(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Informačný servis

Informačný servis

Informačný servis

Vytvorené: 19.11.2014, Aktualizované: 08.03.2022, Autor: Zuzana Rosinská

Ochrana osobných údajov

Postupy pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadia v súlade s Nariadením EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z.