(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Chcem darovať

Chcem darovať

Chcem darovať

Vytvorené: 18.03.2015, Aktualizované: 14.02.2022, Autor: DFNBB
Našej nemocnici môžete pomôcť formou finančného daru, vecného daru, či výpožičky. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica sa pri prijímaní finančného a vecného daru riadi ustanovením § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a pri výpožičke § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Ak budete mať záujem pomôcť detským pacientom DFNsP BB, kontaktujte:

 
Ing. Jana Petríková - 0915 692 019
048 - 472 65 11, kl. 2112
jana.petrikova (zavinac) dfnbb.sk

 

Podporiť nás môžete aj prostredníctvom občianskych združení, ktoré pôsobia pri našej nemocnici