Klinika detskej chirurgie SZU

Informačné hodiny:
denne 08:30 do 09:30 a od 14:15 do 15:00 hod.
 
Návštevné hodiny:
kliknite SEM
 

Klinika sa nachádza na 2. poschodí detskej nemocnice. Útulná čakáreň je spoločná pre detskú chirurgiu, detskú hematológiu i onkológiu. Pri schodisku je malá a nenápadná miestnosť na prezliekanie pacientov, ktorú môžu rodičia plne využiť.

V súčasnosti klinika disponuje 30 lôžkami, na ktorých poskytuje kompletnú zdravotnú starostlivosť.

Na oddelení máme 14 izieb, v ktorých sa o Vás starajú naši lekári, sestričky i sanitárky. Tento profesionálny chirurgický tím pristupuje ku každému dieťatku individuálne a podľa potrieb jeho zdravotného stavu. Komplexnú starostlivosť poskytujeme deťom od narodenia do dovŕšenia 19. roku života. Sme jedným zo 4 špecializovaných centier detskej chirurgickej starostlivosti na Slovensku. Okrem spádovej detskej chirurgie zabezpečujeme liečbu detí z takmer celého Slovenka. Venujeme sa vrodeným vývojovým chybám, novorodeneckej chirurgii, hrudnej i brušnej chirurgii i ďalším chirurgickým odvetviam v spolupráci s inými  špecialistami a klinikami. Využívame pri tom moderné laparoskopické i torakoskopické postupy, endoskopické výkony a najnovšie diagnosticko-terapeutické zákroky .

Počas hospitalizácie môže byť rodič prijatý na oddelenie spolu s dieťaťom podľa priestorových možností a aktuálneho stavu počtu pacientov na klinike. Táto služba je bezplatná do troch rokov dieťaťa. U starších detí si rodič pripláca za lôžko a noc 3,30 eur. O počte voľných lôžok pre rodičov Vás informuje personál pred hospitalizáciou.

Pri prijatí Vás naše sestričky oboznámia s domácim poriadkom na oddelení. Na izbách je televízor, skrinky na odloženie menších osobných a hygienických vecí, skriňa na väčšie veci, jedálenský stôl so stoličkami a samozrejme polohovateľná posteľ. Umývadlo sa nachádza priamo na izbe, sprcha a WC je na chodbe. Na oddelení sa nachádza kuchynka, kde si môžete odložiť veci do chladničky, ohriať jedlo v mikrovlnke alebo zohriať vodu na kávu vo varnej kanvici.

Oblasť hrudníka:

 • Operujeme VVCH hrudnej steny – deformity typu vpáčený hrudník a vypuklý hrudník (pectus excavatum / pectus carinatum)
 • VVCH alebo získané ochorenia pľúc (empyém, emfyzém), drenáže (drainage)
 • Operácie na hrudníku pri VVCH pažeráka (atresio oesophagi)
 • Výkony buď rezom hrudnou stenou alebo pomocou jednotlivým vbodov pod kontrolou kamery (toracotomia /toracoscopia)
 • Operácie v medzihrudí – mediastine (mediastinoskopia – pod kamerou, sternotomia – prerušením hrudnej kosti)
 • Operácie na bránici – väčšinou prístupom cez brušnú dutinu.
 • Biopsie pľúc, LU a TU mediastina ev. iné

Oblasť brucha a panvy (plánované):

 • Objednávame pacientov na plánovanú operáciu pre slabinový, pupočný a iný pruh/prietrž (hernia inguinalis, h. umbilicalis, h. scrotalis, h. cicatr.)
 • Taktiež pre vodnú prietrž alebo cystické rozšírenie semenovodov (hydrocele testis, h. funiculis spermatici, spermatocele)
 • V neposlednom rade operujeme i závažnú diagnózu nezostúpených semenníkov (retentio testis) –  1. fáza je LSK podľa Fowler – Stephen´s   a v 2. fáze fixácia semenníkov v miešku slabinový prístupom (orchidopexia)
 • Pacientom po poúrazovom odobratí, alebo odstránení semenníku pre zaškrtenie – torziu fixujeme zostávajúci semenník (fixatio testis)
 • Pri poruchách odchodu stolice rozvíjame diagnostický proces pomocou RTG žiarenia (irrigografia), pri pozitívnom výsledku pokračujeme biopsiou sliznice konečníka (excisio) a pri histologickom potvrdení ochorenia hrubého čreva (Morbus Hirschsprung) rozhodujeme o odstránení časti alebo celého hrubého čreva a napojení zostávajúceho čreva (operácia podľa „Duhamel – Ikeda“)
 • Plánovane odstraňujeme žlčník pre kamene – cholecystolithiasis alebo opakované zápaly cholecystitídy a to cestou LSK (cholecystectomia)
 • Individuálne pristupujeme aj k opakujúcim bolestiam brucha s prejavmi zápalu slepého čreva – appendicitíde  alebo po preliečenom zápale antibiotikmi (appendectomia per LSK)
 • LSK v spolupráci s gynekológom pre cysty vaječníkov (cysta ovarii) – cystectomia – odstránenie cysty
 • LSK ošetrenie cýst sleziny i pečene, výnimočne pankreasu, pri nepriaznivom náleze je možná i otvorená operácia
 • Splenectomia per LSK odstránenie sleziny pri hematologickej alebo inej indikácii
 • Pri progresii základného ochorenia Crohnovej choroby alebo ulceróznej kolitídy niekedy pristupujeme ku operačnému odstráneniu časti alebo celého hrubého čreva (colectomia) alebo časti tenkého čreva (napr. IC resekcia) s napojením zostávajúcich častí čreva (anastomosis)
 • Ku posledným výkonom pridávame i bariatrické výkony na žalúdku – pri ťažkej obezite, za účelom obmedziť zhoršovanie – patologický nárast hmotnosti.

Oblasť brucha a panvy (akútne):

 • Medzi najčastejšie akútne operácie určite patrí odstránenie slepého čreva pri zápale typicky LSK (appendectomia)
 • Podobne pri náhlych bolestiach v oblasti semenníkov revízia mieška pri podozrení na zaškrtenie (torsio testis) , v prevažnej väčšine so záverom zaškrtenia prívesku semenníka (torsio apendix testis)
 • U dievčat revízia bruška v oblasti panvy cestou  LSK pri podozrení na zaškrtenie vaječníka (torsio ovarii)
 • Pri LSK operácii odstraňujeme slepú časť čreva tzv. Meckelov divertikul ako náhodný nález pre odstraňovaní slepého čreva alebo ho hľadáme pri podozrení na základe krvácania do zažívacieho traktu.
 • Otvorenou operáciou bruška (laparotomia) riešime nepriechodnosť čriev (ileus)
 • Pri USG potvrdenom náleze zapošvenia čriev (invaginatio) pristupujeme ako prvý krok ku „rozuzleniu tlakom vody“ – hydrostatickej desinvaginácii konečníkom za kontroly USG, alebo pri pokročilom náleze otvorenou operáciou
 • Z novorodeneckého obdobia dominujú otvorené brušné operácie pre porušenie celistvosti čreva (perforatio) so zápalom pobrušnice (peritonitis) na základe ochorenia Nekrotizujúca enterokolitída.
 • U novorodencov sa vyskytujú i VVCH s nutnosťou operácie ako nepriechodnosť tenkého čreva (atresio jejuni, ilei) či konečníka (atresio ani), rovnako ako neúplný uzáver brušnej steny (gastroschisis, omphalocele)
 • Stretávame sa i s operáciami bránice pri vrodenej alebo posttraumatickej prietrže (hernia diaphragmatica)

Traumatológia v spolupráci s traumatologickým oddelením FDR (najčastejšie operácie):

 • V oblasti ramena, lakťa a predlaktia – fr. diaphyseos humeri, fr. supracondylica humeri , fr. diaphyseos antebrachii, fr. capitis radii, fr. Monteggi
 • V oblasti stehna a predkolenia - fr. diaphyseos femoris, fr. diaphyseos cruris
 • Podľa veku a typu zlomeniny operujeme i zlomenú kľúčnu kosť - fr. claviculae, niektoré ale konzervatívne – závesom (stelle dorsi)
 • Podľa veku pacienta sa lieči zlomenina stehnovej kosti taktiež konzervatívne tzv. trakciou – závesom dieťaťa (horizontálnou alebo vertikálnou)
 • Menej časté operácie na ruke, šlape - fr. MTC, fr. MTT, fr. phalangis
 • Niekedy si stav dieťaťa vyžiada operáciu i pri vykĺbení - luxatio omae, lux. cap. radii, luxatio coxae
 • Široké spektrum operácii podľa typu a rozsahu zlomeniny kostí.

Nešpecifické oblasti:

