II. Detská klinika SZU

II. Detská klinika je najväčším lôžkovým úsekom nemocnice s kapacitou 35 lôžok.
 
Informačné hodiny:
v pracovné dni v čase od 14:30 do 15:00 hod.
 
Návštevné hodiny:
kliknite SEM
 

Činnosť

Činnosť Detskej kliniky je zameraná na neinvazívnu a invazívnu diagnostiku a liečbu ochorení od najútlešieho detského veku prakticky až do obdobia dospelosti. O správnu diagnostiku a liečbu sa stará kolektív lekárov kliniky v úzkej súčinnosti s vysokoerudovaným tímom lekárov - špecialistov pre jednotlivé odbory, čo umožňuje komplexný pohľad na ochorenie, zostavenie optimálneho diagnostického a terapeutického plánu s možnosťou ďalšieho sledovania v odborných ambulanciách.

Uvedený systém umožňuje poskytovanie kontinuálnej, veľmi úzko prepojenej nemocničnej a ambulantnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná na 28 špecializovaných ambulanciách.

Obrovskou výhodou je prakticky 24 hodinový konzultačný a diagnostický servis odborných služieb umožňujúci promptné riešenie aj najkomplikovanejších diagnostických a terapeutických problémov.

II. Detská klinika SZU v DFNsP je pracoviskom poskytujúcim svoje služby detským pacientov celej spádovej oblasti banskobystrického samosprávneho kraja ako aj širšiemu regiónu.

 

Kontakty:
048 - 472 65 58 väčšie deti    kl. 3358
                                      sestry kl. 3455
048 - 472 65 59 dojčatá         kl. 3359
Prednosta 
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
 
048 - 472 65 80
interná kl. 3380
karol.kralinsky
Zástupca prednostu
MUDr. Katarína Okáľová, PhD.
 
048 - 472 65 80
interná kl. 3380
Vedúca sestra
Mgr. Andrea Fedorová
 
048 - 472 65 07
interná kl. 3407
0908 847 423
Lekári
MUDr. Barlogová Miroslava
MUDr. Bieliková Svetlana
MUDr. Bystričanová Žofia
MUDr. Dluholucký Martin
MUDr. Fungáčová Jana 
MUDr. Giblák Bohuslav
MUDr. Gondová Ivana, PhD.
MUDr. Háberová Nina
MUDr. Hálová Katarína
MUDr. Hunáková Táňa
MUDr. Kadlečková Dagmar
MUDr. Kmečová Ľudmila
MUDr. Koppalová Kamila (t.č. na MD)
prof. MUDr. Králinský Karol, PhD.
MUDr. Kubalová Lenka (t.č. na RD)
MUDr. Malček Miroslav
MUDr. Mazúrová Terézia
MUDr. Maxinová Eva
MUDr. Moravčíková Dušana
MUDr. Nosáľová Dominika
MUDr. Okáľová Katarína, PhD.
MUDr. Oravec Juraj
MUDr. Podmanická Zuzana
MUDr. Reháková Aneta
MUDr. Rajčanová Viera
MUDr. Sopková Petra (t.č. na RD)
MUDr. Suchánková Dominika
MUDr. Ševčíková Aneta
MUDr. Šnauková Dominika
MUDr. Šoltýsová Marcela
MUDr. Šprláková Renata (t.č. na RD)
MUDr. Tabačáková Katarína
MUDr. Takáč Branko, PhD.
MUDr. Vagáňová kristína
MUDr. Valachová Iveta

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2020 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub