(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Kontakty administratíva

Kontakty administratíva

Kontakty administratíva

Vytvorené: 16.03.2015, Aktualizované: 19.05.2023, Autor: DFNBB
PRACOVISKO
MENO
TELEFÓN E-MAIL
 
Recepcia / Telefónna ústredňa 048 - 472 65 11  
 
Podateľňa
Lucia Poliačiková
 
lucia.poliacikova (zavinac) dfnbb.sk
 
Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie 048 - 413 59 96  
Júlia Výbohová
0918 281 468
julia.vybohova (zavinac) dfnbb.sk
 
Sekretariát riaditeľa 048 - 472 65 11 dfn (zavinac) dfnbb.sk
Dana Kmeťová
Miroslava Kosecová
0908 129 893
0918 694 377
dana.kmetova (zavinac) dfnbb.sk
miroslava.kosecova (zavinac) dfnbb.sk
     
VEDENIE NEMOCNICE 048 - 472 65 01  
Ing. Juraj Gallo
riaditeľ - štatutárny orgán DFNsP BB
 
 
riaditel (zavinac) dfnbb.sk
 
MUDr. Miloslav Hanula, PhD.
námestník pre LPS
048 - 472 65 77
 
miloslav.hanula (zavinac) dfnbb.sk
 
Ing. Viera Mikušincová
ekonomický námestník
048 - 472 65 04
 
viera.mikusincova (zavinac) dfnbb.sk
 
Mgr. Ľuba Pohorelá
námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
048 - 472 65 89
 
luba.pohorela (zavinac) dfnbb.sk
 
 
ÚSEK RIADITEĽA
Referát pre zavedenie manažérstva kvality
Ing. Jana Petríková
0915 692 019
jana.petrikova (zavinac) dfnbb.sk
Referát komunikácie
Ing. Jana Petríková
0915 692 019
komunikacia (zavinac) dfnbb.sk
Oddelenie personalistiky a miezd
Referát personálny personalne (zavinac) dfnbb.sk
Ing. Dagmar Tavačiaková
0917 545 405
dagmar.tavaciakova (zavinac) dfnbb.sk
Referát mzdový 048 - 472 65 32 mzdove (zavinac) dfnbb.sk
Ing. Kristína Debnárová
Jana Ohanková
0948 985 010
 
kristina.debnarova (zavinac) dfnbb.sk
jana.ohankova (zavinac) dfnbb.sk
Oddelenie vzdelávania 048 - 472 65 67  
Ing. Dagmar Tavačiaková
0917 545 405
dagmar.tavaciakova (zavinac) dfnbb.sk
Mgr. Daniela Račková
Bc. Nicole Hazáková
0940 984 173
 
daniela.rackova (zavinac) dfnbb.sk 
 
Oddelenie verejného obstarávania 048 - 472 65 00 obstaravanie (zavinac) dfnbb.sk
Ing. Gabriela Gondová
Eva Adela Mojžišová
0915 577 656
0949 007 284
gabriela.gondova (zavinac) dfnbb.sk
eva.mojzisova (zavinac( dfnbb.sk
Oddelenie verejnej správy
JUDr. Katarína Blšáková, PhD.
JUDr. Zuzana Rosinská
0940 983 859
0915 838 407
katarina.blsakova (zavinac) dfnbb.sk
zuzana.rosinska (zavinac) dfnbb.sk
Referát vnútornej kontroly a sťažností
Referát správy majetku štátu
Registratúrne stredisko
Protispoločenská činnosť
Kybernetická bezpečnosť
GDPR
JUDr. Zuzana Rosinská
0915 838 407
zuzana.rosinska (zavinac) dfnbb.sk
Oddelenie správy a údržby budov 048 - 472 65 03 udrzba (zavinac) dfnbb.sk
Miroslav Lubellan
0907 909 777
miroslav.lubellan (zavinac) dfnbb.sk
Jozef Berky
Július Čutora
Ivan Podhradský
Jiří Tomeček
Michal Tomeček
Ivan Vagner
0915 838 409  
Referát zdravotníckej techniky
Referát metrológie
048 - 472 65 26  
Jana Šulková
0948 985 707
jana.sulkova (zavinac) dfnbb.sk
Referát BOZP a PO
Plynová kotolňa
Odpadové hospodárstvo
Útvar civilnej ochrany
Zuzana Chlebovcová
0915 571 237
zuzana.chlebovcova (zavinac) dfnbb.sk
Stavebný dozor
Roman Doboš
Ing. Rastislav Menich
 
0905 245 341
roman.dobos (zavinac) dfnbb.sk
rastislav.menich (zavinac) dfnbb.sk
Práčovňa - chránená dielňa
Lýdia Moravíková 
0917 910 636 lydia.moravikova (zavinac) dfnbb.sk
 
