickými nálezmi v moči. V rámci laboratórnej diagnostiky využívame služby Oddelenia klinickej biochémie, imunológie, hematológie s možnosťou kompletnej diferenciálnej diagnostiky nefropatií (poškodenia práce obličiek). Úzko spolupracujeme s urológmi pri vyšetrovaní a chirurgickom riešení vrodených vývojových chýb močovej sústavy (obličky, močovody, močový mechúr), využívajúc spektrum rádiologických (cystografia, intravenózna urografia, počítačová tomografia, magnetická rezonancia) a scintigrafických vyšetrení (statická/dynamická scintigrafia obličiek, scintigrafia prištítnych teliesok).

Pri nutnosti odberu vzorky obličkového tkaniva (tzv. renálnej biopsii) je dostupný erudovaný personál (sonografista, nefrológ, anestéziológ, patológ), ktorý má dlhodobé skúsenosti s realizáciou takéhoto invazívneho výkonu. Biopsia sa vždy vykonáva v celkovej anestézii (dieťa/pacient nesmie cítiť bolesť počas výkonu a po ňom, minimalizácia komplikácií súvisiacich s nespoluprácou dieťaťa počas výkonu) pod ultrasonografickou kontrolou za prísnych aseptických podmienok po predchádzajúcom adekvátnom poučení pacienta/zákonných zástupcov o prínose a možných rizikách výkonu s nutnosťou podpísania tzv. Informovaného súhlasu s diagnostickým výkonom. Komplexnú starostlivosť o pacientov s terminálnym zlyhaním obličkovej funkcie poskytuje Dialyzačné centrum DFNsP, dostupné pre všetkých pacientov, bez rajonizácie. Máme dlhodobé skúsenosti s klasickou hemodialýzou a pobrušnicovou (peritoneálnou) dialýzou, ale aj inými mimotelovými eliminačnými metódami (kontinuálna veno-venózna hemofiltrácia, kontinuálna veno-venózna hemodiafiltrácia, terapeutická plazmaferéza). Pre pacientov zaradených v čakacej listine na nepríbuzenskú transplantáciu obličky, pacientov po transplantácii obličky, dialyzovaných pacientov a pacientov so závažným obličkovým ochorením a ich rodičov poskytujeme možnosť telefonickej konzultácie 24 hodín denne 7 dní v týždni !

Tvoríme neoddeliteľnú súčasť Transplantačného centra FNsP, F. D. Roosevelta s možnosťami komplexnej predtransplantačnej, peritransplantačnej  (počas výkonu) a potransplantačnej starostlivosti na II. KPAIM a II. DK DFNsP s ďalším dôsledným sledovaním pacientov v nefrologickej ambulancii. 

E-MAIL: nefro@dfnbb.sk
Mobil: 0915 838 405
Priama linka: 048 -472 65 43
Kontaktovanie ambulancie zvonku

Interná klapka: 3343
Nefunguje s predvoľbou 472, iba ako vnútorná klapka v rámci nemocnice!!!
Lekár
MUDr. Martin Dluholucký
Sestra
Božena Turzová

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub