(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

II. Detská klinika SZU

II. Detská klinika SZU

II. Detská klinika SZU

Vytvorené: 29.10.2014, Aktualizované: 10.04.2024, Autor: DFNBB

II. Detská klinika SZU

3. poschodie

Telefonické informačné hodiny: v pracovné dni 13:00 - 14:00

MENO TELEFÓN E-MAIL
Dr. h.c. prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
prednosta
048 - 3265 400 karol.kralinsky (zavinac) dfnbb.sk
MUDr. Katarína Okáľová, PhD.
zástupca prednostu
048 - 3265 400

katarina.okalova (zavinac) dfnbb.sk

Mgr. Andrea Fedorová
vedúca sestra
048 - 3265 405
0908 847 423
andrea.fedorova (zavinac) dfnbb.sk
Dojčatá 048 - 3265 421  
Väčšie deti 048 - 3265 420  
Lekári - informovanie sa na zdravotný stav počas
pracovných dní
0917 659 593  

 

LEKÁRI:

 • MUDr. Barlogová Miroslava
 • MUDr. Belujská Lenka
 • MUDr. Bieliková Svetlana
 • MUDr. Bystričanová Žofia
 • MUDr. Dluholucký Martin
 • MUDr. Giblák Bohuslav
 • MUDr. Gondová Ivana, PhD.
 • MUDr. Grelnetová Martina
 • MUDr. Hunáková Táňa
 • MUDr. Kadlečková Dagmar
 • MUDr. Kašiarová Margaréta
 • MUDr. Koppalová Kamila
 • Dr. h.c. prof. MUDr. Králinský Karol, PhD.
 • MUDr. Kubalová Lenka
 • MUDr. Kurincová Terézia
 • MUDr. Lysinová Miroslava
 • MUDr. Malček Miroslav
 • MUDr. Maxinová Eva
 • MUDr. Miklasová Dominika
 • MUDr. Okáľová Katarína, PhD.
 • MUDr. Oravec Juraj
 • MUDr. Podmanická Zuzana
 • MUDr. Rajčanová Viera
 • MUDr. Rajchmanová Petra
 • MUDr. Slobodníková Barbora
 • MUDr. Sopková Petra
 • MUDr. Suchánková Dominika
 • MUDr. Ševčíková Aneta
 • MUDr. Tabačáková Katarína
 • MUDr. Takáč Branko, PhD.
 • MUDr. Valachová Iveta

II. Detská klinika SZU je najväčším lôžkovým oddelením nemocnice s kapacitou 35 lôžok.

Priestory lôžkového oddelenia kliniky prešli kompletnou rekonštrukciou, ktorej cieľom bolo vytvorenie priestoru umožňujúceho umiestniť dieťa na jednej izbe spoločne so sprevádzajúcou osobou. Toto nebolo s ohľadom na dispozičné riešenie pôvodných priestorov možné. Vďaka rekonštrukcii je poskytovanie tzv. hotelových služieb aktuálne na úrovni 21. storočia a spĺňa prirodzené nároky dnešnej doby. 

Izby sú vybavené najmodernejšími nemocničnými lôžkami, kúpeľňou so sprchovým kútom a toaletou, pohodlnými stoličkami. K dispozícii sú aj úložné priestory. 

Na úseku dojčiat je okrem vyššie uvedeného súčasťou izby aj integrovaná vanička na kúpanie bábätiek a prebaľovací pult, sprevádzajúce osoby majú k dispozícii rozťahovacie kreslá, ktoré počas dňa šetria priestor na izbe a v noci poskytujú pohodlie postele.

Pacienti aj prevádzajúce osoby majú k dispozícii kuchynku, chladničku, rýchlovarnú kanvicu, či mikrovlnku na ohrev vlastného jedla. Priestor jedálne je multifunkčný - mimo času podávania stravy slúži ako herňa, stretávacia miestnosť, alebo trieda školy, kde sa deti s pani učiteľkami venujú rôznym vzdelávacím / voľnočasovým aktivitám. 


 

 

Činnosť

Činnosť Detskej kliniky je zameraná na neinvazívnu a invazívnu diagnostiku a liečbu ochorení od najútlejšieho detského veku prakticky až do obdobia dospelosti. O správnu diagnostiku a liečbu sa stará kolektív lekárov kliniky v úzkej súčinnosti s vysokoerudovaným tímom lekárov - špecialistov pre jednotlivé odbory, čo umožňuje komplexný pohľad na ochorenie, zostavenie optimálneho diagnostického a terapeutického plánu s možnosťou ďalšieho sledovania v odborných ambulanciách.

Uvedený systém umožňuje poskytovanie kontinuálnej, veľmi úzko prepojenej nemocničnej a ambulantnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná na 28 špecializovaných ambulanciách.

Obrovskou výhodou je prakticky 24 hodinový konzultačný a diagnostický servis odborných služieb umožňujúci promptné riešenie aj najkomplikovanejších diagnostických a terapeutických problémov.

II. Detská klinika SZU v DFNsP je pracoviskom poskytujúcim svoje služby detským pacientov celej spádovej oblasti banskobystrického samosprávneho kraja ako aj širšiemu regiónu.

Fotogeléria