(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

Vytvorené: 26.06.2015, Aktualizované: 21.12.2021, Autor: DFNBB

AAB    Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB    Diagnostika a liečba pneumónií u hospitalizovaných pacientov : (odporúčania pracovnej skupiny Pneumonia SR) / Ľ. Drgoňa, M. Hájková, H. Hupková, J. Koutun, Karol Králinský, L. Lužinský, M. Pisarčíková, D. Sejnová, I. Stankovič, J. Trupl, V. Foltán. - 1. vyd. - Bratislava : GDA VISUAL, 2007. - 64 s. - ISBN 978-80-969718-8-6.
[DRGOŇA, Ľ. (9.09%) - HÁJKOVÁ, M. (9.09%) - HUPKOVÁ, H. (9.09%) - KOUTUN, J. (9.09%) - KRÁLINSKÝ, Karol (9.09%) - LUŽINSKÝ, L. (9.09%) - PISARČÍKOVÁ, M. (9.09%) - SEJNOVÁ, D. (9.09%) - STANKOVIČ, I. (9.09%) - TRUPL, J. (9.09%) - FOLTÁN, V. (9.09%)]

AAB     Vademékum pediatra / J. Bakoš, P. Bánovčin, F. Bauer, M. Benedeková, J. Birčák, F. Bugáň, . J. Buchancová, J. Buchanec, T. Čabráková, J. Čáp, J. Černay, M. Čiljak, M. Čiljaková, J. Danko, D. Dibdiak, Svetozár Dluholucký, Z. Doležel, M. Dragula, H. Drobná, J. Fábry, Z. Farská , M. Fedor, Ž. Fetisová, G. Fodor, Katarína Furková, B. Geryk, A. Hajtman, I. Hartmannová, E. Hlaučová, A. Hlavatá, J. Hudecová, V. Hupka, M. Huttová, R. Hyrdel, E. Hyrdelová, D. Chovancová, O. Chromá, Ľ. Jakušová, J. Janda, K. Javorka, V. Javorka, J. Javorková, A. ml. Jurko, A. Jurko, A. Kapellerová, A. Kreze, J. Kliment, V. Kluka, E. Košková, R. Kotalová, L. Kovács, Karol Králinský, Ľ. Kralovič, Jaroslav Kresánek, P. Krcho, D. Krkoška, E. Kurča , E. Lapšanská, L. Lisá, J. Lúčan, V. Mališ, I. Marček, P. Masaryk, T. Matarková, E. Matheóvá, J. Mazuch, D. Meško, V. Mihál, L. Michal, J. Michálek, J. Mikler, V. Milovský, M. Minárik, E. Minariková, N. Mišovičová, Eva Mitrová, E. Mocová, D. Mozolová, D. Murgaš, M. Navrátil, J. Nevoral, S. Nosáľ, G. Nosáľová, J. Obluková, I. Ondrejka, J. Pec, M. Pec, I. Plenta, Ľ. Podracká, V. Pohanka, M. Porubská, R. Pullmann, J. Rovenský, E. Rozborilová, Š. Sršeň, K. Sršňová, D. Stateľová, F. Stožický, Z. Strechová, F. Strmiska, J. Strnová, J. Svitač, P. Sýkora, L. Szabó, R. Szepeová, R. Szepeová, M. Szilágyiová, Miroslav Šašinka, M. Šnajderová, A. Šparcová, J. Trokan, O. Urge, J. Valenta, M. Vidiščák, J. Vyšehradská, Š. Zboja, J. Zbojan, D. Zibolen, J. Zibolenová, M. Zibolen, L. Zúbriková. - Martin : Osveta, 2001. - 1115 s. - ISBN 80-8063-018-6.
[BAKOŠ, J. (0.83%) - BÁNOVČIN, P. (0.83%) - BAUER, F. (0.83%) - BENEDEKOVÁ, M. (0.83%) - BIRČÁK, J. (0.83%) - BUGÁŇ, F. (0.83%) - BUCHANCOVÁ, . J. (0.83%) - BUCHANEC, J. (0.83%) - ČABRÁKOVÁ, T. (0.83%) - ČÁP, J. (0.83%) - ČERNAY, J. (0.83%) - ČILJAK, M. (0.83%) - ČILJAKOVÁ, M. (0.83%) - DANKO, J. (0.83%) - DIBDIAK, D. (0.83%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (0.83%) - DOLEŽEL, Z. (0.83%) - DRAGULA, M. (0.83%) - DROBNÁ, H. (0.83%) - FÁBRY, J. (0.83%) - FARSKÁ , Z. (0.83%) - FEDOR, M. (0.83%) - FETISOVÁ, Ž. (0.83%) - FODOR, G. (0.83%) - FURKOVÁ, Katarína (0.83%) - GERYK, B. (0.83%) - HAJTMAN, A. (0.83%) - HARTMANNOVÁ, I. (0.83%) - HLAUČOVÁ, E. (0.83%) - HLAVATÁ, A. (0.83%) - HUDECOVÁ, J. (0.83%) - HUPKA, V. (0.83%) - HUTTOVÁ, M. (0.83%) - HYRDEL, R. (0.83%) - HYRDELOVÁ, E. (0.83%) - CHOVANCOVÁ, D. (0.83%) - CHROMÁ, O. (0.83%) - JAKUŠOVÁ, Ľ. (0.83%) - JANDA, J. (0.83%) - JAVORKA, K. (0.83%) - JAVORKA, V. (0.83%) - JAVORKOVÁ, J. (0.83%) - JURKO, A. ml. (0.83%) - JURKO, A. (0.83%) - KAPELLEROVÁ, A. (0.83%) - KREZE, A. (0.83%) - KLIMENT, J. (0.83%) - KLUKA, V. (0.83%) - KOŠKOVÁ, E. (0.83%) - KOTALOVÁ, R. (0.83%) - KOVÁCS, L. (0.83%) - KRÁLINSKÝ, Karol (0.83%) - KRALOVIČ, Ľ. (0.83%) - KRESÁNEK, Jaroslav (0.83%) - KRCHO, P. (0.83%) - KRKOŠKA, D. (0.83%) - KURČA , E. (0.83%) - LAPŠANSKÁ, E. (0.83%) - LISÁ, L. (0.83%) - LÚČAN, J. (0.83%) - MALIŠ, V. (0.83%) - MARČEK, I. (0.83%) - MASARYK, P. (0.83%) - MATARKOVÁ, T. (0.83%) - MATHEÓVÁ, E. (0.83%) - MAZUCH, J. (0.83%) - MEŠKO, D. (0.83%) - MIHÁL, V. (0.83%) - MICHAL, L. (0.83%) - MICHÁLEK, J. (0.83%) - MIKLER, J. (0.83%) - MILOVSKÝ, V. (0.83%) - MINÁRIK, M. (0.83%) - MINARIKOVÁ, E. (0.83%) - MIŠOVIČOVÁ, N. (0.83%) - MITROVÁ, Eva (0.83%) - MOCOVÁ, E. (0.83%) - MOZOLOVÁ, D. (0.83%) - MURGAŠ, D. (0.83%) - NAVRÁTIL, M. (0.83%) - NEVORAL, J. (0.83%) - NOSÁĽ, S. (0.83%) - NOSÁĽOVÁ, G. (0.83%) - OBLUKOVÁ, J. (0.83%) - ONDREJKA, I. (0.83%) - PEC, J. (0.83%) - PEC, M. (0.83%) - PLENTA, I. (0.83%) - PODRACKÁ, Ľ. (0.83%) - POHANKA, V. (0.83%) - PORUBSKÁ, M. (0.83%) - PULLMANN, R. (0.83%) - ROVENSKÝ, J. (0.83%) - ROZBORILOVÁ, E. (0.83%) - SRŠEŇ, Š. (0.83%) - SRŠŇOVÁ, K. (0.83%) - STATEĽOVÁ, D. (0.83%) - STOŽICKÝ, F. (0.83%) - STRECHOVÁ, Z. (0.83%) - STRMISKA, F. (0.83%) - STRNOVÁ, J. (0.83%) - SVITAČ, J. (0.83%) - SÝKORA, P. (0.83%) - SZABÓ, L. (0.83%) - SZEPEOVÁ, R. (0.83%) - SZEPEOVÁ, R. (0.83%) - SZILÁGYIOVÁ, M. (0.83%) - ŠAŠINKA, Miroslav (0.83%) - ŠNAJDEROVÁ, M. (0.83%) - ŠPARCOVÁ, A. (0.83%) - TROKAN, J. (0.83%) - URGE, O. (0.83%) - VALENTA, J. (0.83%) - VIDIŠČÁK, M. (0.83%) - VYŠEHRADSKÁ, J. (0.83%) - ZBOJA, Š. (0.83%) - ZBOJAN, J. (0.83%) - ZIBOLEN, D. (0.83%) - ZIBOLENOVÁ, J. (0.83%) - ZIBOLEN, M. (0.83%) - ZÚBRIKOVÁ, L. (0.83%)]

ABC    Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC     Opioid agonists and antagonists / M. Yaster, Karol Králinský, L. Maxwell.
In: Pediatric Pain Management and Sedation Handbook / Yaster, M., Krane, E.J., Kaplan, R.F. - St. Louis : Mosby, 1997. - ISBN 0-8151-9516-8. - S. 29-50.
[YASTER, M. (33.33%) - KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%) - MAXWELL, L. (33.33%)]

ACB    Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB     Rukoväť plavca záchranára : Vodná záchranná služba Slovenskej republiky / Karol Králinský, G. Varnai, M. Bence, P. Bielik, S. Čársky, T. Dovjak, E. Flaška, F. Genšor, O. Petrík, M. Žiak, M. Žuffová. - Banská Bystrica : SZU, 2009. - 116 s. - ISBN 978-80-89352-28-9.
[KRÁLINSKÝ, Karol (9.09%) - VARNAI, G. (9.09%) - BENCE, M. (9.09%) - BIELIK, P. (9.09%) - ČÁRSKY, S. (9.09%) - DOVJAK, T. (9.09%) - FLAŠKA, E. (9.09%) - GENŠOR, F. (9.09%) - PETRÍK, O. (9.09%) - ŽIAK, M. (9.09%) - ŽUFFOVÁ, M. (9.09%)]

ACB     Pediatria 2 / Miroslav Šašinka, Tibor Šagát, L. Kovács, A. Augustinová, P. Bánovčin, L. Barák, I. Bátora, F. Bauer, D. Behúlová, M. Benedeková, J. Birčák, M. Beier, Martin Brezina, J. Buchanec, A. Bystrická, V. Bzdúch, B. Cagáňová, D. Csomor, I. Čierna, M. Čiljaková, P. Čižnár, V. Dancziová, T. Danilla, K. Demová, Svetozár Dluholucký, M. Dragula, M. Fedor, A. Formánek, I. Frič, Katarína Furková, P. Gašparec, A. Gerinec, A. Hlavatá, V. Hupka, M. Huttová, D. Chovancová, J. Jakubíková, K. Javorka, Ľ. Kadáši, E. Kaiserová, A. Kapellerová, H. Kayserová, M. Kokavec, J. Koppl, Ľ. Košťálová, Magda Kováčová, Karol Králinský, Ľ. Kralovič, Jaroslav Kresánek, M. Kuchta, P. Kunovský, M. Kúseková, L. Laho, Z. Laluhová - Striežencová, M. Lukáčová, G. Magyarová, J. Mašura, D. Meško, Vladimír Milovský, D. Mozolová, Z. Nižňanská, I. Novák, S. Plačková, Ľ. Podracká, Z. Pribilincová, R. Riedel, K. Schmidtová, M. Skraková, T. Stančoková, Jaroslava Strnová, A. Svobodová, P. Sýkora, D. Székyová, P. Šimurka, Ľ. Tichá, I. Topoľský, P. Trnka, J. Tuhársky, O. Urge, V. Vargová, Marián Vidiščák, V. Vršanská, M. Zibolen, J. Zlocha. - 2. dopln. a aktual. vyd. - Bratislava : Herba, 2007. - s. 741-1450. - ISBN 978-80-89171-49-1.
[ŠAŠINKA, Miroslav (1.19%) - ŠAGÁT, Tibor (1.19%) - KOVÁCS, L. (1.19%) - AUGUSTINOVÁ, A. (1.19%) - BÁNOVČIN, P. (1.19%) - BARÁK, L. (1.19%) - BÁTORA, I. (1.19%) - BAUER, F. (1.19%) - BEHÚLOVÁ, D. (1.19%) - BENEDEKOVÁ, M. (1.19%) - BIRČÁK, J. (1.19%) - BEIER, M. (1.19%) - BREZINA, Martin (1.19%) - BUCHANEC, J. (1.19%) - BYSTRICKÁ, A. (1.19%) - BZDÚCH, V. (1.19%) - CAGÁŇOVÁ, B. (1.19%) - CSOMOR, D. (1.19%) - ČIERNA, I. (1.19%) - ČILJAKOVÁ, M. (1.19%) - ČIŽNÁR, P. (1.19%) - DANCZIOVÁ, V. (1.19%) - DANILLA, T. (1.19%) - DEMOVÁ, K. (1.19%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (1.19%) - DRAGULA, M. (1.19%) - FEDOR, M. (1.19%) - FORMÁNEK, A. (1.19%) - FRIČ, I. (1.19%) - FURKOVÁ, Katarína (1.19%) - GAŠPAREC, P. (1.19%) - GERINEC, A. (1.19%) - HLAVATÁ, A. (1.19%) - HUPKA, V. (1.19%) - HUTTOVÁ, M. (1.19%) - CHOVANCOVÁ, D. (1.19%) - JAKUBÍKOVÁ, J. (1.19%) - JAVORKA, K. (1.19%) - KADÁŠI, Ľ. (1.19%) - KAISEROVÁ, E. (1.19%) - KAPELLEROVÁ, A. (1.19%) - KAYSEROVÁ, H. (1.19%) - KOKAVEC, M. (1.19%) - KOPPL, J. (1.19%) - KOŠŤÁLOVÁ, Ľ. (1.19%) - KOVÁČOVÁ, Magda (1.19%) - KRÁLINSKÝ, Karol (1.19%) - KRALOVIČ, Ľ. (1.19%) - KRESÁNEK, Jaroslav (1.19%) - KUCHTA, M. (1.19%) - KUNOVSKÝ, P. (1.19%) - KÚSEKOVÁ, M. (1.19%) - LAHO, L. (1.19%) - LALUHOVÁ - STRIEŽENCOVÁ, Z. (1.19%) - LUKÁČOVÁ, M. (1.19%) - MAGYAROVÁ, G. (1.19%) - MAŠURA, J. (1.19%) - MEŠKO, D. (1.19%) - MILOVSKÝ, Vladimír (1.19%) - MOZOLOVÁ, D. (1.19%) - NIŽŇANSKÁ, Z. (1.19%) - NOVÁK, I. (1.19%) - PLAČKOVÁ, S. (1.19%) - PODRACKÁ, Ľ. (1.19%) - PRIBILINCOVÁ, Z. (1.19%) - RIEDEL, R. (1.19%) - SCHMIDTOVÁ, K. (1.19%) - SKRAKOVÁ, M. (1.19%) - STANČOKOVÁ, T. (1.19%) - STRNOVÁ, Jaroslava (1.19%) - SVOBODOVÁ, A. (1.19%) - SÝKORA, P. (1.19%) - SZÉKYOVÁ, D. (1.19%) - ŠIMURKA, P. (1.19%) - TICHÁ, Ľ. (1.19%) - TOPOĽSKÝ, I. (1.19%) - TRNKA, P. (1.19%) - TUHÁRSKY, J. (1.19%) - URGE, O. (1.19%) - VARGOVÁ, V. (1.19%) - VIDIŠČÁK, Marián (1.19%) - VRŠANSKÁ, V. (1.19%) - ZIBOLEN, M. (1.19%) - ZLOCHA, J. (1.19%)]

[3]  ONDRIOVÁ, I. Standardizace pediatrické ošetřovatelské péče. In Sestra (ČR), ISSN 1210-0404. 2010, 20, 3, s. 26-28.

[4]  ĎURIŠKOVÁ, M., FILČÍKOVÁ, S., KORIMOVÁ, A. Methemoglobinémia u detí. In X. celoštátna konferencia sestier pracujúcich v pediatrii Tálske sesterské dni "Repetitio est mater studiorum", Tále, 11. - 12. 10. 2013. Brezno : Nemocnica s poliklilnikou Brezno, 2013, s. 8-13. ISBN 978-80-971442-6-5.

ACB     Pediatria 1. / Miroslav Šašinka, Tibor Šagát, L. Kovácz, A. Augustinová, P. Bánovčin, L. Barák, I. Bátora, F. Bauer, D. Behúlová, M. Benedeková, J. Birčák, M. Beier, Martin Brezina, J. Buchanec, A. Bystrická, V. Bzdúch, B. Cagáňová, D. Csomor, I. Čierna, M. Čiljaková, P. Čižnár, V. Dancziová, T. Danilla, K. Demová, Svetozár Dluholucký, M. Dragula, M. Fedor, A. Formánek, I. Frič, Katarína Furková, P. Gašparec, A. Gerinec, A. Hlavatá, V. Hupka, M. Huttová, D. Chovancová, J. Jakubíková, K. Javorka, Ľ. Kadáši, E. Kaiserová, A. Kapellerová, H. Kayserová, M. Kokavec, J. Koppl, Ľ. Košťálová, Magda Kováčová, Karol Králinský, Ľ. Kralovič, Jaroslav Kresánek, M. Kuchta, P. Kunovský, M. Kúseková, L. Laho, Z. Laluhová - Striežencová, M. Lukáčová, G. Magyarová, J. Mašura, D. Meško, Vladimír Milovský, D. Mozolová, Z. Nižňanská, I. Novák, S. Plačková, Ľ. Podracká, Z. Pribilincová, R. Riedel, K. Schmidtová, M. Skraková, T. Stančoková, Jaroslava Strnová, A. Svobodová, P. Sýkora, D. Székyová, P. Šimurka, Ľ. Tichá, I. Topoľský, P. Trnka, J. Tuhársky, O. Urge, V. Vargová, Marián Vidiščák, V. Vršanská, M. Zibolen, J. Zlocha. - 2. dopln. a aktual. vyd. - Bratislava : Herba, 2007. - 740 s. - ISBN 978-80-89171-49-1.
[ŠAŠINKA, Miroslav (1.19%) - ŠAGÁT, Tibor (1.19%) - KOVÁCZ, L. (1.19%) - AUGUSTINOVÁ, A. (1.19%) - BÁNOVČIN, P. (1.19%) - BARÁK, L. (1.19%) - BÁTORA, I. (1.19%) - BAUER, F. (1.19%) - BEHÚLOVÁ, D. (1.19%) - BENEDEKOVÁ, M. (1.19%) - BIRČÁK, J. (1.19%) - BEIER, M. (1.19%) - BREZINA, Martin (1.19%) - BUCHANEC, J. (1.19%) - BYSTRICKÁ, A. (1.19%) - BZDÚCH, V. (1.19%) - CAGÁŇOVÁ, B. (1.19%) - CSOMOR, D. (1.19%) - ČIERNA, I. (1.19%) - ČILJAKOVÁ, M. (1.19%) - ČIŽNÁR, P. (1.19%) - DANCZIOVÁ, V. (1.19%) - DANILLA, T. (1.19%) - DEMOVÁ, K. (1.19%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (1.19%) - DRAGULA, M. (1.19%) - FEDOR, M. (1.19%) - FORMÁNEK, A. (1.19%) - FRIČ, I. (1.19%) - FURKOVÁ, Katarína (1.19%) - GAŠPAREC, P. (1.19%) - GERINEC, A. (1.19%) - HLAVATÁ, A. (1.19%) - HUPKA, V. (1.19%) - HUTTOVÁ, M. (1.19%) - CHOVANCOVÁ, D. (1.19%) - JAKUBÍKOVÁ, J. (1.19%) - JAVORKA, K. (1.19%) - KADÁŠI, Ľ. (1.19%) - KAISEROVÁ, E. (1.19%) - KAPELLEROVÁ, A. (1.19%) - KAYSEROVÁ, H. (1.19%) - KOKAVEC, M. (1.19%) - KOPPL, J. (1.19%) - KOŠŤÁLOVÁ, Ľ. (1.19%) - KOVÁČOVÁ, Magda (1.19%) - KRÁLINSKÝ, Karol (1.19%) - KRALOVIČ, Ľ. (1.19%) - KRESÁNEK, Jaroslav (1.19%) - KUCHTA, M. (1.19%) - KUNOVSKÝ, P. (1.19%) - KÚSEKOVÁ, M. (1.19%) - LAHO, L. (1.19%) - LALUHOVÁ - STRIEŽENCOVÁ, Z. (1.19%) - LUKÁČOVÁ, M. (1.19%) - MAGYAROVÁ, G. (1.19%) - MAŠURA, J. (1.19%) - MEŠKO, D. (1.19%) - MILOVSKÝ, Vladimír (1.19%) - MOZOLOVÁ, D. (1.19%) - NIŽŇANSKÁ, Z. (1.19%) - NOVÁK, I. (1.19%) - PLAČKOVÁ, S. (1.19%) - PODRACKÁ, Ľ. (1.19%) - PRIBILINCOVÁ, Z. (1.19%) - RIEDEL, R. (1.19%) - SCHMIDTOVÁ, K. (1.19%) - SKRAKOVÁ, M. (1.19%) - STANČOKOVÁ, T. (1.19%) - STRNOVÁ, Jaroslava (1.19%) - SVOBODOVÁ, A. (1.19%) - SÝKORA, P. (1.19%) - SZÉKYOVÁ, D. (1.19%) - ŠIMURKA, P. (1.19%) - TICHÁ, Ľ. (1.19%) - TOPOĽSKÝ, I. (1.19%) - TRNKA, P. (1.19%) - TUHÁRSKY, J. (1.19%) - URGE, O. (1.19%) - VARGOVÁ, V. (1.19%) - VIDIŠČÁK, Marián (1.19%) - VRŠANSKÁ, V. (1.19%) - ZIBOLEN, M. (1.19%) - ZLOCHA, J. (1.19%)]

[3]  ONDRIOVÁ, I. Standardizace pediatrické ošetřovatelské péče. In Sestra (ČR), ISSN 1210-0404. 2010, 20, 3, s. 26-28.

ACB     Algeziológia [Učebnica] / D. Broďáni, S. Fabuš, D. Hasárová, Karol Hornáček, R. Illéš, H. Jakubíková, Karol Králinský, M. Kulichová, I. Martuliak, L. Nemčíková, P. Slovák, J. Šteňo, A. Šujanová, J. Šurkala, P. Turčáni, Z. Turčániová. - 1. vyd. - Žilina : EDIS, 2005. - 300 s. - ISBN 80-8070-445-7.
[BROĎÁNI, D. (6.25%) - FABUŠ, S. (6.25%) - HASÁROVÁ, D. (6.25%) - HORNÁČEK, Karol (6.25%) - ILLÉŠ, R. (6.25%) - JAKUBÍKOVÁ, H. (6.25%) - KRÁLINSKÝ, Karol (6.25%) - KULICHOVÁ, M. (6.25%) - MARTULIAK, I. (6.25%) - NEMČÍKOVÁ, L. (6.25%) - SLOVÁK, P. (6.25%) - ŠTEŇO, J. (6.25%) - ŠUJANOVÁ, A. (6.25%) - ŠURKALA, J. (6.25%) - TURČÁNI, P. (6.25%) - TURČÁNIOVÁ, Z. (6.25%)]

ACB     Pediatria : I. zväzok / Miroslav Šašinka, Tibor Šagát, A. Augustinová, P. Bánovčin, I. Bátora, F. Bauer, M. Benedeková, Martin Brezina, J. Buchanec, J. Buchvald, J. Černay, E. Černayová, P. Čižnár, T. Danilla, Svetozár Dluholucký, M. Dragula, J. Filka, I. Frič, Katarína Furková, P. Gašparec, M. Huttová, K. Kafková, E. Kaiserová, A. Kapellerová, H. Kayserová, V. Kluka, L. Kovács, Magda Kováčová, Karol Králinský, Ľ. Kralovič, V. Krčméry, Jaroslav Kresánek, M. Kuchta, M. Kúseková, L. Laho, M. Lukáčová, M. Maier, J. Mašura, Vladimír Milovský, D. Mozolová, E. Nevická, I. Novák, S. Plačková, Ľ. Podracká, K. Schmidtová, A. Svobodová, M. Šimaljaková, I. Topoľský, J. Trnka, O. Urge, V. Vargová, R. Veselý . - 1. vyd. - Košice : Satus, 1998. - 620 s. - ISBN 80-967963-0-5.
[ŠAŠINKA, Miroslav (1.92%) - ŠAGÁT, Tibor (1.92%) - AUGUSTINOVÁ, A. (1.92%) - BÁNOVČIN, P. (1.92%) - BÁTORA, I. (1.92%) - BAUER, F. (1.92%) - BENEDEKOVÁ, M. (1.92%) - BREZINA, Martin (1.92%) - BUCHANEC, J. (1.92%) - BUCHVALD, J. (1.92%) - ČERNAY, J. (1.92%) - ČERNAYOVÁ, E. (1.92%) - ČIŽNÁR, P. (1.92%) - DANILLA, T. (1.92%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (1.92%) - DRAGULA, M. (1.92%) - FILKA, J. (1.92%) - FRIČ, I. (1.92%) - FURKOVÁ, Katarína (1.92%) - GAŠPAREC, P. (1.92%) - HUTTOVÁ, M. (1.92%) - KAFKOVÁ, K. (1.92%) - KAISEROVÁ, E. (1.92%) - KAPELLEROVÁ, A. (1.92%) - KAYSEROVÁ, H. (1.92%) - KLUKA, V. (1.92%) - KOVÁCS, L. (1.92%) - KOVÁČOVÁ, Magda (1.92%) - KRÁLINSKÝ, Karol (1.92%) - KRALOVIČ, Ľ. (1.92%) - KRČMÉRY, V. (1.92%) - KRESÁNEK, Jaroslav (1.92%) - KUCHTA, M. (1.92%) - KÚSEKOVÁ, M. (1.92%) - LAHO, L. (1.92%) - LUKÁČOVÁ, M. (1.92%) - MAIER, M. (1.92%) - MAŠURA, J. (1.92%) - MILOVSKÝ, Vladimír (1.92%) - MOZOLOVÁ, D. (1.92%) - NEVICKÁ, E. (1.92%) - NOVÁK, I. (1.92%) - PLAČKOVÁ, S. (1.92%) - PODRACKÁ, Ľ. (1.92%) - SCHMIDTOVÁ, K. (1.92%) - SVOBODOVÁ, A. (1.92%) - ŠIMALJAKOVÁ, M. (1.92%) - TOPOĽSKÝ, I. (1.92%) - TRNKA, J. (1.92%) - URGE, O. (1.92%) - VARGOVÁ, V. (1.92%) - VESELÝ , R. (1.92%)]

ACB     Pediatria : II. zväzok / Miroslav Šašinka, Tibor Šagát, A. Augustinová, P. Bánovčin, I. Bátora, F. Bauer, M. Benedeková, Martin Brezina, J. Buchanec, J. Buchvald, J. Černay, E. Černayová, P. Čižnár, T. Danilla, Svetozár Dluholucký, M. Dragula, J. Filka, I. Frič, Katarína Furková, P. Gašparec, M. Huttová, K. Kafková, E. Kaiserová, A. Kapellerová, H. Kayserová, V. Kluka, L. Kovácz, Magda Kováčová, Karol Králinský, Ľ. Kralovič, V. Krčméry, Jaroslav Kresánek, M. Kuchta, M. Kúseková, L. Laho, M. Lukáčová, M. Maier, J. Mašura, Vladimír Milovský, D. Mozolová, E. Nevická, I. Novák, S. Plačková, K. Schmidtová, A. Svobodová, M. Šimaljaková, I. Topoľský, F. Trnka, J. Tuhársky, O. Urge, V. Vargová, R. Veselý . - 1. vyd. - Košice : Satus, 1998. - s. 621-1156 + obr. príl. - ISBN 80-967963-0-5.
[ŠAŠINKA, Miroslav (1.92%) - ŠAGÁT, Tibor (1.92%) - AUGUSTINOVÁ, A. (1.92%) - BÁNOVČIN, P. (1.92%) - BÁTORA, I. (1.92%) - BAUER, F. (1.92%) - BENEDEKOVÁ, M. (1.92%) - BREZINA, Martin (1.92%) - BUCHANEC, J. (1.92%) - BUCHVALD, J. (1.92%) - ČERNAY, J. (1.92%) - ČERNAYOVÁ, E. (1.92%) - ČIŽNÁR, P. (1.92%) - DANILLA, T. (1.92%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (1.92%) - DRAGULA, M. (1.92%) - FILKA, J. (1.92%) - FRIČ, I. (1.92%) - FURKOVÁ, Katarína (1.92%) - GAŠPAREC, P. (1.92%) - HUTTOVÁ, M. (1.92%) - KAFKOVÁ, K. (1.92%) - KAISEROVÁ, E. (1.92%) - KAPELLEROVÁ, A. (1.92%) - KAYSEROVÁ, H. (1.92%) - KLUKA, V. (1.92%) - KOVÁCZ, L. (1.92%) - KOVÁČOVÁ, Magda (1.92%) - KRÁLINSKÝ, Karol (1.92%) - KRALOVIČ, Ľ. (1.92%) - KRČMÉRY, V. (1.92%) - KRESÁNEK, Jaroslav (1.92%) - KUCHTA, M. (1.92%) - KÚSEKOVÁ, M. (1.92%) - LAHO, L. (1.92%) - LUKÁČOVÁ, M. (1.92%) - MAIER, M. (1.92%) - MAŠURA, J. (1.92%) - MILOVSKÝ, Vladimír (1.92%) - MOZOLOVÁ, D. (1.92%) - NEVICKÁ, E. (1.92%) - NOVÁK, I. (1.92%) - PLAČKOVÁ, S. (1.92%) - SCHMIDTOVÁ, K. (1.92%) - SVOBODOVÁ, A. (1.92%) - ŠIMALJAKOVÁ, M. (1.92%) - TOPOĽSKÝ, I. (1.92%) - TRNKA, F. (1.92%) - TUHÁRSKY, J. (1.92%) - URGE, O. (1.92%) - VARGOVÁ, V. (1.92%) - VESELÝ , R. (1.92%)]

ADC    Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC     Association of interleukin-10 gene promoter polymorphisms with susceptibility to acute pyelonephritis in children [DOI:10.1007/s12223-014-0303-9] / J. Javor, Karol Králinský, E. Sádová, O. Červeňová, M. Bucová, M. Olejárová, M. Buc, A. Liptáková.
In: Folia Microbiol [(IF 1.145)]. - ISSN 0015-5632. - Roč.59 (2014), s. 307-313.
[JAVOR, J. (12.50%) - KRÁLINSKÝ, Karol (12.50%) - SÁDOVÁ, E. (12.50%) - ČERVEŇOVÁ, O. (12.50%) - BUCOVÁ, M. (12.50%) - OLEJÁROVÁ, M. (12.50%) - BUC, M. (12.50%) - LIPTÁKOVÁ, A. (12.50%)]

ADC     Genetic variations of interleukin-8, CXCR1 and CXCR2 genes and risk of acute pyelonephritis in children / J. Javor, M. Bucová, O. Červeňová, Karol Králinský, E. Sádová, M. Suchánková, A. Liptáková.
In: Int J Immunogen [(IF 1.355)]. - ISSN 1744-3121. - Roč.39, č.4 (2012), s. 338-345.
[JAVOR, J. (14.29%) - BUCOVÁ, M. (14.29%) - ČERVEŇOVÁ, O. (14.29%) - KRÁLINSKÝ, Karol (14.29%) - SÁDOVÁ, E. (14.29%) - SUCHÁNKOVÁ, M. (14.29%) - LIPTÁKOVÁ, A. (14.29%)]

[1]  SINGH, V., JAISWAL, P.K., TIWARI, P., KAPOOR, R., MITTAL, R.D. Association of chemokine gene variants with end stage renal disease in North Indian population. In Transplant Immunol, ISSN 0966-3274. 2013, 28, 4, s. 189-192.

[1]  WU, C.-X., LIU, Y., ZHANG, J.-C. Chronic intermittent hypoxia and hypertension: A review of systemic inflammation and Chinese Medicine. In Chin J Integrative Med, ISSN 1672-0415. 2013, 19, 5, s. 394-400.

[1]  MUTAMBA, A., VERITY, D.H., ROSE, G.E. 'Stalled' periocular necrotising fasciitis: early effective treatment or host genetic determinants?. In Eye (Basingstoke), ISSN 0950-222X. 2013, 27, 3, s. 432-437.

ADC     Nosocomial meningitis caused by Staphylococcus other than S. aureus in children: Multicentre study / F. Bauer, M. Huttová, M. Huttová, B. Rudinský, J. Benca, M. Taziarová, M. Kováč, I. Balent, I. Sulla, P. Jarčuška, E. Kalavský, P. Kisac, Katarína Holečková, A. Ondrušová, Karol Kralinský, I. Stankovič, J. Šteňo, L. Pevalová, E. Grey, M. Mrázová, S. Špánik.
In: Neuroendocrinology Letters [(IF 1.359)]. - ISSN 0172-780X. - Roč.28, Suppl. 2 (2007), s. 34-35.
[BAUER, F. (4.76%) - HUTTOVÁ, M. (4.76%) - HUTTOVÁ, M. (4.76%) - RUDINSKÝ, B. (4.76%) - BENCA, J. (4.76%) - TAZIAROVÁ, M. (4.76%) - KOVÁČ, M. (4.76%) - BALENT, I. (4.76%) - SULLA, I. (4.76%) - JARČUŠKA, P. (4.76%) - KALAVSKÝ, E. (4.76%) - KISAC, P. (4.76%) - HOLEČKOVÁ, Katarína (4.76%) - ONDRUŠOVÁ, A. (4.76%) - KRALINSKÝ, Karol (4.76%) - STANKOVIČ, I. (4.76%) - ŠTEŇO, J. (4.76%) - PEVALOVÁ, L. (4.76%) - GREY, E. (4.76%) - MRÁZOVÁ, M. (4.76%) - ŠPÁNIK, S. (4.76%)]

ADC     Nosocomial meningitis casused by Staphylococcus other than S. aureus in children: multicentre study / F. Bauer, M. Huttová, B. Rudinský, J. Benca, M. Taziarová, M. Kováč, I. Balent, I. Sulla, P. Jarčuška, E. Kalavský, P. Kisac, Katarína Holečková, A. Ondrušová, Karol Kralinský, I. Stankovič, J. Šteňo, L. Pevalová, E. Grey, M. Mrázová, S. Špánik.
In: Neuroendocrinology Letters [(IF 1.359)]. - ISSN 0172-780X. - Roč.28, Suppl. 2 (2007), s. 34-35.
[BAUER, F. (5.00%) - HUTTOVÁ, M. (5.00%) - RUDINSKÝ, B. (5.00%) - BENCA, J. (5.00%) - TAZIAROVÁ, M. (5.00%) - KOVÁČ, M. (5.00%) - BALENT, I. (5.00%) - SULLA, I. (5.00%) - JARČUŠKA, P. (5.00%) - KALAVSKÝ, E. (5.00%) - KISAC, P. (5.00%) - HOLEČKOVÁ, Katarína (5.00%) - ONDRUŠOVÁ, A. (5.00%) - KRALINSKÝ, Karol (5.00%) - STANKOVIČ, I. (5.00%) - ŠTEŇO, J. (5.00%) - PEVALOVÁ, L. (5.00%) - GREY, E. (5.00%) - MRÁZOVÁ, M. (5.00%) - ŠPÁNIK, S. (5.00%)]

ADC     Neuroinfections complicating foroeing body implants after perinatal trauma or meningitis in 60 children / B. Rudinský, F. Bauer, M. Kalavský, M. Huttová, M. Šrámka, E. Kalavský, J. Benca, M. Karvay, P. Jarčuška, Aurélia Líšková, Karol Kralinský, A. Ondrušová, M. Taziarová, L. Pevalová, M. Kováč, J. Mikloško.
In: Neuroendocrinology Letters [(IF 1.359)]. - ISSN 0172-780X. - Roč.28, Suppl. 2 (2007), s. 36-37.
[RUDINSKÝ, B. (6.25%) - BAUER, F. (6.25%) - KALAVSKÝ, M. (6.25%) - HUTTOVÁ, M. (6.25%) - ŠRÁMKA, M. (6.25%) - KALAVSKÝ, E. (6.25%) - BENCA, J. (6.25%) - KARVAY, M. (6.25%) - JARČUŠKA, P. (6.25%) - LÍŠKOVÁ, Aurélia (6.25%) - KRALINSKÝ, Karol (6.25%) - ONDRUŠOVÁ, A. (6.25%) - TAZIAROVÁ, M. (6.25%) - PEVALOVÁ, L. (6.25%) - KOVÁČ, M. (6.25%) - MIKLOŠKO, J. (6.25%)]

ADC     Nosocomial  postsurgical meningitis in children: a 12 years survey comparing data from 1993-1998 with data from 1999-2004 / B. Rudinský, A. Stankovič, A. Káčerová, Katarína Holečková, L. Pevalová, Marek Kalavský, Tibor Šagát, P. Beno, E. Grey, I. Herbanská, J. Balik, I. Sulla, A. Harničar, P. Jarčuška, K. Bauer, Karol Kralinský, O. Babela, V. Krčméry.
In: Infect Control Hosp Epidemiol [IF 4.02)]. - ISSN 0899-823X. - Roč.27, č.7 (2006), s. 788-790.
[RUDINSKÝ, B. (5.56%) - STANKOVIČ, A. (5.56%) - KÁČEROVÁ, A. (5.56%) - HOLEČKOVÁ, Katarína (5.56%) - PEVALOVÁ, L. (5.56%) - KALAVSKÝ, Marek (5.56%) - ŠAGÁT, Tibor (5.56%) - BENO, P. (5.56%) - GREY, E. (5.56%) - HERBANSKÁ, I. (5.56%) - BALIK, J. (5.56%) - SULLA, I. (5.56%) - HARNIČAR, A. (5.56%) - JARČUŠKA, P. (5.56%) - BAUER, K. (5.56%) - KRALINSKÝ, Karol (5.56%) - BABELA, O. (5.56%) - KRČMÉRY, V. (5.56%)]

[1]  KIM, B.N., PELEQ, A.Y., LODISE, T.P., LIPMAN, J., LI, J., NATION, R., PATERSON, D.L. Management of meningitis due to antibiotic-resistant Acinetobacter species. In Lancet Infect Dis, ISSN 1473-3099. 2009, 9, 4, s. 245-255.

ADC     Nosocomial postsurgical meningitis in children: a 12-years survey comparing data from 1993-1998 with data 199-2004 / B. Rudinský, I. Stankovič, A. Káčerová, Katarína Holečková, L. Pevalová, Marek Kalavský, Tibor Šagát, P. Beno, E. Grey, I. Herbanská, J. Balik, I. Sulla, A. Harničar, P. Jarčuška, F. Bauer, Karol Kralinský, O. Babela, V. Krčméry.
In: Infect Control Hospit Epidemiol [(IF 4.02)]. - ISSN 0899-823X. - Roč.27, č.7 (2006), s. 788-790.
[RUDINSKÝ, B. (5.56%) - STANKOVIČ, I. (5.56%) - KÁČEROVÁ, A. (5.56%) - HOLEČKOVÁ, Katarína (5.56%) - PEVALOVÁ, L. (5.56%) - KALAVSKÝ, Marek (5.56%) - ŠAGÁT, Tibor (5.56%) - BENO, P. (5.56%) - GREY, E. (5.56%) - HERBANSKÁ, I. (5.56%) - BALIK, J. (5.56%) - SULLA, I. (5.56%) - HARNIČAR, A. (5.56%) - JARČUŠKA, P. (5.56%) - BAUER, F. (5.56%) - KRALINSKÝ, Karol (5.56%) - BABELA, O. (5.56%) - KRČMÉRY, V. (5.56%)]

ADC     Aetiology,antifungal susceptibility, risk factors and outcome in 201 fungaemic children: Data from a 12-year  prospective national study from Slovakia / V. Krčméry, L. Laho, M. Huttová, A. Ondrušová, Karol Králinský, L. Pevalová, Svetozár Dluholucký, M. Pisarčíková, P. Koren.
In: J Med Microbiol  [(IF 2,091)]. - ISSN 0022-2615. - č.2 (2002), s. 110-116.
[KRČMÉRY, V. (11.11%) - LAHO, L. (11.11%) - HUTTOVÁ, M. (11.11%) - ONDRUŠOVÁ, A. (11.11%) - KRÁLINSKÝ, Karol (11.11%) - PEVALOVÁ, L. (11.11%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (11.11%) - PISARČÍKOVÁ, M. (11.11%) - KOREN, P. (11.11%)]

[1]  MALAFIEJ, E., ADAMIEC, A.C., TWORZYANSKA, U. Microbial profile and drug resistance of Candida strains isolated from the blood of children: An 11-year study. In Mycoses, ISSN 0933-7407. 2009, 52, 2, s. 149-153.

[1]  TUON, F.F., COSTA, S.F. Rhodotorula infection. A systemic review of 128 cases from literature. In Rev Iberoam Micobiol, ISSN 1130-1406. 2008, 25, 3, s. 135-140.

[1]  QUEIROZ-TELLES, F., BEREZIN, A., LEVERGER, G., FREIRE, A., VAN DER VYVER, A. et al. Micafungin versus liposomal amphoterich b for pediatric patients with invasivecandidiasis: Substudy of a randomized Double-blind trial. In Pediatr Infec Dis J, ISSN 0891-3668. 2008, 27, 9, s. 820-826.

[1]  KERSUN, L.S., REILLY, A.F., INGRAM, M.E., NICHOLAOU, M.J., MCGOWAN, K.L. Antifungal susceptibility against yeastes isolated from pediatric oncology patients. In Med Mycol, ISSN 1369-3786. 2008, 46, 4, s. 337-343.

[1]  TEILLEZ-CASTILLO, C.J., GIL-FORTUŇO, , M., CENTELLES-SALES, I., SABATER-VIDAL, S., SERRANO, F.P. Trichosporon asahii fatal infection in a preterm newborn . In Rev Chilena Infectologica, ISSN 0716-1018. 2008, 25, 3, s. 213-215.

[1]  TUON, F.F., DUBOC DE ALMEIDA, G.M., COSTA, S.F. Central venous catheter-associated fungemia due to Rhodotorula spp. - A systematic review  . In Med Mycol, ISSN 1369-3786. 2007, 45, 5, s. 441-447.

[1]  FILIOTI, J., SPIROGLOU, K., ROILIDES, E. Invasive candidiasis in pediatric intensive care patients: Epidemiology, risk factors, management, and outcome  . In Intens Care Med, ISSN 0342-4642. 2007, 33, 7, s. 1272-1283.

[1]  SALAVERT LLETI´, M., JARQUE RAMOS, I., PEMA´N GARCI´A, J. Changing epidemiological aspects of candidemia and their clinical and therapeutic implications . In Enfermedades Infecciosas y Microbiologia Clinica, ISSN 0213-005X. 2006, 24, Suppl. 1, s. 36-45.

[1]  KARABAY, O., MADARIAGA, M.G., KOCOGLU, E., INCE, N., KANDIRALI, E. Trichosporon asahii fungemia in a patient with non-hematological malignancy  . In Jpn J Infect Dis, ISSN 1344-6304. 2006, 59, 2, s. 129-131.

[1]  MANFREDI, R., FULGARO, C., SABBATANI, S., LEGNANI, G., FASULO, G. Emergence of amphotericin B-resistant Cryptococcus laurentii meningoencephalitis shortly after treatment for Cryptococcus neoformans meningitis in a patient . In AIDS Patient Care and STDs , ISSN 1087-2914. 2006, 20, 4, s. 227-232.

[1]  PASQUALOTTO, G.C., COPETTI, F.A.,  MENESES, C.F., LEAL MACHADO, A.R., LUNARDI BRUNETTO, A. Infection by Rhodotorula sp. in children receiving treatment for malignant diseases  . In Journal of Pediatric Hematology/Oncology, ISSN 1077-4114. 2005, 27, 4, s. 232-233.

[1]  RUIZ, L.S., SUGIZAKI, M.F., MONTELLI, A.C., MATSUMOTO, F.E., PIRES, M.F.C., DA SILVA, B.C.M. Fungemia by yeasts in Brazil: Occurrence and phenotypic study of strains isolated at the Public Hospital, Botucatu, Säo Paulo  . In J  Mycol Med, ISSN 1156-5233. 2005, 15, 1, s. 13-21.

[1]  ROSEN, G.P., NIELSEN, K., GLENN, S., ABELSON, J., DEVILLE, J., MOORE, T.B. Invasive fungal infections in pediatric oncology patients: 11-Year experience at a single institution  . In Journal of Pediatric Hematology/Oncology, ISSN 1077-4114. 2005, 27, 3, s. 135-140.

[1]  MORI, Y., HIRAOKA, M., KATSU, M., TSUKAHARA, H., MIKAMI, Y., MAYUMI, M. Marked renal damage in a child with hydronephrosis infected by Trichosporon asahii  . In Pediat Nephrol, ISSN 0931-041X. 2005, 20, 2, s. 234-236.

[1]  PASQUALOTTO, A.C., NEDEL, W.L., MACHADO, T.S., SEVERO, L.C. A 9-year study comparing risk factors and the outcome of paediatric and adults with nosocomial candidaemia  . In Mycopathologia, ISSN 0301-486X. 2005, 160, 2, s.  11-116.

[1]  BOUZA, E., MUŇOZ, P. Invasive infections caused by Blastoschizomyces capitatus and Scedosporium spp. In Clin Microbiol Infect, ISSN 1198-743X. 2004, 10, Suppl. 1, s. 76-85.

[1]  COLOMBO, A.L., PERFECT, J., DINUBILE, M., BARTIZAL, K., MOTYL, L., HICKS, P., (...), KARTSONIS, N. Global distribution and outcomes for Candida species causing invasive candidiasis: Results from an international randomized double-blind study of caspofungin versus amphotericin B for the treatment of invasive candidiasis . In Eur J Clin Microb Infect Dis, ISSN 0934-9723. 2003, 22, 8, s. 470-474.

[1]  MOYLETT, E.H., CHINEN, J., SHEARER, W.T. Trichosporon pullulans infection in 2 patients with chronic granulomatous disease: An emerging pathogen and review of the literature . In J Allergy Clin Immunol, ISSN 0091-6749. 2003, 111, 6, s. 1370-1374.

[1]  TRELINSKA, J., WEGNER, O., STOLARSKA, M., LIPOWCZAN, G., MLYNARSKI, W. Central venous catheter-related Rhodotorula fungemia in children during intensive chemotherapy - Diagnostic problems | [Zakażenie cewnika centralnego wywołane przez grzyby z rodzaju Rhodotorula u dzieci w trakcie intensywnego leczenia onkologicznego - Trudności diagnostyczne] . In Onkologia Polska, ISSN 1505-6732. 2010, 13, 1, s. 47-49.

[1]  ALTUNCU, E., BILGEN, H., CERIKCIOGLU, N., ILKI, A., LGER, N.U., BAKIR, M., AKMAN, I., OZEK, E. Neonatal candida infections and the antifungal susceptibilities of the related candida species | [Neonatal kandida enfeksiyonlari ve etkenlerinin antifungal duyarliliklari] . In Mikrobiyoloji Bulteni, ISSN 0374-9096. 2010, 44, 4, s. 593-603.

[1]  ROILIDES, E. Invasive candidiasis in neonates and children . In Early Human Develop, ISSN 0378-3782. 2011, 87, Suppl. s. S75-S76.

[1]  DUGGAL, S., JAIN, H., TYAGI, A., SHARMA, A., CHUGH, T.D. Rhodotorula fungemia: Two cases and a brief review. In Med Mycol, ISSN 1369-3786. 2011, 49, 8, s. 878-882.

[1]  GULTEKIN, B., YAVASOGLU, I., EYIGOR, M., KADLKOYLU, G., BOLAMAN, Z., AYDIN, N. Blastoschizomyces capitatus'un Etken Oldugu Fungemi: Üç Olgu Sunumu ve Literatiürün Gözden Geçirilmesi | [Blastoschizomyces capitatus fungemia: Three case reports and review of the literature]. In Mikrobiyoloji Bull, ISSN 0374-9096. 2012, 46, 1, s. 134-143.

[1]  GONZÁLES-ABAD, M.J., ALONSO SANZ, M., HERNÁNDEZ MILÁN, B. Infeccion invasora por Blastoschizomyces capitatus | [Invasive infection due to Blastoschizomyces capitatus]. In Anales Pediatria, ISSN 1695-4033. 2012, 76, 3, s. 172-173.

[1]  SPILIOPOULOU, A., ANASTASSIOU, E.D., CHRISTOFIDOU, M. Rhodotorula Fungemia of an Intensive Care Unit Patient and Review of Published Cases. In Mycopathologia, ISSN 0301-486X. 2012, 174, 4, s. 301-309.

[1]  STEIBACH, W.J., ROILIDES, E., BERMAN, D., HOFFMAN, J.A., GROLL, A.H., BIN-HUSSAIN, I., (...), ZAOITIS, T.E. Results from a prospective, international, epidemiologic study of invasive candidiasis in children and neonates. In Pediatr Infec Dis J, ISSN 0891-3668. 2012, 31, 12, s. 1252-1257.

ADC     Breakthrough fungaemia in neonates and infants caused by Candida albicans and Candida parapsilosis susceptible to fluconazole in vitro / V. Krčméry, M. Huttová, F. Mateička, L. Laho, L. Jurga, A. Ondrušová, Z. Tarekova, Karol Králinský, J. Hanzen, A. Liesková, A. Sabó, M. Pisarčíková, G. Kovacicova, D. Chovancová, Z. Szovenyiová.
In: J Antimicrob Chemotherapy [(IF 4.946)]. - ISSN 0305-7453. - Roč.48, č.4 (2001), s. 521-525.
[KRČMÉRY, V. (6.67%) - HUTTOVÁ, M. (6.67%) - MATEIČKA, F. (6.67%) - LAHO, L. (6.67%) - JURGA, L. (6.67%) - ONDRUŠOVÁ, A. (6.67%) - TAREKOVA, Z. (6.67%) - KRÁLINSKÝ, Karol (6.67%) - HANZEN, J. (6.67%) - LIESKOVÁ, A. (6.67%) - SABÓ, A. (6.67%) - PISARČÍKOVÁ, M. (6.67%) - KOVACICOVA, G. (6.67%) - CHOVANCOVÁ, D. (6.67%) - SZOVENYIOVÁ, Z. (6.67%)]

[1]  VAN ASBECK, E.C., CLEMONS, K.V., STEVENS, D.A. Candida parapsilosis: A review of its epidemiology, pathogenesis, clinical aspects, typing and antimicrobial susceptibility Candida parapsilosis: A review van Asbeck et al. . In Crit Rev Microbiol, ISSN 1040-841X. 2009, 35, 4, s. 283-309.

[1]  ÁLVAREZ, T.R. Infection caused by Candida species during the neonatal intensive care | [Infeccio´n por especies de Candida durante los cuidados intensivos neonatales] . In Revista Cubana Pediatria, ISSN 0034-7531. 2008, 80, 3.

[1]  SZYMANKIEWICZ, M. In vitro fluconazole susceptibility of Candida parapsilosis strains isolated from various clinical materials | [Wraz˙liwos´c´ in vitro na flukonazol szczepo´w Candida parapsilosis izolowanych z ro´z˙nych materiało´w klinicznych] . In Mikologia Lekarska, ISSN 1232-986X. 2007, 14, 1, s. 37-40.

[1]  BABAY, H.A., TWUM-DANSO, K., KAMBAL, A.M., AL-OTAIBI, F.E. Bloodstream infections in pediatric patients. In Saudi Medical J, ISSN 0379-5284. 2005, 26, 10, s. 2729-2735.

[1]  SARVIKIVI, E., LYYTIKÄINEN, O., SOLL, D.R., PUJOL, C., PFALLER, M.A., RICHARDSON, M., KOUKILA-KÄHKOLÄ, P., (...), SAXÉN, H. Emergence of fluconazole resistance in a Candida parapsilosis strain that caused infections in a neonatal intensive care unit. In J Clin Microbiol, ISSN 0095-1137. 2005, 43, 6, s. 2729-2735.

[1]  AKINS, R.A. An update on antifungal targets and mechanisms of resistance in Candida albicans . In Medical Mycology, ISSN 1369-3786. 2005, 43, 4, s. 285-318.

[1]  SEGAL, E. Candida, still number one - What do we know and where are we going from there? . In Mycoses, ISSN 0933-7407. 2005, 48, Suppl. 1, s. 3-11.

[1]  ADLER, A., LITMANOVITZ, I., REGEV, R., ARNON, S., BAUER, S., DOLFIN, T. Breakthrough candida infection in a preterm infant with congenital cutaneous Candida albicans infection . In Am J Perinatol, ISSN 0735-1631. 2005, 22, 3, s. 169-172.

[1]  DE CAPRILES, C.H., MATA-ESSAYAG, S., AZPIRÓZ, A., (...), MACHUCA, J. Neonatal candidiasis in Venezuela: Clinical and epidemiological aspects . In Rev Latinoamer Microbiol, ISSN 0187-4640. 2005, 47, 1-2, s. 11-20.

[1]  MOOSA, M.-Y.S., SOBEL, J.D., ELHALIS, H., DU, W., AKINS, R.A. Fungicidal Activity of Fluconazole against Candida albicans in a Synthetic Vagina-Simulative Medium. In Antiinfect Drugs Chemoth, ISSN  0066-480. 2004, 48, 1, s. 161-167.

ADC     Nosocomial meningitis due to Acinetobacter calcoaceticus in 10 children after ventriculoperitoneal shunt insertion (2) / J. Filka, M. Huttová, D. Schwartzová, M. Kurák, Terézia Krčméryová, J. Tuhársky, Karol Králinský, V. Krčméry.
In: J Hospit Infect [(IF 1.355)]. - ISSN 0195-6701. - č.1 (2000), s. 76.
[FILKA, J. (12.50%) - HUTTOVÁ, M. (12.50%) - SCHWARTZOVÁ, D. (12.50%) - KURÁK, M. (12.50%) - KRČMÉRYOVÁ, Terézia (12.50%) - TUHÁRSKY, J. (12.50%) - KRÁLINSKÝ, Karol (12.50%) - KRČMÉRY, V. (12.50%)]

[1]  CHEN, H.-P., LAI, C.-H., CHAN, Y.-J., CHEN, T.-L., LIU, C.-Y., FUNG, C.-P., LIU, C.-Y. Clinical significance of Acinetobacter species isolated from cerebrospinal fluid. In Scan J Infect Dis, ISSN 0036-5548. 2005, 37, 9, s. 669-675.

[1]  THOMSON, R.B.Jr., BERTRAM, H. laboratory diagnosis of central nervous system infections. In Infectious Diseases  Clinics North Am, ISSN 0891-5520. 2001, 15, 4, s. 1047-1071.

[1]  HU, J., ROBINSON, J.L. Systematic review of invasive Acinetobacter infections in children . In Can J Infect Dis Med Microbiol, ISSN 1712-9532. 2010, 21, 2, s. 83-88.

[1]  KIM, B.-N., PELEG, A.Y., LODISE, T.P., LIPMAN, J., LI, J., NATION, R., PATERSON, D.L. Management of meningitis due to antibiotic-resistant Acinetobacter species . In Lancet Infect dis, ISSN 1473-3099. 2009, 9, 4, s. 245-255.

[1]  HAFED, B.M., BILIKOVA, E., KOVACICOVA, G., KOPRNOVA, J., SVETLANSKÝ, I., CHOVANCOVÁ, D. Prognostic factors for 246 neonates with infections [3] . In Clin Infect Dis, ISSN 1058-4838. 2003, 36, 9, s. 1203-1205.

[1]  TANAKA, Y., NISHIDA, K., NAKAMURA, T., CHAPAGAIN, S.K., SEI, K., MORI, K., (...), KAZAMA, F. Characterization of microbial communities distributed in the groundwater pumped from deep tube wells in the Kathmandu Valley of Nepal. In J Water Health, ISSN 1477-8920. 2012, 10, 1, s. 170-180.

ADC     Nosocomial Meningitis Due to Pseudomonas aeruginosa in Children / Karol Králinský, I. Svetlanský, G. Kovacicova, J. Filka, M. Huttová, V. Jr. Krčméry.
In: J Chemother [(IF 1.073)]. - ISSN 1120-009X. - Roč.12, č.6 (2000), s. 538-539.
[KRÁLINSKÝ, Karol (16.67%) - SVETLANSKÝ, I. (16.67%) - KOVACICOVA, G. (16.67%) - FILKA, J. (16.67%) - HUTTOVÁ, M. (16.67%) - KRČMÉRY, V. Jr. (16.67%)]

ADC     Nosocomial acinetobacter meningitis : Letter to the editor / Karol Králinský, Terézia Krčméryová, J. Tuhársky, V. Jr. Krčméry.
In: Pediatr Infec Dis J [(IF 3.135)]. - ISSN 0891-3668. - Roč.19, č.3 (2000), s. 271-272.
[KRÁLINSKÝ, Karol (25.00%) - KRČMÉRYOVÁ, Terézia (25.00%) - TUHÁRSKY, J. (25.00%) - KRČMÉRY, V. Jr. (25.00%)]

[1]  DALGIC, N., CEYLAN, O., HASIM, O. Successful treatment of multidrug-resistant Acinetobacter baumanii ventriculitis with intravenous and intraventricular colistin. In Ann Trop Paediatr, ISSN 0272-4936. 2009, 29, 2, s. 141-147.

[1]  GILAD, J., CARMELI, Y. Treatment options for multidrzg-resistant Acinetocter. In Drugs, ISSN 0012-6667. 2008, 68, 2, s. 165-189.

[1]  RUDINSKÝ, B., ONDRUŠOVÁ, A., KISAC, P., ŠRÁMKA, M., (...), HUTTOVÁ, M. *National 14 years survey of 171 cases nosocomial meningitis in children and comparison of two periods 1993-198 to 1999-2006. In Neuroendocrinology Letters, ISSN 0172-780X. 2007, 28, Suppl. 2, s. 11-14.

[1]  CHEN, H.-P., LAI, C.-H., CHAN, Y.-J., CHEN, T.-L., (...), LIU, C.-Y. Clinical significance of Acinetobacter species isolated from cerebrospinal fluid. In Scan J Infect Dis, ISSN 0036-5548. 2005, 37, 9, s. 669-675.

[1]  ROWIN, M.E., PATEL, V.V., CHRISTENSON, J.C. Pediatric intensive care unit nosocomial infections epidemiology, sources and solutions. In Crit Care Clin, ISSN 0749-0704. 2003, 19, 3, s. 473-487.

[1]  HU, J., ROBINSON, J.L. Systematic review of invasive Acinetobacter infections in children . In Can J Infect Dis Med Microbiol, ISSN 1712-9532. 2010, 21, 2, s. 83-88.

ADC     Fungemia in neonates. report of 80 cases from seven university hospitals / V. Krčméry, M. Frič, M. Pisarčíková, M. Huttová, J. Filka, Karol Králinský, H. Hupková, J. Hanzen, J. Trupl, M. Líšková.
In: Pediatrics [(IF 4.687)]. - ISSN 0031-4005. - Roč.105, č.4 (2000), s. 913-914.
[KRČMÉRY, V. (10.00%) - FRIČ, M. (10.00%) - PISARČÍKOVÁ, M. (10.00%) - HUTTOVÁ, M. (10.00%) - FILKA, J. (10.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (10.00%) - HUPKOVÁ, H. (10.00%) - HANZEN, J. (10.00%) - TRUPL, J. (10.00%) - LÍŠKOVÁ, M. (10.00%)]

[1]  LINDEN, J.R., MACCANI, M.A., LAFORCE-NESBITT, S.S., BLISS, J.M. High efficiency opsonin-independent phagocytosis of Candida parapsilosis by human neutrophilslinden. In Med Mycol, ISSN 1369-3786. 2010, 48, 2, s. 355-364.

[1]  SILVA, S., HENRIQUES, M., OLIVIERA, R., AZEREDO, J., MALIC, S., HOOPER, S.J., WILLIAMS, D.W. Characterization of Candida parapsilosis infection of an in vitro reconstituted human oral epithelium . In Eur J Oral Sci, ISSN 0909-8836. 2009, 117, 6, s. 669-675.

[1]  TROFA, D., GÁCSER, A., NOSANCHUK, J.D. Candida parapsilosis, an emerging fungal pathogen. In Clin Microbiol Rev, ISSN 0893-8512. 2008, 21, 4, s. 606-625.

[1]  NAKWAN, N., NGERNCHAM, S., SRISUPARP, P., LAPPHRA, K., CHOKEPHAIBULKIT, K. Cryptococcus neoformans septicemia in an immunocompetent neonate: First case report in Thailand . In Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 3, ISSN 0038-3619. 2008, 39, 4, s. 697-700.

[1]  GÁCSER, A., SCHÄFER, W., NOSANCHUK, J.S., SALOMON, s., NOSANCHUK, J.D. Virulence of Candida parapsilosis, Candida orthopsilosis, and Candida metapsilosis in reconstituted human tissue models . In Fungal Genetics and Biology, ISSN 1087-1845. 2007, 44, 12, s. 1336-1341.

[1]  GÁCSER, A., TROFA, D., SCHÄFER, W., NOSANCHUK, J.D. Targeted gene deletion in Candida parapsilosis demonstrates the role of secreted lipase in virulence . In JClin Investig, ISSN 00219738. 2007, 117, 10, s. 3049-3058.

[1]  AVILA-AQUERO, M.L., CANAS-COTO, a., ULLOA-GUTIERREZ, R., CARO, M.A., ALFARO, B., PARIS, M.M. Risk factors for Candida infections in a neonatal intensive care unit in Costa Rica . In Int J Infect Dis, ISSN 1201-9712. 2005, 9, 2, s. 90-95.

[1]  PASQUALOTTO, A.C., NEDEL, W.L., MACHADO, T.S., SEVERO, L.C. A 9-year study comparing risk factors and the outcome of paediatric and adults with nosocomial candidaemia . In Mycopathologia, ISSN 0301-486X. 2005, 160, 2, s. 111-116.

[1]  DE CAPRILES, C.H., MATA-ESSAYAG, S., AZPIRÓZ, A., PONENTE, A., MAGALDI, S., PÉREZ, C., ROSELLÓ, A., (...), MACHUCA, J. Neonatal candidiasis in Venezuela: Clinical and epidemiological aspects . In Revista Latinoamericana de Microbiologia, ISSN 0187-4640. 2005, 47, 1-2, s. 11-20.

[1]  EGGIMANN, P., GARBINO, J., PITTET, d. Epidemiology of Candida species infections in critically ill non-immunosuppressed patients . In Lancet Infectious Diseases, ISSN 1473-3099. 2003, 3, 11, s. 685-702.

[1]  YALAZ, M., HIMIOGLU, S., METIN, D., AKISU, M., NART, D., CETIN, H., OZTURK, C., (...), KULTURSAY, N. Fatal disseminated Acremonium strictum infection in a preterm newborn: A very rare cause of neonatal septicaemia . In J Med Microbiol, ISSN 0022-2615. 2003, 52, 9, s. 835-837.

[1]  LAMAGNI, T.L., EVANS, B.G., SHIGEMATSU, M., JOHNSON, E.M. Emerging trends in the epidemiology of invasive mycoses in England and Wales (1990-9) . In Epidemiol Infect, ISSN 0950-2688. 2001, 126, 3, s. 397-414.

[1]  RAMSDALE, M. Programmed cell death in pathogenic fungi. In Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research , ISSN 0167-4889. 2008, 1783, 7, s. 1369-1380.

[1]  KRISTÓF, K., JANIK, L., KOMKA, K., HARMATH, A., HAJDÚ, J., NOBILIS, A., ROZGONYI, F., (...), SZABÓ, D. Clinical microbiology of neonatal candidiasis in Hungary . In Acta Microbiologica  Immunologica Hungarica    , ISSN 1217-8950. 2010, 57, 4, s. 407-417.

[1]  FOROOZAN, M., CONTET-AUDONNEAU, N., GRANEL-BROCARD, F., BARBAUD, A., LUC SCHMUTZ, J. Prevalence analysis of fungi in chronic lower extremity ulcers . In Wounds, ISSN 1044-7946. 2011, 23, 3, s. 68-75.

[1]  PAMMI, M., HOLLAND, L., BUTLER, G., GACSER, A., BLISS, J.M. Candida poropsilosis Is a significant neonatal pathogen: A systematic review and meta-analysis. In Pediatr Infec Dis J, ISSN 0891-3668. 2013, 32, 5, s. e206-e216.

ADC     Acinetobacter nosocomial meningitis / J. Filka, M. Huttová, E. Schwarzová, J. Kurák, J. Tuhársky, Karol Králinský, Tibor Šagát, V. Jr. Krčméry.
In: J Hosp Infect [(IF 1.355)]. - ISSN 0195-6701. - Roč.39, č.8 (1999), s. 339.
[FILKA, J. (12.50%) - HUTTOVÁ, M. (12.50%) - SCHWARZOVÁ, E. (12.50%) - KURÁK, J. (12.50%) - TUHÁRSKY, J. (12.50%) - KRÁLINSKÝ, Karol (12.50%) - ŠAGÁT, Tibor (12.50%) - KRČMÉRY, V. Jr. (12.50%)]

ADC     Nosocomial meningitis in children after ventriculoperitoneal shunt insertion  / J. Filka, M. Huttová, J. Tuhársky, Tibor Šagát, Karol Králinský, V. Jr. Krčméry.
In: Acta Paediatrica [(IF 1.842)]. - ISSN 0803-5253. - Roč.88, č.5 (1999), s. 576-578.
[FILKA, J. (16.67%) - HUTTOVÁ, M. (16.67%) - TUHÁRSKY, J. (16.67%) - ŠAGÁT, Tibor (16.67%) - KRÁLINSKÝ, Karol (16.67%) - KRČMÉRY, V. Jr. (16.67%)]

[1]  CELEBI, S. Ventriküloperitoneal şant enfeksiyonu gelişmiş çocuklarin etiyolojik ve prognostik açilardan deg erlendirilmesi . In Cocuk Enfeksiyon Dergisi, ISSN 1307-1068. 2010, 4, 4, s. 176-177.

[1]  YILMAZ, A., DALGIC, N., NUSLUMAN, M., SANCAR, M., COLAK, I., AYDIN, Y. Linezolid treatment of shunt-related cerebrospinal fluid infections in children: Clinical article . In J Neurosurgery: Pediatrics , ISSN 1933-0707. 2010, 5, 5, s. 443-448.

[1]  BIRJANDI, A., ZARE, E., HUSHMANDI, F. Ventriculoperitoneal shunt infection: A review of treatment. In Neurosurgery Quarterly, ISSN 1050-6438. 2012, 22, 3, s. 145-148.

[1]  ABIGAIL PEŇA, A., RODRIGO SANDIA, Z., RODRIGO RIVEROS, P., CRISTIAN SALAZAR, Z., ROSA HERRERA, O., RODRIGO VERGARA, Z. Factores de riesgo de infección de derivativa ventrículo peritoneal en pacientes pediátricos del Hospital Carlos Van Buren | [Risk factors for ventricular peritoneal shunt infection in pediatric patients from the hospital Carlos Van Buren]. In Rev Chilena Infectologia, ISSN 0716-1018. 2012, 29, 1, s. 38-43.

[1]  KARAASLAN, A., SOYSAL, A., KUZDAN, C., CAGAN, E., BAYRI, Y., BAKIR, M. Ventriküloperitoneal şantidotless ve ommaya rezervuaridotless olan çocukta streptokokkus pyogenes menenjiti | [A case of meningitis caused by streptococcus pyogenes in a child with ventriculoperitoneal shunt and Ommaya reservoir]. In Cocuk Enfeksiyon Dergisi, ISSN 1307-1068. 2013, 7, 1, s. 35-38.

ADC     National survey of  nosocomial meningitis in children. Risk factors, treatment and outcome / J. Filka, J. Kurák, M. Uher, M. Huttová, J. Tuhársky, Martin Brezina, Karol Králinský, L. Laho, P. Koren, I. Krupova, V. Jr. Krčméry.
In: J Antimicrob Chemotherapy [(IF 4.946)]. - ISSN 0305-7453. - Roč.44 (1999), s. 63.
[FILKA, J. (9.09%) - KURÁK, J. (9.09%) - UHER, M. (9.09%) - HUTTOVÁ, M. (9.09%) - TUHÁRSKY, J. (9.09%) - BREZINA, Martin (9.09%) - KRÁLINSKÝ, Karol (9.09%) - LAHO, L. (9.09%) - KOREN, P. (9.09%) - KRUPOVA, I. (9.09%) - KRČMÉRY, V. Jr. (9.09%)]

ADC     Ciprofloxacin in the Treatment of Nosocomial Meningitis in Neonates and in Infants: Report of 12 Cases and Review / J. Filka, J. Uher, H. Kurák, Tibor Šagát, J. Tuhársky, I. Novák, T. Urbanová, Svetozár Dluholucký, Karol Králinský, (...), V. Jr. Krčméry.
In: Drugs [(IF 5.5)]. - ISSN 0012-6667. - Roč.59, Suppl. 2 (1999), s. 263-265.
[FILKA, J. (9.09%) - UHER, J. (9.09%) - KURÁK, H. (9.09%) - ŠAGÁT, Tibor (9.09%) - TUHÁRSKY, J. (9.09%) - NOVÁK, I. (9.09%) - URBANOVÁ, T. (9.09%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (9.09%) - KRÁLINSKÝ, Karol (9.09%) - (...) (9.09%) - KRČMÉRY, V. Jr. (9.09%)]

[1]  YOGEV, R., GUZMAN-COTTRILL, J. Bacterial meningitis in children: Critical review of current concepts. In Drugs, ISSN 0012-6667. 2005, 65, 8, s. 1097-1112.

ADC     CIP in treatment of nosocomial meningitis in neonates and infants / J. Filka, J. Uher, H. Kurák, Tibor Šagát, J. Tuhársky, I. Novák, T. Urbanová, Karol Králinský, Svetozár Dluholucký, Terézia Krčméryová, V. Krčméry.
In: Drugs. - ISSN 0012-6667. - Roč.58 (1999), s. 263-265.
[FILKA, J. (9.09%) - UHER, J. (9.09%) - KURÁK, H. (9.09%) - ŠAGÁT, Tibor (9.09%) - TUHÁRSKY, J. (9.09%) - NOVÁK, I. (9.09%) - URBANOVÁ, T. (9.09%) - KRÁLINSKÝ, Karol (9.09%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (9.09%) - KRČMÉRYOVÁ, Terézia (9.09%) - KRČMÉRY, V. (9.09%)]

ADC     Candida fungemia in neonates treated with fluconazole: report of 40cases, including 8 meningitis / M. Huttová, V. Jr. Krčméry, J. Filka, Karol Králinský, I. Hartmanová, J. Kurák, I. Frič.
In: Clin Microbiol Infect [(IF 3.554)]. - ISSN 1198-743X. - Roč.5 (1999), s. 278.
[HUTTOVÁ, M. (14.29%) - KRČMÉRY, V. Jr. (14.29%) - FILKA, J. (14.29%) - KRÁLINSKÝ, Karol (14.29%) - HARTMANOVÁ, I. (14.29%) - KURÁK, J. (14.29%) - FRIČ, I. (14.29%)]

ADC     Treatment of nosocomial fungal meningitis in children - repiort of case and review / M. Huttová, Karol Králinský, J. Horn, I. Marinová, K. Iligová, J. Frič, S. Špánik, J. Filka, M. Uher, J. Kurák, V. Jr. Krčméry.
In: J Antimicrob Chemotherapy. - ISSN 0305-7453. - Roč.44 (1999), s. 49b.
[HUTTOVÁ, M. (9.09%) - KRÁLINSKÝ, Karol (9.09%) - HORN, J. (9.09%) - MARINOVÁ, I. (9.09%) - ILIGOVÁ, K. (9.09%) - FRIČ, J. (9.09%) - ŠPÁNIK, S. (9.09%) - FILKA, J. (9.09%) - UHER, M. (9.09%) - KURÁK, J. (9.09%) - KRČMÉRY, V. Jr. (9.09%)]

ADC     CIP in treatment in nosocomial meningitis / Karol Králinský, A. Sabó, Svetozár Dluholucký, Terézia Krčméryová, V. Jr. Krčméry.
In: Drugs [(IF 5,5)]. - ISSN 0012-6667. - Roč.58 (1999), s. 263-265.
[KRÁLINSKÝ, Karol (20.00%) - SABÓ, A. (20.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (20.00%) - KRČMÉRYOVÁ, Terézia (20.00%) - KRČMÉRY, V. Jr. (20.00%)]

ADC     Nosocomial staphylococcal meningitis / Karol Králinský, L. Laho, Svetozár Dluholucký, V. Jr. Krčméry.
In: Chemotherapy [(IF1.515)]. - ISSN 0009-3157. - Roč.45 (1999), s. 313-314.
[KRÁLINSKÝ, Karol (25.00%) - LAHO, L. (25.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (25.00%) - KRČMÉRY, V. Jr. (25.00%)]

ADC     Ciprofloxacin in the Treatment of Nosocomial Meningitis in Neonates and in Infants: Report of 12 Cases and Review / V. Krčméry, J. Filka, J. Uher, H. Kurák, Tibor Šagát, J. Tuhársky, I. Novák, T. Urbanová, Karol Králinský, F. Mateička, Terézia Krčméryová, L. Jurga, Margaréta Šulcová, Ján Štencl, I. Krupova.
In: Diagn Microbiol Infect Dis [(IF 2.375)]. - ISSN 0732-8893. - Roč.35, č.1 (1999), s. 75-80.
[KRČMÉRY, V. (6.67%) - FILKA, J. (6.67%) - UHER, J. (6.67%) - KURÁK, H. (6.67%) - ŠAGÁT, Tibor (6.67%) - TUHÁRSKY, J. (6.67%) - NOVÁK, I. (6.67%) - URBANOVÁ, T. (6.67%) - KRÁLINSKÝ, Karol (6.67%) - MATEIČKA, F. (6.67%) - KRČMÉRYOVÁ, Terézia (6.67%) - JURGA, L. (6.67%) - ŠULCOVÁ, Margaréta (6.67%) - ŠTENCL, Ján (6.67%) - KRUPOVA, I. (6.67%)]

[1]  MIRANDA, J., TUNKEL, A.R. Strategies and New Developments in the Management of Bacterial Meningitis. In Infect Dis Clin North Am, ISSN 0891-5520. 2009, 23, 4, s. 925-943.

[1]  KIM, B.-N., PELEG, A.Y., LODISE, T.P., LIPMAN, J., LI, J., NATION, R., PATERSON, D.L. Management of meningitis due to antibiotic-resistant Acinetobacter species. In Lancet Infect Dis, ISSN 1473-3099. 2009, 9, 4, s. 245-255.

[1]  MOLYNEUX, E.M., MANKHANBO, L.A., AJIB, P., GRAHAM, S.M., FORSYTH, H., AMOS, P., WALSH , A.L., MOLYNEUX, M.E. The outcome of non-typhoidal salmonella meningitis in Malawian children, 1997-2006. In Ann Trop Paediatr, ISSN 0272-4936. 2009, 29, 1, s. 13-22.

[1]  BERGOGNE- BÉREZIN, E. Acinobacter infections: Unusual Infection sites. In Antibiotiques, ISSN 1294-5501. 2008, 10, 2, s. 81-87.

[3]  BARBERÁN LOPÉZ, J., MENSA, J., FARIŇÁS, C., LLINARES, P., OLAECHEA, P., PALOMAR, M., TORRES, M.J., GARCÍA RODRÍGUEZ, J.A. Recommendations of antimicrobial treatment in patients allergic to beta-lactam antibiotics. In Rev Espan Quimioterapia, ISSN 0214-3429. 2008, 21, 1, s. 60-82.

[1]  CAREY, A.J., SAIMAN, L., POLIN, R.A. Hospital-Acquired Infections in the NICU: Epidemiology for the New Millenium. In Clin in Perinatol, ISSN 0095-5108. 2008, 35, 1, s. 223-249.

[1]  SAKUMA, H., SUZUKI, T. Successful treatment of neonatal meningitis caused by Chryseobacterium meningosepticum with intravenous ciprofloxacin and trimerthoprim-sulfamethoxazole. In Infect Dis clin Pract, ISSN 1056-9103. 2008, 16, 2, s. 137-138.

[3]  ALEKSANDROVA, I.A., BELOBORODOV, V.B., LOBZIN, Yu.V., KARPOV, I.A., MATVEEV, V.A., PILIPENKO, V.V., SAMSON, A.A., YAKOVLEV, S.V. Practical approach to the treatment to bacterial meningitis. In Antibiotik i Khimioterapiya. 2007, 52, 3, s. 3-21.

[1]  GROSSI, P., GASPERINA, D.D. Treatment of Pseudomonas aeruginosa infection in critically patients. In Expert Review of Anti-Infective Therapy, ISSN 1478-7210. 2006, 4, 4, s. 639-662.

[1]  DUTTA, S., CHOWDHARY, G., KUMAR, P., MUKHOPADHAY, K., NARANG, A. Ciprofloxacin administration to very low birth weight babies has no effect on linear growth in inflancy. In J Trop Pediatr, ISSN 0142-6338. 2006, 52, 2, s. 103-106.

[1]  SABHARWAL, V., MARCHANT, C.D. Fluoroquinolone use in children. In Pediatr Infect Dis J, ISSN 0891-3668. 2006, 25, 3, s. 257-258.

[1]  LEIBOVITZ, E. The use fluoroquinolones in children. In Current Opinion in Pediatr, ISSN 1040-8703. 2006, 18, 1, s. 64-70.

[3]  METAN, G., ALP, E., ESEL, D., AYGEN, B., SUMERKAN, B. Salmonella enteritidis: An anusual meningitis agent in an adult patient. In Mikrobioloji Bulteni. 2005, 39, 4, s. 509-512.

[1]  SCHAAD, U.B. Fluoroquinolone antibiotics in infants and children. In Infect Dis Clin North Am, ISSN 0891-5520. 2005, 19, 3, s. 617-628.

[1]  NUDELMAN, Y., TUNKEL, A.R. Bacterial meningitis: Epidemiology, pathogenesis and management upadte. In Drugs, ISSN 0012-6667. 2009, 69, 18, s. 2577-2596.

[1]  ROJAS, P., GARCIA, E., CALDERÁN, G.M., FERREIRA, F., ROSSO, M. Successful treatment of Stenotrophomonas maltophilia meningitis in a preterm baby boy: A case report. In J Med Case Rep , ISSN 1752-1947. 2009, 3, s. 7389.

[1]  SINNER, S.W., TUNKEL, A.R. Antimicrobial agents in the treatment of bacterial meningitis. In Infectious Diseases of North America, ISSN 0891-5520. 2004, 18, 3, s. 581-602.

[1]  BELET, N., HACIOMEROGLU, P., KUCUKODUK, S. Ciprofloxacin treatment in newbornss with multi-drug-resistant nosocomial pseudomonas infections. In Biol Neonate, ISSN 0006-3126. 2004, 85, 4, s. 263-268.

[1]  DROSSOU-AGAKIDOU, V., ROILISED, E., PAPAKYRIAKIDOU-KOLIOUSKA, P., AGAKIDIS, C., NIKOLAIDES, N., SARAFIDIS, K., KREMENOPOULOS, G. Use of ciprofloxacin in neonatal sepsis: Lack of adverse effects up to one year. In Pediatr Infec Dis J, ISSN 0891-3668. 2004, 23, 4, s. 346-349.

[1]  PINTADO, V., CABELLOS, C., MORENO, S., MESEGUER, M.A., AYATS, J., VILADRICH, P.F. Enterococcal meningitis - A clinical study of 39 cases and review of the literature. In Medecine, ISSN 0025-7974. 2003, 82, 5, s. 346-364.

[1]  LO, W.T., WANG, C.C., LEE, C.M., CHU, M.L. Successful treatment of multi-resistant Stenotrophomonas maltophilia meningitis with ciprofloxacin in a pre-term infant. In Eur J Pediatr, ISSN 0340-6199. 2002, 161, 12, s. 680-682.

[1]  MANDELL, L.A., PETERSON, L.R., WISE, R., HOOPER, D., LOW, D.E., SCHAAD, U.B., KLUGMAN, K.P., COURVALIN, P. The battle against emerging antibiotic resistance: Should fluoroquinolones be used to treat children ?. In Clin Infect Disease, ISSN 1058-4838. 2002, 35, 6, s. 721-727.

[1]  TOTAN, M., KUCUKODUK, S., DAGDAMIR, A., DILBER, C. Meningitis due to Salmonella in preterm neonates. In Turkish J Pediatr, ISSN 0041-4301. 2002, 44, 1, s. 45-48.

[1]  TUNKEL, A. R., HARTMAN, B. J., KAPLAN, S. L., KAUFMAN, B. A., ROOS, K. L., SCHEID, W. M., WHITLEY, R. J. Practice quidelines for the management of bacterial meningitis. In Clinical Infectious Diseases, ISSN 1058-4838. 2004, 39, 9, s. 1267-1284.

[1]  LIN, P. C., CHIU, N. C., LI, W. C., CHI, H., HSU, C. H., HUNG, H. Y., KAO, H. A., HUANG, F. Y. Characteristics of nosocomial bacterial meningitis in children. In Journal of Microbiology, Immunology and Infection, ISSN 1684-1182. 2004, 37, 1, s. 35-38.

[1]  GENDREL, D., CHALUMEAU, M., MOULIN, F., RAYMOND, J. Fluoroquinolones in paediatrics: A risk for the patient or for the community?. In Lancet Infectious Diseases, ISSN 1473-3099. 2003, 3, 9, s. 537-546.

[1]  COTTAGNOUD, P., TÄUBER, M. G. Fluoroquinolones in the treatment of meningitis. In Current Infectious Disease Reports, ISSN 1523-3847. 2003, 5, 4, s. 329-336.

[1]  OWUSU-OFORI, A., SCHELD, W. M. Treatment of Salmonella meningitis: Two case reports and a review of the literature. In International Journal of Infectious Diseases, ISSN 1201-9712. 2003, 7, 1, s. 53-60.

[1]  YOGEV, R., GUZMAN-COTTRILL, J. Bacterial meningitis in children: Critical review of current concept. In Drugs, ISSN 0012-6667. 2005, 65, 8, s. 1097-1112.

[1]  QUINET, B., MITANCHEZ, D., SALAUZE, B., CARBONNE, A., BINGEN, E., FOURNIER, S., MOISSENET, D., VU-THIEN, H. Description and investigation of an outbreak of extended-spectrum beta-lactamase producing Escherichia coli strain in a neonatal unit | [Description et investigation d'une épidémie nosocomiale de colonisations et d'infections a Escherichia coli producteur d'une beta-lactamase a spectre étendu dans un service de néonatologie] . In Arch Pediatr, ISSN 0929-693X. 2010, 17, Suppl. 4, s. S145-S149.

[1]  BONATI, M., PANDOLFINI, C., KAGUELIDOU, F., JACQZ-AIGRAIN, E., TURNER, M., CHOONARA, I. Safety of ciprofloxacin in neonates with sepsis . In Adverse Drug Reaction Bull, ISSN 0044-6394. 2010, 265, s. 1019-1022.

[1]  SMAOUI, H., HARIGA, D., HAJJI, N., BOUZIRI, A., BEN JABALLAH, N., BARSAOUI, S., BOUSNINA, S., (...), KECHRID, A. Iatrogenic meningitis after diagnosis lumbar puncture: 3 cases reports in the paediatric Children's Hospital of Tunis | [Méningite bactérienne iatrogene apres ponction lombaire de diagnostic : A propos de trois cas observés a l'hôpital d'enfants de Tunis] . In Bull Societe Pathologie Exotique , ISSN 0037-9085. 2011, 104, 1, s. 10-13.

[1]  KAGUELIDOU, F., TURNER, M.A., CHOONARA, I., JACQZ-AIGRAIN, E. Ciprofloxacin use in neonates: A systematic review of the literature . In Pediatr Infec Dis J, ISSN 0891-3668. 2011, 30, 2, s. e29-e37.

[1]  (BEZ AUTORA). Clinical practice guidelines for the management of bacterial meningitis in adults in Korea. In Infection Chemotherapy, ISSN 1598-8112. 2012, 44, 3, s. 140-163.

[4]  VLČEK, R., HRUBEŠOVÁ, Z. Zdravotnícke právo. Bratislava : EPOS, 2007, 319 s. ISBN 978-80-8057-705-6.

ADC     Candida fungemia in neonates treated with fluconazole: report of forty cases, including eight with meningiits / M. Huttová, I. Hartmannová, Karol Králinský.
In: Pediatr Infec Dis J [(IF 2.854)]. - ISSN 0891-3668. - Roč.11, č.17 (1998), s. 1012-1015.
[HUTTOVÁ, M. (33.33%) - HARTMANNOVÁ, I. (33.33%) - KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%)]

[1]  KRISTÓF, K., JANIK, L., KOMKA, K., HARMATH, A., HAJDÚ, J., NOBILIS, A., (...), SZABÓ, D. Clinical microbiology of neonatal candidiasis in Hungary . In Acta Microbiologica Immunologica Hungarica , ISSN 1217-8950. 2010, 57, 4, s. 407-417.

[1]  ANN CHAI, L.Y., DENNING, D.W., WARN, P. Candida tropicals in human disease. In crit rev Microbiol, ISSN 1040-841X. 2010, 36, 4, s. 282-298.

[1]  ALTUNCU, E., BILGEN, H., CERIKCIOGLU, N., ILKI, A., LGER, N.U., BAKIR, M., AKMAN, I., OZEK, E. Neonatal candida infections and the antifungal susceptibilities of the related candida species | [Neonatal kandida enfeksiyonlari ve etkenlerinin antifungal duyarliliklari] . In Mikrobiyoloji Bulteni, ISSN 0374-9096. 2010, 44, 4, s. 593-603.

[1]  GROLL, A.H., TRAGIANIDIS, A. Update on antifungal agents for paediatric patients. In Clin Microbiol  Infect, ISSN 1198-743X. 2010, 16, 9, s. 1343-1353.

[1]  LESIAK, A., NARBUTT, J., SZEPIETOWSKI, J. Safety and usage of fluconazole in the treatment of skin fungal infections in children | [Bezpieczeństwo i zastosowanie terapii flukonazolem w zakażeniach grzybiczych skóry u dzieci] . In Dermatologia Kliniczna, ISSN 1730-7201. 2010, 12, 1, s. 37-41.

[1]  STEINBERG, A.V., KORZHENEVICH, V.I., MIHAILOVA, E.V. Optimization of a diagnostic procedure for children with preliminary diagnosis of "meningitis" . In J Pediatr Infect Dis, ISSN 1871-0336. 2010, 5, 1, s. 57-63.

[1]  ARRIETA, A.C., SHEA, K., DHAR, V., CLEARY, J.P., KUKREJA, S., MORRIS, M., VARGAS-SHIRAISHI, O.M., (...), SINGH, J. Once-weekly liposomal amphotericin B as Candida prophylaxis in very low birth weight premature infants: A prospective, randomized, open-label, placebo-controlled pilot study . In Clin Therapeurics, ISSN 0149-2918. 2010, 32, 2, s. 265-271.

[1]  ALLEN, U.D., RICHARDSON, S., MCGUIRE, W., BOW, E., ROBINSON, J., ROTSTEIN, C., DOYLE, J., (...), READ, S. Pediatric antifungal therapy. Part II: Neonatal infections . In Minerva Pediatrica, ISSN 0026-4946. 2010, 62, 1, s. 71-78.

[1]  NOURI-MERCHAOUI, S., MANDHAOUI, N., FEKIH, M., ADOUANI, M., ZAKHAMA, R., METHLOUTHI, J., GHITH, A., SEBOUI, H. Systemic congenital candidiasis, a rare condition in neonates: Case report in a premature infant | [Candidose congénitale systémique, forme rare de candidose néonatale: a propos d'une observation chez un nouveau-né prématuré] . In Arch Pediatr, ISSN 0929-693X. 2011, 18, 3, s. 303-307.

[1]  SAVINI, V., CATAVITELLO, C., ONOFRILLO, D., MASCIARELLI, G., ASTOLFI, D., BALBINOT, A., FEBBO, F., (...), D´ANTONIO, D. What do we know about Candida guilliermondii? A voyage throughout past and current literature about this emerging yeast . In Mycoses, ISSN 0933-7407. 2011, 54, 5, s. 434-441.

[1]  VAN ASBECK, E.C., CLEMONS, K.V., STEVENS, D.A. Candida parapsilosis: A review of its epidemiology, pathogenesis, clinical aspects, typing and antimicrobial susceptibility Candida parapsilosis: A review van Asbeck et al. . In Crit Rev Microbiol, ISSN 1040-841X. 2009, 35, 4, s. 283-309.

[1]  BRECHT, M., CLERIHEW, L., MCGUIRE, W. Prevention and treatment of invasive fungal infection in very low birthweight infants . In Archives  Dis Childhood: Fetal  Neonatal Edition , ISSN 1359-2998. 2009, 94, 1, s. F65-F69.

[1]  ISAACS, D. Fungal prophylaxis in very low birth weight neonates: Nystatin, fluconazole or nothing? . In Curr Opinion Infect Dis, ISSN 0951-7375. 2008, 21, 3, s. 246-250.

[1]  ADAMSKI, Z., GADZINOWSKI, J., ZAWIRSKA, A., SZUMALA-KAKOL, A., PIETRZYCKA, D., KUBISIAK-RZEPCZYK, H. Analysis of risks of infections caused by yeast-like fungi in neonatal intensive care units | [Ocena zagrożeń grzybami drożdżopodobnymi na oddziałach intensywnego nadzoru neonatologicznego] . In Mikologia Lek, ISSN 1232-986X. 2008, 15, 1, s. 21-24.

[1]  CIVILIBAL, M., SEVER, L., BARIS, S., ADALETTI, I., CANPOLAT, N., CALISKAN, S., ARISOY, N. Renal fungus ball in a preterm infant | [Erken dogmuş yenidoganda böbrek mantar topu] . In Turk Pediatr Arsivi, ISSN 1306-0015. 2008, 43, 1, s. 29-31.

[1]  GULEZ, N., GENEL, F., ATLIHAN, F., TARGAN, S. Candida albicans meningitis associated with intracranial hemorrhage . In Marmara Med J, ISSN 1019-1941. 2007, 20, 1, s. 37-42.

[1]  ZAOUTIS, T., WALSH, T.J. Antifungal therapy for neonatal candidiasis . In Curr Opinion Infect Dis, ISSN 0951-7375. 2007, 20, 6, s. 592-597.

[1]  ALMIRANTE, B., RODRÍGUEZ, D. Antifungal agents in neonates: Issues and recommendations . In Pediatr Drugs, ISSN 1174-5878. 2007, 9, 5, s. 311-321.

[1]  CHIOU, C.C., WALSH, T.J., GROLL, A.H. Clinical pharmacology of antifungal agents in pediatric patients . In Expert Opinion Pharmacotherapy, ISSN 1465-6566. 2007, 8, 15, s. 2465-2489.

[1]  REDMOND, A., DANCER, C., WOODS, M. Fungal infections of the central nervous system: A review of fungal pathogens and treatment . In Neurol India, ISSN 0028-3886. 2007, 55, 3, s. 251-259.

[1]  BLYTH, C.C., PALASANTHIRAN, P., O´BRIEN, T.A. Antifungal therapy in children with invasive fungal infections: A systematic review . In Pediatrics, ISSN 0031-4005. 2007, 119, 4, s. 772-784.

[1]  CHAPMAN, R.L. Prevention and Treatment of Candida Infections in Neonates . In Seminars Peritology, ISSN 0146-0005. 2007, 31, 1, s. 39-46.

[1]  SAINI, S., KUMAR, P. Anti-fungal drugs in neonatology . In J Neonatol, ISSN 0973-2179. 2007, 21, 1, s. 24-29.

[1]  HERESI, G.P., GERSTMANN, D.R., REED, M.D., VAN DEN ANKER, J.N., BLUMER, J.L., KOVANDA, L., KEIRNS, J.J., (...), KEARNS, G.L. The pharmacokinetics and safety of micafungin, a novel echinocandin, in premature infants . In Pedaitr Infect Dis J, ISSN 0891-3668. 2006, 25, 12, s. 1110-1115.

[1]  STRONATI, M., DECEMRINO, L. Neonatal invasive candidiasis | [Candidiasi sistemiche neonatali] . In Minerva Pediatrica, ISSN 0026-4946. 2006, 58, 6, s. 537-549.

[1]  STEINBACH, W.J., WALSH, T.J. Mycoses in Pediatric Patients . In Infect Dis Clin North Am, ISSN 0891-5520. 2006, 20, 3, s. 663-678.

[1]  CLERIHEW, L., LAMAGNI, T.L., BROCKLEHURST, P., MCGUIRE, W. Invasive fungal infection in very low birthweight infants: National prospective surveillance study . In Archives Dis Childhood: Fetal Neonatal Edition, ISSN 1359-2998. 2006, 91, 3, s. F188-F192.

[1]  DEVLIN, R.K. Invasive Fungal Infections Caused by Candida and Malassezia Species in the Neonatal Intensive Care Unit . In Adv Neonatal Care, ISSN 1536-0903. 2006, 6, 2, s. 68-77.

[1]  CHARLIER, C., HART, E., LEFORT, A., RIBAUD, P., DROMER, F., DENNING, D.W., LORTHOLARY, O. Fluconazole for the management of invasive candidiasis: Where do we stand after 15 years? . In J Antimocrobial Chemotherapy, ISSN 0305-7453. 2006, 57, 3, s. 384-410.

[1]  RODRIGUEZ, D., ALMIRANTE, B., PARK, B.J., CUENCA-ESTRELLA, M., PLANES, A.M., SANCHEZ, F., GENE, A., (...), PAHISSA, A. Candidemia in neonatal intensive care units: Barcelona, Spain . In Pediatr Infect Dis J, ISSN 0891-3668. 2006, 25, 3, s. 224-229.

[1]  MOUTAJ, R., TILGUI, H., SBAI, M., LMIMOUNI, B., ELMELLOUKI, W. Congenital cutaneous candidiasis: A case report and review | [La candidose cutanée congénitale: A propos d'une observation et revue de la littérature] . In Bull Societe Pathol Exotique, ISSN 0037-9085. 2005, 98, 5, s. 354-358.

[1]  NIKAWA, H., MIKIHIRA, S., EGUSA, H., FUKUSHIMA, H., KAWABATA, R., HAMADA, T., YATANI, H. Candida adherence and biofilm formation on oral surfaces . In Jap J Med Mycol, ISSN 0916-4804. 2005, 46, 4, s. 233-242.

[1]  WILSON, A.G., MICEK, S.T., RITCHIE, D.J. A retrospective evaluation of fluconazole for the treatment of Candida glabrata fungemia . In Clin Therapeutics, ISSN 0149-2918. 2005, 27, 8, s. 1228-1237.

[1]  TIFFANY, K.F., SMITH, P.B., BENJAMIN JR., D.K. Neonatal candidiasis: Prophylaxis and treatment . In Expert Opinion Pharmacotherapy, ISSN 1465-6566. 2005, 6, 10, s. 1647-1655.

[1]  TSAI, C.-H., CHENG, C.-L., LIN, Y.-J., LIU, C.-C., YANG, Y.-H.K., LIN, C.-H. Effects of fluconazole prophylaxis against systemic fungal infection in extremely-low-birth-weight infants . In Clin Neonatol, ISSN 1381-3390. 2005, 12, 1, s. 6-12.

[1]  STEINBACH, W.J. Antifungal agents in children . In Pediatr Clin North Am, ISSN 0031-3955. 2005, 52, 3, s. 895-915.

[1]  BRIAN SMITH, P., STEINBACH, W.J., BENJAMIN JR., D.K. Invasive Candida infections in the neonate . In Drugs Resist Updates, ISSN 1368-7646. 2005, 8, 3, s. 147-162.

[1]  SHINOGI, T., NAKAFUSA, J., MIURA, Y., MISAGO, N., NARISAWA, Y., NISHI, M., HAMASAKI, Y., NISHIMOTO, K. A case of congenital cutaneous candidiasis with slight elevation of serum ß-D glucan . In Nishinihon J Dermatol, ISSN 0386-9784. 2005, 67, 1, s. 38-41.

[1]  VÁZQUEZ-TSUJI, O., CAMPOS-RIVERA, T., RONDÁN-ZÁRATE, A., MARTÍNEZ-BARBABOSA, I. Renal ultrasonography and detection of pseudomycelium in urine as means of diagnosis of renal fungus balls in neonates . In Mycopathologia, ISSN 0301-486X. 2005, 159, 3, s. 331-337.

[1]  MOREIRA, M.E.L. Controversies about the management of invasive fungal infections in very low birth weight infants . In J Pediatria, ISSN 0021-7557. 2005, 81, 1 Suppl.  1, s. S52-S58.

[1]  VIRÁGOVÁ, S., DORKO, E., PILIPČINEC, E. Infections in children cause by saccharomyces of the Candida genus | [Infekcie u detí zapríčinené kvasinkami rodu Candida] . In Česko-Slovenská pediatrie, ISSN 0069-2328. 2004, 59, 11, s. 575-588.

[1]  KAUFMAN, D., FAIRCHILD, K.D. Clinical microbiology of bacterial and fungal sepsis in very-low-birth-weight infants . In Clin Microbiol Rev, ISSN 0893-8512. 2004, 17, 3, s. 638-680.

[1]  FRATTARELLI, D.A.C., REED, M.D., GIACOIA, G.P., ARANDA, J.V. Antifungals in systemic neonatal candidiasis . In Drugs, ISSN 0012-6667. 2004, 64, 9, s. 949-968.

[1]  CHEN, T.-L., CHEN, H.-P., FUNG, C.-P., LIN, M.-Y., YU, K.-W., LIU, C.-Y. Clinical characteristics, treatment and prognostic factors of candidal meningitis in a teaching hospital in Taiwan . In Scan J Infect Dis, ISSN 0036-5548. 2004, 36, 2, s. 124-130.

[1]  JOHNSON, M.D., MACDOUGALL, C., OSTROSKY-ZEICHNER, L., PERFECT, J.R., REX, J.H. Combination Antifungal Therapy . In Antimicrobial Agents Chemotherapy, ISSN 0066-4804. 2004, 48, 3, s. 693-715.

[1]  AUJARD, Y., FARNOUX, C., LEFEVRE, S., MAURY, L., DELEZOIDE, A.L., MARIANI-KURDIJIAN, P. Candida infections in newborns | [Infections néonatales a Candida] . In Arch Pediatrie, ISSN 0929-693X. 2003, 10, Suppl. 5, s. 569s-574s.

[1]  JUSTER-REICHER, A., FLIDEL-RIMON, O., AMITAY, M., EVEN-TOV, S., SHINWELL, E., LEIBOVITZ, E. High-Dose Liposomal Amphotericin B in the Therapy of Systemic Candidiasis in Neonates . In Eur J Clin Microb Infect Dis, ISSN 0934-9723. 2003, 22, 10, s. 603-607.

[1]  LEIBOVITZ, E. Neonatal candidiasis: Epidemiologic, clinical and therapeutic aspects . In Infect Med, ISSN 0749-6524. 2003, 20, 10, s. 494-498.

[1]  FAIX, R.G., CHAPMAN, R.L. Central Nervous System Candidiasis in the High-risk Neonate . In Seminars Perinatol, ISSN 0146-0005. 2003, 27, 5, s. 384-392.

[1]  BENJAMIN JR., D.K., POOLE, C., STEINBACH, W.J., ROWEN, J.L., WALSH, T.J. Neonatal candidemia and end-organ damage: A critical appraisal of the literature using meta-analytic techniques . In Pediatrics, ISSN 0031-4005. 2003, 112, 3 I, s. 634-640.

[1]  MOYLETT, E.H. Neonatal Candida meningitis . In Sem Pediatr Infect Dis, ISSN 1045-1870. 2003, 14, 2, s. 115-122.

[1]  CHAPMAN, R.L. In Curr Opinion Pediatr, ISSN 1040-8703. 2003, 15, 1, s. 97-102.

[1]  SÁNCHEZ, P.J. Perinatal infections and brain injury: Current treatment options . In Clinics Perinatol, ISSN 0095-5108. 2002, 29, 4, s. 799-826.

[1]  DORKO, E., PILIPČINEC, E., TKÁČIKOVÁ, C. Candida Species Isolated from Cerebrospinal Fluid . In Folia Microbiol, ISSN 0015-5632. 2002, 47, 2, s. 179-181.

[1]  ARIKAN, S., REX, J.H. New agents for the treatment of systemic fungal infections - Current status . In Exp Opinion Emerging Drugs, ISSN 1472-8214. 2002, 7, 1, s. 3-32.

[1]  LEIBOVITZ, E. Neonatal candidosis: Clinical picture, management controversies and consensus, and new therapeutic options . In J Antimicrob Chemotherapy, ISSN 0305-7453. 2002, 49, Suppl. S1, s. 69-73.

[1]  SCHUTZE, G.E. Antifungal agents for the treatment of systemic mycoses . In Sem Pediatr Infect Dis, ISSN 1045-1870. 2001, 12, 3, s. 246-253.

[1]  LAMAGNI, T.L., EVANS, B.G., SHIGEMATSU, M., JOHNSON, E.M. Emerging trends in the epidemiology of invasive mycoses in England and Wales (1990-9) . In Epidemiology  Infection, ISSN 0950-2688. 2001, 126, 3, s. 397-414.

[1]  HUANG, Y.-C., KAO, H.-T., LIN, T.-Y., KUO, A.-J. Antifungal susceptibility testing and the correlation with clinical outcome in neonatal candidemia. In Am J Perinatol, ISSN 0735-1631. 2001, 18, 3, s. 141-146.

[1]  LÉAUTEZ, S., RAFFI, F. The´rapeutique des mycoses profondes (a` l'exception des aspergilloses et des fusarioses) . In Revue Francaise Labor, ISSN 0338-9898. 2001, 332, s. 23-30.

[1]  NEELY, M.N., SCHREIBER, J.R. Fluconazole prophylaxis in the very low birth weight infant: Not ready for prime time . In Pediatrics, ISSN 0031-4005. 2001, 107, 2, s. 404-406.

[1]  KICKLIGHTER, S.D., SPRINGER, S.C., COX, T., HULSEY, T.C., TURNER, R.B. Fluconazole for prophylaxis against candidal rectal colonization in the very low birth weight infant . In Pediatrics, ISSN 0031-4005. 2001, 107, 2, s. 293-298.

[1]  FERNANDEZ, M., MOYLETT, E.H., NOYOLA, D.E., BAKER, C.J. Candidal meningitis in neonates: A 10-year review . In Clin Infect Disease, ISSN 1058-4838. 2000, 31, 2, s. 458-463.

[1]  HUANG, Y.-C., LIN, T.-Y., LIEN, R.-I., CHOU, Y.-H., KUO, C.-Y., YANG, P.-H., HSIEH, W.-S. Fluconazole therapy in neonatal candidemia . In Am J Perinatol, ISSN 0735-1631. 2000, 17, 8, s. 411-415.

[1]  HUANG, Y.-C., LIN, T.-Y., LIEN, R.-I., CHOU, Y.-H., KUO, C.-Y., YANG, P.-H., HSIEH, W.-S. Candidaemia in special care nurseries: Comparison of Albicans and Parapsilosis infection . In J Infection, ISSN 0163-4453. 2000, 40, 2, s. 171-175.

[1]  GOTTFREDSSON, M., PERFECT, J.R. Fungal meningitis . In Sem Neurol, ISSN 0271-8235. 2000, 20, 3, s. 307-322.

[1]  ROWEN, J.L., TATE, J.M., NORDOFF, N., PASSARELL, L., MCGINNIS, M.R. Candida isolates from neonates: Frequency of misidentification and reduced fluconazole susceptibility  . In J Clin Microbiol, ISSN 0095-1137. 1999, 37, 11, s. 3735-3737.

[1]  ROBINSON, L.-G., JAIN, L., KOURTIS, A.P. Persistent candidemia in a premature infant treated with fluconazole . In Pediatr Infec Dis J, ISSN 0891-3668. 1999, 18, 8, s. 735-737.

[1]  ASCHER, S.B., SMITH, P.B., WATT, K., BENJAMIN, D.K., COHEN-WOLKOWIEZ, M., CLARK, R.H., BENJAMIN, Jr D.K., MORAN, C. Antifungal therapy and outcomes in infants with invasive Candida infections. In Pediatr Infect Dis J, ISSN 0891-3668. 2012, 31, 5, s. 439-443.

[1]  LEIBOVITZ, E. Strategies for the prevention of neonatal candidiasis. In Pediatr Neonat, ISSN 1875-9572. 2012, 53, 2, s. 83-89.

[1]  KANJI, J.N., LAVERDIÉRE , M., ROTSTEIN, C., WALSH, T.J., SHAH, P.S., HAIDER, S. Treatment of invasive candidiasis in neutropenic patients: Systematic review of randomized controlled treatment trials. In Leukemia Lymphoma, ISSN 1042-8194. 2013, 54, 7, s. 1479-1487.

[1]  EGUNSOLA, O., ADEFURIN, A., FAKIS, A., JACZ-AIGRAIN, E., CHOONARA, I., SAMMONS, H. Safety of fluconazole in paediatrics: A systematic review. In Eur J Clin Pharmacol, ISSN 0031-6970. 2013, 69, 6, s. 1211-1221.

[1]  LESTNER, J.M., SMITH, P.B., COHEN-WOLKOWIEZ, M., BENJAMIN, D.K., HOPE, W.W. Antifungal agents and therapy for infants and children with invasive fungal infections: A pharmacological perspective. In Brit J Clin Pharmacol, ISSN 0306-5251. 2013, 75, 6, s. 1381-1395.

[1]  PAMMI, M., HOLLAND, L., BUTLER, G., GACSER, A., BLISS, J.M. Candida poropsilosis Is a significant neonatal pathogen: A systematic review and meta-analysis. In Pediatr Infec Dis J, ISSN 0891-3668. 2013, 32, 5, s. e206-e216.

[1]  ANDREW, M.G., PATEL, R., MILLER, J. Treatment of invasive Candida infections in the neonatal intensive care unit. In Curr Fungal Inf Reports, ISSN 1936-3761. 2013, 7, 2, s. 96-109.

ADC     Prospective Study of Nosocomial Fungal Meningitis in Children - Report of 10 cases / M. Huttová, Karol Králinský, J. Horn.
In: Scan J Infect Dis [(IF 1.700)]. - ISSN 0036-5548. - Roč.30, č.5 (1998), s. 485-487 .
[HUTTOVÁ, M. (33.33%) - KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%) - HORN, J. (33.33%)]

[1]  REVANKAR, S.G., SUTTON, D.A. Melanized fungi in human disease . In Clin Microbiol Rev, ISSN 0893-8512. 2010, 23, 4, s. 884-928.

[1]  VAN ASBECK, E.C. Candida parapsilosis: A review of its epidemiology, pathogenesis, clinical aspects, typing and antimicrobial susceptibility Candida parapsilosis: A review van Asbeck et al. . In Crit Rev Microbiol, ISSN 1040-841X. 2009, 35, 4, s. 283-309.

[1]  GULEZ, N., GENEL, F., ATLIHAN, F., TARGAN, S. Candida albicans meningitis associated with intracranial hemorrhage . In Marmara Med J, ISSN 1019-1941. 2007, 20, 1, s. 37-42.

[1]  CRUM-CIANFLONE, N.F., BUTERA, M. Candida lusitaniae meningitis: Case report and review of the literature . In Infect Dis Clin Pract, ISSN 1056-9103. 2007, 15, 6, s. 359-363.

[1]  PASQUALOTTO, G.C., COPETTI, F.A., MENESES, C.F., LEAL MACHADO, A.R., LUNARDI BRUNETTO, A. Infection by Rhodotorula sp. in children receiving treatment for malignant diseases . In J Pediatr Hemarol/Oncol, ISSN 1077-4114. 2005, 27, 3, s. 232-233.

[1]  HAWKES, M., RENNIE, R., SAND, C., VAUDRY, W. Aureobasidium pullulans infection: Fungemia in an infant and a review of human cases . In Diagn Microbiol Infect Dis, ISSN 0732-8893. 2005, 51, 3, s. 209-213.

[1]  VIRAGOVÁ, S., DORKO, E., PILIPČINEC, E. Infections in children cause by saccharomyces of the Candida genus | [Infekcie u detí zapríčinené kvasinkami rodu Candida] . In Česko-Slovenská pediatrie, ISSN 0069-2328. 2004, 59, 11, s. 575-588.

[1]  VERDUYN LUNEL, F.M., VOSS, A., KUIJPER, E.J., GELINCK, L.B.S., HOOGERBRUGGE, P.M., LIEM, K.L., KULLBERG, B.J., VERWEIJ, P.E. Detection of the Candida Antigen Mannan in Cerebrospinal Fluid Specimens from Patients Suspected of Having Candida Meningitis . In J Clin Microbiol, ISSN 0095-1137. 2004, 42, 2, s. 867-870.

[1]  REVANKAR, S.G., SUTTON, D.A., RINALDI, M.G. Primary Central Nervous System Phaeohyphomycosis: A Review of 101 Cases . In Clin Infect Dis, ISSN 1058-4838. 2004, 38, 2, s. 206-216.

[1]  DORKO, E., PILIPČINEC, E., TKÁČIKOVÁ, C. Candida Species Isolated from Cerebrospinal Fluid . In Folia Microbiol, ISSN 0015-5632. 2002, 47, 2, s. 179-181.

[1]  ALDRESS, K., AL SHAALAN, M., MEMISH, Z., ALOLA, S., BANNATYNE, R. Candida meningitis in children: Report of two cases . In J Chemother, ISSN 1120-009X. 2000, 12, 4, s. 339-344.

[1]  GROLL, A.H., GIRI, N., PETRAITIS, V., PETRAITIENE, R., CANDELARIO, M., BACHER, J.S., PISCITELLI, S.C., WALSH, T.J. Comparative efficacy and distribution of lipid formulations of amphotericin B in experimental Candida albicans infection of the central nervous system . In J Infect Dis, ISSN 1537-6613. 2000, 182, 1, s. 274-282.

[1]  GOTTFREDSSON, M., PERFECT, J.R. Fungal meningitis . In Seminars Neurol, ISSN 0271-8235. 2000, 20, 3, s. 307-322.

[]   

[1]  KUTLEŠA, M., MINARIČ.MISSONI, E., HATVANI, L., VONCINA, D., SIMON, S., LEPUR, D., BARŠIČ, B. Chronic fungal meningitis caused by Aureobasidium proteae. In Diagn Microbiol  Infect Dis, ISSN 0732-8893. 2012, 73, 3, s. 271-272.

ADC     Five years experience with experience with cefotaxim in childhood / Svetozár Dluholucký, Karol Králinský, L. Laho, V. Bajčiová, E. Bubanská, J. Orosová, J. Jakubička.
In: Intens Care Med [(IF 5. 168)]. - ISSN 0342-4642. - Roč.22, Suppl. 2 (1996), s. 239-240.
[DLUHOLUCKÝ, Svetozár (14.29%) - KRÁLINSKÝ, Karol (14.29%) - LAHO, L. (14.29%) - BAJČIOVÁ, V. (14.29%) - BUBANSKÁ, E. (14.29%) - OROSOVÁ, J. (14.29%) - JAKUBIČKA, J. (14.29%)]

ADC     Piperacilin + aminoglycoside versus piperacilin + III. generation cephalosporin for the treatment of severe infections in childhood / Karol Králinský, Svetozár Dluholucký, L. Laho, Z. Drobová.
In: Intens Care Med [(IF 5. 168)]. - ISSN 0342-4642. - Roč.22, Suppl. 2 (1996), s. 239-240.
[KRÁLINSKÝ, Karol (25.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (25.00%) - LAHO, L. (25.00%) - DROBOVÁ, Z. (25.00%)]

ADC     Effect of shock and hypoxia during advanced life support and transportation on the course and the end result of brain injury in childhood / L. Laho, Karol Králinský, Svetozár Dluholucký, J. Zbojan, Z. Drobová, D. Martišová, Z. Styková.
In: Intens Care Med [(IF 5. 168)]. - ISSN 0342-4642. - Roč.22, Suppl. 2 (1996), s. 202-203.
[LAHO, L. (14.29%) - KRÁLINSKÝ, Karol (14.29%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (14.29%) - ZBOJAN, J. (14.29%) - DROBOVÁ, Z. (14.29%) - MARTIŠOVÁ, D. (14.29%) - STYKOVÁ, Z. (14.29%)]

ADC     Positive Tip Cultures and Complications Associated with Central Venous Catetherisation in Children and Neonates / Karol Kralinský, L. Laho, Z. Drobová, Svetozár Dluholucký.
In: Intens Care Med [Abstracts]. - ISSN 0342-4642. - Roč.20, Suppl. 2 (1994), s. S75.
[KRALINSKÝ, Karol (21.67%) - LAHO, L. (21.67%) - DROBOVÁ, Z. (21.67%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (35.00%)]

ADE    Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

ADE     Nový chránený aminopenicilín (Augmentin ES®) v liečbe komunitných respiračných infekcií v pediatrii / Karol Králinský, et al.
In: Česko-Slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč.64, č.11 (2009), s. 586-587.
[KRÁLINSKÝ, Karol (50.00%) - ET AL. (50.00%)]

ADE     Epidemiológia chronickej renálnej insuficiencie u detí na Slovensku v rokoch 2006-2008 / Ľ. Podracká, Svetozár Dluholucký, Karol Králinský, et al.
In: Česko-Slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč.64, č.11 (2009), s. 543-544.
[PODRACKÁ, Ľ. (25.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (25.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (25.00%) - ET AL. (25.00%)]

ADE     Atypické poranenie genitálu u 7 ročného dievčatka / P. Bielik, Karol Králinský, C. Varga, A. Lorincz, L. Faizi, I. Belan.
In: Gynekolog. - ISSN 1210-1133. - Roč.17, č.6 (2008), s. 230-231.
[BIELIK, P. (16.67%) - KRÁLINSKÝ, Karol (16.67%) - VARGA, C. (16.67%) - LORINCZ, A. (16.67%) - FAIZI, L. (16.67%) - BELAN, I. (16.67%)]

ADE     Porovnanie dvoch pediatrických intraoseálnych ihiel (B.I.G. a PBMN) na prasačom modely - prospektívna štúdia / Karol Kralinský, O. Petrík, F. Genšor, E. Adamecká, Eva Balogová, Milan Beňačka.
In: Urgent Med. - ISSN 1212-1924. - Roč.11, č.3 (2008), s. 27-30.
[KRALINSKÝ, Karol (16.67%) - PETRÍK, O. (16.67%) - GENŠOR, F. (16.67%) - ADAMECKÁ, E. (16.67%) - BALOGOVÁ, Eva (16.67%) - BEŇAČKA, Milan (16.67%)]

ADE     Urgentná medicína / Karol Králinský, O. Petrík, F. Genšor.
In: Urgentní medicína. - ISSN 1212-1924. - Roč.11, č.3 (2008), s. 27-29.
[KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%) - PETRÍK, O. (33.33%) - GENŠOR, F. (33.33%)]

[4]  RYBÁROVÁ, Z., DUDEKOVÁ, A., MICHŇOVÁ, J., PORUBSKÝ, P. Techniky urgentnej zdravotnej starostlivosti. Program rozvoja SZU. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Bratislava : SZU, 2012, 58 s. ISBN 978-80-89352-.

ADE     Amanita phalloides intoxication - fully treatable event. 25-years experience in children / Svetozár Dluholucký, L. Laho, Karol Kralinský, P. Hudec, J. Zbojan, D. Raffaj.
In: Čes Slov  Pediat. - ISSN 0069-2328. - Roč.61, č.6 (2006), s. 350-356.
[DLUHOLUCKÝ, Svetozár (16.67%) - LAHO, L. (16.67%) - KRALINSKÝ, Karol (16.67%) - HUDEC, P. (16.67%) - ZBOJAN, J. (16.67%) - RAFFAJ, D. (16.67%)]

ADE     Vaccination in Pakistan areas of earthquake / Karol Králinský.
In: Acta Tropica. - ISSN 1336-9326. - č.3 (2006), s.
[KRÁLINSKÝ, Karol (100.00%)]

[3]  KRČMÉRY, V., GOULD, I.M., NABER, K.G., KALAVSKÝ, E. ISC Working Group on Infections in Catastrophic Areas (ISC-WG ICA). In 27th International Congress of Chemotherapy, Milan, Taliansko, 7. - 10. 5. 2011. Dostupný na internete <http://www.ischemo.org/08_PastMeetings_2011.htm>

ADE     Meranie epidurálnych tlakov pri aplikácii tlakových kaudálnych blokád / I. Martuliak, P. Schvarcz, T. Geistová, Karol Kralinský.
In: Bolest. - ISSN 1212-0634. - Roč.8, č.2 (2005), s. 84-89.
[MARTULIAK, I. (25.00%) - SCHVARCZ, P. (25.00%) - GEISTOVÁ, T. (25.00%) - KRALINSKÝ, Karol (25.00%)]

ADE     Nosocomial meningitis in children - 12 years survey and comparison of two periods 1993-1998 to 1999-2004 / B. Rudinský, I. Stankovič, A. Káčerová, Katarína Holečková, L. Pevalová, M. Kalavský, M. Herbanská, Marián Vidiščák, Z. Szalaiová, Tibor Šagát, J. Balik, I. Sulla, I. Hartmannová, L. Bučko, V. Žák, M. Danaj, Š. Koval, J. Levická, M. Horváthová, O. Botek, A. Harničárová, J. Chramec, M. Karvaj, L. Radek, P. Jarčuška, V. Bauer, Karol Králinský, P. Beno.
In: J Health Manag Publ Health. - ISSN 1335-1885. - Roč.9, č.1-2 (2005), s. 35-38.
[RUDINSKÝ, B. (3.57%) - STANKOVIČ, I. (3.57%) - KÁČEROVÁ, A. (3.57%) - HOLEČKOVÁ, Katarína (3.57%) - PEVALOVÁ, L. (3.57%) - KALAVSKÝ, M. (3.57%) - HERBANSKÁ, M. (3.57%) - VIDIŠČÁK, Marián (3.57%) - SZALAIOVÁ, Z. (3.57%) - ŠAGÁT, Tibor (3.57%) - BALIK, J. (3.57%) - SULLA, I. (3.57%) - HARTMANNOVÁ, I. (3.57%) - BUČKO, L. (3.57%) - ŽÁK, V. (3.57%) - DANAJ, M. (3.57%) - KOVAL, Š. (3.57%) - LEVICKÁ, J. (3.57%) - HORVÁTHOVÁ, M. (3.57%) - BOTEK, O. (3.57%) - HARNIČÁROVÁ, A. (3.57%) - CHRAMEC, J. (3.57%) - KARVAJ, M. (3.57%) - RADEK, L. (3.57%) - JARČUŠKA, P. (3.57%) - BAUER, V. (3.57%) - KRÁLINSKÝ, Karol (3.57%) - BENO, P. (3.57%)]

ADE     Epiglottitis acuta v detskom veku - kazuistiky a terapeutický postup / Karol Kralinský, L. Laho, Svetozár Dluholucký.
In: Pediatrie pro praxi. - Roč.5, č.3 (2004), s. 161-162.
[KRALINSKÝ, Karol (33.33%) - LAHO, L. (33.33%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (33.33%)]

ADE     Nosocomial staphylococcal meningitis in neonates successfully treated with intraventricular teicoplanin / Karol Králinský, L. Laho, Svetozár Dluholucký, V. Jr. Krčméry.
In: Acta Med Rom. - Roč.36 (1998), s. 155-156.
[KRÁLINSKÝ, Karol (25.00%) - LAHO, L. (25.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (25.00%) - KRČMÉRY, V. Jr. (25.00%)]

ADE     Ureteropelvický candidový bezoár ako postrenálna príčina akútnej renálnej insuficiencie  u dojčiat / J. Jakubička, J. Oravcová, L. Laho, Karol Králinský, Svetozár Dluholucký, V. Rajčanová, E. Šoltýsová, E. Dobríková.
In: Česko-Slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč.52, č.4 (1997), s. 199-200.
[JAKUBIČKA, J. (12.50%) - ORAVCOVÁ, J. (12.50%) - LAHO, L. (12.50%) - KRÁLINSKÝ, Karol (12.50%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (12.50%) - RAJČANOVÁ, V. (12.50%) - ŠOLTÝSOVÁ, E. (12.50%) - DOBRÍKOVÁ, E. (12.50%)]

ADE     Podtlakový edém pľúc (PEP): Príspevok k patogenéze / Svetozár Dluholucký, Karol Králinský, Ladislav Laho.
In: Čsl  Pediatr. - ISSN 0069-2328. - Roč.49, č.7 (1994), s. 377-379.
[DLUHOLUCKÝ, Svetozár (90.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (5.00%) - LAHO, Ladislav (5.00%)]

ADE     Tramadol for Pain Relief in Children with Malignant Tumours / Karol Králinský, V. Bajčiová, L. Laho, Z. Drobová, Svetozár Dluholucký.
In: Med Pediat Oncol. - ISSN 0732-183X. - Roč.23, č.3 (1994), s. 272.
[KRÁLINSKÝ, Karol (17.50%) - BAJČIOVÁ, V. (17.50%) - LAHO, L. (17.50%) - DROBOVÁ, Z. (17.50%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (30.00%)]

ADE     Vascular Access in Children / Karol Králinský, Ladislav Laho, Svetozár Dluholucký.
In: Čsl Pediatr. - ISSN 0069-2328. - Roč.49, č.5 (1994), s. 301-303.
[KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%) - LAHO, Ladislav (33.33%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (33.33%)]

ADE     Liečba bolesti prípravkom Tramal u detí nad 1 rok veku / Karol Králinský, Svetozár Dluholucký, L. Laho.
In: Čsl  Pediatr. - ISSN 0069-2328. - Roč.49, č.3 (1994), s. 169-177.
[KRÁLINSKÝ, Karol (35.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (30.00%) - LAHO, L. (35.00%)]

[1]  VEYCKEMANS, F., PENDEVILLE, P.-E. Tramadol for acute postoperative pain in children . In Annales Francaises d'Anesthesie et de Reanimation, ISSN 0750-7658. 2007, 26, 6, s. 564-569.

[1]  BOZKURT, O. Use of tramadol in children. In Paediatric Anaesthesia, ISSN 1155-5645. 2005, 12, 12, s.

ADF    Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

ADF      Závažná pneumokoková pneumónia - kazuistiky / Karol Králinský, B. Takáč, Cyril Klement, L. Maďarová, Zuzana Krištúfková.
In: Pediatria. - ISSN 1336-863X. - Roč.9, S (2014), s. 8-11.
[KRÁLINSKÝ, Karol (20.00%) - TAKÁČ, B. (20.00%) - KLEMENT, Cyril (20.00%) - MAĎAROVÁ, L. (20.00%) - KRIŠTÚFKOVÁ, Zuzana (20.00%)]

ADF      Akútna otitis media z pohľadu pediatra [XXI. Getlíkov deň - Celoslovenská pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou k nedožitým 95. narodeninám prof. Getlíka, Bratislava, 17. 3. 2011] / Karol Králinský, H. Hupková, H. Jakubíková, I. Králinská, A. Lišková, E. Nováková, M. Špániková, J. Trupl, I. Urbančíková.
In: Pediatria : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-863X. - Roč.6, č.11 (2011), s. 18-20.
[KRÁLINSKÝ, Karol (11.11%) - HUPKOVÁ, H. (11.11%) - JAKUBÍKOVÁ, H. (11.11%) - KRÁLINSKÁ, I. (11.11%) - LIŠKOVÁ, A. (11.11%) - NOVÁKOVÁ, E. (11.11%) - ŠPÁNIKOVÁ, M. (11.11%) - TRUPL, J. (11.11%) - URBANČÍKOVÁ, I. (11.11%)]

ADF      Intraoseálny prístup - plnohodnotná alternatíva podávania liekov v urgentnej situácii / Karol Králinský, O. Petrík, B. Takáč, P. Bielik, L. Zaťko, J. Salus, P. Časnocha, F. Genšor, M. Žiak, P. Brunčák, R. Rusnák.
In: Slovenský lekár : odborný recenzovaný časopis. - ISSN 1335-0234. - Roč.21, č.3-4 (2011), s. 48-51.
[KRÁLINSKÝ, Karol (9.09%) - PETRÍK, O. (9.09%) - TAKÁČ, B. (9.09%) - BIELIK, P. (9.09%) - ZAŤKO, L. (9.09%) - SALUS, J. (9.09%) - ČASNOCHA, P. (9.09%) - GENŠOR, F. (9.09%) - ŽIAK, M. (9.09%) - BRUNČÁK, P. (9.09%) - RUSNÁK, R. (9.09%)]

ADF      Gravidita u detí a adolescentov / J. Pančíková, J. Fulajtárová, Karol Králinský.
In: Slovenský lekár. - ISSN 1335-0234. - Roč.21, č.11-12 (2011), s. 232-234.
[PANČÍKOVÁ, J. (33.33%) - FULAJTÁROVÁ, J. (33.33%) - KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%)]

ADF      Dehydratácia - život ohrozujúci stav v pediatrii. Kazuistiky / Karol Králinský, O. Petrík, P. Kirschner, V. Kravec.
In: Pediatria pre prax. - ISSN 1337-4443. - Roč.11, Suppl. 1 (2010), s. 14-17.
[KRÁLINSKÝ, Karol (25.00%) - PETRÍK, O. (25.00%) - KIRSCHNER, P. (25.00%) - KRAVEC, V. (25.00%)]

ADF      Bolesť u detí v ambulancii pediatra prvého kontaktu / Karol Králinský, P. Bielik, L. Zaťko, P. Brunčák, J. Salus, I. Králinská.
In: Pediatria pre prax. - ISSN 1336-8168. - Roč.10, č.1 (2009), s. 22, 24-27.
[KRÁLINSKÝ, Karol (16.67%) - BIELIK, P. (16.67%) - ZAŤKO, L. (16.67%) - BRUNČÁK, P. (16.67%) - SALUS, J. (16.67%) - KRÁLINSKÁ, I. (16.67%)]

[4]  VAJDIČKOVÁ, K., FURKOVÁ, K. Diferenciálna diagnostika bolesti v lumbálnej oblasti u detí a adolescentov v ambulancii praktického lekára. In Detský lekár, ISSN 1335-0838. 2011, 18, 1, s. 21-23.

ADF      Pneumokokové otitídy u detí - kazuistiky / Karol Králinský, I. Králinská, A. Jakubová, A. Purgelová, H. Hupková.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - Roč.16, č.2 (2009), s. 51-53.
[KRÁLINSKÝ, Karol (20.00%) - KRÁLINSKÁ, I. (20.00%) - JAKUBOVÁ, A. (20.00%) - PURGELOVÁ, A. (20.00%) - HUPKOVÁ, H. (20.00%)]

ADF      Biomarkery a ich výpovedná hodnota v diagnostike a v liečbe infekcií v detskom veku / Karol Králinský, et al.
In: Pediatria. - ISSN 1336-863X. - Roč.4, N1 (2009), s. 22N-23N.
[KRÁLINSKÝ, Karol (50.00%) - ET AL. (50.00%)]

ADF      Alternatívne možnosti podávania liekov v urgentnej situácii - up to date / Karol Kralinský.
In: Pediatria. - ISSN 1336-863X. - Roč.5, č.1 (2008), s. 27-28.
[KRALINSKÝ, Karol (100.00%)]

ADF      Typické a atypické príčiny zlyhania akútneho renálneho zlyhania - kazuistiky / Z. Lukáčová, Karol Kralinský.
In: Pediatria. - ISSN 1336-863X. - Roč.5, S 4 (2008), s. 18.
[LUKÁČOVÁ, Z. (50.00%) - KRALINSKÝ, Karol (50.00%)]

ADF      Nozokomiálne meningitídy u 13 detí vyvolané Pseudomonas aeruginosa / A. Harinčárová, Karol Kralinský, L. Laho, J. Káčerová, Katarína Holečková, L. Pevalová, M. Kalavský, Marián Vidiščák, J. Siman, J. Horn, Tibor Šagát, J. Tuhársky, I. Hartmannová, Terézia Krčméryová, M. Pisarčíková, V. Balik, I. Sulla, J. Kurák, J. Uher, J. Filka, M. Huttová, A. Ondrušová, A. Strehárová, E. Kukučková, M. Žáková, O. Botek, D. Chovancová, P. Jarčuška, P. Kristán, P. Beno, B. Rudinský, M. Šramatá, M. Kačmáriková, E. Mitterpach, A. Ondrušová, A. Dóczeová, J. Benca, M. Taziarová, M. Bartkovjak, V. Sládečková.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.16, č.3-4 (2007), s. 19-21.
[HARINČÁROVÁ, A. (2.50%) - KRALINSKÝ, Karol (2.50%) - LAHO, L. (2.50%) - KÁČEROVÁ, J. (2.50%) - HOLEČKOVÁ, Katarína (2.50%) - PEVALOVÁ, L. (2.50%) - KALAVSKÝ, M. (2.50%) - VIDIŠČÁK, Marián (2.50%) - SIMAN, J. (2.50%) - HORN, J. (2.50%) - ŠAGÁT, Tibor (2.50%) - TUHÁRSKY, J. (2.50%) - HARTMANNOVÁ, I. (2.50%) - KRČMÉRYOVÁ, Terézia (2.50%) - PISARČÍKOVÁ, M. (2.50%) - BALIK, V. (2.50%) - SULLA, I. (2.50%) - KURÁK, J. (2.50%) - UHER, J. (2.50%) - FILKA, J. (2.50%) - HUTTOVÁ, M. (2.50%) - ONDRUŠOVÁ, A. (2.50%) - STREHÁROVÁ, A. (2.50%) - KUKUČKOVÁ, E. (2.50%) - ŽÁKOVÁ, M. (2.50%) - BOTEK, O. (2.50%) - CHOVANCOVÁ, D. (2.50%) - JARČUŠKA, P. (2.50%) - KRISTÁN, P. (2.50%) - BENO, P. (2.50%) - RUDINSKÝ, B. (2.50%) - ŠRAMATÁ, M. (2.50%) - KAČMÁRIKOVÁ, M. (2.50%) - MITTERPACH, E. (2.50%) - ONDRUŠOVÁ, A. (2.50%) - DÓCZEOVÁ, A. (2.50%) - BENCA, J. (2.50%) - TAZIAROVÁ, M. (2.50%) - BARTKOVJAK, M. (2.50%) - SLÁDEČKOVÁ, V. (2.50%)]

ADF      Je nesprávne liečená nozokomiálna meningitída spojená s vyššou mortalitou a neurologickými následkami oproti vhodne liečenej meningitíde ? / Katarína Holečková, I. Stankovič, J. Káčerová, D. Chovancová, I. Hartmanová, M. Pisarčíková, M. Uher, J. Kurák, L. Pevalová, Karol Králinský, V. Balik, I. Sulla, B. Rudinský, Marián Vidiščák, A. Ondrušová, A. Harničárová, A. Strehárová, E. Kukučková, M. Žáková, O. Botek, M. Herbanská, J. Horn, Tibor Šagát, M. Kalavský, J. Trizuljaková, M. Šramatá, P. Beno, P. Jarčuška, P. Kristián, E. Mitterpach, A. Ondrušová, A. Docze, J. Benca, M. Ťažiaková, V. Sládečková, M. Bartkovjak.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.16, č.3-4 (2007), s. 13-16.
[HOLEČKOVÁ, Katarína (2.78%) - STANKOVIČ, I. (2.78%) - KÁČEROVÁ, J. (2.78%) - CHOVANCOVÁ, D. (2.78%) - HARTMANOVÁ, I. (2.78%) - PISARČÍKOVÁ, M. (2.78%) - UHER, M. (2.78%) - KURÁK, J. (2.78%) - PEVALOVÁ, L. (2.78%) - KRÁLINSKÝ, Karol (2.78%) - BALIK, V. (2.78%) - SULLA, I. (2.78%) - RUDINSKÝ, B. (2.78%) - VIDIŠČÁK, Marián (2.78%) - ONDRUŠOVÁ, A. (2.78%) - HARNIČÁROVÁ, A. (2.78%) - STREHÁROVÁ, A. (2.78%) - KUKUČKOVÁ, E. (2.78%) - ŽÁKOVÁ, M. (2.78%) - BOTEK, O. (2.78%) - HERBANSKÁ, M. (2.78%) - HORN, J. (2.78%) - ŠAGÁT, Tibor (2.78%) - KALAVSKÝ, M. (2.78%) - TRIZULJAKOVÁ, J. (2.78%) - ŠRAMATÁ, M. (2.78%) - BENO, P. (2.78%) - JARČUŠKA, P. (2.78%) - KRISTIÁN, P. (2.78%) - MITTERPACH, E. (2.78%) - ONDRUŠOVÁ, A. (2.78%) - DOCZE, A. (2.78%) - BENCA, J. (2.78%) - ŤAŽIAKOVÁ, M. (2.78%) - SLÁDEČKOVÁ, V. (2.78%) - BARTKOVJAK, M. (2.78%)]

ADF      Národný surveillance nozokomiálnych bakteriálnych a fungálnych meningitíd - 12 ročný prehľad 158 prípadov / B. Rudinský, F. Bauer, Katarína Holečková, I. Stankovič, J. Káčerová, L. Pevalová, Marián Vidiščák, Tibor Šagát, M. Brenner, M. Herbanská, M. Kalavský, I. Hartmanová, J. Filka, M. Kurák, J. Uher, A. Ondrušová, A. Strehárová, A. Harničárová, E. Kukučková, V. Žák, M. Žáková, O. Botek, M. Huttová, K. Iligová, J. Frič, Miroslav Šašinka, M. Hrašková, I. Novák, P. Topolský, T. Urbanová, J. Tuhársky, Tibor Šagát, Martin Brezina, P. Trnka, Terézia Krčméryová, Karol Králinský, L. Laho, Svetozár Dluholucký, J. Horn, S. Špánik, I. Oravkinová, B. Rudinský, V. Balik, I. Šulla, P. Jarčuška, P. Kristán, M. Čarnická, M. Porubčin, M. Andráš, Z. Szalaiová, P. Beno, V. Krčméry, E. Mitterpach, A. Ondrušová, J. Benca, M. Taziarová, A. Docze, V. Sládečková, M. Bartkovjak.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.16, č.3-4 (2007), s. 33-39.
[RUDINSKÝ, B. (1.69%) - BAUER, F. (1.69%) - HOLEČKOVÁ, Katarína (1.69%) - STANKOVIČ, I. (1.69%) - KÁČEROVÁ, J. (1.69%) - PEVALOVÁ, L. (1.69%) - VIDIŠČÁK, Marián (1.69%) - ŠAGÁT, Tibor (1.69%) - BRENNER, M. (1.69%) - HERBANSKÁ, M. (1.69%) - KALAVSKÝ, M. (1.69%) - HARTMANOVÁ, I. (1.69%) - FILKA, J. (1.69%) - KURÁK, M. (1.69%) - UHER, J. (1.69%) - ONDRUŠOVÁ, A. (1.69%) - STREHÁROVÁ, A. (1.69%) - HARNIČÁROVÁ, A. (1.69%) - KUKUČKOVÁ, E. (1.69%) - ŽÁK, V. (1.69%) - ŽÁKOVÁ, M. (1.69%) - BOTEK, O. (1.69%) - HUTTOVÁ, M. (1.69%) - ILIGOVÁ, K. (1.69%) - FRIČ, J. (1.69%) - ŠAŠINKA, Miroslav (1.69%) - HRAŠKOVÁ, M. (1.69%) - NOVÁK, I. (1.69%) - TOPOLSKÝ, P. (1.69%) - URBANOVÁ, T. (1.69%) - TUHÁRSKY, J. (1.69%) - ŠAGÁT, Tibor (1.69%) - BREZINA, Martin (1.69%) - TRNKA, P. (1.69%) - KRČMÉRYOVÁ, Terézia (1.69%) - KRÁLINSKÝ, Karol (1.69%) - LAHO, L. (1.69%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (1.69%) - HORN, J. (1.69%) - ŠPÁNIK, S. (1.69%) - ORAVKINOVÁ, I. (1.69%) - RUDINSKÝ, B. (1.69%) - BALIK, V. (1.69%) - ŠULLA, I. (1.69%) - JARČUŠKA, P. (1.69%) - KRISTÁN, P. (1.69%) - ČARNICKÁ, M. (1.69%) - PORUBČIN, M. (1.69%) - ANDRÁŠ, M. (1.69%) - SZALAIOVÁ, Z. (1.69%) - BENO, P. (1.69%) - KRČMÉRY, V. (1.69%) - MITTERPACH, E. (1.69%) - ONDRUŠOVÁ, A. (1.69%) - BENCA, J. (1.69%) - TAZIAROVÁ, M. (1.69%) - DOCZE, A. (1.69%) - SLÁDEČKOVÁ, V. (1.69%) - BARTKOVJAK, M. (1.69%)]

ADF      Mykotické meningitídy u detí - správa o 12 prípadoch / B. Rudinský, F. Bauer, L. Pevalová, M. Kováč, M. Siman, Marián Vidiščák, M. Brenner, M. Kalavský, M. Herbanská, I. Hartmanová, Karol Králinský, J. Horn, K. Iligová, J. Frič, J. Filka, M. Uher, A. Ondrušová, A. Harničárová, E. Kukučková, V. Žák, M. Žáková, O. Botek, I. Stankovič, Katarína Holečková, J. Káčerová, J. Kurák, P. Jarčuška, M. Andráš, I. Šulla, J. Kristian, M. Porubčin, J. Čarnická, M. Šramatá, Terézia Krčméryová, P. Beno, E. Mitterpach, A. Ondrušová, J. Benca, M. Ťažiaková, A. Docze, V. Sládečková, M. Bartkovjak.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.16, č.3-4 (2007), s. 28-33.
[RUDINSKÝ, B. (2.38%) - BAUER, F. (2.38%) - PEVALOVÁ, L. (2.38%) - KOVÁČ, M. (2.38%) - SIMAN, M. (2.38%) - VIDIŠČÁK, Marián (2.38%) - BRENNER, M. (2.38%) - KALAVSKÝ, M. (2.38%) - HERBANSKÁ, M. (2.38%) - HARTMANOVÁ, I. (2.38%) - KRÁLINSKÝ, Karol (2.38%) - HORN, J. (2.38%) - ILIGOVÁ, K. (2.38%) - FRIČ, J. (2.38%) - FILKA, J. (2.38%) - UHER, M. (2.38%) - ONDRUŠOVÁ, A. (2.38%) - HARNIČÁROVÁ, A. (2.38%) - KUKUČKOVÁ, E. (2.38%) - ŽÁK, V. (2.38%) - ŽÁKOVÁ, M. (2.38%) - BOTEK, O. (2.38%) - STANKOVIČ, I. (2.38%) - HOLEČKOVÁ, Katarína (2.38%) - KÁČEROVÁ, J. (2.38%) - KURÁK, J. (2.38%) - JARČUŠKA, P. (2.38%) - ANDRÁŠ, M. (2.38%) - ŠULLA, I. (2.38%) - KRISTIAN, J. (2.38%) - PORUBČIN, M. (2.38%) - ČARNICKÁ, J. (2.38%) - ŠRAMATÁ, M. (2.38%) - KRČMÉRYOVÁ, Terézia (2.38%) - BENO, P. (2.38%) - MITTERPACH, E. (2.38%) - ONDRUŠOVÁ, A. (2.38%) - BENCA, J. (2.38%) - ŤAŽIAKOVÁ, M. (2.38%) - DOCZE, A. (2.38%) - SLÁDEČKOVÁ, V. (2.38%) - BARTKOVJAK, M. (2.38%)]

ADF      Bezpečnosť  a účinnosť ciprofloxacínu v liečbe nozokomiálnej meningitídy u novorodencov a detí vrátane detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou (VLBW) / B. Rudinský, F. Bauer, J. Filka, J. Uher, M. Kurák, Tibor Šagát, J. Tuhársky, I. Novák, T. Urbanová, L. Pevalová, Marián Vidiščák, M. Herbanská, M. Brenner, Karol Králinský, Svetozár Dluholucký, A. Ondrušová, A. Harničárová, E. Kukučková, V. Žák, M. Žáková, O. Botek, M. Kalavský, P. Jarčuška, P. Kristán, M. Porubčin, M. Andráš, M. Čarnická, M. Bošňáková, I. Hartmanová, V. Balik, I. Šulla, V. Krčméry, E. Mitterpach, A. Ondrušová, J. Benca, M. Tažiarová, V. Sládečková, M. Bartkovjak.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.17, č.3-4 (2007), s. 55-59.
[RUDINSKÝ, B. (2.63%) - BAUER, F. (2.63%) - FILKA, J. (2.63%) - UHER, J. (2.63%) - KURÁK, M. (2.63%) - ŠAGÁT, Tibor (2.63%) - TUHÁRSKY, J. (2.63%) - NOVÁK, I. (2.63%) - URBANOVÁ, T. (2.63%) - PEVALOVÁ, L. (2.63%) - VIDIŠČÁK, Marián (2.63%) - HERBANSKÁ, M. (2.63%) - BRENNER, M. (2.63%) - KRÁLINSKÝ, Karol (2.63%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (2.63%) - ONDRUŠOVÁ, A. (2.63%) - HARNIČÁROVÁ, A. (2.63%) - KUKUČKOVÁ, E. (2.63%) - ŽÁK, V. (2.63%) - ŽÁKOVÁ, M. (2.63%) - BOTEK, O. (2.63%) - KALAVSKÝ, M. (2.63%) - JARČUŠKA, P. (2.63%) - KRISTÁN, P. (2.63%) - PORUBČIN, M. (2.63%) - ANDRÁŠ, M. (2.63%) - ČARNICKÁ, M. (2.63%) - BOŠŇÁKOVÁ, M. (2.63%) - HARTMANOVÁ, I. (2.63%) - BALIK, V. (2.63%) - ŠULLA, I. (2.63%) - KRČMÉRY, V. (2.63%) - MITTERPACH, E. (2.63%) - ONDRUŠOVÁ, A. (2.63%) - BENCA, J. (2.63%) - TAŽIAROVÁ, M. (2.63%) - SLÁDEČKOVÁ, V. (2.63%) - BARTKOVJAK, M. (2.63%)]

ADF      Meningitídy u detí po zavedení ventrikuloperitoneálneho shuntu (VPS) a iných cudzích cudzích telies u 47 detí za posledných 12 rokov v SR / B. Rudinský, L. Pevalová, Marián Vidiščák, J. Horn, M. Kalavský, M. Herbanská, M. Brenner, F. Bauer, J. Filka, J. Kurák, Karol Králinský, V. Balik, I. Sulla, I. Hartmannová, M. Šramatá, A. Ondrušová, A. Harničárová, A. Strehárová, E. Kukučková, M. Žáková, O. Botek, Katarína Holečková, I. Stankovič, J. Káčerová, P. Jarčuška, P. Beno, Z. Szalaiová, E. Mitterpach, A. Ondrušová, A. Docze, J. Benca, M. Taziarová, V. Sládečková, M. Bartkovjak.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.16, č.3-4 (2007), s. 16-18.
[RUDINSKÝ, B. (2.94%) - PEVALOVÁ, L. (2.94%) - VIDIŠČÁK, Marián (2.94%) - HORN, J. (2.94%) - KALAVSKÝ, M. (2.94%) - HERBANSKÁ, M. (2.94%) - BRENNER, M. (2.94%) - BAUER, F. (2.94%) - FILKA, J. (2.94%) - KURÁK, J. (2.94%) - KRÁLINSKÝ, Karol (2.94%) - BALIK, V. (2.94%) - SULLA, I. (2.94%) - HARTMANNOVÁ, I. (2.94%) - ŠRAMATÁ, M. (2.94%) - ONDRUŠOVÁ, A. (2.94%) - HARNIČÁROVÁ, A. (2.94%) - STREHÁROVÁ, A. (2.94%) - KUKUČKOVÁ, E. (2.94%) - ŽÁKOVÁ, M. (2.94%) - BOTEK, O. (2.94%) - HOLEČKOVÁ, Katarína (2.94%) - STANKOVIČ, I. (2.94%) - KÁČEROVÁ, J. (2.94%) - JARČUŠKA, P. (2.94%) - BENO, P. (2.94%) - SZALAIOVÁ, Z. (2.94%) - MITTERPACH, E. (2.94%) - ONDRUŠOVÁ, A. (2.94%) - DOCZE, A. (2.94%) - BENCA, J. (2.94%) - TAZIAROVÁ, M. (2.94%) - SLÁDEČKOVÁ, V. (2.94%) - BARTKOVJAK, M. (2.94%)]

ADF      Nozokomiálne meningitídy u 13 detí vyvolané pseudomonas aeruginosa / A. Harničárová, Karol Kralinský, L. Laho, A. Káčerová, Katarína Holečková, (...), Marián Vidiščák, (...), Terézia Krčméryová.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.15, č.6 (2006), s. 19-21.
[HARNIČÁROVÁ, A. (11.11%) - KRALINSKÝ, Karol (11.11%) - LAHO, L. (11.11%) - KÁČEROVÁ, A. (11.11%) - HOLEČKOVÁ, Katarína (11.11%) - (...) (11.11%) - VIDIŠČÁK, Marián (11.11%) - (...) (11.11%) - KRČMÉRYOVÁ, Terézia (11.11%)]

ADF      Národný surveillance (1993 - 2004) nozokomiálnych meningitíd - 12 ročný prehľad 158 prípadov / B. Rudinský, F. Bauer, Katarína Holečková, I. Stankovič, I. Stankovič, J. Káčerová, L. Pevalová, Marián Vidiščák, Tibor Šagát, M. Brenner, M. Herbanská, M. Kalavský, I. Hartmannová, J. Filka, M. Kurák, J. Uher, A. Ondrušová, A. Strehárová, A. Harničárová, E. Kukučková, V. Žák, M. Žáková, O. Botek, M. Huttová, K. Iligová, J. Frič, Miroslav Šašinka, M. Hrašková, I. Novák, P. Topolský, T. Urbanová, J. Tuhársky, Tibor Šagát, Martin Brezina, P. Trnka, Terézia Krčméryová, Karol Králinský, L. Laho, Svetozár Dluholucký, J. Horn, S. Špánik, I. Oravkinová, B. Rudinský, V. Balik, I. Sulla, P. Jarčuška, P. Kristán, M. Čarnická, M. Porubčin, M. Andráš, Z. Szalaiová, P. Beno, V. Krčméryj, E. Mitterpach, A. Ondrušová, J. Benca, M. Taziarová, A. Docze, V. Sládečková, M. Bartkovjak.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.15, č.6 (2006), s. 33-51.
[RUDINSKÝ, B. (1.67%) - BAUER, F. (1.67%) - HOLEČKOVÁ, Katarína (1.67%) - STANKOVIČ, I. (1.67%) - STANKOVIČ, I. (1.67%) - KÁČEROVÁ, J. (1.67%) - PEVALOVÁ, L. (1.67%) - VIDIŠČÁK, Marián (1.67%) - ŠAGÁT, Tibor (1.67%) - BRENNER, M. (1.67%) - HERBANSKÁ, M. (1.67%) - KALAVSKÝ, M. (1.67%) - HARTMANNOVÁ, I. (1.67%) - FILKA, J. (1.67%) - KURÁK, M. (1.67%) - UHER, J. (1.67%) - ONDRUŠOVÁ, A. (1.67%) - STREHÁROVÁ, A. (1.67%) - HARNIČÁROVÁ, A. (1.67%) - KUKUČKOVÁ, E. (1.67%) - ŽÁK, V. (1.67%) - ŽÁKOVÁ, M. (1.67%) - BOTEK, O. (1.67%) - HUTTOVÁ, M. (1.67%) - ILIGOVÁ, K. (1.67%) - FRIČ, J. (1.67%) - ŠAŠINKA, Miroslav (1.67%) - HRAŠKOVÁ, M. (1.67%) - NOVÁK, I. (1.67%) - TOPOLSKÝ, P. (1.67%) - URBANOVÁ, T. (1.67%) - TUHÁRSKY, J. (1.67%) - ŠAGÁT, Tibor (1.67%) - BREZINA, Martin (1.67%) - TRNKA, P. (1.67%) - KRČMÉRYOVÁ, Terézia (1.67%) - KRÁLINSKÝ, Karol (1.67%) - LAHO, L. (1.67%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (1.67%) - HORN, J. (1.67%) - ŠPÁNIK, S. (1.67%) - ORAVKINOVÁ, I. (1.67%) - RUDINSKÝ, B. (1.67%) - BALIK, V. (1.67%) - SULLA, I. (1.67%) - JARČUŠKA, P. (1.67%) - KRISTÁN, P. (1.67%) - ČARNICKÁ, M. (1.67%) - PORUBČIN, M. (1.67%) - ANDRÁŠ, M. (1.67%) - SZALAIOVÁ, Z. (1.67%) - BENO, P. (1.67%) - KRČMÉRYJ, V. (1.67%) - MITTERPACH, E. (1.67%) - ONDRUŠOVÁ, A. (1.67%) - BENCA, J. (1.67%) - TAZIAROVÁ, M. (1.67%) - DOCZE, A. (1.67%) - SLÁDEČKOVÁ, V. (1.67%) - BARTKOVJAK, M. (1.67%)]

ADF      Mykotické meningitídy u detí - správa o 12 prípadoch / B. Rudinský, F. Bauer, L. Pevalová, M. Kováč, M. Siman, Marián Vidiščák, M. Brenner, M. Kalavský, I. Herbanská, I. Hartmanová, Karol Kralinský, J. Horn, K. Iligová, J. Frič, J. Filka, M. Uher, A. Ondrušová, A. Harničárová, E. Kukučková, V. Žák, M. Žáková, O. Botek, I. Stankovič, Katarína Holečková.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.15, č.6 (2006), s. 28-32.
[RUDINSKÝ, B. (4.17%) - BAUER, F. (4.17%) - PEVALOVÁ, L. (4.17%) - KOVÁČ, M. (4.17%) - SIMAN, M. (4.17%) - VIDIŠČÁK, Marián (4.17%) - BRENNER, M. (4.17%) - KALAVSKÝ, M. (4.17%) - HERBANSKÁ, I. (4.17%) - HARTMANOVÁ, I. (4.17%) - KRALINSKÝ, Karol (4.17%) - HORN, J. (4.17%) - ILIGOVÁ, K. (4.17%) - FRIČ, J. (4.17%) - FILKA, J. (4.17%) - UHER, M. (4.17%) - ONDRUŠOVÁ, A. (4.17%) - HARNIČÁROVÁ, A. (4.17%) - KUKUČKOVÁ, E. (4.17%) - ŽÁK, V. (4.17%) - ŽÁKOVÁ, M. (4.17%) - BOTEK, O. (4.17%) - STANKOVIČ, I. (4.17%) - HOLEČKOVÁ, Katarína (4.17%)]

ADF      Meningitídy u detí po zavedení ventriculoperitoneálneho shuntu (VPS) a iných cudzích telies u 47 detí za posledných 12 rokov / B. Rudinský, L. Pevalová, Marián Vidiščák, J. Horn, M. Kalavský, I. Herbanská, M. Brenner, F. Bauer, J. Filka, J. Kurák, Karol Kralinský, J. Balik, I. Šulla, I. Hartmanová, M. Šramatá, A. Ondrušová, A. Harničárová, A. Strehárová, E. Kukučková, M. Žáková, O. Botek, Katarína Holečková, I. Stankovič, A. Káčerová.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.15, č.6 (2006), s. 16-18.
[RUDINSKÝ, B. (4.17%) - PEVALOVÁ, L. (4.17%) - VIDIŠČÁK, Marián (4.17%) - HORN, J. (4.17%) - KALAVSKÝ, M. (4.17%) - HERBANSKÁ, I. (4.17%) - BRENNER, M. (4.17%) - BAUER, F. (4.17%) - FILKA, J. (4.17%) - KURÁK, J. (4.17%) - KRALINSKÝ, Karol (4.17%) - BALIK, J. (4.17%) - ŠULLA, I. (4.17%) - HARTMANOVÁ, I. (4.17%) - ŠRAMATÁ, M. (4.17%) - ONDRUŠOVÁ, A. (4.17%) - HARNIČÁROVÁ, A. (4.17%) - STREHÁROVÁ, A. (4.17%) - KUKUČKOVÁ, E. (4.17%) - ŽÁKOVÁ, M. (4.17%) - BOTEK, O. (4.17%) - HOLEČKOVÁ, Katarína (4.17%) - STANKOVIČ, I. (4.17%) - KÁČEROVÁ, A. (4.17%)]

ADF      Humánny rekombinantný erytropoetin v liečbe idiopatickej pľúcnej hemosiderózy / Svetozár Dluholucký, J. Jakubička, Karol Kralinský.
In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roč.54, č.6 (2005), s. 263-266.
[DLUHOLUCKÝ, Svetozár (33.33%) - JAKUBIČKA, J. (33.33%) - KRALINSKÝ, Karol (33.33%)]

ADF      Diagnostika a liečba invazívnych mykóz / Ľ. Drgoňa, J. Trupl, Karol Kralinský.
In: Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roč.5, č.1 (2005), s. 71-95.
[DRGOŇA, Ľ. (33.33%) - TRUPL, J. (33.33%) - KRALINSKÝ, Karol (33.33%)]

ADF      Diagnostika a liečba invazívnych mykóz (odporúčané štandardy pre SR) / Ľ. Drgoňa, J. Trupl, Karol Kralinský.
In: Antibiotiká a rezistencia. - ISSN 1336-1147. - Roč.3, Suppl. 1 (2004), s. 5-16.
[DRGOŇA, Ľ. (33.33%) - TRUPL, J. (33.33%) - KRALINSKÝ, Karol (33.33%)]

ADF      Originálny klaritromycín v liečbe komunitných bakteriálnych a atypických respiračných infekcií v detskom veku - vlastné skúsenosti / Svetozár Dluholucký, Karol Kralinský, R. Žigová.
In: Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roč.3, Suppl.  1 (2003), s. 39S-43S.
[DLUHOLUCKÝ, Svetozár (33.33%) - KRALINSKÝ, Karol (33.33%) - ŽIGOVÁ, R. (33.33%)]

ADF      Zásady diagnostiky a racionálnej antibiotickej terapie bakteriálnych meningitíd / Karol Králinský, Svetozár Dluholucký.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.10, č.1 (2001), s. 33-56.
[KRÁLINSKÝ, Karol (50.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (50.00%)]

ADF      Zásady racionálnej antibiotickej liečby respiračných infekcií. 3. prepracované a doplnené vydanie / Karol Králinský, Svetozár Dluholucký.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.10, č.1 (2001), s. 3-32.
[KRÁLINSKÝ, Karol (50.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (50.00%)]

ADF      Diagnostika a terapia infekcií vyvolaných vírusom herpes simplex a vírusom varicella zoster / J. Zicha, P. Bielik, J. Buchvald, Karol Králinský, H. Matějovská Kubešová, V. Marešová, M. Penka, M. Staňková, M. Šimunič, J. Vandasová, F. Vosmík, O. Bálint, D. Bartošová, I. Burget, P. Chalupa, E. Faber, A. Fedorová, I. Hartmannová, T. Hlavatý, J. Horáček, J. Kneysová, J. Kováčik, M. Krjak, M. Kudyn, J. Novotný.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.10, č.1 (2001), s. 87-124.
[ZICHA, J. (4.00%) - BIELIK, P. (4.00%) - BUCHVALD, J. (4.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (4.00%) - MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H. (4.00%) - MAREŠOVÁ, V. (4.00%) - PENKA, M. (4.00%) - STAŇKOVÁ, M. (4.00%) - ŠIMUNIČ, M. (4.00%) - VANDASOVÁ, J. (4.00%) - VOSMÍK, F. (4.00%) - BÁLINT, O. (4.00%) - BARTOŠOVÁ, D. (4.00%) - BURGET, I. (4.00%) - CHALUPA, P. (4.00%) - FABER, E. (4.00%) - FEDOROVÁ, A. (4.00%) - HARTMANNOVÁ, I. (4.00%) - HLAVATÝ, T. (4.00%) - HORÁČEK, J. (4.00%) - KNEYSOVÁ, J. (4.00%) - KOVÁČIK, J. (4.00%) - KRJAK, M. (4.00%) - KUDYN, M. (4.00%) - NOVOTNÝ, J. (4.00%)]

[4]  DOLEŽAL, Z. Akútní nefritický syndrom u dětí. In P. Bánovčin, J. Buchanec, M. Zibolen: vybrané kapitoly z nefrológie. Martin : Osveta, 2006, s. 42-48. ISBN 80-8063-233-2.

ADF      Nozokomiálne meningitídy u detí po zavedení ventrikuloperitoneálneho shuntu  : (list redakcii) / J. Filka, M. Huttová, J. Kurák, J. Tuhársky, Karol Králinský.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.9, č.5 (2000), s. 73-75.
[FILKA, J. (20.00%) - HUTTOVÁ, M. (20.00%) - KURÁK, J. (20.00%) - TUHÁRSKY, J. (20.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (20.00%)]

ADF      Nozokomiálne meningitídy u detí vyvolané Ps. Aeruginosa / Karol Králinský, J. Tuhársky, Terézia Krčméryová, J. Filka, A. Dóczeová, Karol Tóth.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.9, č.5 (2000), s. 95-96.
[KRÁLINSKÝ, Karol (16.67%) - TUHÁRSKY, J. (16.67%) - KRČMÉRYOVÁ, Terézia (16.67%) - FILKA, J. (16.67%) - DÓCZEOVÁ, A. (16.67%) - TÓTH, Karol (16.67%)]

ADF      Nozokomiálne meningititídy u detí vyvolané Ps. Aeruginosa / Karol Králinský, J. Tuhársky, Terézia Krčméryová.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.9, č.5 (2000), s. 95-97.
[KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%) - TUHÁRSKY, J. (33.33%) - KRČMÉRYOVÁ, Terézia (33.33%)]

ADF      Piperacilín/tazobaktám v liečbe život ohrozujúcich infekcií u detí mladších ako 12 rokov / Karol Králinský, M. Uher, L. Laho, M. Pisarčíková, J. Jakubička, J. Filka, Svetozár Dluholucký, M. Kurák.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.8, č.1 (1999), s. 10-15.
[KRÁLINSKÝ, Karol (12.50%) - UHER, M. (12.50%) - LAHO, L. (12.50%) - PISARČÍKOVÁ, M. (12.50%) - JAKUBIČKA, J. (12.50%) - FILKA, J. (12.50%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (12.50%) - KURÁK, M. (12.50%)]

[4]  KRČMÉRY, V., KAVAČIČOVÁ, G. Cefoperazone/sulbactam in the treatment of nosocomial infections - multicentric observations. In Journal Health Management Public Health, ISSN 1335-1885. 2001, 5, 1-2, s. 59-63.

ADF      Osemročné sledovanie detských fungémií: prvý slovenský národbný surveillance rizikových faktorov, etiológie, terapie a výsledky liečby u 71 epizód a porovnanie so 101 fungémiami dospelých / M. Huttová, I. Hartmannová, Karol Králinský, M. Pisarčíková, M. Uher, Miroslav Šašinka, J. Filka, M. Kurák, D. Sejnová, R. Puškárová, J. Džatková, E. Kaiserová, D. Engelhardt, A. Kunová, I. Oravkinová, P. Koren, S. Križan, M. Mráz, J. Ďačok, J. Saniová, B. Chmelík, M. Danaj, F. Mateička, Margaréta Šulcová, Štefan Krajčík, T. Kružliak, A. Strehárová, S. Grausova, D. West.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.7, č.5 (1998), s. 15-31.
[HUTTOVÁ, M. (3.45%) - HARTMANNOVÁ, I. (3.45%) - KRÁLINSKÝ, Karol (3.45%) - PISARČÍKOVÁ, M. (3.45%) - UHER, M. (3.45%) - ŠAŠINKA, Miroslav (3.45%) - FILKA, J. (3.45%) - KURÁK, M. (3.45%) - SEJNOVÁ, D. (3.45%) - PUŠKÁROVÁ, R. (3.45%) - DŽATKOVÁ, J. (3.45%) - KAISEROVÁ, E. (3.45%) - ENGELHARDT, D. (3.45%) - KUNOVÁ, A. (3.45%) - ORAVKINOVÁ, I. (3.45%) - KOREN, P. (3.45%) - KRIŽAN, S. (3.45%) - MRÁZ, M. (3.45%) - ĎAČOK, J. (3.45%) - SANIOVÁ, J. (3.45%) - CHMELÍK, B. (3.45%) - DANAJ, M. (3.45%) - MATEIČKA, F. (3.45%) - ŠULCOVÁ, Margaréta (3.45%) - KRAJČÍK, Štefan (3.45%) - KRUŽLIAK, T. (3.45%) - STREHÁROVÁ, A. (3.45%) - GRAUSOVA, S. (3.45%) - WEST, D. (3.45%)]

ADF      Novalgin inj. - účinnosť, tolerancia a bezpečnosť v terapii akútnej bolesti u detí / Karol Králinský, M. Pisarčíková, Z. Drobová, J. Tuhársky, K. Miškovová, M. Zibolen, P. Gašparec, K. Kafková.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - Roč.3, č.1 (1996), s.  22-25.
[KRÁLINSKÝ, Karol (12.50%) - PISARČÍKOVÁ, M. (12.50%) - DROBOVÁ, Z. (12.50%) - TUHÁRSKY, J. (12.50%) - MIŠKOVOVÁ, K. (12.50%) - ZIBOLEN, M. (12.50%) - GAŠPAREC, P. (12.50%) - KAFKOVÁ, K. (12.50%)]

[3]  BUCHANEC, J. Bolesť a strach pri zdravotníckych výkonoch. Niektoré možnosti sledovania reaktibility u detí. In Česko-Slovenská pediatrie, ISSN 0069-2328. 1997, 52, 9, s. 666-670.

ADF      Ceftazidin v liečbe život ohrozujúcich infekcií u detí a novorodencov / Karol Králinský, Svetozár Dluholucký, Z. Drobová, L. Laho, D. Martišová.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - Roč.2, č.3 (1995), s. 33.
[KRÁLINSKÝ, Karol (13.75%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (45.00%) - DROBOVÁ, Z. (13.75%) - LAHO, L. (13.75%) - MARTIŠOVÁ, D. (13.75%)]

ADF      Ceftazidín v liečbe život ohrozujúcich infekcií u detí a novorodencov / Karol Králinský, Svetozár Dluholucký, L. Laho, Z. Drobová, D. Martišová.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.3, č.2 (1994), s. 53-58.
[KRÁLINSKÝ, Karol (17.50%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (30.00%) - LAHO, L. (17.50%) - DROBOVÁ, Z. (17.50%) - MARTIŠOVÁ, D. (17.50%)]

ADF      Tramal v liečbe bolesti u detí nad jeden rok veku / Karol Králinský, Ladislav Laho, Svetozár Dluholucký.
In: Čsl Pediatr. - ISSN 0069-2328. - Roč.49, č.3 (1994), s.  169-171.
[KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%) - LAHO, Ladislav (33.33%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (33.33%)]

[3]  RUCKI, Š. Odpověď na připomínky prim. Slaného CSc. a  MUDr. Hrdličky k článku "Akutní bolest v dětském věku". In Čsl  Pediatr, ISSN 0069-2328. 1994, 49, 10, s. 618-619.

ADN    Vedecké práce v domácich  časopisoch registrovaných v databázach Scopus, WoS

ADN     Naše skúsenosti s kaudálnou blokádou pri cirkumcízii v detskom veku / M. Hanula, P. Kenderessy, J. Čutora, O. Petrík, Karol Králinský.
In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roč.62, č.4 (2013), s. 135-138.
[HANULA, M. (20.00%) - KENDERESSY, P. (20.00%) - ČUTORA, J. (20.00%) - PETRÍK, O. (20.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (20.00%)]

AEC    Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch

AEC     Case 10: 3-month-old girl with an unusual complication of central venous parenteral nutrition / Ladislav Laho, Svetozár Dluholucký, J. Zbojan, Karol Králinský, P. Hudec.
In: Case Studies in pediatric Intensive Care. 1. vyd.  / Rogers, M.C.,  Helfaer, M.A. - Baltimore : Williams & Wilkins Cop., 1993. - ISBN 0683073230. - S. 57-59.
[LAHO, Ladislav (15.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (40.00%) - ZBOJAN, J. (15.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (15.00%) - HUDEC, P. (15.00%)]

AED    Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

AED     Baktériové respiračné infekcie v detskom veku získané v komunite - diagnostika a liečba / Karol Králinský.
In: Vybrané kapitoly z pediatrie 5 :  Učebné texty SZU. - Bratislava : SZU, 2010. - ISBN 978-80-969878-4-9. - S. 27-34.
[KRÁLINSKÝ, Karol (100.00%)]

AED     Bolesť v detskom veku - minulosť, prítomnosť, budúcnosť / Karol Králinský.
In: II. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou "Komplexná zdravotná starostlivosť o chirurgického pacienta", Brusno, SR, 18.-19.11.2010 [Zborník prednášok,  prezentácií a abstraktov]. - 2010. - S. 93.
[KRÁLINSKÝ, Karol (100.00%)]

AED     Intenzívna starosltivosť v destkom veku. Sedácia a analgézia / Karol Kralinský.
In: Pediatria 1 / Šašinka, M., Šagát, T. - Bratislava : Herba, 2007. - S. 141-146.
[KRALINSKÝ, Karol (100.00%)]

AED     Intenzívna starosltivosť v detskom veku. Transport / Karol Kralinský.
In: Pediatria 1 / Šašinka, M., Šagát, T. - Bratislava : Herba, 2007. - ISBN 978-80-89171-49-1. - S. 117-118.
[KRALINSKÝ, Karol (100.00%)]

AED     Intenzívna starostlivoť v detskom veku. Nozokomiálne infekcie / Karol Kralinský.
In: Pediatria 1 / Šašinka, M., Šagát, T. - Bratislava : Herba, 2007. - S. 135-136.
[KRALINSKÝ, Karol (100.00%)]

AED     Nozokomiálne infekcie / Karol Kralinský.
In: Pediatria / Šašinka, M., šagát, T., Kovács, L. - Bratislava  : Herba, 2007. - ISBN 978-80-89171-49-1. - S. 135-136.
[KRALINSKÝ, Karol (100.00%)]

[4]  ŠUPÍNOVÁ, M. Nemocničné nákazy ako iatrogénne poškodenie kriticky chorého dieťaťa. In Internal Meeting SPIS SPS "Látky 2013", "Technology Dependent Children" pediatrická anestézia,  Látky, 4. - 6. 4. 2013. 2013. ISBN 978-80-89352-95-1.

AED     Sedácia a analgézia / Karol Kralinský.
In: Pediatria / Šašinka, M., Šagát, T., Kovács, L. - Bratislava : Herba, 2007. - ISBN 978-80-89171-49-1. - S. 141-146.
[KRALINSKÝ, Karol (100.00%)]

AED     Transport / Karol Kralinský.
In: Pediatria / Šašinka, M. Šagát, T., Kovács, L. - Bratislava : Herba, 2007. - ISBN 978-80-89171-49-1. - S. 117-118.
[KRALINSKÝ, Karol (100.00%)]

AED     Bolesť v neonatológii a pediatrii / Karol Králinský.
In: Algeziológia / Kulichová, M. - Žilina : EDIS, 2005. - ISBN 8080704457. - S. 266-275.
[KRÁLINSKÝ, Karol (100.00%)]

AED     Naše skúsenosti a výsledky liečby otráv muchotrávkou zelenou u detí / Svetozár Dluholucký, L. Laho, Karol Králinský.
In: Klinická pediatria I. / Benedeková, M. a kol. - ISBN 80-223-1786-1. - Bratislava : UK, (2002), s. 6-11.
[DLUHOLUCKÝ, Svetozár (33.33%) - LAHO, L. (33.33%) - KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%)]

AED     Algesia neonati / Karol Králinský.
In: Vademékum pediatra / Buchanec, J. a kol. - Martin : Osveta, 2001. - ISBN 80-8063-018-6. - S. 387-388.
[KRÁLINSKÝ, Karol (100.00%)]

AED     Transport / Karol Králinský.
In: Vademékum pediatra / Buchanec, J. a kol. - Martin : Osveta, 2001. - ISBN 80-8063-018-6. - S. 1035-1036.
[KRÁLINSKÝ, Karol (100.00%)]

AED     Bolesť / Karol Králinský.
In: Intenzívna starostlivosť / Fedor, M.,  Minárik, M., Kunovský, P. - Martin : Neografia, 1999. - ISBN 80-8889-22-60. - S. 92-96.
[KRÁLINSKÝ, Karol (100.00%)]

AED     Nozokomiálne nákazy / Karol Králinský.
In: Pediatria I. / Šašinka, M., Šagát, T. - Košice : Status, 1998. - ISBN 80-967963-0-5. - S. 118.
[KRÁLINSKÝ, Karol (100.00%)]

AED     Sedácia a analgézia / Karol Králinský.
In: Pediatria I. / Šašinka, M., Šagát, T. - Košice : Status, 1998. - ISBN 80-967963-0-5. - S. 123.
[KRÁLINSKÝ, Karol (100.00%)]

AED     Transport / Karol Králinský.
In: Pediatria I. / Šašinka, M., Šagát, T. - Košice : Status, 1998. - ISBN 80-967963-0-5. - S. 100.
[KRÁLINSKÝ, Karol (100.00%)]

AED     Epiglotitis / Karol Králinský.
In: Zásady racionálnej ATB liečby respiračných infekcií. - Bratislava : Medinforum, 2000. - S. 13-14.
[KRÁLINSKÝ, Karol (100.00%)]

AED     Špeciálne zručnosti II. / Karol Králinský.
In: Postgraduálny vzdelávací program Subkatedry neonatológie IVZ a Neonatologickej sekcie PS v intermediárnej starostlivosti o novorodencov [Skriptum č. 33] : Grant z Developed within the frame of Trasher research fund, Salt Lake City, USA. - Bratislava : IVZ, 1997. - S. 1-16.
[KRÁLINSKÝ, Karol (100.00%)]

AED     Gravidita, pôrod a novorodenec / Karol Králinský, P. Bielik.
In: Diagnostika a terapia infekcií vírusom Herpes simplex a vírom Varicella zoster. - Bratislava : Mediforum, 1997. - S. 17-19.
[KRÁLINSKÝ, Karol (50.00%) - BIELIK, P. (50.00%)]

AEG    Stručné oznámenia alebo abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

AEG     Our experiences with neuroresuscitative care in children [Mezinárodní kongres dětské neurologie, Praha, 1989] / L. Laho, Svetozár Dluholucký, M. Kaniansky, J. Styková, J. Zbojan, Karol Králinský, V. Sorek.
In:  Neuropediatrics. - ISSN 0174-304X. - Roč.20, č.2 (1989), s. 119.
[LAHO, L. (9.17%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (45.00%) - KANIANSKY, M. (9.17%) - STYKOVÁ, J. (9.17%) - ZBOJAN, J. (9.17%) - KRÁLINSKÝ, Karol (9.17%) - SOREK, V. (9.17%)]

AFD    Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD      Účinky alkoholu na nenarodené dieťa / Mária Šupínová, Karol Králinský, zost. Ivana Tomková, zost. Klára Gebeová.
In: Horizonty starostlivosti o zdravie [(CD-ROM)] : Zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou prof. MUDr. Petra Šimka, CSc., rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava, 11.11.2014. - Bratislava : SZU, 2014. - ISBN 978-80-89702-10-7. - S. 293-301.
[ŠUPÍNOVÁ, Mária (50.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (50.00%) - TOMKOVÁ, Ivana (0.00%) - GEBEOVÁ, Klára (0.00%)]

AFD      "Technology dependent children" - úvod do problematiky / Karol Králinský, O. Petrík.
In: Internal Meeting SPIS SPS "Látky 2013", "Technology Dependent Children" pediatrická anestézia,  Látky, 4. - 6. 4. 2013 [Zbroník abstraktov (CD-ROM)]. - Banská Bystrica : SZU, 2013. - ISBN 978-80-89352-95-1. - 4 S.
[KRÁLINSKÝ, Karol (50.00%) - PETRÍK, O. (50.00%)]

AFG    Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

AFG     Neuroinfections after neurosurgery caused by pathogenic fungi [Revisiting neuroinfections: Public health, nursing, ethical and psychosocial consequences] / N. Kulková, S. Špánik, Andrea Demitrovičová, Ľ. Drgoňa, B. Rudinský, M. Huttová, Darina Chovancová, Karol Králinský, J. Sokolová, F. Mateička, A. Lišková, V. Krčméry.
In: Neuroendocrinology Letters [(IF-1.3)]. - ISSN 0172-780X. - Roč.33, Suppl. 1 (2012).
[KULKOVÁ, N. (8.33%) - ŠPÁNIK, S. (8.33%) - DEMITROVIČOVÁ, Andrea (8.33%) - DRGOŇA, Ľ. (8.33%) - RUDINSKÝ, B. (8.33%) - HUTTOVÁ, M. (8.33%) - CHOVANCOVÁ, Darina (8.33%) - KRÁLINSKÝ, Karol (8.33%) - SOKOLOVÁ, J. (8.33%) - MATEIČKA, F. (8.33%) - LIŠKOVÁ, A. (8.33%) - KRČMÉRY, V. (8.33%)]

AFG     Izolovaná forma pľúcnej histiocytózy u 8 ročného chlapca / B. Takáč, Karol Králinský, Svetozár Dluholucký, O. Petrík, Eva Bubanská, P. Omaník, P. Szépe.
In: 11. konference dětské pneumologie, Praha, ČR, 14. 4. 2012 [Program a bstrakta]. - Praha : Česká společnost détské pnemologie, 2012. - S. 12.
Plný text: www.detskapneumologie.cz
[TAKÁČ, B. (14.29%) - KRÁLINSKÝ, Karol (14.29%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (14.29%) - PETRÍK, O. (14.29%) - BUBANSKÁ, Eva (14.29%) - OMANÍK, P. (14.29%) - SZÉPE, P. (14.29%)]

AFG     Intraoseálny prístup - praktické porovnanie dvoch typov pediatrických intraoseálnych ihiel / Karol Králinský, O. Petrík, F. Genšor, B. Takáč, E. Adamecká, Eva Balogová, Milan Beňačka.
In: Česko-Slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč.66, S1 (2011), s. 19.
[KRÁLINSKÝ, Karol (14.29%) - PETRÍK, O. (14.29%) - GENŠOR, F. (14.29%) - TAKÁČ, B. (14.29%) - ADAMECKÁ, E. (14.29%) - BALOGOVÁ, Eva (14.29%) - BEŇAČKA, Milan (14.29%)]

AFG     Ťažká sepsa a septický šok v registri sepsy u deti v SR / Mária Pisarčíková, I. Maťašová, Karol Králinský, P. Ratkovský.
In: 7. česko-slovenský kongres dětské intenzívní medicíny a anestesie, Brno, ČR, 24.-25.11.2011. - 2011.
[PISARČÍKOVÁ, Mária (25.00%) - MAŤAŠOVÁ, I. (25.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (25.00%) - RATKOVSKÝ, P. (25.00%)]

AFG     Antiinfekčná liečba septických stavov / Karol Kralinský.
In: Pediatria. - ISSN 1336-863X. - Roč.5,  S 4 (2008), s. 11.
[KRALINSKÝ, Karol (100.00%)]

AFG     Cefepim in the treatment of life-threatening infections in young children / Karol Králinský, M. Uher, I. Oravkinová, J. Filka, L. Laho, N. Galoóvá, M. Pisarčíková, M. Molokáčová, M. Kurák, M. Molokáčová.
In: 9th  International Congress on infectious Diseases, Buenos Aires, Argentína, 10. - 13. 4. 2000. - 2000.
[KRÁLINSKÝ, Karol (10.00%) - UHER, M. (10.00%) - ORAVKINOVÁ, I. (10.00%) - FILKA, J. (10.00%) - LAHO, L. (10.00%) - GALOÓVÁ, N. (10.00%) - PISARČÍKOVÁ, M. (10.00%) - MOLOKÁČOVÁ, M. (10.00%) - KURÁK, M. (10.00%) - MOLOKÁČOVÁ, M. (10.00%)]

AFG     Piperacilin/Tazobactam in the treatment of severe infections in the PICU / Karol Králinský, M. Uher, I. Oravkinová, L. Laho, M. Pisarčíková, N. Galoóvá, J. Jakubička, J. Filka, L. Deák, Svetozár Dluholucký, M. Kurák, I. Jenčo, M. Molokáčová.
In: 9th  International Congress on infectious Diseases, Buenos Aires, Argentína, 10. - 13. 4. 2000. - 2000.
[KRÁLINSKÝ, Karol (7.69%) - UHER, M. (7.69%) - ORAVKINOVÁ, I. (7.69%) - LAHO, L. (7.69%) - PISARČÍKOVÁ, M. (7.69%) - GALOÓVÁ, N. (7.69%) - JAKUBIČKA, J. (7.69%) - FILKA, J. (7.69%) - DEÁK, L. (7.69%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (7.69%) - KURÁK, M. (7.69%) - JENČO, I. (7.69%) - MOLOKÁČOVÁ, M. (7.69%)]

AFG     Meropenem in the treatment of life-threatening infections in children / M. Uher, Karol Králinský, J. Filka, L. Laho, M. Pisarčíková.
In: Pediatric Critical Care Medicine [Suppl.]. - ISSN 1529-7535. - Roč.1, č.1 (2000), s. 20.
[UHER, M. (20.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (20.00%) - FILKA, J. (20.00%) - LAHO, L. (20.00%) - PISARČÍKOVÁ, M. (20.00%)]

AFG     Cefepim in the treatment of life-threatening infections in young children / Karol Králinský, M. Uher, I. Oravkinová, L. Laho, M. Pisarčíková, N. Gallová, J. Jakubička, J. Filka, Svetozár Dluholucký, M. Kurák, I. Jenčo, M. Molokáčová.
In: Čes-slov  Pediat. - ISSN 0069-2328. - Roč.54, Suppl. 1 (1999), s. 34.
[KRÁLINSKÝ, Karol (8.33%) - UHER, M. (8.33%) - ORAVKINOVÁ, I. (8.33%) - LAHO, L. (8.33%) - PISARČÍKOVÁ, M. (8.33%) - GALLOVÁ, N. (8.33%) - JAKUBIČKA, J. (8.33%) - FILKA, J. (8.33%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (8.33%) - KURÁK, M. (8.33%) - JENČO, I. (8.33%) - MOLOKÁČOVÁ, M. (8.33%)]

AFG     Novalgin inj. - efficacy, safety and side effects in the management of acute pain in chidren - prospective study [2nd World Congress on Pediatric Intensive Care, Rotterdam, Holandsko, 23. - 26. 6. 1996] / Karol Králinský, M. Pisarčíková, Z. Drobová, J. Tuhársky, K. Miškovová, M. Zibolen, P. Gašparec, K. Kafková.
In: Intens Care Med. - ISSN 0342-4642. - Roč.22, Suppl. 2 (1996), s. 229.
[KRÁLINSKÝ, Karol (12.50%) - PISARČÍKOVÁ, M. (12.50%) - DROBOVÁ, Z. (12.50%) - TUHÁRSKY, J. (12.50%) - MIŠKOVOVÁ, K. (12.50%) - ZIBOLEN, M. (12.50%) - GAŠPAREC, P. (12.50%) - KAFKOVÁ, K. (12.50%)]

AFG     Zvládnutie bolesti u detí s malignými chorobami / Karol Králinský, Svetozár Dluholucký.
In: Sympózium Tramal v léčbě bolesti u dětí, Praha, ČR, 1994 [Abstr.]. - 1994. - S. 9-12.
[KRÁLINSKÝ, Karol (50.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (50.00%)]

[4]  KRŠIAK, M. Nové poznatky o tramadolu. In Remedia, ISSN 0862-8947. 1985, 5, 1-2, s. 59-60.

AFH    Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

AFH      Ošetrovateľská starostlivosť o dlhodobo ventilované dieťa v podmienkach periférnej nemocnice / I. Belicová, J. Chovancová, A. Korimová, Karol Králinský.
In: Internal Meeting SPIS SPS "Látky 2013", "Technology Dependent Children" pediatrická anestézia,  Látky, 4. - 6. 4. 2013 [Zbroník abstraktov (CD-ROM)]. - Banská Bystrica : SZU, 2013. - ISBN 978-80-89352-95-1. - 1 S.
[BELICOVÁ, I. (25.00%) - CHOVANCOVÁ, J. (25.00%) - KORIMOVÁ, A. (25.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (25.00%)]

AFH      Supraklavikulárny blok / M. Hanulík, J. Čutora, P. Kenderessy, O. Petrík, Karol Králinský.
In: Internal Meeting SPIS SPS "Látky 2013", "Technology Dependent Children" pediatrická anestézia,  Látky, 4. - 6. 4. 2013 [Zbroník abstraktov (CD-ROM)]. - Banská Bystrica : SZU, 2013. - ISBN 978-80-89352-95-1. - 2 S.
[HANULÍK, M. (20.00%) - ČUTORA, J. (20.00%) - KENDERESSY, P. (20.00%) - PETRÍK, O. (20.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (20.00%)]

AFH      Potrebujeme odporúčania pre prevenciu, diagnostiku a liečbu hnisavých meningitíd? [IV. Slovenský vakcinologický kongres, Štrbské Pleso, 17.-19.1.2013] / Katarína Holečková, L. Baloghová, I. Bakoš, H. Hupková, Karol Králinský, Š. Porubčin, Rudolf Riedel, I. Stankovič, Tibor Šagát, M. Špániková.
In: Pediatria [Abstrakty]. - ISSN 1336-863X. - Roč.8, S (2013), s. 13.
[HOLEČKOVÁ, Katarína (10.00%) - BALOGHOVÁ, L. (10.00%) - BAKOŠ, I. (10.00%) - HUPKOVÁ, H. (10.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (10.00%) - PORUBČIN, Š. (10.00%) - RIEDEL, Rudolf (10.00%) - STANKOVIČ, I. (10.00%) - ŠAGÁT, Tibor (10.00%) - ŠPÁNIKOVÁ, M. (10.00%)]

AFH      Inavzívne pneumokokové ochorenia - možnosti prevencie a liečby ... "up to date a aktuálna situácia v SR" / Karol Králinský.
In: Internal Meeting SPIS SPS "Látky 2013", "Technology Dependent Children" pediatrická anestézia,  Látky, 4. - 6. 4. 2013 [Zbroník abstraktov (CD-ROM)]. - Banská Bystrica : SZU, 2013. - ISBN 978-80-89352-95-1. - 2 S.
[KRÁLINSKÝ, Karol (100.00%)]

AFH      Výskyt RSV infekcie u detí do dvoch rokov s infekčným ochorením dolných dýchacích ciest / A. Feketeová, J. Jakubička, Karol Králinský.
In: III. slovenský vakcinologický kongres určený pre lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov, Štrbské Pleso, 12. - 14. 1. 2012 [Program]. - 2012.
[FEKETEOVÁ, A. (33.33%) - JAKUBIČKA, J. (33.33%) - KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%)]

AFH      Výskyt RSV infekcie u detí do dvoch rokov s infekčným ochorením dolných dýchacích ciest [III. slovenský vakcinologický kongres , Štrbské Pleso, 12. - 14. 1. 2012] / A. Feketeová, J. Jakubička, Karol Králinský.
In: Pediatria. - ISSN 1336-863X. - Roč.7, S (2012), s. 16.
[FEKETEOVÁ, A. (33.33%) - JAKUBIČKA, J. (33.33%) - KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%)]

AFH      Incidencia RSV infekcie DDC  u detí do troch rokov hospitalizovaných na III. DK SZU VśNsP Lučenec v sezóne 2010-2011 / Karol Králinský, V. Kravec, M. Rebová, B. Takáč.
In: 2012. - ISSN 1336-863X. - S. 29-.
[KRÁLINSKÝ, Karol (25.00%) - KRAVEC, V. (25.00%) - REBOVÁ, M. (25.00%) - TAKÁČ, B. (25.00%)]

AFH      Incidencia RSV infekcií DDC u detí do troch rokov hospitalizovaných na III. DK SZU VšNsP Lučenec v sezóne 2010-2011 [III. slovenský vakcinologický kongres , Štrbské Pleso, 12. - 14. 1. 2012] / Karol Králinský, V. Kravec, M. Rebová, B. Takáč.
In: Pediatria. - ISSN 1336-863X. - Roč.7, S (2012), s. 29-30.
[KRÁLINSKÝ, Karol (25.00%) - KRAVEC, V. (25.00%) - REBOVÁ, M. (25.00%) - TAKÁČ, B. (25.00%)]

AFH      Naozaj funkčné bolesti brucha? / M. Lysinová, P. Omaník, M. Kaniansky, Karol Králinský, Marián Vidiščák.
In: Festival kauzistík z pediatrie, Žilina, 23.-24.3.2012 [Zborník abstraktov]. - 2012. - S. 25.
[LYSINOVÁ, M. (20.00%) - OMANÍK, P. (20.00%) - KANIANSKY, M. (20.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (20.00%) - VIDIŠČÁK, Marián (20.00%)]

AFH      Pneumothorax pri cystickej prestavbe pľúc / Z. Petríková, M. Matušicová, O. Petrík, B. Takáč, Karol Králinský, Eva Bubanská, P. Szépe.
In: Festival kauzistík z pediatrie, Žilina, 23.-24.3.2012 [Zborník abstraktov]. - 2012. - S. 36-37.
[PETRÍKOVÁ, Z. (14.29%) - MATUŠICOVÁ, M. (14.29%) - PETRÍK, O. (14.29%) - TAKÁČ, B. (14.29%) - KRÁLINSKÝ, Karol (14.29%) - BUBANSKÁ, Eva (14.29%) - SZÉPE, P. (14.29%)]

AFH      Prípad valproát - neúmyselné predávkovanie dieťaťa / A. Svitková, Karol Králinský.
In: Festival kauzistík z pediatrie, Žilina, 23.-24.3.2012 [Zborník abstraktov]. - 2012. - S. 45-47.
[SVITKOVÁ, A. (50.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (50.00%)]

AFH      Vzácne kožné afekcie v novorodeneckom veku - kazuistiky [9. slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 22. - 24. 9. 2011] / E. Adamecká, I. Belicová, L. Bolčová, Karol Králinský, Z. Lukáčová, G. Krušpírová.
In: Česko-Slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč.66, Suppl. 1 (2011), s. 92.
[ADAMECKÁ, E. (16.67%) - BELICOVÁ, I. (16.67%) - BOLČOVÁ, L. (16.67%) - KRÁLINSKÝ, Karol (16.67%) - LUKÁČOVÁ, Z. (16.67%) - KRUŠPÍROVÁ, G. (16.67%)]

AFH      Závažné vrodené poruchy látkovej výmeny u novorodencov - kazuistika [9. slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 22. - 24. 9. 2011] / E. Adamecká, I. Belicová, P. Mužíková, Karol Králinský, Z. Lukáčová.
In: Česko-Slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč.66, Suppl. 1 (2011), s. 95.
[ADAMECKÁ, E. (20.00%) - BELICOVÁ, I. (20.00%) - MUŽÍKOVÁ, P. (20.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (20.00%) - LUKÁČOVÁ, Z. (20.00%)]

AFH      Analýza hladín cytokínov u detí s infekciami močových ciest [28. zjazd slovenských a českých alergológov a imunológov, Košice, 2011] / V. Ďurmanová, M. Suchánková, J. Javor, E. Tibenská, O. Červeňová, E. Sádová, Karol Králinský, A. Liptáková, M. Bucová.
In: Klin Imunol Alergol. - ISSN 1335-0013. - Roč.21, č.3 (2011), s. 19.
[ĎURMANOVÁ, V. (11.11%) - SUCHÁNKOVÁ, M. (11.11%) - JAVOR, J. (11.11%) - TIBENSKÁ, E. (11.11%) - ČERVEŇOVÁ, O. (11.11%) - SÁDOVÁ, E. (11.11%) - KRÁLINSKÝ, Karol (11.11%) - LIPTÁKOVÁ, A. (11.11%) - BUCOVÁ, M. (11.11%)]

AFH      Úloha polymorfizmov cytokínových a chemokínových génov v predispozícii k vzniku akútnej pyelonefritídy v detskom veku [Martinské dni imunológie, Martin, 2011] / J. Javor, M. Bucová, Karol Králinský, O. Červeňová, E. Sádová, M. Suchánková, A. Liptáková.
In: Klinická imunológia a alergológia. - ISSN 1335-0013. - Roč.21, č.1 (2011), s. 35.
[JAVOR, J. (14.29%) - BUCOVÁ, M. (14.29%) - KRÁLINSKÝ, Karol (14.29%) - ČERVEŇOVÁ, O. (14.29%) - SÁDOVÁ, E. (14.29%) - SUCHÁNKOVÁ, M. (14.29%) - LIPTÁKOVÁ, A. (14.29%)]

AFH      Bolesť v detskom veku - od minulosti po prítomnosť [ XIII. česko-slovenské dialógy o bolesti, Košice, 6. - 8. 10. 2011] / Karol Králinský.
In: Paliatívna medicína a liečba bolesti. - ISSN 1337-6896. - Roč.4, S1 (2011), s. 11.
[KRÁLINSKÝ, Karol (100.00%)]

AFH      Očkovanie detskej populácie po prírodných katastrofách - Pakistan 2005, Haiti 2010 [II. slovenký vakcinologický kongres, Štrbské Pleso,  13. - 15. 1. 2011] / Karol Králinský.
In: Pediatria : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis . - ISSN 1336-863X. - Roč.6, S (2011), s. 27.
[KRÁLINSKÝ, Karol (100.00%)]

AFH      Intraoseálny prístup - praktické porovnanie dvoch typov pediatrických intraoseálnych ihiel / Karol Králinský, O. Petrík, F. Genšor, B. Takáč, E. Adamecká, Eva Balogová, Milan Beňačka.
In: Česko-Slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč.66, Suppl. 1 (2011), s. 19.
[KRÁLINSKÝ, Karol (14.29%) - PETRÍK, O. (14.29%) - GENŠOR, F. (14.29%) - TAKÁČ, B. (14.29%) - ADAMECKÁ, E. (14.29%) - BALOGOVÁ, Eva (14.29%) - BEŇAČKA, Milan (14.29%)]

AFH      Klinické aspekty pneumokokových ochorení / Karol Králinský.
In: Pediatria. - ISSN 1336-863X. - Roč.5, Suppl. (2010), s. 21.
[KRÁLINSKÝ, Karol (100.00%)]

AFH      Úloha sestry pri kanylácii centrálnych žíl u detí / Mária Šupínová, Tatiana Rapčíková, Karol Králinský.
In: II. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou s ústrednou témou Komplexná zdravotná starostlivosť o chirurgického pacienta, Kúpele Brusno, 18. - 19. 11. 2010 [Zborník prednášok, prezentácií a abstraktov]. - Bratislava : SZU, 2010. - S. 124.
[ŠUPÍNOVÁ, Mária (33.33%) - RAPČÍKOVÁ, Tatiana (33.33%) - KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%)]

AFH      Klinické skúsenosti s transplantáciou krvotvorných buniek u pacientov s ťažkou kombinovanou imunodeficienciou [XXVI. kongres slovenských a českých alergológov a klinických imunológov, 14.-17.10.2009] / P. Čižnár, Svetozár Dluholucký, Karol Králinský, et al.
In: Klinická imunológia a alergológia [Abstrakt]. - ISSN 1335-0013. - Roč.19, č.3 (2009), s. 17.
[ČIŽNÁR, P. (25.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (25.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (25.00%) - ET AL. (25.00%)]

AFH      Epidemiológia chronickej renálnej insuficiencie v SR / Ľ. Podracká, Svetozár Dluholucký, Karol Králinský, et al.
In: Pediatria. - ISSN 1336-863X. - Roč.4, S2 (2009), s. 9S.
[PODRACKÁ, Ľ. (25.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (25.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (25.00%) - ET AL. (25.00%)]

AFH      Optimalizácia cirkulácie u kriticky chorých novorodencov / L. Laho, D. Martišová, Karol Králinský, J. Nosko, M. Lacková , D. Raffaj, J. Jakubička, Svetozár Dluholucký, J. Gulasová.
In: Pediatria. - ISSN 1336-863X. - Roč.3, S4 (2008), s. 13S.
[LAHO, L. (11.11%) - MARTIŠOVÁ, D. (11.11%) - KRÁLINSKÝ, Karol (11.11%) - NOSKO, J. (11.11%) - LACKOVÁ , M. (11.11%) - RAFFAJ, D. (11.11%) - JAKUBIČKA, J. (11.11%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (11.11%) - GULASOVÁ, J. (11.11%)]

AFH      Liečba respiračných infekcií získaných v komunite v detskom veku - fokus na makrolidy / Svetozár Dluholucký, Karol Králinský.
In: IX. Kongres SLS , apríl 2004 [Abstrakty]. - 2004.
[DLUHOLUCKÝ, Svetozár (50.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (50.00%)]

AFH      Novalgin inj. - účinnosť, tolerancia a bezpečnosť v terapii akútnej bolesti u detí / Karol Králinský, M. Pisarčíková, Z. Drobová, J. Tuhársky, K. Miškovová, M. Zibolen, P. Gašparec, K. Kafková.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - Roč.2, č.3 (1995), s. 34.
[KRÁLINSKÝ, Karol (12.50%) - PISARČÍKOVÁ, M. (12.50%) - DROBOVÁ, Z. (12.50%) - TUHÁRSKY, J. (12.50%) - MIŠKOVOVÁ, K. (12.50%) - ZIBOLEN, M. (12.50%) - GAŠPAREC, P. (12.50%) - KAFKOVÁ, K. (12.50%)]

AFL     Postery v zborníkoch z domácich konferencií

AFL      Postoperative pain relief in children: Intermittent intravenous injectionversus continuous intravenous infusion of Tramadol : Poster in Ist. International Symposium Intensive Care / Karol Králinský, Svetozár Dluholucký, L. Laho, Z. Drobová.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - Roč.2, č.3 (1995), s. 30.
[KRÁLINSKÝ, Karol (23.33%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (30.00%) - LAHO, L. (23.33%) - DROBOVÁ, Z. (23.33%)]

BAB    Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách

BAB     Diagnostika a liečba pneumónií u hospitalizovaných pacientov: odporúčania pracovnej skupiny Pneumonia SR / Ľ. Drgoňa, M. Hájková, H. Hupková, J. Koutun, Karol Kralinský, L. Lužinský, M. Pisarčíková, D. Sejnová, I. Stankovič, J. Trupl, V. Foltán. - 1. vyd. - Bratislava : GDA Visual, 2007. - 64 s. - ISBN 978-80-969718-8-6.
[DRGOŇA, Ľ. (9.09%) - HÁJKOVÁ, M. (9.09%) - HUPKOVÁ, H. (9.09%) - KOUTUN, J. (9.09%) - KRALINSKÝ, Karol (9.09%) - LUŽINSKÝ, L. (9.09%) - PISARČÍKOVÁ, M. (9.09%) - SEJNOVÁ, D. (9.09%) - STANKOVIČ, I. (9.09%) - TRUPL, J. (9.09%) - FOLTÁN, V. (9.09%)]

BAB     Diagnostika a liečba penumónií u hospitalizovaných pacientov / Ľ. Drgoňa, M. Hájková, H. Hupková, J. Koutun, Karol Králinský, L. Lužinský, M. Pisarčíková, D. Sejnová, I. Stankovič, J. Trupl, V. Filtán. - Bratislava : GDA VISUAL, 2007. - 64 s. - ISBN 978-80-969718-8-6.
[DRGOŇA, Ľ. (9.09%) - HÁJKOVÁ, M. (9.09%) - HUPKOVÁ, H. (9.09%) - KOUTUN, J. (9.09%) - KRÁLINSKÝ, Karol (9.09%) - LUŽINSKÝ, L. (9.09%) - PISARČÍKOVÁ, M. (9.09%) - SEJNOVÁ, D. (9.09%) - STANKOVIČ, I. (9.09%) - TRUPL, J. (9.09%) - FILTÁN, V. (9.09%)]

BCI      Skriptá a učebné texty

BCI       Rukoväť vodného záchranára / Karol Králinský. - Bratislava : SZU, 2009.
[KRÁLINSKÝ, Karol (100.00%)]

BCI       "Advances Pediatric Life Support" Course : Skriptá pre postgraduálnu výčbu / Karol Králinský, Svetozár Dluholucký, L. Laho, D. Raffaj, J. Nosko. - Banská Bystrica : Klinika detí a dorastu Nemocnice F.D. Roosevelta, 2002. - 80 s.
[KRÁLINSKÝ, Karol (20.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (20.00%) - LAHO, L. (20.00%) - RAFFAJ, D. (20.00%) - NOSKO, J. (20.00%)]

BDB    Heslá v domácich slovníkoch a encyklopédiách

BDB     Vademecum medici / V. Bada, M. Orlovská, O. Bálint, A. Bárdoš, Marián Bátovský, P. Bazovský, D. Belluš, M. Benedeková, M. Beniak, J. Beniaková, A. Boháčiková, M. Borovský, Peter Bořuta, K. Bošmanský, J. Breza, M. Brix, Z. Brucháčová, D. Buchvald, J. Buchvald, Peter Bujdák, S. Cagáň, G. Čatár, Andrej Černák, J. Černý, Filip Danninger, Z. Dobiašová, M. Dobrotová, Pavel Doležal, I. Ďuriš, Rastislav Dzúrik, O. Džurný, J. Fabián, Dana Farkašová, Viliam Fischer, P. Fleitscher, E. Flochová, Martin Gajdoš, P.  Galajda, A. Gerinec, Jozef Glasa, E. Gočár, F. Goncalves, E. Goncalvesová, G. Gulis, Ľ. Gurtler, M. Hájková, Róbert Hatala, Ladislav Hegyi, T. Hildebrand, Jaroslav Hinšt, Peter Hnilica, Katarína Holečková, Jozef Holomáň, K. Holomáň, Z. Honzátková, M. Horňák, R. Hrčka, V. Hricák, J. Hrnčiar, Štefan Hrušovský, P. Hrúzik, J. Hudeček, M. Hulíková, R. Hyrdel, Ladislav Chovan, V. Izakovič, Jozef Janovič, P. Jarčuška, F. Jaroš, J. Kafka, Igo Kajaba, K. Kálig, M. Kállay, P. Kártik, J. Kaušitz, Ján Kazár, S. Kiňová, J. Kliment, Michal Kliment, E. Kmety, R. Kohn, V. Koperdánová, M. Korbeľ, J. Kordoš, V. Kořínková, E. Košková, P. Kothaj, Andrej Kováč, Magda Kováčová, L. Kovács, M. Kovalančík, I. Koza, Karol Králinský, V. Krčméry, Peter Krištúfek, D. Krkoška, P. Kubisz, M. Kyseľ, T. Lipšic, Ľubomír Lisý, Štefan Litomerický, F. Longauer, J. Lukáč, M. Lukáčová, I. Majer, F. Makai, J. Marenčák, N. Markovská, J. Mašura, F. Mateička, V. Mathernová, D. Meško, D. Mičeková, Z. Mikeš, M. Mikloši, Z. Mikloši, Vladimír Mikulaj, M. Mistrík, M. Mlynček, M. Mokáň, M. Mokráš, A. Molnár, B. Moťovský, J. Murín, M. Mydlík, Štefan Nyulassy , M. Ošitník, D. Ondruš, M. Ondrušková, M. Orlovská, M. Paceková, Milan Pavlovič, J. sn. Payer, J.jn. Payer, Š. Petrovič, M. Pietrzyková, Karol Plank, R. Pospíšil, M. Potocký, E. Rajecová, L. Rehák, Igor Riečanský, L. Rosival, J. Rovenský, M. Rusnák, Viera Rusnáková, Igor Rusňák, Ivan Rybár, J. Řezníček, O. Sádovská, I. Schréter, Ľ. Sinka, Ľ. Skladaný, Viera Spustová, Igor Stankovič, J. Staško, P. Strmeň, E. Suchá, M. Šajter, Miroslav Šašinka, M. Šimaljaková, Peter Šimko, Iveta Šimková, P. Šimurka, Ladislav Šoltés, J. Štefančík, Ján Štencl, J. Švihra, O. Tesařová, Karol Tóth, A. Tuchyňová, J. Vajó, L. Valanský, Ľ. Váleková, J. Války, G. Vaško, Antón Vavrečka, E. Veselíny, J. Vojtaššák, J. Vrabec, M. Zakuciová, D. Žitňan, D. Žlnay.
In: Martin: Osveta, 2004. - Martin : Osveta, 2003. - ISBN 80-8063-115-8. - 2252 S.
[BADA, V. (0.55%) - ORLOVSKÁ, M. (0.55%) - BÁLINT, O. (0.55%) - BÁRDOŠ, A. (0.55%) - BÁTOVSKÝ, Marián (0.55%) - BAZOVSKÝ, P. (0.55%) - BELLUŠ, D. (0.55%) - BENEDEKOVÁ, M. (0.55%) - BENIAK, M. (0.55%) - BENIAKOVÁ, J. (0.55%) - BOHÁČIKOVÁ, A. (0.55%) - BOROVSKÝ, M. (0.55%) - BOŘUTA, Peter (0.55%) - BOŠMANSKÝ, K. (0.55%) - BREZA, J. (0.55%) - BRIX, M. (0.55%) - BRUCHÁČOVÁ, Z. (0.55%) - BUCHVALD, D. (0.55%) - BUCHVALD, J. (0.55%) - BUJDÁK, Peter (0.55%) - CAGÁŇ, S. (0.55%) - ČATÁR, G. (0.55%) - ČERNÁK, Andrej (0.55%) - ČERNÝ, J. (0.55%) - DANNINGER, Filip (0.55%) - DOBIAŠOVÁ, Z. (0.55%) - DOBROTOVÁ, M. (0.55%) - DOLEŽAL, Pavel (0.55%) - ĎURIŠ, I. (0.55%) - DZÚRIK, Rastislav (0.55%) - DŽURNÝ, O. (0.55%) - FABIÁN, J. (0.55%) - FARKAŠOVÁ, Dana (0.55%) - FISCHER, Viliam (0.55%) - FLEITSCHER, P. (0.55%) - FLOCHOVÁ, E. (0.55%) - GAJDOŠ, Martin (0.55%) - GALAJDA, P.  (0.55%) - GERINEC, A. (0.55%) - GLASA, Jozef (0.55%) - GOČÁR, E. (0.55%) - GONCALVES, F. (0.55%) - GONCALVESOVÁ, E. (0.55%) - GULIS, G. (0.55%) - GURTLER, Ľ. (0.55%) - HÁJKOVÁ, M. (0.55%) - HATALA, Róbert (0.55%) - HEGYI, Ladislav (0.55%) - HILDEBRAND, T. (0.55%) - HINŠT, Jaroslav (0.55%) - HNILICA, Peter (0.55%) - HOLEČKOVÁ, Katarína (0.55%) - HOLOMÁŇ, Jozef (0.55%) - HOLOMÁŇ, K. (0.55%) - HONZÁTKOVÁ, Z. (0.55%) - HORŇÁK, M. (0.55%) - HRČKA, R. (0.55%) - HRICÁK, V. (0.55%) - HRNČIAR, J. (0.55%) - HRUŠOVSKÝ, Štefan (0.55%) - HRÚZIK, P. (0.55%) - HUDEČEK, J. (0.55%) - HULÍKOVÁ, M. (0.55%) - HYRDEL, R. (0.55%) - CHOVAN, Ladislav (0.55%) - IZAKOVIČ, V. (0.55%) - JANOVIČ, Jozef (0.55%) - JARČUŠKA, P. (0.55%) - JAROŠ, F. (0.55%) - KAFKA, J. (0.55%) - KAJABA, Igo (0.55%) - KÁLIG, K. (0.55%) - KÁLLAY, M. (0.55%) - KÁRTIK, P. (0.55%) - KAUŠITZ, J. (0.55%) - KAZÁR, Ján (0.55%) - KIŇOVÁ, S. (0.55%) - KLIMENT, J. (0.55%) - KLIMENT, Michal (0.55%) - KMETY, E. (0.55%) - KOHN, R. (0.55%) - KOPERDÁNOVÁ, V. (0.55%) - KORBEĽ, M. (0.55%) - KORDOŠ, J. (0.55%) - KOŘÍNKOVÁ, V. (0.55%) - KOŠKOVÁ, E. (0.55%) - KOTHAJ, P. (0.55%) - KOVÁČ, Andrej (0.55%) - KOVÁČOVÁ, Magda (0.55%) - KOVÁCS, L. (0.55%) - KOVALANČÍK, M. (0.55%) - KOZA, I. (0.55%) - KRÁLINSKÝ, Karol (0.55%) - KRČMÉRY, V. (0.55%) - KRIŠTÚFEK, Peter (0.55%) - KRKOŠKA, D. (0.55%) - KUBISZ, P. (0.55%) - KYSEĽ, M. (0.55%) - LIPŠIC, T. (0.55%) - LISÝ, Ľubomír (0.55%) - LITOMERICKÝ, Štefan (0.55%) - LONGAUER, F. (0.55%) - LUKÁČ, J. (0.55%) - LUKÁČOVÁ, M. (0.55%) - MAJER, I. (0.55%) - MAKAI, F. (0.55%) - MARENČÁK, J. (0.55%) - MARKOVSKÁ, N. (0.55%) - MAŠURA, J. (0.55%) - MATEIČKA, F. (0.55%) - MATHERNOVÁ, V. (0.55%) - MEŠKO, D. (0.55%) - MIČEKOVÁ, D. (0.55%) - MIKEŠ, Z. (0.55%) - MIKLOŠI, M. (0.55%) - MIKLOŠI, Z. (0.55%) - MIKULAJ, Vladimír (0.55%) - MISTRÍK, M. (0.55%) - MLYNČEK, M. (0.55%) - MOKÁŇ, M. (0.55%) - MOKRÁŠ, M. (0.55%) - MOLNÁR, A. (0.55%) - MOŤOVSKÝ, B. (0.55%) - MURÍN, J. (0.55%) - MYDLÍK, M. (0.55%) - NYULASSY , Štefan (0.55%) - OŠITNÍK, M. (0.55%) - ONDRUŠ, D. (0.55%) - ONDRUŠKOVÁ, M. (0.55%) - ORLOVSKÁ, M. (0.55%) - PACEKOVÁ, M. (0.55%) - PAVLOVIČ, Milan (0.55%) - PAYER, J. sn. (0.55%) - PAYER, J.jn. (0.55%) - PETROVIČ, Š. (0.55%) - PIETRZYKOVÁ, M. (0.55%) - PLANK, Karol (0.55%) - POSPÍŠIL, R. (0.55%) - POTOCKÝ, M. (0.55%) - RAJECOVÁ, E. (0.55%) - REHÁK, L. (0.55%) - RIEČANSKÝ, Igor (0.55%) - ROSIVAL, L. (0.55%) - ROVENSKÝ, J. (0.55%) - RUSNÁK, M. (0.55%) - RUSNÁKOVÁ, Viera (0.55%) - RUSŇÁK, Igor (0.55%) - RYBÁR, Ivan (0.55%) - ŘEZNÍČEK, J. (0.55%) - SÁDOVSKÁ, O. (0.55%) - SCHRÉTER, I. (0.55%) - SINKA, Ľ. (0.55%) - SKLADANÝ, Ľ. (0.55%) - SPUSTOVÁ, Viera (0.55%) - STANKOVIČ, Igor (0.55%) - STAŠKO, J. (0.55%) - STRMEŇ, P. (0.55%) - SUCHÁ, E. (0.55%) - ŠAJTER, M. (0.55%) - ŠAŠINKA, Miroslav (0.55%) - ŠIMALJAKOVÁ, M. (0.55%) - ŠIMKO, Peter (0.55%) - ŠIMKOVÁ, Iveta (0.55%) - ŠIMURKA, P. (0.55%) - ŠOLTÉS, Ladislav (0.55%) - ŠTEFANČÍK, J. (0.55%) - ŠTENCL, Ján (0.55%) - ŠVIHRA, J. (0.55%) - TESAŘOVÁ, O. (0.55%) - TÓTH, Karol (0.55%) - TUCHYŇOVÁ, A. (0.55%) - VAJÓ, J. (0.55%) - VALANSKÝ, L. (0.55%) - VÁLEKOVÁ, Ľ. (0.55%) - VÁLKY, J. (0.55%) - VAŠKO, G. (0.55%) - VAVREČKA, Antón (0.55%) - VESELÍNY, E. (0.55%) - VOJTAŠŠÁK, J. (0.55%) - VRABEC, J. (0.55%) - ZAKUCIOVÁ, M. (0.55%) - ŽITŇAN, D. (0.55%) - ŽLNAY, D. (0.55%)]

[4]  VAVRUŠOVÁ, L. Liečba porúch spánku. In Terapia, ISSN 1336-4863. 2004, 4, s. 15-18.

[2]  OZOROVSKÝ, V. Komunitná rehabilitácia a jej vzťah ku stratégii Európskej úrovne Svetovej zdravotníckej organizácie Zdravie pre všetkých v 21. storočí. In Eurorehab, ISSN 1210-0366. 2004, 14, 4, s. 169-172.

[4]  HRKOTÁČ, Š., MENKYNA, R. Niekoľko poznámok k 50. výročiu založenia zdravotníckeho školstva na Slovensku po druhej svetovej vojne. III. časť - odborná zdravotnícka literatúra. In Lekársky obzor, ISSN 0457-4214. 2004, 53, 2, s. 60-62.

[4]  LUKNÁROVÁ, N., STANCL, I. Dermatofytóza nôh a nechtov z pohľadu spotreby liekov. In Derma, ISSN 1335-7360. 2005, 5, 3, s. 8-11.

[4]  ŠPRINGER, V., KOVÁCSOVÁ, B., KOVÁCS, P. In Pharma Journal, ISSN 0031-6873. 2005, 15, 1, s. 11-16.

[2]  SOLOVIČ, I., URBAN, Š. Stratégia Svetovej zdravotníckej organizácie Stop TBC (Versailles, október 2005) v rámci stratégie SZO Zdravie pre všetkých v 21. storočí a aktivity členov SPFS. In Studia Pneumol Phthiseol, ISSN 1213-810X. 2006, 66, 1, s. 24-26.

[4]  VALACHOVÁ, J., MIKULKOVÁ, R., BUCHANCOVÁ, J. Hygienicko-toxikologický profil hliníka a obsah hliníka v sére a v moči neexponovaných dospelých stredného Slovenska. In Medicínsky monitor, ISSN 1335-0951. 2006, 2, s. 20.

[4]  VALACHOVÁ, J., MIKULKOVÁ, R., BUCHANCOVÁ, J. Príjem hliníka, jeho hlavné zdroje a hladina hliníka v organizme. In Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - IV. Martin : JLF UK, 2006, s. 376. ISBN 80-88866-39-1.

[4]  BUCHANEC, J., JAVORKA, K. Rast a vývin dieťaťa. In M. a kol. Šašinka: Pediatria. Bratislava : Herba, 2007, s. 34. ISBN 978-80 -89171-49-1.

[3]  SVITEKOVÁ, M., PETRENKO, M. Idiopatická trombocytopenická purpura ... In Praktická gynekológie, ISSN 1801-8750. 2008, 12, 2, s. 92-94.

BDE    Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch

BDE     Originálny klaritromycín v liečbe komunitných bakteriálnych a atypických respiračných infekcií v detskom veku - vlastné skúsenosti / Karol Králinský, R. Žigová, I. Králinská, K. Okáľová, Svetozár Dluholucký, M. Kováč, A. Purgelová.
In: Pediatrie pro praxi. - Roč.3, č.5 (2002), s. 238-241.
[KRÁLINSKÝ, Karol (14.29%) - ŽIGOVÁ, R. (14.29%) - KRÁLINSKÁ, I. (14.29%) - OKÁĽOVÁ, K. (14.29%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (14.29%) - KOVÁČ, M. (14.29%) - PURGELOVÁ, A. (14.29%)]

BDE     Prospective national survey of enterococcal bacteremia: risk factors, antibacterial susceptibility and outcome of 132 episodes / E. Bilikova, I. Svetlanský, J. Hansen, Karol Králinský.
In: J Health Manag Publ Health. - ISSN 1335-1885. - Roč.5, č.1-2 (2001), s. 31-48.
[BILIKOVA, E. (25.00%) - SVETLANSKÝ, I. (25.00%) - HANSEN, J. (25.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (25.00%)]

BDE     Uhryznutie zmyjou u detí - niektoré kontroverzné otázky a vlastné skúsenosti / Svetozár Dluholucký, Karol Králinský, D. Raffaj, L. Laho.
In: Česko-Slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč.56, č.8 (2001), s. 438-442.
[DLUHOLUCKÝ, Svetozár (25.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (25.00%) - RAFFAJ, D. (25.00%) - LAHO, L. (25.00%)]

BDE     Acinetobacter baumanii prospective survey of risk factors, antibacterial suceptibility and outcome of 157 episodes in 1999 in Slovakia / E. Koprnová, M. Rusnák, R. Babeľa, Karol Králinský.
In: J Health Manag Publ Health. - ISSN 1335-1885. - Roč.5, č.1-2 (2001), s. 49-58.
[KOPRNOVÁ, E. (25.00%) - RUSNÁK, M. (25.00%) - BABEĽA, R. (25.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (25.00%)]

BDE     cefoperazon/Sulbactam v liečbe závažných nozokomiálnych infekcií u novorodencov a väčších detí / Karol Králinský, M. Fedor, K. Šedivá, P. Kunovský, O. Bandžáková.
In: Česko-Slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč.56, Suppl. 1 (2001), s. 67.
[KRÁLINSKÝ, Karol (20.00%) - FEDOR, M. (20.00%) - ŠEDIVÁ, K. (20.00%) - KUNOVSKÝ, P. (20.00%) - BANDŽÁKOVÁ, O. (20.00%)]

BDE     Nekrotizujúce enterokolitídy v našom súbore / L. Laho, Karol Králinský, J. Kočajda, D. Raffaj, J. Gulasová, Svetozár Dluholucký, J. Novotný, J. Nosko, D. Očenášová, D. Martišová.
In: Čes Slov  Pediat. - ISSN 0069-2328. - Roč.56, Suppl. 1 (2001), s. 12-13.
[LAHO, L. (10.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (10.00%) - KOČAJDA, J. (10.00%) - RAFFAJ, D. (10.00%) - GULASOVÁ, J. (10.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (10.00%) - NOVOTNÝ, J. (10.00%) - NOSKO, J. (10.00%) - OČENÁŠOVÁ, D. (10.00%) - MARTIŠOVÁ, D. (10.00%)]

BDE     Bolesť u detí s malígnym ochorením / Karol Králinský, M. Yaster, Svetozár Dluholucký.
In: Česko-Slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč.55, č.11 (2000), s. 734-736.
[KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%) - YASTER, M. (33.33%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (33.33%)]

BDE     Faktory ovplyvňujúce výsledky liečby u detí s kraniocerebrálnym poranením / L. Laho, Svetozár Dluholucký, Karol Králinský.
In: Česko-Slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč.55, č.11 (2000), s. 729-733.
[LAHO, L. (33.33%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (33.33%) - KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%)]

BDE     Meropenem  a jeho miesto v liečbe život ohrozujúcich infekcií v pediatrii / Karol Králinský, L. Laho, A. Purgelová, Svetozár Dluholucký, D. Raffaj, D. Martišová, E. Bubanská, T. Stančoková.
In: Česko-Slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč.53, č.10 (1998), s. 610-612.
[KRÁLINSKÝ, Karol (12.50%) - LAHO, L. (12.50%) - PURGELOVÁ, A. (12.50%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (12.50%) - RAFFAJ, D. (12.50%) - MARTIŠOVÁ, D. (12.50%) - BUBANSKÁ, E. (12.50%) - STANČOKOVÁ, T. (12.50%)]

BDE     Tramadol injekcie v liečbe akútnej bolesti v detskom veku / Karol Králinský, L. Laho, Z. Oravcová, D. Raffaj, D. Martišová, Svetozár Dluholucký.
In: Miniinvazivní terapie. - ISSN 1211-5177. - Roč.3, č.4 (1998), s. 77.
[KRÁLINSKÝ, Karol (16.67%) - LAHO, L. (16.67%) - ORAVCOVÁ, Z. (16.67%) - RAFFAJ, D. (16.67%) - MARTIŠOVÁ, D. (16.67%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (16.67%)]

BDE     Trojročné skúsenosti s preparátom Novalgin inj. v liečbe akútnej bolesti v detskom veku / Karol Králinský, L. Laho, D. Raffaj, J. Oravcová, Svetozár Dluholucký.
In: Česko-Slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč.53, č.11 (1998), s. 685-688.
[KRÁLINSKÝ, Karol (20.00%) - LAHO, L. (20.00%) - RAFFAJ, D. (20.00%) - ORAVCOVÁ, J. (20.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (20.00%)]

BDE     Rekombinantný humánny erytropoetín (rHuEpo) v liečbe idiopatickej pulmonálnej hemosiderózy / Svetozár Dluholucký, J. Jakubička, Karol Králinský.
In: Česko-Slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč.51, č.8 (1996), s. 500-505.
[DLUHOLUCKÝ, Svetozár (75.00%) - JAKUBIČKA, J. (12.50%) - KRÁLINSKÝ, Karol (12.50%)]

BDE     Management bolesti v detskej otorinolaryngológii / Karol Králinský, K. Tomašuková, L. Laho, M. Kováč, Svetozár Dluholucký.
In: Otolaryngologie a foniatrie. - ISSN 1210-7867. - Roč.45, č.9 (1996), s. 141-146.
[KRÁLINSKÝ, Karol (18.75%) - TOMAŠUKOVÁ, K. (18.75%) - LAHO, L. (18.75%) - KOVÁČ, M. (18.75%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (25.00%)]

BDE     Postoperative Pain Relief in Children: A Prospective Study of Intermittent Intravenous Injection Versus Continuous Intravenous Infusion of Tramadol / Karol Králinský, Svetozár Dluholucký, L. Laho, Z. Drobová.
In: Česko-Slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč.51, Suppl. 1 (1996), s. 60.
[KRÁLINSKÝ, Karol (25.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (25.00%) - LAHO, L. (25.00%) - DROBOVÁ, Z. (25.00%)]

BDE     Pain Management in Childhood / Karol Králinský, L. Laho, Svetozár Dluholucký.
In: Česko-Slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč.51, Suppl. 1 (1996), s. 123.
[KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%) - LAHO, L. (33.33%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (33.33%)]

BDE     Skúsenosti s podávaním intravenóznych imunoglobulínov pri liečbe ITP v detskom veku / E. Bubanská, Karol Králinský, Svetozár Dluholucký.
In: Česko-Slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč.50, č.9 (1995), s. 525-531.
[BUBANSKÁ, E. (33.33%) - KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (33.33%)]

[1]  BOĎOVÁ, I., LUKÁČ, J., RAŠKOVÁ, J., SMOLENOVÁ, J., HOSTÝNOVÁ, E., PONEC, J. Liečba akútnej idiopatickej trombocytopenickej purpury. Porovnanie výsledkov liečby rôznymi dávkami metylprednizolonu. In Čes-slov  Pediat, ISSN 0069-2328. 2004, 57, 6, s.  272-275.

[1]  FRAŇKOVÁ, M., PŘIBYLOVÁ, Z., ŠEDIVÝ, K. Akútní trombocytopenická purpura pŕi salmonelóze a variacele. In Klin Mikrobiol Infekc Lék, ISSN 1211-264X. 2002, 8, 4, s. 174-176.

BDE     Analgetický efekt a tolerancia roztoku Tramadol - Slovakofarma "R"  liečbe stredne silnej a silnej akútnej bolesti u detských a dospelých pacientov / Karol Králinský, J. Bílkovič, I. Králinská.
In: Anest  Neodkl Péče. - ISSN 0862-4968. - Roč.6, č.1 (1995), s. 19-21.
[KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%) - BÍLKOVIČ, J. (33.33%) - KRÁLINSKÁ, I. (33.33%)]

BDE     Tramal v liečbe bolesti u detí - kontinuálna infúzia a podávanie v pravidelných intervaloch - efektívnosť liečby a nežiadúce účinky / Karol Králinský, Svetozár Dluholucký, L. Laho.
In: Anest  Neodkl Péče. - ISSN 0862-4968. - Roč.6, č.1 (1995), s. 19-21.
[KRÁLINSKÝ, Karol (35.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (30.00%) - LAHO, L. (35.00%)]

BDE     Bolesť a novorodenec - časť I. / Karol Králinský, I. Kolozsiová, L. Laho, Svetozár Dluholucký, M. Huttová.
In: Česko-Slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč.49, č.11 (1994), s. 688-693.
[KRÁLINSKÝ, Karol (18.75%) - KOLOZSIOVÁ, I. (18.75%) - LAHO, L. (18.75%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (25.00%) - HUTTOVÁ, M. (18.75%)]

BDE     Bolesť a novorodenec - časť II. / Karol Králinský, I. Kolozsiová, L. Laho, Svetozár Dluholucký, M. Huttová.
In: Česko-Slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč.49, č.12 (1994), s. .
[KRÁLINSKÝ, Karol (18.75%) - KOLOZSIOVÁ, I. (18.75%) - LAHO, L. (18.75%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (25.00%) - HUTTOVÁ, M. (18.75%)]

BDE     Tramal v liečbe bolestí u detí s malígnym ochorením / Karol Králinský, L. Laho, Z. Drobová, V. Bajčiová, Svetozár Dluholucký.
In: Klinická onkologie. - ISSN 0862-495X. - Roč.7, č.6 (1994), s. 182-185.
[KRÁLINSKÝ, Karol (18.75%) - LAHO, L. (18.75%) - DROBOVÁ, Z. (18.75%) - BAJČIOVÁ, V. (18.75%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (25.00%)]

BDE     Perkutánna kanylácia centrálnych žíl u detí a novorodencov / Karol Králinský, L. Laho, Z. Drobová, Svetozár Dluholucký.
In: Česko-Slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč.49, č.10 (1994), s. 596-600.
[KRÁLINSKÝ, Karol (25.00%) - LAHO, L. (25.00%) - DROBOVÁ, Z. (25.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (25.00%)]

BDE     Cievne prístupy v detskom veku / Karol Králinský, L. Laho, Svetozár Dluholucký.
In: Česko-Slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč.49, č.5 (1994), s. 301-303.
[KRÁLINSKÝ, Karol (35.00%) - LAHO, L. (35.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (30.00%)]

BDE     Claforan v liečbe závažných iínfekcií u detí / J. Zbojan, Karol Králinský, V. Bajčiová, Svetozár Dluholucký.
In: Čsl  Pediatr. - ISSN 0069-2328. - Roč.45, č.2 (1990), s. 84-86.
[ZBOJAN, J. (20.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (20.00%) - BAJČIOVÁ, V. (20.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (40.00%)]

BDF    Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch

BDF      Rýchla a včasná diagnostika zachraňuje ľudský život / Karol Králinský.
In: Očkovacie noviny : informačný štvrťročník. - august (2012), s. 3.
[KRÁLINSKÝ, Karol (100.00%)]

BDF      Renesancia starých antibiotík v liečbe ohrozujúcich infekcií - kazuistika / E. Adamecká, Z. Lukáčová, M. Šupínová, M. Ďurišková, Karol Kralinský.
In: Pediatria. - ISSN 1336-863X. - Roč.5, S 4 (2008), s. 18-19.
[ADAMECKÁ, E. (20.00%) - LUKÁČOVÁ, Z. (20.00%) - ŠUPÍNOVÁ, M. (20.00%) - ĎURIŠKOVÁ, M. (20.00%) - KRALINSKÝ, Karol (20.00%)]

BDF      Renesancia intraoseálnej inzercie v urgentnej medicíne / E. Adamecká, F. Genšor, Karol Králinský.
In: Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík. - ISSN 1335-5090. - Roč.14, č.4 (2008).
[ADAMECKÁ, E. (33.33%) - GENŠOR, F. (33.33%) - KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%)]

BDF      Bolesť v detskom veku - minulosť, prítomnosť, budúcnosť / Karol Kralinský.
In: Pediatria. - ISSN 1336-863X. - Roč.5, S 4 (2008), s. 19.
[KRALINSKÝ, Karol (100.00%)]

BDF      Dehydratácia - stále aktuálny problém / Karol Kralinský, Z. Lukáčová, M. Šupínová, E. Adamecká.
In: Pediatria. - ISSN 1336-863X. - Roč.5, S 2 (2008), s. 68-69.
[KRALINSKÝ, Karol (25.00%) - LUKÁČOVÁ, Z. (25.00%) - ŠUPÍNOVÁ, M. (25.00%) - ADAMECKÁ, E. (25.00%)]

BDF      Intraoseálny prístup - praktické porovnanie dvoch typov pediatrických intraoseálnych ihiel / Karol Králinský, O. Petrík, F. Genšor, E. Adamecká, Eva Balogová, Milan Beňačka, Mária Gréčová.
In: Pediatria pre prax. - ISSN 1336-8168. - Roč.9, č.5 (2008), s. 285-287.
[KRÁLINSKÝ, Karol (14.29%) - PETRÍK, O. (14.29%) - GENŠOR, F. (14.29%) - ADAMECKÁ, E. (14.29%) - BALOGOVÁ, Eva (14.29%) - BEŇAČKA, Milan (14.29%) - GRÉČOVÁ, Mária (14.29%)]

[4]  MANKOVECKÁ, M. Intraoseálny prístup. In VII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anesteziológii a intenzívnej starostlivosti, Poprad, 13. - 14. 6. 2014. Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2014, s. 105-110. ISBN 978-80-89542-43-7.

