Ambulancie

Ambulancia
Lekár
Telefón
Poschodie
Číslo dverí
Alergologická MUDr. Rajčanová Viera 048 - 472 65 12 1. poschodie 135
lekár II. KPAIM SZU
048 - 472 65 93
1. poschodie
153
MUDr. Bieliková Svetlana
MUDr. Lysinová Miroslava
048 - 472 65 05
prízemie
022
MUDr. Lacko Marián
048 - 472 65 44
1. poschodie
110
MUDr. Valachová Iveta
048 - 472 65 13
1. poschodie
122
MUDr. Belan Ivan
048 - 472 65 21
1. poschodie
134
MUDr. Bubanská Eva, PhD.
MUDr. Fillová Helena
MUDr. Mesár Peter
048 - 472 65 09
prízemie
052

Chirurgická

MUDr. Brnová Zuzana
MUDr. Kočajda Jozef
MUDr. Michalisko Martin
MUDr. Sádovský Andrej
048 - 472 65 73
prízemie
017
MUDr. Oravec Juraj
048 - 472 65 68
1. poschodie
105
Mgr. Moškurjáková Zuzana
0908 938 190
1. poschodie
114
MUDr. Hálová Katarína
MUDr. Lysinová Miroslava
048 - 472 65 05
prízemie
022
MUDr. Dluholucký Martin
048 - 472 65 43
prízemie
021
MUDr. Okáľová Katarína, PhD.
048 - 472 65 38
1. poschodie
137
MUDr. Melociková Jana
048 - 472 65 14
1. poschodie
109
MUDr. Stančoková Terézia
048 - 472 65 09
prízemie
052
MUDr. Bilkovič Ján
MUDr. Frűhwaldová Silvia
MUDr. Králinská Iveta
048 - 472 65 36
1. poschodie
113
MUDr. Janek Pavel
MUDr. Kokavec Miroslav
048 - 472 65 75
prízemie
019
Pediatrická v nemocnici MUDr. Kadlečková Dagmar 048 - 472 65 50 prízemie 015
MUDr. Lehocký Ján
048 - 472 65 75
prízemie
019
MUDr. Takáč Branko
048 - 472 65 70
prízemie
075
Pohotovosť URGENT službukonajúci lekár 048 - 472 65 50 prízemie 015 a 017
MUDr. Kašparová Zuzana
048 - 472 65 08
prízemie
024
Mgr. Kubašková Oľga
Mgr. Stankovič Veronika
048 – 472 65 64

prízemie

023 a 024
Rehabilitačná 1
MUDr. Kuciaková Jana
evidencia - objednávanie
048 - 472 65 20
048 - 472 65 23
-1. poschodie
35
Rehabilitačná 2 MUDr. Germanová Zora   1. poschodie 155
MUDr. Moravčíková Dušana
048 - 472 65 90
1. poschodie
136
MUDr. Novotná Kateřina
048 - 472 65 72
prízemie
029
Sonografia
MUDr. Fedoráková Ivana
MUDr. Lysinová Miroslava
MUDr. Šprlák Michal
MUDr. Takáč Branko
MUDr. Trenčanová Zuzana
048 - 472 65 65
prízemie
020
MUDr. Dobríková Elena
048 - 472 65 21
1. poschodie
131
Zubná MUDr. Kirschová Eva 048 - 472 65 51 1. poschodie 118

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2018 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub