Ambulancia detskej psychiatrie

 

0. poschodie, číslo dverí 024
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Pondelok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30 MUDr. Marcela Šoltýsová
Utorok neordinuje  
Streda neordinuje  
Štvrtok neordinuje  
Piatok neordinuje
 

 

Objednávanie pacientov osobne alebo telefonicky v čase 13:30 - 14:30 h. Na prvovyšetrenie sa objednávajte iba telefonicky.
 
Príprava na vyšetrenie:
Prosíme priniesť kompletnú zdravotnú dokumentáciu od obvodného lekára a výsledky prípadných predchádzajúcich psychiatrických a psychologických vyšetrení.

 
 
 
Hlavná problematika:
Vývinové duševné poruchy - mentálne retardácie s poruchami v správaní (agresívne, impulzívne prejavy, záchvaty zlosti), poruchy autistického spektra (detský autizmus, Aspergerov syndróm). Neurotické poruchy – úzkostné stavy, fóbie, pomočovanie, zajakávanie, tiky, poruchy spánku – nočné desy a nočné mory, špecifické poruchy učenia. Poruchy nálady (depresia, mánia, bipolárna afektívna porucha), somatoformné poruchy (duševné poruchy s telesnými príznakmi). Hyperkinetické u detí predškolského a školského veku, zneužívanie psychoaktívnych látok – alkohol, marihuana, prchavé látky, patologické hráčstvo (nadmerné hranie hazardných hier so zanedbávaním povinností), podozrenie na psychotické poruchy – neadekvátnosti v myslení (bludy), halucinácie (vidiny, hlasy…), náhle alebo postupné zmeny v správaní a charaktere osobnosti. Poruchy príjmu potravy (mentálna anorexia a bulímia), poruchy správania u detí a dospievajúcich.
Diagnostika porúch autistického spektra:
Realizujeme špeciálnu diagnostiku porúch autistického spektra pomocou ADOS-2 observačnej škály a ADI-R diagnostického interview. Vyšetrenie nie je hradené zdravotnou poisťovňou, pacient si ho hradí podľa platného cenníka DFNsP. Na diagnostické vyšetrenie objednávame pacientov až po absolvovaní štandardného prvovyšetrenia v našej ambulancii.
 
E-MAIL: psych@dfnbb.sk
Priama linka: 048 -472 65 08
Kontaktovanie ambulancie zvonka

Interná klapka: 3308
Nefunguje s predvoľbou 472, iba ako vnútorná klapka v rámci nemocnice!!!
Lekár
MUDr. Marcela Šoltýsová
 
Sestra
Katarína Ružinská
 

 

 

 

 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub