(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Chcem darovať

Chcem darovať

Chcem darovať

Vytvorené: 18.03.2015, Aktualizované: 30.08.2023, Autor: DFNBB
Našej nemocnici môžete pomôcť formou finančného daru, vecného daru, či výpožičky. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica sa pri prijímaní finančného a vecného daru riadi ustanovením § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a pri výpožičke § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 
Ak máte záujem pomôcť pacientom Detskej nemocnice, kontaktujte nás:
048 - 3265 105
0915 692 019
komunikacia (zavinac) dfnbb.sk

 

Podporiť nás môžete aj prostredníctvom občianskych združení, ktoré pôsobia pri našej nemocnici

 

logo Priatelia Detskej nemocnice

 

 

Logo Svetielko nádeje

 

 

Logo Neónka