(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

DETSKÝ URGENTNÝ PRÍJEM

DETSKÝ URGENTNÝ PRÍJEM

DETSKÝ URGENTNÝ PRÍJEM

Vytvorené: 09.03.2021, Aktualizované: 18.10.2022, Autor: DFNBB

Negatívny výsledok testu na COVID-19 je potrebný u pacientov s klinickými príznakmi Covid. Pacienti bez klinických príznakov, ani ich sprevádzajúce osoby nepotrebujú pred vyšetrením na Detskom urgentnom príjme test.


DETSKÁ POHOTOVOSŤ vs. URGENT


URGENTNÝ PRÍJEM PRE PACIENTOV S AKÚTNYMI A NEODKLADNÝMI ZDRAVOTNÝMI ŤAŽKOSŤAMI

Komplexné poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom - všetko vyriešite na jednom mieste

Zdravotnú starostlivosť poskytujeme deťom vo veku 0 - 18 rokov a 364 dní:
  • so špičkovým tímom lekárov, sestier, zdravotníckych záchranárov a ostatných zdravotníckych zamestnancov
  • s multiodborovým tímom špecialistov
  • s veľký dôrazom na prístup k pacientom
  • nepretržite 24/7
  • na novovybudovanom pracovisku
  • s najmodernejšou zdravotníckou technikou a vybavením
  • triedením pacientov podľa závažnosti stavu

Menej závažné problémy v čase mimo bežných ordinačných hodín vášho pediatra rieši až do 22:00 h. ambulancia DETSKEJ POHOTOVOSTI. Poraďte sa prosím s personálom RECEPCIE, či nie je vhodnejšie riešiť zdravotný stav Vášho dieťaťa práve tam alebo v bežných ambulantných hodinách počas pracovných dní na ambulancii Vášho detského lekára.


1. PRÍJEM PACIENTA

Po príchode sa prosím zaregistrujte na RECEPCII. Náš zamestnanec tu zaznamená identifikačné údaje o dieťati do nemocničného informačného systému.

2. ZHODNOTENIE ZDRAVOTNÉHO STAVU PACIENTA

Ide o prvotné zhodnotenie zdravotného stavu dieťaťa, tzv. TRIÁŽ. Zdravotník zhodnotí celkový zdravotný stav dieťaťa a podľa presne stanovených kritérií ho zatriedi do príslušnej kategórie s farebným odlíšením, ktoré zodpovedá naliehavosti jeho stavu. Farebnú škálu triáže nájdete nižšie, ako aj na informačnej tabuli pri recepcii.

3. ČAKANIE NA OŠETRENIE

Naliehavosť jednotlivých farebných skupín znamená tiež rôzne časové obdobie, za ktoré bude dieťa definitívne ošetrené. Červená a oranžová farba sú najvyššou prioritou - ohrozenie života. Ostatné farebné skupiny znamenajú, že život Vášho dieťaťa nie je v ohrození. Na ošetrenie Vás zavoláme hneď ako to bude možné. 

Celková dĺžka čakania na ošetrenie však nezávisí len od naliehavosti zdravotného stavu Vášho dieťaťa, ale aj od aktuálnej obsadenosti a vyťaženosti urgentného príjmu. Prosíme Vás o pochopenie a trpezlivosť. Počas celej doby čakania na ošetrenie bude Vaše dieťa kontrolované a monitorované pracovníkom triedenia pacientov aby bolo možné včas zachytiť akúkoľvek zmenu jeho zdravotného stavu alebo ťažkostí.


TRIEDENIE PACIENTOV - TRIÁŽ

Ide o proces triedenia pacientov do farebných skupín podľa závažnosti ich zdravotného stavu a naliehavosti definitívneho ošetrenia na urgentnom príjme. Takouto kategorizáciou pacientov by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažnými úrazmi na prežitie a na celkové uzdravenie.

Prosíme Vás o trpezlivosť. Dĺžku ošetrenia Vašich detí ovplyvňuje potreba ošetrenia pacientov s naliehavejšími stavmi, možno až ohrozením života.

Čas prijatia pacienta v tabuľke Triáž je len orientačný


ŠKÁLA BOLESTI

Pomôcka na určenie miery bolesti


CENNÍK

Cenník poskytnutej zdravotnej starostlivosti na urgentnom príjme


LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

POĎAKOVANIE ZA DAR

Aj touto cestou sa chceme poďakovať poľnohospodárskemu družstvu Horná Nitra Nedožery - Brezany za dar, ktorý venovali nášmu urgentnému príjmu. Ide o 4ks televízorov s konzolami a klimatizáciu na jednotku úrazovej starostlivosti. Dar vo výške takmer tisíc eur je už umiestnený v priestoroch urgentu a aj vďaka nemu je toto pracovisko vybavené tak zdravotníckou technikou, ako aj inou technikou, ktorá spríjemní pacientom čas strávený pri vyšetreniach či expektáciách.

Zo srdca ĎAKUJEME!