(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

IROP - Zníženie dopadov pandémie COVID-19 na DFNsP BB

IROP - Zníženie dopadov pandémie COVID-19 na DFNsP BB

IROP - Zníženie dopadov pandémie COVID-19 na DFNsP BB

Vytvorené: 10.02.2022, Aktualizované: 18.07.2023, Autor: Jana Petríková

Predmetom projektu je obstaranie vybavenia (prístrojového a materiálneho) pre zabezpečenie plnohodnotného chodu nemocnice v čase pandémie spojenej s COVID-19.

 

Hlavným cieľom realizácie projektu je zabezpečiť zníženie dopadov pandémie COVID-19, ochrana verejného zdravia a posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme.

Cieľ projektu bude splnený prostredníctvom realizácie aktivít projektu:

  1. obstaranie zdravotníckej techniky pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov s COVID-19,
  2. doplnenie vybavenia MOM pre antigénové testovanie COVID-19,
  3. ochrana zamestnancov DFNsP BB pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia.

 

Miestom realizácie projektu je Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie Ludvika Svobodu 4, 974 09  Banská Bystrica.

 

Harmonogram realizácie: 01/2021 – 12/2021

 

Merateľné ukazovatele:

Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia – uvedený merateľný ukazovateľ je priamo napojený na aktivitu:

  •  obstaranie zdravotníckej techniky pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov s COVID-19 v hodnote 155 893,90 EUR s DPH.

Zakúpením prístrojov/zariadení určených pre tieto aktivity naplníme hodnotu ukazovateľa a tým priamo prispejeme k splneniu hlavného cieľa projektu.

 

Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov – uvedený merateľný ukazovateľ je priamo napojený na aktivity:

  • doplnenie vybavenia MOM pre antigénové testovanie COVID-19 v hodnote 5 642,28 EUR s DPH,
  • ochrana zamestnancov DFNsP BB pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia v hodnote 14 788,39 EUR s DPH.

Zakúpením potrebných osobných ochranných prostriedkov priamo prispievame k naplneniu ukazovateľa a k ochrane zamestnancov a verejného zdravia, čím priamo prispievame k splneniu hlavného cieľa projektu.