MUDr. Eva Bubanská, PhD.

2015

Bubanská E., Mesár P., Stančoková T.: Anémie v spektre diagnóz riešených v detskej hematologickej ambulancii – versus dôležité kroky pri diagnostike a liečbe anémií u detí a adolescentov, XIX. stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov, Bratislava, 27.-28.3.2015  Abstrakty prednášok, s. 18

Bubanská E., Kolenová A., Oravkinová I., Kaiserová E., Petržalková D.: Aktuálna liečba non-Hodginových lymfómov u detí na Slovensku, XIX. stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov, Bratislava, 27.-28.3.2015  Abstrakty prednášok, s. 22

Kaiserová E., Bubanská E., Oravkinová I., Sejnová D., Mikesková M., Čižmár A., Kolenová A., Puškáčová J., Dolníková D., Babala J.: Nádory a leukémie u novorodencov v databáze pacientov slovenských detských onkocentier v rokoch 2000-2013, XIX. stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov, Bratislava, 27.-28.3.2015  Abstrakty prednášok, s.11

Bubanská E., Fillová H.: Prvé roky života s hemofíliou, 7. Hemofilické dni s medzinárodnou účasťou, 16.-17.4.2015, Bratislava  Abstrakty prednášok, s.9

2014

Bubanská E.: Liečba DLBCL v detskom veku: Zborník abstraktov, Lymfómové fórum, 21.-23. marca 2014, Bratislava

Bubanská E., Bician P., Beníčková M., Rajčanová V., Šoltýsová A., Badolato R.: Vzácny prípad ťažkej kongenitálnej neutropénie, Abstrakty: XVIII. stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov, 28.-29. marca 2014, Bratislava

Hrašková A., Puškáčová J., Kolenová A., Horáková J., Šufliarska S., Bubanská E., Kaiserová E.: Skúsenosti s liečbou pacientov s Ph+CML v SR v ére TKI, Abstrakty: XVIII. stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov, 28.-29. marca 2014, Bratislava

Bubanská E., Fillová H., Bátorová A.: Úskalia imunotolerančnej liečby – skúsenosti u troch pacientov s inhibítorom v Banskej Bystrici, Zborník abstraktov: 6. Hemofilické dni s medzinárodnou účasťou, 3.-4. Apríla 2014, Bratislava

Hraskova A., Puskacova J., Kolenova A., Horakova J., Sufliarska S., Bubanska E., Kaiserova E.: Treatment of pediatric CML in tyrosine kinase inhibitors era- Slovak experience, Abstract book, 9 th Biennial Childhood leukemia Symposium, 28.-29. Apríl 2014, Praha

Kaiserova E., Foltinova A., Kolenova A., Subova Z., Bubanska E., Oravkinova I., Demitrovicova L., Mikuskova E., Suvada J., Puskacova J.: Secondary malignancies in patrients after treatment of acute lymphoblastic leukemia in the Slovac republic, Abstract book, 9 th Biennial Childhood leukemia Symposium, 28.-29. Apríl 2014, Praha

2013

Bubanská E., Kučáková A., Mičková M., Marušková A.: Profylaxia u detských hemofilikov z pohľadu centra komplexnej starostlivosti v Banskej Bystrici, Abstrakty prednášok: 5. hemofilické dni s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 11.-12. apríl 2013

Bubanská E.: Rekurentné gastrointestinálne krvácanie u chlapca s ľahkou hemofíliou, Abstrakty prednášok: 5. hemofilické dni s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 11.-12. apríl 2013

Mesár P., Bubanská E., Prigancová T., Bátorová A.: Získaný von Willebrandov syndróm – kazuistika, Abstrakty prednášok : 5. hemofilické dni s medzinárodnou účasťou

Bubanská E., Plank L., Szépe P.: Diagnóza Hodgkinovho lymfómu po štvrtej histologizačnej operácii, Abstrakty prednášok: XVII. Stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov, Bratislava, 12.-13. apríl 2013

Bátorová A., Jankovičová D., Bubanská E.: Špecifické problémy hemofílie detského veku, Abstrakty prednášok: XVII. Stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov, Bratislava, 12.-13. apríl 2013

Bubanská E., Stančoková T., Mesár P., Šuplatová D.: Histiocytóza z Langerhansových buniek – súbor pacientov liečených v detskom onkocentre v DFNsP Banská Bystrica, X. slovenský pediatrický kongres, Bratislava,  25.-27. apríl 2013 Čs. pediatr.

Morongova A., Batorova A., Bubanska E., Jankovicova D., Prigancova T. (Slovakia): Frequency of F VIII inhibitor in patients treated with plasma derived F VIII concentrates ePosters publication, XXIV Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis, Amstredam, Netherlands,  June 29-July 4, 2013 , www. isth2013.org

Bubanská E., Stančoková T., Mesár P., Žilinčanová L., Šuplatová D.: Histiocytóza z Langerhansových buniek – súbor pacientov liečených v detskom onkocentre DFNsP Banská Bystrica – prednáška, XXIII. Konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky, 25.-27.10. 2013, Ostrava - Zborník abstraktov

2012

Bubanská E, Wild A., Kučáková A.,  Mičková M.,  Marušková A.: Profylaktická liečba u detí s hemofíliou v okresoch južnej časti stredoslovenského regiónu, Zborník abstraktov: 4. hemofilické dni s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 19.-20.4.2012

Bubanská E.: Epidemiológia, patogenéza a diagnostika imúnnej trombocytopenickej purpury (ITP) v detskom veku, Zborník abstraktov  -XXII. Konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky, Bratislava, 19.-21.10.2012

Kolenová A.Foltinová A., Bubanská E., Oravkinová I., Šubová Z., Grešíková M., Fabri O., Švec P., Čermák M., Kaiserová E.: Leukémie  u detí s Downovým syndrómom, Zborník abstraktov  - XXII. Konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej  republiky, Bratislava, 19.-21.10.2012

Kolenova A., Bubanska E., Oravkinova I., Subova Z., Mikeskova M., Hederova S., Petrzalkova D., Striezencova Z., Fabri O., Copakova L., Chocholova A., Sufliarska S., Horakova J., Cap J., Foltinova A., Sejnova D., Kaiserova E.: Development of treatment and clinical results in childhood acute myeloid leukemia in  the Slovak Republic, MEMO –magasine of european medical  oncology, Springer-Verlag Wien 2012 http://www.springer.com/alert/urltracking.do?id=Leaf617Mb508adSb0508f5

Bubanská E.Petržalková D., Oravkinová I., Kolenová A., Kaiserová E.: The outcome of childhood non-Hodgkin lymphoma: 13-year experience in Slovakia, British Journal of Haematology, 159, (Supp. 1), 1-73

Kolenová A., Bizeová M., Foltínová A., Bubanská E., Oravkinová I., Šubová Z., Čižmár A., Grešíková M., Fabri O., Švec P., Čermák M., Kaiserová E.Leukémia u detí s Downovým syndrómom v Slovenskej republike, Lek Obz, 61, 2012, č. 11, s. 392-398

2011

Kaiserová E.,  Bubanská E., Oravkinová I., Šubová Z., Kolenová A., Foltinová A., Čáp J.: Results of acute lymphoblastic leukemia treatment in children in the Slovak republic, Memo 2011, Vol. 4: p. 190-195

Bubanská E., Bátorová A.: Súčasné trendy pri liečbe hemofílie u detí, Čes-slov Pediat 2011; 66 (Suppl 1), s. 21-22

Bubanská E., Stančoková T., Mesár P.: Megaloblastová anémia v detskom veku, Čes-slov Pediat 2011; 66 (Suppl 1), s. 25

Žilinčanová L., Bubanská E., Plank L.: Castlemanova chorova- zriedkavá príčina lymfadenopatie u detí, Čes-slov Pediat 2011; 66 (Suppl 1), s. 27

Bubanská E., Kaiserová E., Oravkinová I., Petržalková D., Horáková J.: Výskyt  a výsledky liečby NHL v detskom veku v Slovenskej republike, XXI. konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky,   Ústí nad Labem, 7.-9.10.2011, Sborník přednášek,  s. 24

Kaiserová E., Bubanská E., Oravkinová I., Šubová Z., Kolenová A., Foltínová A., Feketeová J., Švec P.: Porovnanie prognózy  akútnej leukémie u adolescentov a detí do 15. roku života, XXI. konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky,  Ústí  nad Labem, 7.-9.10.2011, Sborník přednášek,  s. 40

2010

Bubanská E., Kaiserová E., Oravkinová I., Horáková J., Petržalková D.: Nehodgkinovské  lymfómy v detskom veku v Slovenskej republike - výskyt a výsledky liečby, Transfuze Hematol.dnes, 2010, Vol. 16, No 1. s. 6-16

Urbanova D., Bubanská E., Hrebík M., Mladosievičová B.: Heatr transplant in a childhood leukemia survivor: A case report, Experimental and clinical transplantation, 2010, Vol.8, No 1, s. 79-81

Bubanská E.: Význam multicentrických štúdií pri imunotolerančnej liečbe inhibítorov. Štúdia OBSITI a  „na mieru šitá ITT“, 2. Hemofilické dni, Bratislava, 23.-24.4.2010 , Abstrakty prednášok

Bátorová A., Jankovičová D., Bubanská E., Klepancová D., Grešíková M., Šimek M.,  Turlíková G., Beňová B., Terbuňová K.: Profylaktická liečba v prevencii hemofilickej artropatie- „Zlatý štandard“ liečby hemofílie, 2. Hemofilické dni, Bratislava, 23.-24.4.2010, Abstrakty prednášok

Bubanská E.: Skoré príznaky onkologických ochorení v detskom veku, Vybrané kapitoly z pediatrie 5,  s. 5 – 15, Vyd. Slovenská pediatrická spoločnosť a Procter  and Gamble, Bratislava, 2010.

Bubanská E., Stančoková T., Mesár P.: Megaloblastová anémia v detskom veku, Zborník abstraktov:  XX.konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky, Praha,  8.-10.10.2010

Kaiserová E., Čáp J., Foltínová A., Bubanská E., Oravkinová I., Sejnová D., Šubová Z., Kolenová A., Babušíková O.: Vývoj liečby akútnej lymfoblastovej leukémie u detí v Slovenskej republike, Zborník abstraktov: XX.konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky, Praha,  8.-10.10.2010

Bubanská E.: Stratégia liečby malígnych lymfómov. Princípy klasifikácie, diagnostiky a liečby  malígnych lymfómov, Lymfómová skupina Slovenska, Špecifiká pre detský vek,  s. 86- 97, 2011, ISBN 978-80-970670-0-7

Bubanská E.: Diferenciálna diagnostika lymfadenopatie u detí, Publikované na vzdelávacom portáli Slovenskej lekárskej komory www.i-med.sk v auguste 

2009

Urbanová D., Bubanská E., Hrebík M., Mladosievičová B.: Ťažké srdcové zlyhávanie ako prejav neskorej antracyklínovej kardiotoxicity – kazuistika, Klinická onkologie 22, 1, 2009, s.34-37 

Bubanská E., Stančoková T., Moravčíková D., Žilinčanová L., Mesár P., Horáková J.: Analýzy relapsov ALL u detí liečených v onkocentre Banská Bystrica podľa protokolov  ALL BFM 95 a ALL IC-BFM 2002, Zborník abstraktov, XIX. konferencia detských hematológov a onkológov ČR a SR,  Košice, 20.-22. nov. 2009, s. 38

Bubanská E., Žarnovičanová M., Wild A., Moravčíková D.: Náročnosť manažmentu hemofilických detí s inhibítorom, Abstratky prednášok, 1. Hemofilické dni, Bratislava, 16.-17. apríl 2009, s.31

2008

Bubanská E., Plank L., Szépe P.,  Mesár P., Bician P.: 1. Juvenilná myelomonocytová leukémia asociovaná s neurofibromatózou a komplikovaná  hemofagocytovým syndrómom, Čes.-slov.Pediat., 2008, roč. 63, č. 1, s. 3-8.

Bubanská E.: Klinika pediatrickej onkológie a hematológie, NOVINKY  DFNsP Banská Bystrica, 2008,1, s.19-21

Bubanská E.: Stratégia liečby nehodgkinovských lymfómov v detskom veku, Onkológia 2008, 2, s. 93-98

Bubanská E.: Diferenciálna diagnostika lymfadenopatií, Pediatria pre prax 2008, 3, s. 157-160

Šufliarska S., Horáková J., Bodová I., Kaiserová E., Bubanská E., Oravkinová I.: Salvage therapy of Hodgkin´s Lymphomas in children, Brit. J. Haematol., 141, Apr. 2008, Suppl. 1, s. 38

Kolenová A., Kaiserová E., Sejnová D., Šubová Z., Bubanská E., Oravkinová I.: Acute myeloid leukemia in Slovak children: analysis of the treatment outcome in the period between 1.1.2000-31.12.2006, Brit. J. Haematol., 141, Apr- 2008, Suppl. 1, s. 49

Bubanská E.: DLBCL v detskom veku, Zborník abstraktov Difúzny veľkobunkový B-lymfóm. Lymfómové fórum 2008, Vyhne,   15.-17.2.2008,  s. 37-39

Ševc J., Urbanček S., Menšíková J., Bubanská E., Mečiarová P.: Dermatologic manifestations in two patients with Nijmegen breakage syndrome, Abstracts : 9th Congress European Society for Pediatric Dermatology, Athens, Greece,  May 15-17, 2008, s. 60

Bátorová A., Jankovičová D., Žarnovičanová M., Bubanská E., Lazúr J., Švorcová E., Trebuňová K., Šimek M. za Slovenskú hemofilickú pracovnú skupinu SHaTS SLS: Národné štandardné postupy pre liečbu hemofílie a iných vrodených koagulopatií v Slovenskej republike, Lek Obz, 56, 2008, č.7-8, s.330-340

Kolenová A., Kaiserová E., Sejnová D, Bubanská E., Oravkinová I., Horáková J., Sufliarska S.: Akútna myeloblastová leukémia u detí v Slovenskej republike, Lek Obz, 56, 2008, č. 7-8, s.280-286

2007

Bubanská E.: Starostlivosť o detského onkologického pacienta – história a súčasnosť, NOVINKY  DFNsP Banská Bystrica, 2, 2007

Bubanská E., Žarnovičanová M., Kvasnicová M.: MTHFR a trombofilné stavy, XVII. pracovná konferencia detských hematológov a onkológov ČR a SR,    Špindlerov Mlyn 16.18.11.2007 (abstrakt prednášky)

2005

Bubanská E.: Nehodgkinove lymfómy B-pôvodu v detskom veku, Lekárske listy, Odborná príloha Zdravotníckych novín, č. 18, 5. máj 2005, s. 14-17

Kaiserová E., Bubanská E., Oravkinová I., Stančoková T., Puškáčová J.: Cancer in adolescents: Incidence and treatment in Slovak Republic, Pediat Blood Cancer, vol. 45, Issue 4, Oct. 1. 2005, p. 492

Bubanská E., Ilenčíková D.: Ph1-pozitívna akútna lymfoblastová leukémia v detskom veku, Lek.Obz. 55, 2006, č.3, s. 92-95

Bubanská E.: XVI. konferencia detských hematológov a onkológov SR a ČR, Onkológia  4, 2006, s. 268- 270

Bubanská E., Kaiserová E., Oravkinová I., Horáková J.: Aktuálny stav liečby nehodgkinových lymfómov v detskom veku na Slovensku, Pediatria, 2006, roč. 1, S2, s. 36-37

Kaiserová E., Bubanská E., Oravkinová I., Stančoková T., Šubová Z., Plank L.: Incidencia a kurabilita nádorov v detskom veku v Slovenskej republike, Onkológia 3, 2006, s. 180-186

Bubanská E., Kaiserová E., Oravkinová I., Horáková J., Petržalková D.: Aktuálny stav liečby nehodgkinových lymfómov v detskom veku na Slovensku, XVI. konferencia detských hematológov a onkológov SR a ČR , Podbanské, 3.-5.11.2006 (abstrakt prednášky)


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub