Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

 

 

0. poschodie, číslo dverí 
Deň Ordinačné hodiny Poznámka
Pondelok 07:00-12:00 12:30-15:00 MUDr. Miroslava Barlogová
Utorok 07:00-12:00 12:30-15:00 MUDr. Miroslava Barlogová
Streda 07:00-12:00 12:30-15:00 MUDr. Miroslava Barlogová
Štvrtok 07:00-12:00 12:30-15:00 MUDr. Miroslava Barlogová
Piatok
07:00-12:00   12:30-15:00
návštevy pacientov
MUDr. Miroslava Barlogová

 

V prípade záujmu o poskytovanie zdravotnej starostlivosti Vášmu dieťaťu vo Všeobecnej ambulancii pre deti a dorast Detskej nemocnice je potrebné ukončiť dohodu o poskytovaní ZS s Vašim predchádzajúcim všeobecným lekárom pre deti a dorast (obvodným pediatrom) a uzavrieť novú dohodu o poskytovaní ZS v našej ambulancii. K tomu je potrebné vyplniť 2 dokumenty, aby boli splnené všetky zákonné požiadavky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti:

  1. Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  2. Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dokument 1 – Odstúpenie od dohody o poskytovaní ZS – je potrebné vytlačiť, vyplniť a podpísať zákonným zástupcom pacienta (v prípade, že je pacient plnoletý, podpíše sa sám). Takto vyplnený a podpísaný dokument je potrebné doručiť do našej ambulancie (alebo priamo predchádzajúcemu lekárovi). Ak ho doručíte k nám, my dokument spoločne so žiadosťou o odovzdanie zdravotnej dokumentácie pacienta odošleme Vášmu predchádzajúcemu všeobecnému lekárovi pre deti a dorast.

Dokument 2 – Dohoda o poskytovaní ZS – je zmluva, ktorú uzatvoríte s našou ambulanciou. Dokument môžete rovnako vytlačiť, vyplniť a podpísať a spoločne s predchádzajúcim priniesť na našu ambulanciu. Ak tak neurobíte, Dohodu vyplníme spoločne vo Vašej prítomnosti a Vy ju priamo na mieste podpíšete. Prosíme Vás, aby ste mali so sebou preukaz poistenca dieťaťa (kartičku zo zdravotnej poisťovne).

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať e-mailom na vldd (zavinac) dfnbb.sk, prípadne telefonicky na tel. č. 0948 853 551 v pondelok až štvrtok v čase od 13:00 - 14:00h.

 

 

Kontakt

E-MAIL:
vldd (zavinac) dfnbb.sk
MOBIL: 0948 853 551
Priama linka: 048 / 472 65 99
Kontaktovanie ambulancie zvonku

Interná klapka:  2299
Nefunguje s predvoľbou 472, iba ako vnútorná klapka v rámci nemocnice!!!
Lekár
MUDr. Miroslava Barlogová
Sestra

 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS