Kontakt

Adresa:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Námestie Ludvika Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica

Kontakty: 
 +421 48 472 65 11
 +421 48 472 65 91 – pri preklade pacienta
 
 +421 48 472 65 49

 www.dfnbb.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0028 0745
BIC: SPSRSKBA

IČO: 379 579 37
DIČ: 2021928150
nie sme platiteľmi DPH

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica bola zriadená dňa 28.12.2004 Ministerstvom zdravotníctva SR Zriaďovacou listinou č. 14192-6/2004-OPP.
Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou B. Bystrica bolo rozhodnutím BBSK povolené prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia druhu všeobecná nemocnica pod identifikačným číslom 66-37957937-A0001.
 

Ambulancie

Kliniky a oddelenia

Vedenie nemocnice

Skríningové centrum novorodencov SR


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2018 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub