(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Cenníky služieb a výkonov

Cenníky služieb a výkonov

Cenníky služieb a výkonov

Vytvorené: 19.11.2014, Aktualizované: 31.01.2024, Autor: DFNBB

Služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou

  1. Cenník iných služieb poskytovaných v DFNsP BB súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nehradených z verejného zdravotného poistenia
  2. Cenník poplatkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na Detskej pohotovosti a na Detskom urgentnom príjme
  3. Cenník stomatologických výkonov

V prípade využitia platených služieb môžete úhradu realizovať:

  • bezhotovostným prevodom na účet nemocnice 
  • hotovostnou platbou / platobnou kartou v pokladni na 4. posch., č. dverí 4B.25:
Pondelok       08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok          08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda          08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Štvrtok         08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok           08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
 
V čase mimo pokladničných hodín môžete zaplatiť na Recepcii Detského urgentného príjmu na 0. poschodí

Cenníky výkonov sú vypracované v zmysle

  • zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia,
  • zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
  • opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045/2003 - OAP z 30.12.2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov a
  • zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.