(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Slovenská zdravotnícka univerzita

Slovenská zdravotnícka univerzita

Slovenská zdravotnícka univerzita

Vytvorené: 19.11.2014, Aktualizované: 21.12.2021, Autor: DFNBB

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica je fakultnou nemocnicou Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Na pracoviskách DFNsP BB prebieha pregraduálna a postgraduálna výučba Lekárskej fakulty SZU a Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Fakulta zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici

Lekárska fakulta SZU