Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126

 

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZPS-19/2008 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, 01001 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov / Zmluva na zabezpečenie stravovania č. 08K000048 13891,66   MZ SR Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 18.06.2008 31.12.2011 zmluvne dohodnutý počet stravných lístkov a hodnota stravnej poukážky v slovenských korunách, zmluvne dohodnutá čiastka prepočítaná konverzným kurzom
ZKZ-04/2009 IMMUNOTECH, spol. s r.o., Vlárska 3, Bratislava, 83007 Kúpa: diagnostické kity CF / Kúpna zmluva 205920   MZ SR Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 03.06.2009 02.06.2012 zmluvne dohodnutý počet diagnostických kitov a hodnota diagnostického kitu Neo IRT 3 900,-EUR bez DPH
ZPS-25/2009 OKBplus,a.s., Stavebná 6, Banská Bystrica, 97401 Stavebné a rekonštrukčné práce / Zmluva o dielo o dodávke stavby:"Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNsP v Banskej Bystrici"
Dodatok č.1
6637612,14   MZ SR Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11.11.2009 31.08.2011 projekt financovaný z Operačného programu Zdravotníctvo
ZPS-23/2009 SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava, 82104 Nájom ekonomického informačného systému / Zmluva o nájme aplikačného programového vybavenia č. 3069102
Dodatok č.1
58136,26   MZ SR Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 30.10.2009 31.10.2012 zmluva o nájme APV uzatvorená na obdobie 36 mesiacov