(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Spektrum operácií

Spektrum operácií

Spektrum operácií

Vytvorené: 04.01.2022, Aktualizované: 04.01.2022, Autor: Jana Petríková

Oblasť hrudníka

 • Operujeme VVCH hrudnej steny – deformity typu vpáčený hrudník a vypuklý hrudník (pectus excavatum / pectus carinatum)
 • VVCH alebo získané ochorenia pľúc (empyém, emfyzém), drenáže (drainage)
 • Operácie na hrudníku pri VVCH pažeráka (atresio oesophagi)
 • Výkony buď rezom hrudnou stenou alebo pomocou jednotlivým vbodov pod kontrolou kamery (toracotomia /toracoscopia)
 • Operácie v medzihrudí – mediastine (mediastinoskopia – pod kamerou, sternotomia – prerušením hrudnej kosti)
 • Operácie na bránici – väčšinou prístupom cez brušnú dutinu.
 • Biopsie pľúc, LU a TU mediastina ev. iné

Oblasť brucha a panvy (plánované)

 • Objednávame pacientov na plánovanú operáciu pre slabinový, pupočný a iný pruh/prietrž (hernia inguinalis, h. umbilicalis, h. scrotalis, h. cicatr.)
 • Taktiež pre vodnú prietrž alebo cystické rozšírenie semenovodov (hydrocele testis, h. funiculis spermatici, spermatocele)
 • V neposlednom rade operujeme i závažnú diagnózu nezostúpených semenníkov (retentio testis) –  1. fáza je LSK podľa Fowler – Stephen´s   a v 2. fáze fixácia semenníkov v miešku slabinový prístupom (orchidopexia)
 • Pacientom po poúrazovom odobratí, alebo odstránení semenníku pre zaškrtenie – torziu fixujeme zostávajúci semenník (fixatio testis)
 • Pri poruchách odchodu stolice rozvíjame diagnostický proces pomocou RTG žiarenia (irrigografia), pri pozitívnom výsledku pokračujeme biopsiou sliznice konečníka (excisio) a pri histologickom potvrdení ochorenia hrubého čreva (Morbus Hirschsprung) rozhodujeme o odstránení časti alebo celého hrubého čreva a napojení zostávajúceho čreva (operácia podľa „Duhamel – Ikeda“)
 • Plánovane odstraňujeme žlčník pre kamene – cholecystolithiasis alebo opakované zápaly cholecystitídy a to cestou LSK (cholecystectomia)
 • Individuálne pristupujeme aj k opakujúcim bolestiam brucha s prejavmi zápalu slepého čreva – appendicitíde  alebo po preliečenom zápale antibiotikmi (appendectomia per LSK)
 • LSK v spolupráci s gynekológom pre cysty vaječníkov (cysta ovarii) – cystectomia – odstránenie cysty
 • LSK ošetrenie cýst sleziny i pečene, výnimočne pankreasu, pri nepriaznivom náleze je možná i otvorená operácia
 • Splenectomia per LSK odstránenie sleziny pri hematologickej alebo inej indikácii
 • Pri progresii základného ochorenia Crohnovej choroby alebo ulceróznej kolitídy niekedy pristupujeme ku operačnému odstráneniu časti alebo celého hrubého čreva (colectomia) alebo časti tenkého čreva (napr. IC resekcia) s napojením zostávajúcich častí čreva (anastomosis)
 • Ku posledným výkonom pridávame i bariatrické výkony na žalúdku – pri ťažkej obezite, za účelom obmedziť zhoršovanie – patologický nárast hmotnosti.

Oblasť brucha a panvy (akútne)

 • Medzi najčastejšie akútne operácie určite patrí odstránenie slepého čreva pri zápale typicky LSK (appendectomia)
 • Podobne pri náhlych bolestiach v oblasti semenníkov revízia mieška pri podozrení na zaškrtenie (torsio testis) , v prevažnej väčšine so záverom zaškrtenia prívesku semenníka (torsio apendix testis)
 • U dievčat revízia bruška v oblasti panvy cestou  LSK pri podozrení na zaškrtenie vaječníka (torsio ovarii)
 • Pri LSK operácii odstraňujeme slepú časť čreva tzv. Meckelov divertikul ako náhodný nález pre odstraňovaní slepého čreva alebo ho hľadáme pri podozrení na základe krvácania do zažívacieho traktu.
 • Otvorenou operáciou bruška (laparotomia) riešime nepriechodnosť čriev (ileus)
 • Pri USG potvrdenom náleze zapošvenia čriev (invaginatio) pristupujeme ako prvý krok ku „rozuzleniu tlakom vody“ – hydrostatickej desinvaginácii konečníkom za kontroly USG, alebo pri pokročilom náleze otvorenou operáciou
 • Z novorodeneckého obdobia dominujú otvorené brušné operácie pre porušenie celistvosti čreva (perforatio) so zápalom pobrušnice (peritonitis) na základe ochorenia Nekrotizujúca enterokolitída.
 • U novorodencov sa vyskytujú i VVCH s nutnosťou operácie ako nepriechodnosť tenkého čreva (atresio jejuni, ilei) či konečníka (atresio ani), rovnako ako neúplný uzáver brušnej steny (gastroschisis, omphalocele)
 • Stretávame sa i s operáciami bránice pri vrodenej alebo posttraumatickej prietrže (hernia diaphragmatica)

