(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Správa majetku štátu

Správa majetku štátu

Správa majetku štátu

Vytvorené: 07.08.2017, Aktualizované: 29.12.2021, Autor: DFNBB

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica sa v súlade s ust. zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu považuje sa správcu majetku štátu.

Kontaktná osoba pre príjem ponúk na ponúkaný prebytočný majetok štátu:
JUDr. Zuzana Rosinská
 048 – 472 65 11 (kl. 3410) resp. 0915 838 407
 048 – 472 65 49

zuzana.rosinska (zavinac) dfnbb.sk


Nehnuteľný majetok v správe DFNsP BB

Prehľad nehnuteľného majetku v správe DFNsP BB nájdete v Registri majetku štátu.


Ponuky prebytočného majetku štátu v správe DFNsP BB

Prehľad ponúk prebytočného majetku štátu v správe DFNsP BB nájdete v Registri osobitných ponukových konaní

 

Aktuálne je v ponuke nájom nebytových priestorov (bufetu) v budove nemocnice: