Čo je to skríning

Prosíme Vás o prečítanie nasledujúceho oznamu týkajúceho sa zmien vo vykazovaní výkonov SVaLZ a zavedenia platieb prostredníctvom DRG systému.

 
Skríningom rozumieme vyhľadanie určitej choroby alebo vady v populácii. Novorodenecký skríning je preventívny program na vyhľadanie vrodených chýb u novorodencov. Patrí sem napríklad vyhľadávanie vrodených chýb močového traktu a vykĺbenia bedrových zhybov pomocou ultrazvuku. Skríning novorodencov vykonávaný v Skríningovom centre novorodencov SR je zameraný na vyhľadávanie vybraných vrodených chýb endokrinných žliaz a látkovej výmeny, ktoré majú niekoľko spoločných vlastností:
  • deti sa rodia bez akýchkoľvek príznakov - sú zdanlivo zdravé
  • vrodená chyba sa začne prejavovať postupne, trvalo poškodzuje hlavne vývoj mozgu, ale aj iných orgánov; keď sa naplno prejaví, aj napriek liečbe zostáva dieťa trvalo poškodené,
  • včasný záchyt skríningom umožní účinnú liečbu ešte pred poškodením a zaistí sa tak zdravý vývoj dieťaťa.

 

Kontakty:
Tel.: 048 - 472 65 47    kl. 3285, 3286
Medicínsky garant
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
 
048 - 472 65 66
kl. 2166
Vedúca laboratória
RNDr. Mária Knapková, PhD.
 
048 - 472 65 85
kl. 3284
Vedúca laborantka
PhDr. Zuzana Mydlová

048 - 472 65 47
kl. 3347
Lekár špecialista
MUDr. Elena Gregová
Pracovníci:
Cibirová Mária - laborant
Horáková Milena - laborant
Kubová Patrícia - laborant
Machková  Martina, Ing. - laboratórny diagnostik
Revťáková Andrea, Mgr. - laboratórny diagnostik
Sorkovská Anna - laborant
Šatková-Klembasová Ivana, Ing. - laborant
Vývleková Božena - laborant

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2018 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub