Kliniky a oddelenia

Kliniky a oddelenia Vedenie
II. Detská klinika SZU
Prednosta:
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
Zástupca prednostu:
MUDr. Katarína Okáľová, PhD.
Vedúca sestra:
Mgr. Andrea Fedorová
II. Klinika pediatrickej
anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU
Prednosta:
MUDr. Oliver Petrík, PhD.
Zástupca prednostu:
MUDr. Jaroslav Čutora
Vedúca sestra:
Mgr. Tatiana Maďarová
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU
Prednosta:
MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Zástupca prednostu:
MUDr. Pavel Bician
Vedúca sestra:
PhDr. Silvia Balátová
Klinika detskej chirurgie SZU
Prednosta:
MUDr. Roman Koreň, PhD.
Zástupca prednostu:
MUDr. Ján Novotný
Vedúca sestra:
Mgr. Ľudmila Oravkinová
Vedúci lekár:
MUDr. Katarína Haštová
Skríningové centrum novorodencov SR
Vedúca laboratória:
RNDr. Mária Knapková, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2020 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub