(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Odborová organizácia

Odborová organizácia

Odborová organizácia

Vytvorené: 08.10.2015, Aktualizované: 30.08.2023, Autor: DFNBB

Základná organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica

so sídlom Námestie L. Svobodu 4

974 09 Banská Bystrica

potvrdená právna subjektivita Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb

č. 297/2005-L zo dňa 17.08.2005

org. č. 0111 - 60111


Predseda odborovej organizácie: 

MUDr. Miroslav Kokavec
odbory (zavinac) dfnbb.sk