(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

Vytvorené: 29.10.2014, Aktualizované: 27.12.2021, Autor: DFNBB

II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny Slovenskej zdravotníckej univerzity je centrum špecializované na liečbu kriticky chorých detí s dlhoročnou tradíciou a skúsenosťami. Našim spádovým územím je oblasť stredného Slovenska, avšak v poslednom období tretinu našich pacientov tvoria deti z iných oblastí Slovenska, čím sa nám podarilo vybudovať pracovisko s celoslovenským pôsobením.

Telefonické informačné hodiny: denne od 12:00 do 13:30 hod.

Návštevné hodiny: kliknite SEM