(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Vzdelávanie

Vzdelávanie

Vzdelávanie

Vytvorené: 19.11.2014, Aktualizované: 30.08.2023, Autor: DFNBB

Odbornú prax v DFNsP BB majú možnosť vykonávať študenti, lekári a sestry za účelom zvyšovania svojej odbornej kvalifikácie v špecializačnom odbore.
 

Lekári / sestry FNsP F. D. Roosevelta požiadajú o schválenie odbornej praxe prostredníctvom formulára Žiadosť o výkon odbornej praxe, ktorý je prílohou Zmluvy o odbornej pomoci medzi DFNsP BB a FNsP FDR.
Zdravotnícki zamestnanci iných pracovísk (lekári, sestry, záchranári, študenti medicíny) predložia Žiadosť o odbornú prax.
V oboch prípadoch ju doručia na Referát vzdelávania (4. poschodie, č. dv. 4B.28) osobne alebo zašlú poštou. Na Vašu žiadosť Vám odpovieme do 5 pracovných dní.

V dohodnutý deň nástupu na odbornú prax do DFNsP BB sa o 8:30 hod. dostavte na Referát vzdelávania z dôvodu administratívneho spracovania nástupu na prax.

Nástup na školiace pracovisko je podmienený uzavretím Zmluvy o vykonávaní odbornej praxe medzi DFNsP BB, Vašim zamestnávateľom alebo iným vysielajúcim zariadením, a Vami a zároveň úhradou stanoveného poplatku.

Tešíme sa na spoluprácu s vami a dúfame, že splníme Vaše očakávania.