Traumatológia v spolupráci s traumatologickým oddelením FDR (najčastejšie operácie)

 • V oblasti ramena, lakťa a predlaktia – fr. diaphyseos humeri, fr. supracondylica humeri , fr. diaphyseos antebrachii, fr. capitis radii, fr. Monteggi
 • V oblasti stehna a predkolenia - fr. diaphyseos femoris, fr. diaphyseos cruris
 • Podľa veku a typu zlomeniny operujeme i zlomenú kľúčnu kosť - fr. claviculae, niektoré ale konzervatívne – závesom (stelle dorsi)
 • Podľa veku pacienta sa lieči zlomenina stehnovej kosti taktiež konzervatívne tzv. trakciou – závesom dieťaťa (horizontálnou alebo vertikálnou)
 • Menej časté operácie na ruke, šlape - fr. MTC, fr. MTT, fr. phalangis
 • Niekedy si stav dieťaťa vyžiada operáciu i pri vykĺbení - luxatio omae, lux. cap. radii, luxatio coxae
 • Široké spektrum operácii podľa typu a rozsahu zlomeniny kostí.

Nešpecifické oblasti

 • Pri indikácii endokrinológom pristupujeme ku odstráneniu časti alebo celej štítnej žľazy (lobectomia gl. tyroidae, tyroidectomia)
 • Odstránenie hrčky na tele (extirpatio TU), najčastejšie sú podľa výsledku histológie benígne útvary, niekedy  iné (lipom, fibrom, atherom, hemagiom, lymfangiom, cysta, NF)
 • Odstraňujeme znamienka (naevus pigmentosus) po indikácii kožným lekárom, taktiež niektoré kožné vyrážky či zmeny kože na podklade reumtologického ochorenia a odosielame ich na histologické vyšetrenie (naevus, reumatic., NF, dermatolog. a pod.)
 • Väčšie hnisavé zápaly otvárame pod narkózou (evacuatio abscess) s drenážou – otvorenou komunikáciou s dutinou (drainage)
 • Taktiež väčšie a hlbšie rany zašívame v narkóze (sutura vulneris)
 • Odstraňujeme aj ložiská v oblasti kostrče tzv. pilonidálny sinus – ako možný zdroj infekcie a zápalu, niekedy v spojitosti s odstránením kostrče
 • Pri zhoršení „Zlatej žily“ (hemoroidov / varixov), operujeme na ňu i deti
 • Podľa rozsahu kŕčových žíl (varixov dolných končatín) a ťažkostí riešime operačne aj túto problematiku
 • V narkóze podstupujú deti i odstránenie zarastených nechtov (resectio unguis parcialis et ablatio matricis)
 • Podľa diagnózy a zámeru vyšetrenia realizujeme i tzv. „chirurgické“  endoskopické vyšetrenie Gastrofibroskopiu – pohľad kamerou do žalúdka a dvanástnika, ďalej Kolonoskopiu – pohľad do hrubého čreva, pričom je i niekedy možnosť ošetriť niektoré ochorenia i touto cestou (napr. varixy pažeráka, cudzie telesá v žalúdku, polypy a pod.)

Onkologickí pacienti

 • V spolupráci s onkológmi našej nemocnice operujeme nádory pečene, obličiek i nadobličiek (príklady : hepatoblastoma, nefroblastoma, neuroblastoma,...)
 • Odstraňujeme rozmnožovacie orgány pri postihnutí nádorom (adnexectomia, orchiectomia)
 • Operácie na štítnej žľaze z onkologických príčin (tyroidectomia)
 • Odoberáme LU, alebo vzorky z TU na histológiu
 • V poslednom štádiu ochorenia pomáhame pacientovi v ťažkom stave (paliatívne) napr. ošetrením krvácania, uvoľnením útlaku dýchacích alebo zažívacích ciest, amputáciami, iné ...

Skratky a vysvetlivky:

VVCH – vrodené vývojové chyby; LSK – laparoskopicky, laparoskopia; LU – lymfatické uzliny; TU – vo všeobecnosti tumor – neurčitá masa,  „hrčka“; USG – ultrasonografia – „sono“; fr. – fractura – zlomenina; indikácia – určenie, stanovenie, rozhodnutie o liečebnom procese, o výkone iným špecialistom