(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

O nás

O nás

O nás

Vytvorené: 24.07.2015, Aktualizované: 21.09.2022, Autor: DFNBB
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica je štátnou príspevkovou organizáciou v zriaďovacej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR.
Zriadená bola dňa 28.12.2004 Zriaďovacou listinou č. 14192-6/2004-OPP.
Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica bolo rozhodnutím BBSK povolené prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia druhu všeobecná nemocnica pod identifikačným číslom 66-37957937-A0001.

Zdravotnú starostlivosť poskytujeme deťom od narodenia do dovŕšenia 19. roku veku (teda do 18 rokov a 364 dní). Vo vyššom veku je v špecifických prípadoch možné požiadať o tzv. výnimku z veku. Táto sa vzťahu na závažné ochorenia a špecifickú liečbu.


Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica oslávila 28. decembra 2014 prvé významné jubileum - 10 rokov od jej založenia. Desať rokov, počas ktorých sa vyvíjala, aby sa čo najviac priblížila svojim cieľom. Od začiatku patrí medzi špičkové slovenské zdravotnícke zariadenia. Je jedným z 3 centier poskytovania najvyššej pediatrickej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Pracuje tu takmer 330 zamestnancov. So svojím tímov lekárov a profesionálnych zdravotníckych pracovníkov sa snaží o maximálnu starostlivosť a komfort pre detského pacienta.

V roku 2007 prešla časť budovy rekonštrukciou, pri ktorej sa zrenovovali priestory 3. nadzemného podlažia a dobudovalo sa 4. podlažie. Vďaka týmto stavebným úpravám boli kompletne zrekonštruované priestory II. Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny a vybudované boli operačné a zákrokové sály. Kompletnou rekonštrukciou tiež prešla Klinika pediatrickej onkológie a hematológie.

V roku 2016 prebehla kompletná rekonštrukcia polikliniky - 0. a 1. poschodia budovy nemocnice. Vďaka rekonštrukcii sú pacientom k dispozícii účelné a priestranné čakárne vrátane detských kútikov a moderne vybavené ambulancie.

V ďalšom kroku je plánovaná rekonštrukcia II. Detskej kliniky, Kliniky detskej chirurgie a samozrejme Pracovísk fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Vedenie nemocnice sa neustále snaží o zabezpečenie najlepšieho možného komfortu pre našich malých pacientov. Najvýznamnejšou prioritou však zostáva samotná zdravotná starostlivosť o vaše – naše – deti. Tu neustúpime, aj keď je to niekedy na úkor vášho pohodlia, či pohodlia vášho dieťaťa. Veríme však, že naše rozhodnutie postarať sa o vaše dieťa najlepšie ako vieme po medicínskej stránke podporíte a s porozumením prižmúrite oči nad prípadnou nedokonalosťou sprievodných služieb. Pracujeme na tom, aby ste sa v našej nemocnici cítili dobre a aby to tak vnímali aj vaše deti.