 • Pri indikácii endokrinológom pristupujeme ku odstráneniu časti alebo celej štítnej žľazy (lobectomia gl. tyroidae, tyroidectomia)
 • Odstránenie hrčky na tele (extirpatio TU), najčastejšie sú podľa výsledku histológie benígne útvary, niekedy  iné (lipom, fibrom, atherom, hemagiom, lymfangiom, cysta, NF)
 • Odstraňujeme znamienka (naevus pigmentosus) po indikácii kožným lekárom, taktiež niektoré kožné vyrážky či zmeny kože na podklade reumtologického ochorenia a odosielame ich na histologické vyšetrenie (naevus, reumatic., NF, dermatolog. a pod.)
 • Väčšie hnisavé zápaly otvárame pod narkózou (evacuatio abscess) s drenážou – otvorenou komunikáciou s dutinou (drainage)
 • Taktiež väčšie a hlbšie rany zašívame v narkóze (sutura vulneris)
 • Odstraňujeme aj ložiská v oblasti kostrče tzv. pilonidálny sinus – ako možný zdroj infekcie a zápalu, niekedy v spojitosti s odstránením kostrče
 • Pri zhoršení „Zlatej žily“ (hemoroidov / varixov), operujeme na ňu i deti
 • Podľa rozsahu kŕčových žíl (varixov dolných končatín) a ťažkostí riešime operačne aj túto problematiku
 • V narkóze podstupujú deti i odstránenie zarastených nechtov (resectio unguis parcialis et ablatio matricis)
 • Podľa diagnózy a zámeru vyšetrenia realizujeme i tzv. „chirurgické“  endoskopické vyšetrenie Gastrofibroskopiu – pohľad kamerou do žalúdka a dvanástnika, ďalej Kolonoskopiu – pohľad do hrubého čreva, pričom je i niekedy možnosť ošetriť niektoré ochorenia i touto cestou (napr. varixy pažeráka, cudzie telesá v žalúdku, polypy a pod.)

Onkologickí pacienti:

 • V spolupráci s onkológmi našej nemocnice operujeme nádory pečene, obličiek i nadobličiek (príklady : hepatoblastoma, nefroblastoma, neuroblastoma,...)
 • Odstraňujeme rozmnožovacie orgány pri postihnutí nádorom (adnexectomia, orchiectomia)
 • Operácie na štítnej žľaze z onkologických príčin (tyroidectomia)
 • Odoberáme LU, alebo vzorky z TU na histológiu
 • V poslednom štádiu ochorenia pomáhame pacientovi v ťažkom stave (paliatívne) napr. ošetrením krvácania, uvoľnením útlaku dýchacích alebo zažívacích ciest, amputáciami, iné ...

Skratky a vysvetlivky:

VVCH – vrodené vývojové chyby; LSK – laparoskopicky, laparoskopia; LU – lymfatické uzliny; TU – vo všeobecnosti tumor – neurčitá masa,  „hrčka“; USG – ultrasonografia – „sono“; fr. – fractura – zlomenina; indikácia – určenie, stanovenie, rozhodnutie o liečebnom procese, o výkone iným špecialistom

KONTAKTY:

Priama linka: 048 - 472 65 18           
Interná klapka:  3418

Priama linka: 048 - 472 65 94            
Interná klapka: 3394
Prednosta
MUDr. Roman Koreň, PhD.
 
048 - 472 65 39
kl. 3339
roman.koren
 (zavinac) dfnbb.sk
Zástupca prednostu
MUDr. Ján Novotný
 
048 - 472 65 17
kl. 3317
jan.novotny
 (zavinac) dfnbb.sk
Vedúca sestra
Mgr. Ľudmila Oravkinová

048 - 472 65 31
kl. 3431
ludmila.oravkinova
 (zavinac) dfnbb.sk
Manažér dennej zmeny operačných sál
Mgr. Janka Pokošová
Manažér dennej zmeny
Mgr. Dana Gajdošová
Lekári
MUDr. Belan Ivan
MUDr. Bilkovič Ján
MUDr. Blaha Marian
MUDr. Dobríková Elena
MUDr. Ďuranová Andrea
MUDr. Gašparíková Michaela
MUDr. Janek Pavel
MUDr. Jonáš Martin
MUDr. Kočajda Jozef
MUDr. Kočajda Jozef ml.
MUDr. Kokavec Miroslav
MUDr. Koreň Roman, PhD.
MUDr. Kormanová Ivona Mária
MUDr. Kováčiková Zuzana (t.č. MD)
MUDr. Králinská Iveta
MUDr. Lehocký Ján
MUDr. Melociková Jana
MUDr. Michalisko Martin
MUDr. Nagy Alexander
MUDr. Novotný Ján
MUDr. Olajcová Ľubica
MUDr. Oršinová Zuzana (t.č. MD)
MUDr. Páldiová Ema (t.č. MD)
MUDr. Sádovský Andrej
MUDr. Slávik Rastislav
MUDr. Stebel Adam, MDDr., ArtD.
MUDr. Vik Anton
Konziliári
Traumatológia:
MUDr. Gajdoš Radomír
MUDr. Tutka Martin
Neurochirurgia:
prof. MUDr. Galanda Miroslav, CSc.
MUDr. Koppal Peter
MUDr. Šulaj Ján, PhD.
Plastická chirurgia:
MUDr. Lehocký Ján
MUDr. Ulianko Jozef
MUDr. Valentová-Strenáčiková Silvia, PhD.

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS