(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Stále školiace pracoviská v DFNsP BB

Stále školiace pracoviská v DFNsP BB

Stále školiace pracoviská v DFNsP BB

Vytvorené: 23.03.2018, Aktualizované: 22.12.2021, Autor: DFNBB
 
DFNsP BB má vo svojej pôsobnosti špecializované výučbové zariadenia, ktoré slúžia na praktickú výučbu v študijných odboroch, ktoré takúto výučbu vyžadujú – 4 univerzitné kliniky a 2 školiace pracoviská:
 
Odborná prax môže byť zabezpečená aj na inom vybratom pracovisku podľa potrieb žiadateľa.