(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Manažment otráv muchotrávkou zelenou

Manažment otráv muchotrávkou zelenou

Manažment otráv muchotrávkou zelenou

Vytvorené: 19.11.2014, Aktualizované: 03.10.2023, Autor: DFNBB

Otrava muchotrávkou zelenou (amatoxínová intoxikácia – AI) patrí stále medzi potencionálne smrteľné otravy. Požitie už jednej priemernej plodnice dokáže ohroziť na živote viac ako dvoch dospelých. Letalita AI u dospelých sa pohybuje (napriek rôznym postupom) okolo 30-40%, u detí až 80%. Ako život - zachraňujúci krok sa vo svete v liečbe v širokom merítku používa transplantácia pečene.

Na našom pracovisku sme v roku 1978 vypracovali protokol komplexnej starostlivosti o deti s AI, ktorým už v prvom vyhodnotení bola dosiahnutá terapeutická efektivita (viď 1) a po viac ako 25 rokoch sme konštatovali viac ako 90% vyliečenie bez následkov na pečeni (viď 2).
Celý protokol bol postavený na princípe včasnej anamnestickej diagnostiky (Suspektná anamnéza AI), ktorá umožňovala včasnú a komplexnú liečbu v „reverzibilnom období“ otravy. Nevýhodou tohto postupu bol fakt, že liečba bola nasadená aj pri falošne pozitívnej anamnéze. Tento nedostatok definitívne odstránila možnosť vyšetrenia amatoxínov (alfa a gama amanitínov) v moči.

Naše pracovisko už od roku 2004 vykonáva toto vyšetrenie s celoslovenskou pôsobnosťou s prakticky 100% spoľahlivosťou – pri rešpektovaní zásad vyšetrenia. Následnou liečbou podľa protokolu sa dosiahli viac ako 95% pozitívne výsledky bez transplantácie pečene a bez jej poškodenia. viď článok >> International Journal of Hepatology & Gastroenterology


Pokyny na odber materiálu pre stanovenie Amanitínu:

  1. Urobiť odber venóznej krvi do striekačky bez protizrážanlivého činidla (biela alebo hnedá striekačka Sarstedt) v množstve 2 ml.
  2. Urobiť odber moču v množstve 1 -2 ml do žltej skúmavky (Sarstedt), určenej na odber moču.
  3. Vyplniť Žiadanku na vyšetrenie alfa a gama amanitínu.
  4. Materiál so žiadankou priniesť do biochemického laboratória v Skríningovom centre novorodencov DFNsP Banská Bystrica.

Výsledok nahlásiť telefonicky ošetrujúcemu lekárovi do 2 hodín od odberu materiálu.


Konzultácia liečby a vyšetrenia na amanitínové intoxikácie

II. KPAIM SZU (24 hodín denne)
048 - 3265 230

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. (od 07:00 do 15:00 hod.)
+421 915 838 408


Kontakt na vyšetrenie

Skríningové centrum novorodencov SR
Nám. L. Svobodu 4
974 04 Banská Bystrica

048 - 3265 802 (od 07:00 do 15:00 hod.)
+421 918 69 69 68
scn (zavinac) dfnbb.sk
 


Na stiahnutie: