Ambulancia pediatrickej neurológie

 

 

1. poschodie, číslo dverí 137
Deň Ordinačné hodiny Poznámka
Pondelok 07:30-13:30 14:00-15:30  
Utorok 07:30-13:30 14:00-15:30  
Streda 07:30-13:30 14:00-15:30  
Štvrtok 07:30-13:30 14:00-15:30  
Piatok 07:30-13:30 14:00-15:30
EMG, ambulantné
podávanie liekov

 

Lekári: MUDr. Katarína Okáľová, PhD.
            MUDr. Katarína Tabačáková
            MUDr. Eva Trúsiková

 

Telefonické hovory prijíma ambulancia v pracovné dni v čase od 12:00 do 15:00 hod. Mimo tohto času sa dovoláte na Registráciu - recepciu, kde Vám poskytnú potrebné informácie.
Konzultácie lekár poskytuje v čase 12:00 - 13:00 hod., objednávanie pacientov v čase 14:00 - 15:00 hod.

Príprava na vyšetrenie:

  • na prvovyšetrenie je potrebný odporúčací list s definovaním zdravotných ťažkostí,
  • na prvovyšetrenie si prineste celú zdravotnú dokumentáciu, alebo výpis z dokumentácie,
  • deti nemusia byť nalačno,
  • pred EEG vyšetrením je potrebné umyť si vlasy a neošetrovať ich žiadnymi kozmetickými prípravkami,
  • vyšetrenia nie sú bolestivé,
  • pacientov objednávame na vopred určenú hodinu, na vyšetrenie sa dostavte s krátkym predstihom,
  • akútne stavy majú prednosť,
  • v prípade, že sa nedostavíte na objednané vyšetrenie, oznámte nám to vopred.

Hlavná problematika:

Neurologická ambulancia zabezpečuje starostlivosť o deti s neurologickými ochoreniami, t.j. jedná sa o ochorenia mozgu a miechy, ochorenia periférnych nervov, nervovosvalové ochorenia, a do určitej miery aj ochorenia kostry a kĺbov, vo vekovej kategórii od 0 do dovŕšeného 19. roku.

Ročne vyšetríme cca 3000 pacientov. Najčastejším dôvodom pre neurologické vyšetrenie sú rôzne záchvatové stavy, mimovôľové pohyby, odchýlky od normálneho psychomotorického vývinu, úrazy hlavy, bolesti hlavy a chrbta.

Samotné vyšetrenie dieťaťa sa začína rozhovorom a objektívnym lekárskym zhodnotením stavu, pri ktorom vyšetrujeme všetky zmysly, hodnotíme funkciu a stav svalstva, motoriku jemnú aj hrubú, všetky druhy citlivosti, hodnotíme mozočkové funkcie, extrapyramídové funkcie, všetky hlavové nervy a periférne nervy, hodnotíme správne postavenie končatín, hybnosť v kĺboch a postavenie chrbtice, je nutné zhodnotiť aj stav rozumových funkcií – aspoň orientačne, podrobnejšie robí psychológ, vývin reči a ostatných známok úrovne dosiahnutého psychomotorického vývinu. Z počtu vyšetrovaných funkcií je jednoznačné, že neurologické vyšetrenie, ak má byť urobené dobre, trvá dosť dlhý čas, nehovoriac o tom, že deti často, najmä ak sú choré a v neznámom prostredí, nemajú „chuť“ sa nechať podrobne vyšetrovať, určitý čas trvá aj získanie spolupráce dieťaťa.

Spektrum vyšetrení:

Po klinickom vyšetrení dieťaťa sa v prípade potreby pristupuje k ďalším špecifickým neurologickým vyšetreniam: elektroencefalografia (EEG, alebo video EEG), ultrasonografia (USG) mozgu dojčiat cez veľkú fontanelu. Ďalšie špeciálne neurologické vyšetrovacie metodiky ako sú elektromyografia (EMG), alebo vyšetrenie ciev krku a vyšetrenie evokovanými potenciálmi realizujeme v spolupráci s inými pracoviskami. V prípade, že je potrebné vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MR) alebo počítačovou tomografiou (CT), sa toto robí na príslušných špecializovaných pracoviskách. U detí s DMO aplikujeme botulotoxín do spastických svalov pod sonografickou kontrolou.

 
E-MAIL: neuro@dfnbb.sk
Priama linka: 048 - 472 65 38
Kontaktovanie ambulancie zvonku

Interná klapka: 3338
Nefunguje s predvoľbou 472, iba ako vnútorná klapka v rámci nemocnice!!!
Lekár
MUDr. Katarína Okáľová, PhD.
Lekár
MUDr. Katarína Tabačáková
 
Lekár
MUDr. Eva Trúsiková
Sestra
Dagmar Šmidová
Jaroslava Ďuriančíková

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub