(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Recall centrá

Recall centrá

Recall centrá

Vytvorené: 11.06.2015, Aktualizované: 21.12.2021, Autor: DFNBB

 

A. Bratislava a Západoslovenský región

A.1. Kongenitálna hypotyreóza
MUDr. Nogeová Adriana, Detská endokrinologická ambulancia Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka SZU, FNsP Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, Petržalka, Antolská 11, Bratislava, Tel.: 02/6867 2663, 02/6867 2642, e-mail: skriningkh (zavinac) gmail.com

A.2. Kongenitálna adrenálna hyperplázia
MUDr. Pribilincová Zuzana, DFNsP, II. Detská klinika, Limbova 1,833 40 Bratislava
Tel.: 02/5937 1567, zpribilincova (zavinac) gmail.com 

A.3. Fenylketonúria
Prim. MUDr. Ürge Oto, FNsP Sv. Cyrila a Metoda, Antolská 3, 851 07 Bratislava 5
Tel.: 02/5954 2304, urge (zavinac) synlab.sk  

A.4. Cystická fibróza
MUDr. Nina Bližnáková, Centrum CF, Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU, a NÚDCH Bratislava, Podunajské Biskupice, Krajinská 91/10, Bratislava,
Tel.: 0905 699 025, ninabliznakova (zavinac) yahoo.com

A.5. Vybrané dedičné metabolické poruchy
Doc. MUDr. Vladimír Bezúch, CSc., MUDr. Katarína Brennerová, Ambulancia pre poruchy látkovej premeny a výživy, DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava,
Tel. 02/5937 1855

B. Stredoslovenský región

B.1. Kongenitálna adrenálna hyperplázia, kongenitálna hypotyreóza
MUDr. Svetlana Bieliková, Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, DFNsP Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica
Tel.: 048/472 65 05, svetlana.bielikova (zavinac) dfnbb.sk

B.2. Fenylketonúria  a vybrané dedičné metabolické poruchy
MUDr. Miroslava Lysinová, Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, DFNsP Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica 
Tel.: 048/472 65 05, miroslava.lysinova (zavinac) dfnbb.sk

B.3. Cystická fibróza
MUDr. Branko Takáč, PhD., Centrum CF, Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, DFNsP Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica
Tel.: 048/472 65 70, branko.takac (zavinac) dfnbb.sk
 

C. Východoslovenský región

C.1. Kongenitála hypotyreóza, kongenitálna adrenálna hyperplázia
MUDr. Juliana Ferenczová, DFN – detská endokrinológia, Tr. SNP 1, 040 11 Košice
Tel.: amb. 055/235 41 20, pracovňa 055/235 41 81, juliana.ferenczova (zavinac) upjs.sk

C.2. Fenylketonúria a vybrané dedičné metabolické poruchy
MUDr. Šaligová, MUDr. Potočňáková, DFNsP - FKÚ amb., Trieda SNP 1, 040 01 Košice
Tel.: 055/633 15 03 – amb. Po, Ut, St ,

C.3. Cystická fibróza
MUDr. Feketeová Anna, Košické centrum CF, DFNsP, I. KDD, Tr. SNP 1, Košice
Tel.: 055/640 41 51, feketeova (zavinac) dnkosice.sk