DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Služby v areáli nemocnice

Detské kútiky v čakárňach polikliniky
0. podlažie
 
 
1. podlažie
 
Návštevná miestnosť
3. podlažie

Bufet "Bufetárium" 
-1. podlažie

 

Miestnosť na dojčenie detí                                             
0. podlažie, č. dverí 005                                                                                           
 
      
 
1. podlažie, č. dverí 160        
 
Miestnosť na prezliekanie prijatých detí
2. podlažie, č. dverí 208
  

http://www.detskanemocnica.sk/sluzby-v-areali-nemocnice