(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

SCN SR - kontakty

SCN SR - kontakty

SCN SR - kontakty

Vytvorené: 11.06.2015, Aktualizované: 12.09.2023, Autor: DFNBB
Skríningové centrum novorodencov SR
DFNsP Banská Bystrica
Námestie L. Svobodu 4
P.O. Box 14
974 09 Banská Bystrica
MENO TELEFÓN E-MAIL
SCN SR scn (zavinac) dfnbb.sk
​PhDr. Ing. Zuzana Mydlová
vedúca laboratória
048 - 3265 800 zuzana.mydlova (zavinac) dfnbb.sk
Ing. et Ing. Ivana Šatková Klembasová
zástupca vedúcej laboratória
048 - 3265 800
 
ivana.satkova (zavinac) dfnbb.sk
RNDr. Mária Knapková, PhD.
odborný konzultant DMP
048 - 3265 801 maria.knapkova (zavinac) dfnbb.sk
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
lekár - špecialista
048 - 3265 350 svetozar.dluholucky (zavinac) dfnbb.sk
MUDr. Elena Gregová
lekár - špecialista
048 - 3265 801 elena.gregova (zavinac) dfnbb.sk
 
Zamestnanci:
  • Cibirová Mária, Mgr. - laborant
  • Gáboríková Ivana, Mgr. - laboratórny diagnostik
  • Kubová Patrícia - laborant
  • Machková  Martina, Ing. - laboratórny diagnostik, t.č. RD
  • Revťáková Andrea, RNDr. - laboratórny diagnostik
  • Sorkovská Anna - laborant
  • Šatková Klembasová Ivana, Ing. et Ing. - laboratórny diagnostik
  • Štefková Margareta - laborant
  • Víroková Alena, Bc. - dokumentačná sestra
  • Vývleková Božena - laborant
 
Fotogeléria