(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Kontakty administratíva

Kontakty administratíva

Kontakty administratíva

Vytvorené: 16.03.2015, Aktualizované: 22.11.2023, Autor: DFNBB
ADMINISTRATÍVA - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
PRACOVISKO TELEFÓN E-MAIL
Recepcia / Telefónna ústredňa 048 - 3265 111  
Podateľňa 048 - 3265 109 podatelna (zavinac) dfnbb.sk
Zasielanie faktúr elektronicky   efaktura (zavinac) dfnbb.sk
Kontakt pre médiá, PR
048 - 3265 105
0915 692 019
komunikacia (zavinac) dfnbb.sk
Sekretariát riaditeľa 048 - 3265 100 dfn (zavinac) dfnbb.sk
HR - personalistika 048 - 3265 160 personalne (zavinac) dfnbb.sk
Mzdový referát 048 - 3265 162 mzdove (zavinac) dfnbb.sk
Vzdelávanie 048 - 3265 161 personalne (zavinac) dfnbb.sk
Klinické skúšanie a biomedicínsky výskum
048 - 3265 106
0947 912 581
klinicke.skusania (zavinac) dfnbb.sk
Verejné obstarávanie 048 - 3265 145 obstaravanie (zavinac) dfnbb.sk
Nákup 048 - 3265 140 nakup (zavinac) dfnbb.sk
Právne oddelenie   pravnik (zavinac) dfnbb.sk
Oddelenie účtovníctva a rozpočtu
048 - 3265 172
048 - 3265 174
048 - 3265 175
048 - 3265 170
uctaren (zavinac) dfnbb.sk
Sprístupnenie zdravotnej dokumentácie 048 - 3265 130 ziadosti (zavinac) dfnbb.sk
Sprístupnenie informácií (Zákon 211/2000 Z.z.) 048 - 3265 130 ziadosti (zavinac) dfnbb.sk
Podanie sťažnosti 048 - 3265 130 staznosti (zavinac) dfnbb.sk
Protispoločenská činnosť 048 - 3265 130 korupcia (zavinac) dfnbb.sk
GDPR 048 - 3265 130 gdpr (zavinac) dfnbb.sk
Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie
048 - 3265 110
0918 281 468
ukrhm (zavinac) dfnbb.sk