(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Informačný servis

Informačný servis

Informačný servis

Vytvorené: 19.11.2014, Aktualizované: 19.03.2024, Autor: Zuzana Rosinská

Detská fakultná nemoncica s poliklinikou Banská Bystrica prijíma aj elektronické podania na e-mail adrese:

podatelna (zavinac) dfnbb.sk  

vo formáte pdf, jpg, doc, docx, xls, txt. Ostatné dokumenty v iných formátoch sa považujú za nedoručené.

Zodpovedná osoba pre príjem podaní:

JUDr. Zuzana Rosinská

048 - 3265 130


Ochrana osobných údajov

Postupy pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadia v súlade s Nariadením EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z.

gdpr (zavinac) dfnbb.sk