(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

II. Detská klinika SZU

II. Detská klinika SZU

II. Detská klinika SZU

Vytvorené: 29.10.2014, Aktualizované: 09.03.2023, Autor: DFNBB

II. Detská klinika SZU je najväčším lôžkovým oddelením nemocnice s kapacitou 35 lôžok.

Priestory lôžkového oddelenia kliniky prechádzajú kompletnou rekonštrukciou, ktorej cieľom je vytvorenie priestoru umožňujúceho umiestniť dieťa na jednej izbe spoločne so sprevádzajúcou osobou. Toto nebolo s ohľadom na dispozičné riešenie pôvodných priestorov možné. Nemocnica robí všetko pre to, aby bolo poskytovanie tzv. hotelových služieb na úrovni 21. storočia a spĺňalo prirodzené nároky dnešnej doby. 

Aktuálne sú dokončené 2 etapy prestavby - úsek dojčiat a úsek batoliat. Začiatkom leta 2022 by mal byť dokončený aj posledný úsek väčších detí. 

Ďakujeme Vám za pochopenie a trpezlivosť. 


Informačné hodiny: v pracovné dni v čase od 13:00 do 14:00 h.

Návštevné hodiny


 

Činnosť

Činnosť Detskej kliniky je zameraná na neinvazívnu a invazívnu diagnostiku a liečbu ochorení od najútlejšieho detského veku prakticky až do obdobia dospelosti. O správnu diagnostiku a liečbu sa stará kolektív lekárov kliniky v úzkej súčinnosti s vysokoerudovaným tímom lekárov - špecialistov pre jednotlivé odbory, čo umožňuje komplexný pohľad na ochorenie, zostavenie optimálneho diagnostického a terapeutického plánu s možnosťou ďalšieho sledovania v odborných ambulanciách.

Uvedený systém umožňuje poskytovanie kontinuálnej, veľmi úzko prepojenej nemocničnej a ambulantnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná na 28 špecializovaných ambulanciách.

Obrovskou výhodou je prakticky 24 hodinový konzultačný a diagnostický servis odborných služieb umožňujúci promptné riešenie aj najkomplikovanejších diagnostických a terapeutických problémov.

II. Detská klinika SZU v DFNsP je pracoviskom poskytujúcim svoje služby detským pacientov celej spádovej oblasti banskobystrického samosprávneho kraja ako aj širšiemu regiónu.