(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Kliniky a oddelenia

Kliniky a oddelenia

Kliniky a oddelenia

Vytvorené: 29.10.2014, Aktualizované: 25.10.2022, Autor: DFNBB

Z dôvodu pandémie koronavírusu a ochorením COVID-19, sú obmedzené vstupy sprevádzajúcich osôb a návštev k hospitalizovaným pacientom. Maximálny počet 2 osoby.


VÝCHOD Z BUDOVY NEMOCNICE


Kliniky a oddelenia Vedenie

Urgentný príjem 2. typu pre deti a dorast

048 - 472 65 98

Primár:
MUDr. Milan Galko
Vedúca sestra:
Mgr. Kristína Diabelková

II. Detská klinika SZU

dojčatá 048 - 472 65 59
väčšie deti 048 - 472 65 58
Prednosta:
Dr. h.c. prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
Zástupca prednostu:
MUDr. Katarína Okáľová, PhD.
Vedúca sestra:
Mgr. Andrea Fedorová

II. Klinika pediatrickej
anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

048 - 472 65 56

Prednosta:
MUDr. Oliver Petrík, PhD.
Zástupca prednostu:
MUDr. Jaroslav Čutora
Vedúca sestra:
Mgr. Tatiana Maďarová, MPH.

Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU

048 - 472 65 30

Prednosta:
MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Zástupca prednostu:
MUDr. Ivana Fedoráková
Vedúca sestra:
PhDr. Silvia Balátová

Klinika detskej chirurgie SZU

048 - 472 65 18

Prednosta:
MUDr. Roman Koreň, PhD.
Zástupca prednostu:
MUDr. Ján Novotný
Vedúca sestra:
Bc. Michaela Ránová
048 - 472 65 83
Vedúci lekár:
MUDr. Katarína Haštová

Skríningové centrum novorodencov SR

048 - 472 65 47

Vedúca laboratória:
PhDr. Zuzana Mydlová