(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Kliniky a oddelenia

Kliniky a oddelenia

Kliniky a oddelenia

Vytvorené: 29.10.2014, Aktualizované: 04.09.2023, Autor: DFNBB

Pre viac informácií a ďalšie kontakty kliknite na názov konkrétneho pracoviska

NÁZOV  VEDENIE

Urgentný príjem 2. typu pre deti a dorast

048 - 3265 555
Primár:
MUDr. Milan Galko
Zástupca primára:
MUDr. Ondrej Kysel
Vedúca sestra:
Mgr. Kristína Diabelková

II. Detská klinika SZU

dojčatá: 048 - 3265 421
väčšie deti: 048 - 3265 420
Prednosta:
Dr. h.c. prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
Zástupca prednostu:
MUDr. Katarína Okáľová, PhD.
Vedúca sestra:
Mgr. Andrea Fedorová

II. Klinika pediatrickej
anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

048 - 3265 230
Prednosta:
MUDr. Oliver Petrík, PhD.
Zástupca prednostu:
MUDr. Jaroslav Čutora
Vedúca sestra:
Mgr. Jana Vajcíková

Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU

048 - 3265 356
Prednosta:
MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Zástupca prednostu:
MUDr. Ivana Fedoráková
Vedúca sestra:
PhDr. Silvia Balátová

Klinika detskej chirurgie SZU

048 - 3265 309
Prednosta:
MUDr. Roman Koreň, PhD.
Zástupca prednostu:
MUDr. Ján Novotný
Vedúca sestra:
Bc. Michaela Ránová
048 - 3265 736
Vedúci lekár:
MUDr. Katarína Haštová