(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Klinika detskej chirurgie SZU

Klinika detskej chirurgie SZU

Klinika detskej chirurgie SZU

Vytvorené: 19.11.2014, Aktualizované: 17.03.2023, Autor: DFNBB

Informačné hodiny: denne 08:00 do 08:30 h. a od 14:15 do 14:45 h.

Návštevné hodiny


Klinika sa nachádza na 2. poschodí Detskej nemocnice. Pri schodisku je malá a nenápadná miestnosť na prezliekanie pacientov, ktorú môžu rodičia plne využiť.

V súčasnosti klinika disponuje 30 lôžkami, na ktorých poskytuje kompletnú zdravotnú starostlivosť.

Na oddelení máme 14 izieb, v ktorých sa o Vás starajú naši lekári, sestričky i sanitárky. Tento profesionálny chirurgický tím pristupuje ku každému dieťatku individuálne a podľa potrieb jeho zdravotného stavu. Komplexnú starostlivosť poskytujeme deťom od narodenia do dovŕšenia 19. roku života. Sme jedným zo 4 špecializovaných centier detskej chirurgickej starostlivosti na Slovensku. Okrem spádovej detskej chirurgie zabezpečujeme liečbu detí z takmer celého Slovenska. Venujeme sa vrodeným vývojovým chybám, novorodeneckej chirurgii, hrudnej i brušnej chirurgii i ďalším chirurgickým odvetviam v spolupráci s inými  špecialistami a klinikami. Využívame pri tom moderné laparoskopické i torakoskopické postupy, endoskopické výkony a najnovšie diagnosticko-terapeutické zákroky .

Počas hospitalizácie môže byť rodič prijatý na oddelenie spolu s dieťaťom podľa priestorových možností a aktuálneho stavu počtu pacientov na klinike. Táto služba je bezplatná do troch rokov dieťaťa. U starších detí si rodič pripláca za lôžko a noc 3,30 eur. O počte voľných lôžok pre rodičov Vás informuje personál pred hospitalizáciou.

Pri prijatí Vás naše sestričky oboznámia s domácim poriadkom na oddelení. Na izbách je televízor, skrinky na odloženie menších osobných a hygienických vecí, skriňa na väčšie veci, jedálenský stôl so stoličkami a samozrejme polohovateľná posteľ. Umývadlo sa nachádza priamo na izbe, sprcha a WC je na chodbe. Na oddelení sa nachádza kuchynka, kde si môžete odložiť veci do chladničky, ohriať jedlo v mikrovlnke alebo zohriať vodu na kávu vo varnej kanvici.