BDF      Zabezpečenie kriticky chorého novorodenca pred transportom v našich podmienkach / M. Šupínová, J. Kurčíková, L. Faizi, Karol Králinský.
In: Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík. - ISSN 1335-5090. - Roč.14, č.3 (2008), s. 150-151.
[ŠUPÍNOVÁ, M. (25.00%) - KURČÍKOVÁ, J. (25.00%) - FAIZI, L. (25.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (25.00%)]

BDF      Nozokomiálne meningitídy spôsobené Acinetobacter baumanii u 20 pacientov po neurochirugickom zákroku / I. Stankovič, Katarína Holečková, Karol Kralinský.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.16, č.3-4 (2007), s. 22-23.
[STANKOVIČ, I. (33.33%) - HOLEČKOVÁ, Katarína (33.33%) - KRALINSKÝ, Karol (33.33%)]

BDF      Zlepšuje kombinovaná terapia belaktámu s aminoglykozidom (AG) prognózu nozokomiálnej meningitídy u detí ? / A. Harničárová, M. Bošňáková, E. Grey, M. Sramata, L. Pevalová, Tibor Šagát, Karol Kralinský, Katarína Holečková, I. Stankovič.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.15, č.6 (2006), s. 62-63.
[HARNIČÁROVÁ, A. (11.11%) - BOŠŇÁKOVÁ, M. (11.11%) - GREY, E. (11.11%) - SRAMATA, M. (11.11%) - PEVALOVÁ, L. (11.11%) - ŠAGÁT, Tibor (11.11%) - KRALINSKÝ, Karol (11.11%) - HOLEČKOVÁ, Katarína (11.11%) - STANKOVIČ, I. (11.11%)]

BDF      Skúsenosti s linezonidom u bakterémií spôsobených MRSA a MRSE / J. Hromec, Karol Kralinský, E. Demečková, P. Kotouček, V. Matuška, M. Taziarová, E. Janeková, E. Králiková, M. Markuljak, K. Krejčířová, Z. Krkoška, Z. Szalaiová.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.15, č.1-2 (2006), s. 45-47.
[HROMEC, J. (8.33%) - KRALINSKÝ, Karol (8.33%) - DEMEČKOVÁ, E. (8.33%) - KOTOUČEK, P. (8.33%) - MATUŠKA, V. (8.33%) - TAZIAROVÁ, M. (8.33%) - JANEKOVÁ, E. (8.33%) - KRÁLIKOVÁ, E. (8.33%) - MARKULJAK, M. (8.33%) - KREJČÍŘOVÁ, K. (8.33%) - KRKOŠKA, Z. (8.33%) - SZALAIOVÁ, Z. (8.33%)]

BDF      Bolesť u novorodencov a väčších detí / Karol Kralinský.
In: Medical practice. - Roč.9, č.1 (2006), s. 37-41.
[KRALINSKÝ, Karol (100.00%)]

BDF      Prospektívna, observačná, pilotná štúdia o účinnosti a bezpečnosti vorikonazolu v liečbe a indikácii invazívnych mykóz u 27 pacientov / Karol Králinský, E. Mikušová, Ľ. Tóthová, Ľ. Drgoňa, M. Mistrík, V. Matuška, M. Taziarová, I. Lojdová, Andrea Demitrovičová, D. Sejnová, K. Berezová, Z. Szalaiová.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.15, č.1-2 (2006), s. 40-42.
[KRÁLINSKÝ, Karol (8.33%) - MIKUŠOVÁ, E. (8.33%) - TÓTHOVÁ, Ľ. (8.33%) - DRGOŇA, Ľ. (8.33%) - MISTRÍK, M. (8.33%) - MATUŠKA, V. (8.33%) - TAZIAROVÁ, M. (8.33%) - LOJDOVÁ, I. (8.33%) - DEMITROVIČOVÁ, Andrea (8.33%) - SEJNOVÁ, D. (8.33%) - BEREZOVÁ, K. (8.33%) - SZALAIOVÁ, Z. (8.33%)]

BDF      Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica / Svetozár Dluholucký, Karol Kralinský.
In: Zdravotnícke noviny : Lekárske listy. - č.18 (2005), s. 4-5.
[DLUHOLUCKÝ, Svetozár (50.00%) - KRALINSKÝ, Karol (50.00%)]

BDF      Úspešná liečba asperglilovej pneumónie vorikonazolom u 13-ročného dieťaťa s akútnou lymfoblastovou leukémiou / Karol Kralinský, Š. Škripková, E. Bubanská.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.14, č.1-2 (2005), s. 32-34.
[KRALINSKÝ, Karol (33.33%) - ŠKRIPKOVÁ, Š. (33.33%) - BUBANSKÁ, E. (33.33%)]

BDF      Prospektívna, observačná, pilotná štúdia o účinnosti a bezpečnosti vorikonazolu v indikácii invazívnych mykóz / E. Tóthová, M. Mistrík, R. Žigová, Ľ. Drgoňa, Karol Králinský.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.14, č.1-2 (2005), s. 35-37.
[TÓTHOVÁ, E. (20.00%) - MISTRÍK, M. (20.00%) - ŽIGOVÁ, R. (20.00%) - DRGOŇA, Ľ. (20.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (20.00%)]

BDF      Nozokomiálne infekcie u detí / Karol Kralinský.
In: Zdravotnícke noviny : Lekárske listy. - ISSN 1335-4477. - č.18 (2004), s. 10-11.
[KRALINSKÝ, Karol (100.00%)]

BDF      Bakteriálne infekcie získané v komunite / Karol Kralinský, Svetozár Dluholucký.
In: Zdravotnícke noviny : Lekárske listy. - ISSN 1335-4477. - č.10 (2004), s. 26-28.
[KRALINSKÝ, Karol (50.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (50.00%)]

BDF      Respiračné infekcie v detskom veku - fokus na moderné makrolidové antibiotiká / Karol Kralinský, Svetozár Dluholucký.
In: Pharma J. - ISSN 1335-0633. - Roč.14, č.3 (2004), s. 76-78.
[KRALINSKÝ, Karol (50.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (50.00%)]

BDF      Ťažké kraniocerebrálne poranenia u detí v SROV / L. Laho, Karol Kralinský, J. Gulasová, D. Raffaj, P. Kenderessy, Svetozár Dluholucký.
In: Zdravotnícke noviny : Lekárske listy. - ISSN 1335-4477. - č.22 (2004), s. 27-29.
[LAHO, L. (16.67%) - KRALINSKÝ, Karol (16.67%) - GULASOVÁ, J. (16.67%) - RAFFAJ, D. (16.67%) - KENDERESSY, P. (16.67%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (16.67%)]

BDF      Sekundárny hemofagocytárny syndróm / E. Bubanská, E. Macejková, E. Ravasová, L. Laho, Karol Kralinský.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - Roč.11, č.2 (2003), s. 35.
[BUBANSKÁ, E. (20.00%) - MACEJKOVÁ, E. (20.00%) - RAVASOVÁ, E. (20.00%) - LAHO, L. (20.00%) - KRALINSKÝ, Karol (20.00%)]

BDF      Originálny klaritromycín v liečbe komunitných bakteriálnych a atypických respiračných infekcií v detskom veku - jednoročné skúsenosti / Karol Kralinský, R. Žigová, I. Králinská, K. Okáľová, Svetozár Dluholucký, A. Purgelová.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - č.4 (2003), s. 8-11.
[KRALINSKÝ, Karol (16.67%) - ŽIGOVÁ, R. (16.67%) - KRÁLINSKÁ, I. (16.67%) - OKÁĽOVÁ, K. (16.67%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (16.67%) - PURGELOVÁ, A. (16.67%)]

BDF      Ceprofil v liečbe kominitných respiračných infekcií / Karol Kralinský, R. Žigová, I. Králinská.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - č.2 (2003), s. 38.
[KRALINSKÝ, Karol (33.33%) - ŽIGOVÁ, R. (33.33%) - KRÁLINSKÁ, I. (33.33%)]

BDF      Nové trendy v liečbe invazívnych mykotických infekcií v pediatrii / Karol Králinský, A. Purgelová, T. Stančoková, R. Žigová, L. Laho, D. Raffaj, K. Okáľová, Svetozár Dluholucký.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - Roč.11, č.2 (2003), s. 15.
[KRÁLINSKÝ, Karol (12.50%) - PURGELOVÁ, A. (12.50%) - STANČOKOVÁ, T. (12.50%) - ŽIGOVÁ, R. (12.50%) - LAHO, L. (12.50%) - RAFFAJ, D. (12.50%) - OKÁĽOVÁ, K. (12.50%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (12.50%)]

BDF      Cefprozil v liečbe komunitných respiračných infekcií / Karol Králinský, R. Žigová, I. Králinská.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - Roč.11, č.2 (2003), s. 38.
[KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%) - ŽIGOVÁ, R. (33.33%) - KRÁLINSKÁ, I. (33.33%)]

BDF      Transport kriticky chorých detí na KDD NFDR B. Bystrica / D. Raffaj, P. Kenderessy, J. Gulasová, L. Laho, Karol Kralinský.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - Roč.11, č.2 (2003), s. 32.
[RAFFAJ, D. (20.00%) - KENDERESSY, P. (20.00%) - GULASOVÁ, J. (20.00%) - LAHO, L. (20.00%) - KRALINSKÝ, Karol (20.00%)]

BDF      Transplantácie obličiek u detí v Transplantačnom centre v Banskej Bystrici / E. Šoltýsová, Svetozár Dluholucký, M. Lácová, Karol Kralinský, E. Lacková, F. Hampl, B. Hovoričová.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - č.2 (2003), s. 21.
[ŠOLTÝSOVÁ, E. (14.29%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (14.29%) - LÁCOVÁ, M. (14.29%) - KRALINSKÝ, Karol (14.29%) - LACKOVÁ, E. (14.29%) - HAMPL, F. (14.29%) - HOVORIČOVÁ, B. (14.29%)]

BDF      Pooperačné meningitídy spôsobené nozokomiálnymi kmeňmi Acinetobacter baumanii po neurochirurgickom zákroku  : (list redakcii) / J. Filka, M. Huttová, Karol Králinský.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.10, č.4-5 (2002), s. 46-47.
[FILKA, J. (33.33%) - HUTTOVÁ, M. (33.33%) - KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%)]

BDF      Cofoperazon/sulbactam - skúsenosti v liečbe nozokomiálnych infekcií u novorodencov a väčších detí / Karol Králinský.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.11, č.1 (2002), s. 51-52.
[KRÁLINSKÝ, Karol (100.00%)]

BDF      Cefprozil v liečbe komunitných respiračných infekcií v pediatrii - vlastné skúsenosti / Karol Králinský, R. Žigová, I. Králinská, K. Okáľová, Svetozár Dluholucký, M. Kováč, A. Purgelová.
In: Zdravotnícke noviny : Lekárske listy. - ISSN 1335-4477. - č.43 (2002), s. 3.
[KRÁLINSKÝ, Karol (14.29%) - ŽIGOVÁ, R. (14.29%) - KRÁLINSKÁ, I. (14.29%) - OKÁĽOVÁ, K. (14.29%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (14.29%) - KOVÁČ, M. (14.29%) - PURGELOVÁ, A. (14.29%)]

BDF      Originálny klaritromycín v liečbe komunitných bakteriálnych a atypických respiračných infekcií v detskom veku : Praktická príručka pre lekárov / Karol Králinský, R. Žigová, I. Králinská, K. Okáľová, Svetozár Dluholucký, M. Kováč, A. Purgelová.
In: Zdravotnícke noviny : Mimoriadna príloha. - okt. (2002), s. 34-36.
[KRÁLINSKÝ, Karol (14.29%) - ŽIGOVÁ, R. (14.29%) - KRÁLINSKÁ, I. (14.29%) - OKÁĽOVÁ, K. (14.29%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (14.29%) - KOVÁČ, M. (14.29%) - PURGELOVÁ, A. (14.29%)]

BDF      Sulperazon v liečbe nozokomiálnych infekcií u novorodencov a väčších detí / Karol Králinský, M. Fedor, K. Šedivá.
In: Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roč.2, C (2002), s. 15.
[KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%) - FEDOR, M. (33.33%) - ŠEDIVÁ, K. (33.33%)]

BDF      Bolesť u detí s onkologickým ochorením / Karol Králinský, M. Yaster, Svetozár Dluholucký.
In: Zdravotnícke noviny : Lekárske listy. - ISSN 1335-4477. - č.37 (2002), s. 1-2.
[KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%) - YASTER, M. (33.33%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (33.33%)]

BDF      Nové trendy v liečbe "CAI" infekcií v detskom veku - fokus na makrolidy / Karol Králinský, Svetozár Dluholucký.
In: Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roč.2, C (2002), s. 43.
[KRÁLINSKÝ, Karol (50.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (50.00%)]

BDF      Laryngitis acuta a epiglititis v našom súbore / J. Oravec, Karol Králinský, D. Kadlečková.
In: Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roč.2, C (2002), s. 13.
[ORAVEC, J. (33.33%) - KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%) - KADLEČKOVÁ, D. (33.33%)]

BDF      Sulperaon v liečbe závažných nozokomiálnych infekcií u detí a novorodencov: prvé slovenské skúsenosti / Karol Králinský, P. Kunovský, O. Bandžíková, M. Fedor, K. Šedivá.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.10, č.2 (2001), s. 9-16.
[KRÁLINSKÝ, Karol (20.00%) - KUNOVSKÝ, P. (20.00%) - BANDŽÍKOVÁ, O. (20.00%) - FEDOR, M. (20.00%) - ŠEDIVÁ, K. (20.00%)]

BDF      Epiglotitis v detskom veku - stále aktuálny problém / Karol Králinský, J. Gulasová, L. Laho, Svetozár Dluholucký.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - Roč.8, č.2 (2001), s. 6-8.
[KRÁLINSKÝ, Karol (25.00%) - GULASOVÁ, J. (25.00%) - LAHO, L. (25.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (25.00%)]

BDF      Detská JIS III. typu / L. Laho, Karol Králinský, Svetozár Dluholucký, D. Raffaj, J. Gulasová, J. Nosko, J. Jakubička, D. Martišová.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - Roč.8, č.2 (2001), s. 10-12.
[LAHO, L. (12.50%) - KRÁLINSKÝ, Karol (12.50%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (12.50%) - RAFFAJ, D. (12.50%) - GULASOVÁ, J. (12.50%) - NOSKO, J. (12.50%) - JAKUBIČKA, J. (12.50%) - MARTIŠOVÁ, D. (12.50%)]

BDF      Včasné operačné riešenie vrodených rozštepových chýb tváre / J. Lehocký, L. Laho, Karol Králinský.
In: Neonatologické zvesti. - ISSN 1335-2504. - Roč.5, č.1 (2001), s. 60.
[LEHOCKÝ, J. (33.33%) - LAHO, L. (33.33%) - KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%)]

BDF      Ciprofloxacin v liečbe nozokomiálnej meningitídy u novorodencov a dojčiat (12 prípadov) / J. Filka, M. Uher, M. Pisarčíková, Karol Králinský.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.9, č.5 (2000), s. 88-91.
[FILKA, J. (25.00%) - UHER, M. (25.00%) - PISARČÍKOVÁ, M. (25.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (25.00%)]

BDF      Fungémie u novorodencov. Správa o 80 prípadoch sledovaných v 7 univerzitných nemocniciach / M. Huttová, D. Chovancová, H. Drobná, I. Hartmanová, I. Frič, M. Pisarčíková, J. Filka, Karol Králinský.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.9, č.2-3 (2000), s. 50-53.
[HUTTOVÁ, M. (12.50%) - CHOVANCOVÁ, D. (12.50%) - DROBNÁ, H. (12.50%) - HARTMANOVÁ, I. (12.50%) - FRIČ, I. (12.50%) - PISARČÍKOVÁ, M. (12.50%) - FILKA, J. (12.50%) - KRÁLINSKÝ, Karol (12.50%)]

BDF      Fungémie u detí: klinická charakteristika, etiológia, terapia a prognóza u 145 detí / M. Huttová, I. Krupová, I. Hartmanová, Karol Králinský, Svetozár Dluholucký.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.9, č.2-3 (2000), s. 81-90.
[HUTTOVÁ, M. (20.00%) - KRUPOVÁ, I. (20.00%) - HARTMANOVÁ, I. (20.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (20.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (20.00%)]

BDF      Fungémie po chirurgickom zákroku: analýza 75 prípadov / G. Kovacicova, M. Kisková, I. Krupova, J. Trupl, Karol Králinský.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.9, č.2-3 (2000), s. 91-100.
[KOVACICOVA, G. (20.00%) - KISKOVÁ, M. (20.00%) - KRUPOVA, I. (20.00%) - TRUPL, J. (20.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (20.00%)]

BDF      Bakteriálne infekcie v detskom veku a miesto ceftriaxónu v ich liečbe / Karol Králinský, Svetozár Dluholucký.
In: Slovakofarma revue. - ISSN 1335-8685. - Roč.10, č.3 (2000), s. 64-67.
[KRÁLINSKÝ, Karol (50.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (50.00%)]

BDF      Meropenem v liečbe život ohrozujúcich nozokomiálnych infekcií v pediatrii / Karol Králinský, Ladislav Laho, A. Purgelová, Svetozár Dluholucký.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.8 (1999).
[KRÁLINSKÝ, Karol (25.00%) - LAHO, Ladislav (25.00%) - PURGELOVÁ, A. (25.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (25.00%)]

BDF      Analgetický efekt a tolerancia roztoku Tramadol - Slovakofarma v liečbe stredne silnej a silnej akútnej bolesti u detských a dospelých pacientov / Karol Králinský, J. Bílkovič, I. Králinská, J. Gulasová, Svetozár Dluholucký, L. Roháč.
In: Slovakofarma revue. - ISSN 1335-8685. - Roč.8, č.3 (1998), s. 111-112.
[KRÁLINSKÝ, Karol (16.67%) - BÍLKOVIČ, J. (16.67%) - KRÁLINSKÁ, I. (16.67%) - GULASOVÁ, J. (16.67%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (16.67%) - ROHÁČ, L. (16.67%)]

BDF      Teikoplanín v liečbe grampozitívnych a zmiešaných infekcií u 83 imunosuprimovaných dospelých a detí: multicentrická štúdia / E. Bojtárová, M. Mistrík, Karol Králinský.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.6, č.1 (1997), s. 51-53.
[BOJTÁROVÁ, E. (33.33%) - MISTRÍK, M. (33.33%) - KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%)]

BDF      Tramadol 50 - Slovakofarma v liečbe bolesti u detí / Karol Králinský, Z. Drobová, M. Demeter, J. Bílkovič.
In: Slovakofarma revue. - ISSN 1335-8685. - Roč.7, č.1 (1997), s. 17-19.
[KRÁLINSKÝ, Karol (25.00%) - DROBOVÁ, Z. (25.00%) - DEMETER, M. (25.00%) - BÍLKOVIČ, J. (25.00%)]

BDF      Problém ambulantnej analgézie pri bolestivých diagnostických a terapeutických výkonoch u detí / Karol Králinský, L. Laho, Svetozár Dluholucký.
In: Zdravotnícke noviny : Lekárske listy. - ISSN 1335-4477. - č.7 (1997), s. 1-3.
[KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%) - LAHO, L. (33.33%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (33.33%)]

BDF      Piperacilin v liečbe závažných infekcií u novorodencov / Karol Králinský, L. Laho, Svetozár Dluholucký.
In: Neonatologické zvesti. - ISSN 1335-2504. - Roč.1, č.2 (1994).
[KRÁLINSKÝ, Karol (35.00%) - LAHO, L. (35.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (30.00%)]

BDF      Z ôsmeho Svetového kongresu o bolesti / Karol Králinský.
In: Zdravotnícke noviny : Lekárske listy. - ISSN 1335-4477. - epc c.30 (1996), s. 19.
[KRÁLINSKÝ, Karol (100.00%)]

BDF      Kazuistiky: Poperacilíntazobaktám - prvé skúsenosti v liečbe životoohrozujúcich infekcií v pediatrii / Karol Králinský, Svetozár Dluholucký, L. Laho, A. Purgelová, J. Jakubička.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.5, č.3 (1996), s. 16-17.
[KRÁLINSKÝ, Karol (17.50%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (30.00%) - LAHO, L. (17.50%) - PURGELOVÁ, A. (17.50%) - JAKUBIČKA, J. (17.50%)]

BDF      Meropenem v liečbe život ohrozujúcich nozokomiálnych infekcií v pediatrii - prvé skúsenosti / Karol Králinský, L. Laho, A. Purgelová, Svetozár Dluholucký.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.5, č.4 (1996), s. 33-36.
[KRÁLINSKÝ, Karol (23.33%) - LAHO, L. (23.33%) - PURGELOVÁ, A. (23.33%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (30.00%)]

BDF      Využitie piperacilínu v liečbe infekcií v pediatrickej intentívnej starostlivosti / Karol Králinský, Z. Drobová, L. Laho, Svetozár Dluholucký.
In: Acta Chemother. - ISSN 1335-0579. - Roč.5, č.3 (1996), s. 6-11.
[KRÁLINSKÝ, Karol (25.00%) - DROBOVÁ, Z. (25.00%) - LAHO, L. (25.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (25.00%)]

BDF      Liečba bolesti v detskom veku / Karol Králinský, L. Laho, Svetozár Dluholucký.
In: Zdravotnícke noviny : Lekárske listy. - ISSN 1335-4477. - č.30 (1996), s. 15-16, 19.
[KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%) - LAHO, L. (33.33%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (33.33%)]

BDF      Five years experience with cefotaxim in childhood / Svetozár Dluholucký, Karol Králinský, L. Laho, V. Bajčiová, E. Bubanská, J. Orosová, J. Jakubička.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - Roč.2, č.3 (1995), s. 32.
[DLUHOLUCKÝ, Svetozár (75.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (4.17%) - LAHO, L. (4.17%) - BAJČIOVÁ, V. (4.17%) - BUBANSKÁ, E. (4.17%) - OROSOVÁ, J. (4.17%) - JAKUBIČKA, J. (4.17%)]

BDF      Cefotaxim - "antibiotická clona" v perioperačnom období a pri invazívnych výkonoch v pediatrii - vlastné skúsenosti / Karol Králinský, L. Laho, Z. Drobová, Svetozár Dluholucký.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - Roč.2, č.2 (1995), s. 25-28.
[KRÁLINSKÝ, Karol (18.33%) - LAHO, L. (18.33%) - DROBOVÁ, Z. (18.33%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (45.00%)]

BDF      Liečba bolesti v detskom veku / Karol Králinský, L. Laho, Svetozár Dluholucký, M. Yaster, L. Nemčíková.
In: Slovakofarma revue. - ISSN 1335-8685. - Roč.5, č.3 (1995), s. 70-75.
[KRÁLINSKÝ, Karol (18.75%) - LAHO, L. (18.75%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (25.00%) - YASTER, M. (18.75%) - NEMČÍKOVÁ, L. (18.75%)]

BDF      Piperacilin + aminoglycoside versus piperacilin + III. generation cephalosporin for the treatment of severe infections in childhood / Karol Králinský, Svetozár Dluholucký, L. Laho, Z. Drobová.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - Roč.2, č.3 (1995), s. 30.
[KRÁLINSKÝ, Karol (25.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (25.00%) - LAHO, L. (25.00%) - DROBOVÁ, Z. (25.00%)]

BDF      Central venous catether-related infections in childhood: Comparing two kinds of transparent dressing - a prospective study / Karol Králinský, Z. Drobová, L. Laho, Svetozár Dluholucký.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - Roč.2, č.3 (1995), s. 28.
[KRÁLINSKÝ, Karol (25.00%) - DROBOVÁ, Z. (25.00%) - LAHO, L. (25.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (25.00%)]

BDF      Farmakologický management bolesti v detskom veku / Karol Králinský, L. Laho, Svetozár Dluholucký.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - Roč.2, č.3 (1995), s. 34.
[KRÁLINSKÝ, Karol (35.00%) - LAHO, L. (35.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (30.00%)]

BDF      Interhospital transport of critically ill children and neonates-ten years experience / Karol Králinský, L. Laho, Z. Drobová, D. Martišová, J. Nosko, J. Zbojan, I. Hatiar, V. Mišútová, Svetozár Dluholucký.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - Roč.2, č.3 (1995), s. 30.
[KRÁLINSKÝ, Karol (8.13%) - LAHO, L. (8.13%) - DROBOVÁ, Z. (8.13%) - MARTIŠOVÁ, D. (8.13%) - NOSKO, J. (8.13%) - ZBOJAN, J. (8.13%) - HATIAR, I. (8.13%) - MIŠÚTOVÁ, V. (8.13%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (35.00%)]

BDF      Emerging "new" fungal organism causing "old" infections in pediatric intensive care and pediatric oncology / V. Jr. Krčméry, Karol Králinský, E. Kaiserová, Svetozár Dluholucký, M. Huttová.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - Roč.2, č.3 (1995), s. 16-19.
[KRČMÉRY, V. Jr. (21.25%) - KRÁLINSKÝ, Karol (21.25%) - KAISEROVÁ, E. (21.25%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (15.00%) - HUTTOVÁ, M. (21.25%)]

BDF      Liečba septických stavov spôsobených polyrezistentnými mikroorganizmami v detskom veku / V. Jr. Krčméry, Karol Králinský, Svetozár Dluholucký.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - Roč.2, č.3 (1995), s. 33.
[KRČMÉRY, V. Jr. (37.50%) - KRÁLINSKÝ, Karol (37.50%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (25.00%)]

BDF      Effect of shock and hypoxia during advanced lifesupport and  transportation on the course and the end result of brain injury in childhood / L. Laho, Karol Králinský, Svetozár Dluholucký, J. Zbojan, Z. Drobová, D. Martišová, Z. Styková.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - Roč.2, č.3 (1995), s. 29.
[LAHO, L. (12.50%) - KRÁLINSKÝ, Karol (12.50%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (25.00%) - ZBOJAN, J. (12.50%) - DROBOVÁ, Z. (12.50%) - MARTIŠOVÁ, D. (12.50%) - STYKOVÁ, Z. (12.50%)]

BDF      Exchange transfusion in the treatment of severe neonatal sepsis / J. Zbojan, L. Laho, Svetozár Dluholucký, Karol Králinský, L. Miháliková, M. Mošková.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - Roč.2, č.3 (1995), s. 29.
[ZBOJAN, J. (10.00%) - LAHO, L. (10.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (50.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (10.00%) - MIHÁLIKOVÁ, L. (10.00%) - MOŠKOVÁ, M. (10.00%)]

BDF      Správa zo štúdijného pobytu (Baltimore) a z tretieho medzinárodného sympózia o bolesti v detskom veku (Philadelphia) / Karol Králinský.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - Roč.1, epc c.3 (1994), s. 110-113.
[KRÁLINSKÝ, Karol (100.00%)]

BDF      Opioidy v liečbe bolesti u detí a u novorodencov / Karol Králinský, L. Laho, Svetozár Dluholucký.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - Roč.1, č.1-2 (1994), s. 65-69.
[KRÁLINSKÝ, Karol (35.00%) - LAHO, L. (35.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (30.00%)]

BDF      Robme správne veci: Liečme bolesť u novorodencov / Karol Králinský, L. Laho, Svetozár Dluholucký.
In: Neonatologické zvesti. - ISSN 1335-2504. - Roč.1, č.1 (1994), s. 39-41.
[KRÁLINSKÝ, Karol (35.00%) - LAHO, L. (35.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (30.00%)]

BED    Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BED     Epiglotitis / Karol Kralinský.
In: Zásady racionálnej ATB liečby respiračných infekcií : 4. prepr. vyd. - Bratislava : Mediforum, 2006. - S. 17-18.
Plný text: http://www.mediforum.sk/pdf/ATB_liecba01.pdf
[KRALINSKÝ, Karol (100.00%)]

BFB    Abstrakty odborných prác v zborníkoch z domácich podujatí (konferencie...)

BFB      Register sepsy aj pre detskú populáci / Karol Kralinský, M. Pisarčíková, I. Maťašová.
In: Pediatria. - ISSN 1336-863X. - Roč.5, S 4 (2008), s. 12.
[KRALINSKÝ, Karol (33.33%) - PISARČÍKOVÁ, M. (33.33%) - MAŤAŠOVÁ, I. (33.33%)]

BGC   

BGC     Zásady racionálnej antibiotickej liečby respiračných ochorení / T. Barta, V. Foltán, J. Gajdošík, M. Hájková, Ladislav Chovan, Karol Králinský, A. Lišková, M. Profant, A. Purgelová, J. Trupl. - 4. prepr. vyd. - Bratislava : Medifórum, 2006. - 40 s.
[BARTA, T. (10.00%) - FOLTÁN, V. (10.00%) - GAJDOŠÍK, J. (10.00%) - HÁJKOVÁ, M. (10.00%) - CHOVAN, Ladislav (10.00%) - KRÁLINSKÝ, Karol (10.00%) - LIŠKOVÁ, A. (10.00%) - PROFANT, M. (10.00%) - PURGELOVÁ, A. (10.00%) - TRUPL, J. (10.00%)]

BGG   Štandardy, normy, odporúčania

BGG     Diagnostika a liečba systémových mykóz / Ľ. Drgoňa, J. Trupl, Karol Králinský, V. Rolný, S. Špánik, M. Mistrík, I. Uhrin, D. Zverková, D. Kučerová, D. Sejnová, V. Krčméry.
In: Metodický list racionálnej farmakoterapie 38. - Roč.9, č.3-4 (2005), s. 1-8.
[DRGOŇA, Ľ. (9.09%) - TRUPL, J. (9.09%) - KRÁLINSKÝ, Karol (9.09%) - ROLNÝ, V. (9.09%) - ŠPÁNIK, S. (9.09%) - MISTRÍK, M. (9.09%) - UHRIN, I. (9.09%) - ZVERKOVÁ, D. (9.09%) - KUČEROVÁ, D. (9.09%) - SEJNOVÁ, D. (9.09%) - KRČMÉRY, V. (9.09%)]

BGG     Farmakoterapia pneumónií / O. Bálint, Svetozár Dluholucký, J. Gajdošík, M. Hájková, K. Holomáň, H. Hupková, J. Jakubíková, P. Jarčuška, Karol Králinský, V. Krčméry, M. Kriška, Peter Krištúfek, M. Krošlák, L. Langšádl, A. Lišková, K. Prcúchová, M. Profant, I. Schréter, D. Tomek, J. Trupl, F. Valášek, D. Zverková.
In: Metodický list racionálnej farmakoterapie 20. - Roč.5, č.6-7 (2001), s. 1-8.
[BÁLINT, O. (4.55%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (4.55%) - GAJDOŠÍK, J. (4.55%) - HÁJKOVÁ, M. (4.55%) - HOLOMÁŇ, K. (4.55%) - HUPKOVÁ, H. (4.55%) - JAKUBÍKOVÁ, J. (4.55%) - JARČUŠKA, P. (4.55%) - KRÁLINSKÝ, Karol (4.55%) - KRČMÉRY, V. (4.55%) - KRIŠKA, M. (4.55%) - KRIŠTÚFEK, Peter (4.55%) - KROŠLÁK, M. (4.55%) - LANGŠÁDL, L. (4.55%) - LIŠKOVÁ, A. (4.55%) - PRCÚCHOVÁ, K. (4.55%) - PROFANT, M. (4.55%) - SCHRÉTER, I. (4.55%) - TOMEK, D. (4.55%) - TRUPL, J. (4.55%) - VALÁŠEK, F. (4.55%) - ZVERKOVÁ, D. (4.55%)]

BGG     Zásady diagnostiky a racionální terapie bakteriálních meningitid / O. Bálint, I. Burget, T. Habanec, H. Hupková, O. Lochmann, V. Marešová, J. Příborský, J. Trupl, P. Urbášková, V. Dostál, Katarína Holečková, M. Huttová, P. Chalupa, V. Chmelík, B. Jančíková, P. Jarčuška, E. Kostřicová, Karol Králinský, L. Krbková, V. Krčméry, E. Lovrantová, I. Novák, M. Procházka, T. Sechser, I. Stankovič, A. Škrovinová, J. Švejda, P. Švihovec, J. Táborská, E. Žarošská. - 1. vyd. - Praha : Mediforum, 1999. - 26 s.
[BÁLINT, O. (3.33%) - BURGET, I. (3.33%) - HABANEC, T. (3.33%) - HUPKOVÁ, H. (3.33%) - LOCHMANN, O. (3.33%) - MAREŠOVÁ, V. (3.33%) - PŘÍBORSKÝ, J. (3.33%) - TRUPL, J. (3.33%) - URBÁŠKOVÁ, P. (3.33%) - DOSTÁL, V. (3.33%) - HOLEČKOVÁ, Katarína (3.33%) - HUTTOVÁ, M. (3.33%) - CHALUPA, P. (3.33%) - CHMELÍK, V. (3.33%) - JANČÍKOVÁ, B. (3.33%) - JARČUŠKA, P. (3.33%) - KOSTŘICOVÁ, E. (3.33%) - KRÁLINSKÝ, Karol (3.33%) - KRBKOVÁ, L. (3.33%) - KRČMÉRY, V. (3.33%) - LOVRANTOVÁ, E. (3.33%) - NOVÁK, I. (3.33%) - PROCHÁZKA, M. (3.33%) - SECHSER, T. (3.33%) - STANKOVIČ, I. (3.33%) - ŠKROVINOVÁ, A. (3.33%) - ŠVEJDA, J. (3.33%) - ŠVIHOVEC, P. (3.33%) - TÁBORSKÁ, J. (3.33%) - ŽAROŠSKÁ, E. (3.33%)]

BGG     Diagnostika a terapie infekcií vyvolaných virem Herpes simplex a virem Varicella zoster / J. Zicha, P. Bielek, J. Buchvald, Karol Králinský, H. Kubešová, V. Marešová, M. Penka, M. Staňková, M. Šimunič, J. Vandasová, F. Vosmík. - Praha : Mediforum, 1997. - 24 s.
[ZICHA, J. (9.09%) - BIELEK, P. (9.09%) - BUCHVALD, J. (9.09%) - KRÁLINSKÝ, Karol (9.09%) - KUBEŠOVÁ, H. (9.09%) - MAREŠOVÁ, V. (9.09%) - PENKA, M. (9.09%) - STAŇKOVÁ, M. (9.09%) - ŠIMUNIČ, M. (9.09%) - VANDASOVÁ, J. (9.09%) - VOSMÍK, F. (9.09%)]

GII       Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII        Stop meningokok / Karol Králinský.
In: Monitoring médií "Stop meningokok" po Tlačovej konferencii 27. 9. 2012 "Aktualizácia k 14. 12. 2012". - 2012.
[KRÁLINSKÝ, Karol (100.00%)]

GII        Vybrané kapitoly z pediatrie 5 : Učebný text / E. Bubanská, V. Vargová, Karol Králinský. - Bratislava : Procter   and Gamble, 2010. - 34 s. - ISBN 978-80-969878-4-9.
[BUBANSKÁ, E. (33.33%) - VARGOVÁ, V. (33.33%) - KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%)]

GII        Dovetok pediatra (k článku: Kellet, J.: Kedy sa lekári stali vedcami a prečo sa to všetko zamotalo ?) / Karol Králinský.
In: Pediatria. - ISSN 1336-863X. - Roč.3, č.5 (2008), s. 300.
[KRÁLINSKÝ, Karol (100.00%)]

GII        II. svetový kongres pedaitrickej intenzívnej starostlivosti / M. Pisarčíková, J. Filka, Karol Králinský.
In: Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - Roč.3, č.4 (1996), s. 22-23.
[PISARČÍKOVÁ, M. (33.33%) - FILKA, J. (33.33%) - KRÁLINSKÝ, Karol (33.33%)]