Operačné sály

Operačné sály sú súčasťou Kliniky detskej chirurgie. Ich vedením sú poverení prednosta KDCH, primár a vedúca sestra kliniky. O správny chod operačných sál sa stará manažérka dennej zmeny Mgr. Jana Pokošová.

01.11.2014 boli slávnostne otvorené 2 nové operačné sály na 4. nadzemnom podlaží. Tieto sú vybavené najmodernejšími technológiami a zdravotníckou technikou. Slúžia na chirurgické operácie – chirurgická aseptická sála, druhá operačná sála slúži na operácie ORL a septické operácie. Nemocnica zároveň disponuje 1 novopostavenou aseptickou operačnou sálou na prízemí, pri RTG pracovisku, kde sú realizované traumatologické, ortopedické, očné operácie a tiež operácie plastickej chirurgie. Novovybudovaná je tiež zákroková sála. Nachádza sa na 2. poschodí. Sú tu vykonávané malé chirurgické a endoskopické zákroky pre potreby všetkých kliník nemocnice podľa plánovaného rozpisu.

Operačné sály sú k dispozícii v dennej a pohotovostnej prevádzke.

Na operačných sálach pracuje 5 operačných sestier, 1 zdravotnícky asistent a 3 sanitári.

Bezprostredná pooperačná starostlivosť je pacientom poskytovaná na tzv. dospávacej (pooperačnej) izbe, ktorá je prepojená s operačnou sálou. Túto starostlivosť poskytuje kvalifikovaný personál II. KPAIM.

Kontakt

Kontakty:
048 - 472 65 07 
0917 442 518

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS