(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Postup pri odbere suchej kvapky krvi

Postup pri odbere suchej kvapky krvi

Postup pri odbere suchej kvapky krvi

Vytvorené: 20.01.2016, Aktualizované: 21.12.2021, Autor: DFNBB
 1. Zahriať pätičku dieťaťa
 2. Zahriatu pätičku dieťatka dezinfikovať prípravkami na báze liehu – laterálne časti pätičky (nie jódovým prípravkom!!)
 3. Odber vzorky suchej kvapky krvi pre novorodenecký skríning sa vykonáva dostatočne hlbokým sterilným vpichom sterilnou ihlou alebo lancetou (menej ako 2 mm) z prekrvenej pätičky novorodenca
 4. Prvá kvapka krvi so zvyškom dezinfekčného roztoku sa zotrie sterilným suchým tampónom
 5. Ďalšia vytvorená kvapka krvi sa nasaje cez opak predtlače na špeciálny odberový papierik (W903 TM) tak, aby krv presiakla a kompletne vyplnila predtlačený terčík na líci odberového papierika
 6. Odoberá sa kapilárna krv a v zvláštnych prípadoch je možné použiť napr. venóznu krv
 7. Vyplniť všetky 4 krúžky
 8. Nechať vysušiť 4 hodiny pri izbovej teplote, v horizontálnej polohe
 9. Nesušiť na radiátore a ani horúcim vzduchom!!!
 10. Papierik s menom pacienta, kódom pacienta a dátumom odberu spolu so sprievodnou dokumentáciou (Protokol) prosíme poslať na našu adresu

 

Videonávod - správny odber suchej kvapky

 

Správne miesto vpichu - bočné časti pätičky (vyšrafované miesta na obrázku):

      

Najčastejšie chyby pri odbere suchej kvapky

Nesprávne urobené odbery suchej krvnej vzorky: 

 • málo nasatý papierik 
 • rozmazaná kvapka
 • znečistený povrch papierika neznámym roztokom

 

Správny odber - presiaknuté obe strany papierika:

  

 

Nesprávny odber - nedostatočné množstvo krvi: