Slovenská zdravotnícka univerzita

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica je fakultnou nemocnicou Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Na pracoviskách DFNsP BB prebieha pregraduálna a postgraduálna výučba Lekárskej fakulty SZU a Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Fakulta zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici

Lekárska fakulta SZU

 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub