(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Vytvorené: 19.11.2014, Aktualizované: 31.01.2024, Autor: DFNBB

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

-1. poschodie

MENO TELEFÓN E-MAIL
MUDr. Katarína Haštová
vedúci lekár
048 - 3265 730
katarina.hastova (zavinac) dfnbb.sk
MUDr. Paulína Matisová 048 - 3265 731 paulina.matisova (zavinac) dfnbb.sk
Lenka Kečkéšová
manažér dennej zmeny
048 - 3265 732 lenka.keckesova (zavinac) dfnbb.sk
Evidencia pacientov / objednávanie
na procedúry a vyšetrenia
 

 

Fyzioterapeuti
Mgr. Becíková Anna
Kečkéšová Lenka - fyzioterapeut špecialista 
Bc. Machovcová Miroslava
Mgr. Roman Pšenák - fyzioterapeut špecialista
 
Masérky a evidencia:
Bílková Kristína
Púchyová Michaela

Hlavná náplň

Hlavnou náplňou práce detskej rehabilitácie je postih pohybového systému u ochorení neurologických, chirurgických, ortopedických, poúrazových, pediatrických, atď.
Pracujeme so všetkými známymi metodikami, predovšetkým špecifické pre detský vek - Vojtov lokomočný princíp, Bobathov koncept, orofaciálna metodika Cast. - Morales, Freemanove techniky atď. Sme jedným z troch centier na Slovensku pre liečbu cystických fibróz.

Od decembra 2016 máme k dispozícii jedinečné zariadenie Redcord System®. Využíva sa u detí, ktoré sa nedostali ďalej vo svojom psychomotorickom vývoji  pre nedostatočnú vzpriamovaciu schopnosť tela - čiže sa nedostali do stoja, resp. chôdze. Redcord umožňuje nácvik vzpriamenia a zlepšenia celkového držania tela, ktoré tieto deti bez pomoci nedokážu.


 

Činnosť

Pacienti sú vedení ambulantne a s možnosťou prijatia na rehabilitačný pobyt na oddelania DFNsP spolu s matkou resp. rodinným príslušníkom.
Okrem toho sa rehabilitácia prevádza u všetkých detí DFNsP a Rooseveltovej nemocnice, ktoré rehabilitáciu vyžadujú - hlavne nedonosenecko – novorodenecké oddelenie.
V rámci kraja poskytuje konziliárne služby v oblasti detskej rehabilitácie s možnosťou pôsobenia v rámci celého Slovenska.
Vekové ohraničenie pacientov - od narodenia po dovŕšenie 19. roku.
Pacienti sú na vyšetrenie objednávaní osobne alebo telefonicky v rámci ambulancie okrem urgentných a poúrazových stavov, ktoré sú vyšetrované bez objednania.
Liečba po vyšetrení lekárom je vedená po dohovore s fyzioterapeutom.
Ako špecializované pracovisko sme zároveň školiteľmi v detskej rehabilitácii v rámci postgraduálnej prípravy lekárov odboru FBLR a pregradiálnej prípravy fyzioterapuetov v Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a v Zdravotnej škole v Banskej Bystrici.
Svoje výsledky prezentujeme prednáškami v rámci odborných zjazdov a publikačnou činnosťou v rámci odboru detskej rehabilitácie.  

 

História

Detskú rehabilitáciu v Banskej Bystrici ako jednu z prvých na Slovensku začala cca v r. 1960 prevádzať p. Margaréta Tomanová, neúnavná propagátorka tohto odboru, ktorá nielenže patrila medzi prvých, ktoré začali pracovať s Vojtovou reflexnou metodikou, ale zároveň sa stala jej školiteľkou v rámci celého kraja. V roku 1980 si vynútila zastúpenie tohto odboru aj lekárom a tak z pediatrie sem prišla MUDr. Zora Bágeľová, neskôr vydatá Germanová, ktorá sa špecializovala na odbor FBLR so zameraním na detskú rehabilitáciu.
Úsek detskej rehabilitácie ako súčasť FRO Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici vznikol prechodom do nových priestorov v detskom pavilóne v r. 1984. Zo začiatku to bola len ambulancia a dve fyzioterapeutky, postupne sa ich stavy dopĺňali a stabilizovali s vyčlenením lekára a fyzioterapeutiek špeciálne len pre detský vek. Od roku 1990 pri udelení ordinariátu detskej rehabilitácie MUDr. Zore Germanovej sa metodicky úplne oddelila pôsobnosť tohto úseku a jej pracovníci podliehali FRO len organizačne. Metodičkou a zároveň organizačnou vedúcou sa stala po odchode p. Tomanovej do dôchodku p. Terézia Kalinová, fyzioterapeut - špecialista. Počet fyzioterapeutiek sa stabilizoval na päť.
Delimitáciou a vznikom DFNsP sa tento úsek stal samostatným Oddelením detskej rehabilitácie DFNsP v Banskej Bystrici pod vedením MUDr. Zory Germanovej. Organizačnou vedúcou sa stala p. Miroslava Machovcová, diplomovaný fyzioterapeut a po roku činnosti až doteraz ju vystriedala p. Lenka Kečkéšová - fyzioterapeut - špecialista.
Od roku 2007 si neustále sa zvyšujúce počty pacientov vynútili prijatie ďalšieho lekára – MUDr. Kataríny Haštovej, ktorá úspešne atestovala v odbore FBLR  v r. 2013.