(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Zverejnené objednávky a faktúry

Zverejnené objednávky a faktúry

Zverejnené objednávky a faktúry

Vytvorené: 21.03.2015, Aktualizované: 22.09.2022, Autor: Zuzana Rosinská

V zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. v aktuálnom znení tu nájdete prehľad uhradených prijatých (došlých) faktúr, ktoré sa týkajú verejných prostriedkov a majetku štátu.

Povinnosť zverejňovať údaje sa nevzťahuje na faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je podľa § 5a povinne zverejňovanou zmluvou. Údaje podľa odseku 1 písm. b) povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry. Prijaté faktúry sú povinne zverejňované počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.


Kontaktná osoba pre zverejňovanie objednávok a faktúr:

JUDr. Zuzana Rosinská
+421 915 838 407
zuzana.rosinska (zavinac) dfnbb.sk