ÚSEK LIEČEBNO-PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI
Skríningové centrum novorodencov SR 048 - 742 65 85 scn (zavinac) dfnbb.sk
 
 
Oddelenie vedy a biomedicínskeho výskumu    
MUDr. Ivana Gondová
 
ivana.gondova (zavinac) dfnbb.sk
Oddelenie klinického skúšania
MUDr. Ivana Gondová, PhD.
 
ivana.gondova (zavinac) dfnbb.sk
Bc. Eva Masárová
JUDr. Zuzana Rosinská
0947 912 581
0915 838 407
eva.masarova (zavinac) dfnbb.sk
zuzana.rosinska (zavinac) dfnbb.sk
Referát nemocničného psychológa
Mgr. Adriana Homolová 
0949 007 678
adriana.homolova (zavinac) dfnbb.sk
Referát nemocničnej hygieny
Mgr. Michaela Golianová 0948 984 941 michaela.golianova (zavinac) dfnbb.sk
 
ÚSEK OŠETROVATEĽSTVA
Sklad liekov a výdajňa zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok
Mgr. Marcela Gabčová
Mgr. Eva Jasičová
Mgr. Denisa Jendreková
Lucia Peros
Eva Polievková
0947 903 102
0917 442 520
 
0915 693 756
0940 995 130
marcela.gabcova (zavinac) dfnbb.sk
eva.jasicova (zavinac) dfnbb.sk
denisa.jendrekova (zavinac) dfnbb.sk
lucia.peros (zavinac) dfnbb.sk
eva.polievkova (zavinac) dfnbb.sk
Referát liečebnej výživy 048 - 472 65 37  
Bc. Ľubomíra Tösegiová    
Referát sociálnej starostlivosti
PhDr. Helena Vavrúšová - utorok a štvrtok
0915 921 976
helena.vavrusova (zavinac) dfnbb.sk
Mliečna kuchynka
službukonajúci personál 0940 623 410  
Upratovacie služby
Miroslava Cisárová 0949 006 614  
Preberanie zásielok
Ján Výboh 0915 577 652  
 
EKONOMICKÝ ÚSEK 
Oddelenie kontrolingu
Ing. Marianna Hoghová
048 - 472 65 76
marianna.hoghova (zavinac) dfnbb.sk
Oddelenie účtovníctva, plánu a rozpočtu
Ing. Lenka Verešová
048 - 472 65 04
lenka.veresova (zavinac) dfnbb.sk
Účtáreň 048 - 472 65 82
048 - 472 65 78
 
Dana Kaducová
Eva Škamlová
Mária Mokrošová
Ing. Martina Nemčoková
 
dana.kaducova (zavinac) dfnbb.sk
eva.skamlova (zavinac) dfnbb.sk
maria.mokrosova (zavinac) dfnbb.sk
martina.nemcokova (zavinac) dfnbb.sk
Pokladňa 048 - 472 65 16  
Soňa Hrmová 
 
sona.hrmova (zavinac) dfnbb.sk
Oddelenie vzťahov so zdravotnými poisťovňami 048 - 472 65 40  
Ing. Edita Lattová
Mgr. Daniela Šimkovičová
0915 988 755
edita.lattova (zavinac) dfnbb.sk
daniela.simkovicova (zavinac) dfnbb.sk
Oddelenie nákupu 048 - 472 65 71  
Ingeborg Kováčiková
0908 948 652 
ingeborg.kovacikova (zavinac) dfnbb.sk
Referát nákupu liekov a zdravotníckych pomôcok 048 - 472 65 11  
Blanka Gregorcová
Zuzana Koutová
Ivana Kmeťová
0940 947 129
blanka.gregorcova (zavinac) dfnbb.sk
zuzana.koutova (zavinac) dfnbb.sk
ivana.kmetova (zavinac) dfnbb.sk
Referát nákupu ostatných tovarov a služieb 048 - 472 65 46  
Jarmila Zubáňová
0918 618 777
jarmila.zubanova (zavinac) dfnbb.sk
Oddelenie informačných technológií 048 - 472 65 45 it (zavinac) dfnbb.sk
Ing. Karin Vlčeková
0905 557 725
karin.vlcekova (zavinac) dfnbb.sk
Ing. Milan Kašiak
Mgr. Marek Kurinec
Mgr. Juraj Ledvák
Stanislav Vrana
0908 897 063
0905 459 937
0905 838 417
0948 852 512
milan.kasiak (zavinac) dfnbb.sk
marek.kurinec (zavinac) dfnbb.sk
juraj.ledvak (zavinac) dfnbb.sk
stanislav.vrana (zavinac) dfnbb.sk
Kybernetická bezpečnosť
Ing. Gabriel Blesák 0905 701 050 gabriel.blesak (zavinac) dfnbb.sk