MR vyšetrenie v celkovej anestézii

Na vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MR vyšetrenie) sa pacienti od 01.03.2019 objednávajú prostredníctvom "našej" Pediatrickej ambulancie v nemocnici (0. posch., č. dv. 015). Týmto spôsobom sa objednávajú iba vyšetrenia na MR pracovisku vo FNsP F.D.Roosevelta. MR vyšetrenia na iných pracoviskách (napr. Novamed) je potrebné riešiť priamo na daných pracoviskách.

Deti do 1 roka je potrebné objednávať prostredníctvom našej ambulancie na vyšetrenie vo FNsP F.D.R., nie v Novamede.

  • pacienta objednáva lekár alebo sestra z ambulancie, ktorá dieťa na MR vyšetrenie odosiela, prípadne všeobecný lekár pre deti a dorast (obvodný pediater), nie zákonný zástupca
  • objednávanie je možné každý pracovný deň od 08:00 do 14:00 h.
  • mobilný kontakt 0915 838 415, alebo pevná linka 048 - 472 65 50 (kontakt na Pediatrickú ambulanciu v nemocnici)
  • žiadanku na vyšetrenie vydáva objednávajúci lekár – špecialista; sprevádzajúca osoba dieťaťa (zákonný zástupca) ju prinesie so sebou k hospitalizácii pred MR vyšetrením v CA
  • niekoľko dní pred príjmom na hospitalizáciu je potrebné s dieťaťom absolvovať pediatrické predoperačné vyšetrenie prostredníctvom všeobecného lekára pre deti a dorast (obvodný pediater); v rámci vyšetrenia je potrebné vyplnenie Dotazníka pred anestéziologickým výkonom stiahnite/vytlačte si ho priamo tu, aby ho váš lekár mohol vyplniť
  • pozrite prosím aj inštrukcie k hospitalizácii TU

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub