(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Odborová organizácia

Odborová organizácia

Odborová organizácia

Vytvorené: 08.10.2015, Aktualizované: 22.09.2022, Autor: DFNBB

Základná organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica

so sídlom Námestie L. Svobodu 4

974 09 Banská Bystrica

 

potvrdená právna subjektivita Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb

č. 297/2005-L zo dňa 17.08.2005

org. č. 0111 - 60111