DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Zmluvy uzatvorené na základe verejného obstarávania

Prehľad uzatvorených zmlúv na základe postupov verejného obstarávania nájdete v Centrálnom registri zmlúv.

http://www.detskanemocnica.sk/zmluvy-uzatvorene-na-zaklade-verejneho-obstaravania