Ambulancie

Zmena pri telefonickom kontakte očnej, ORL a neurologickej ambulancie - v čase 07:30 - 13:30 hod. sa dovoláte na Registráciu - recepciu. Uvedené ambulancie budete môcť počas pracovných dní telefonicky kontaktovať od 13:30 do 15:00 hod.

Toto opatrenie bolo zavedené s cieľom eliminovať rušivé momenty počas vyšetrenia Vašich detí. Veríme, že obmedzenie telefonátov na uvedené ambulancie bude slúžiť k vzájomnému prospechu. Ďakujeme Vám za pochopenie.

 
Registrácia - recepcia - vydávanie lístkov elektronického vyvolávacieho systému
(na urgent, pediatrickú, chirurgickú a rehabilitačnú ambulanciu lístok nepotrebujete)
0. poschodie - vestibul            06:30 - 14:30 hod. v pracovné dni            048 - 472 65 11
 
Ambulancia
Lekár
Telefón
Poschodie
Číslo dverí
Detská pohotovosť (APS) službukonajúci lekár 048 - 472 65 99 prízemie 075
URGENT službukonajúci lekár 048 - 472 65 50 prízemie 015 a 017
Alergologická
MUDr. Rajčanová Viera
MUDr. Podmanická Zuzana
048 - 472 65 12 1. poschodie 135
lekár II. KPAIM SZU
048 - 472 65 93
1. poschodie
153
MUDr. Bieliková Svetlana
MUDr. Hálová Katarína
048 - 472 65 05
prízemie
022
MUDr. Lacko Marián
048 - 472 65 44
1. poschodie
110
MUDr. Valachová Iveta
048 - 472 65 13
1. poschodie
122
MUDr. Olajcová Ľubica
048 - 472 65 21
1. poschodie
134
MUDr. Bubanská Eva, PhD.
MUDr. Fillová Helena
MUDr. Mesár Peter
048 - 472 65 09
prízemie
052

Chirurgická

MUDr. Brnová Zuzana
MUDr. Koreň Roman, PhD.
MUDr. Michalisko Martin
MUDr. Novotný Ján
MUDr. Sádovský Andrej
MUDr. Vik Anton
048 - 472 65 73
prízemie
017
MUDr. Oravec Juraj
048 - 472 65 68
1. poschodie
105
Mgr. Moškurjáková Zuzana
0908 938 190
1. poschodie
114
MUDr. Bieliková Svetlana
MUDr. Hálová Katarína
048 - 472 65 05
prízemie
022
MUDr. Dluholucký Martin
048 - 472 65 43
prízemie
021
Neurochirurgická MUDr. Peter Koppal 048 - 472 65 75 prízemie 019
MUDr. Okáľová Katarína, PhD.
048 - 472 65 38
1. poschodie
137
MUDr. Melociková Jana
048 - 472 65 14
1. poschodie
109
MUDr. Stančoková Terézia
048 - 472 65 09
prízemie
052
MUDr. Bilkovič Ján
MUDr. Králinská Iveta
048 - 472 65 36
1. poschodie
113
MUDr. Janek Pavel
MUDr. Kokavec Miroslav
MUDr. Legíň Pavel
048 - 472 65 75
prízemie
019
Pediatrická v nemocnici MUDr. Kadlečková Dagmar 048 - 472 65 50 prízemie 015
MUDr. Lehocký Ján
048 - 472 65 75
prízemie
019
MUDr. Takáč Branko, PhD.
048 - 472 65 70
prízemie
075
MUDr. Šoltýsová Marcela
048 - 472 65 08
prízemie
024
Psychologická Mgr. Kubašková Oľga 048 – 472 65 64 prízemie 023
Rehabilitačná 1
MUDr. Kuciaková Jana
048 - 472 65 20
-1. poschodie
35
Rehabilitačná 2 MUDr. Germanová Zora   1. poschodie 155
MUDr. Moravčíková Dušana
048 - 472 65 90
1. poschodie
136
MUDr. Novotná Kateřina
048 - 472 65 72
prízemie
029
Sonografia
MUDr. Fedoráková Ivana
MUDr. Lacová Milica
MUDr. Malček Miroslav
MUDr. Šprlák Michal
MUDr. Takáč Branko, PhD.
048 - 472 65 65
prízemie
020
MUDr. Dobríková Elena
MUDr. Molčan Jaroslav
048 - 472 65 21
1. poschodie
131
Zubná
Od 1.1.2019 je ambulancia zrušená

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2019 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub