Anestéziológia

Zabezpečujeme celkové anestézie detí vo vekovej kategórii 0 - 19 rokov pri všetkých druhoch operácií. Zároveň v rámci "Centra pre liečbu a výskum bolesti" spolupracuje so všetkými pracoviskami DFNsP BB pri bolestivých liečebných alebo diagnostických výkonoch s cieľom úplne odstrániť bolesť a stres u hospitalizovaných detí.

Ako jediná nemocnica na Slovensku sme začali u všetkých detí používať obligatórne prípravok EMLA na lokálne znecitlivenie miesta vpichu.

Nesmierne dôležitý je počet anestézií na jeden lekársky úväzok. Číslo 484,4 je v slovenskom priestore výnimočné a svedčí o vysokom štandarde, individuálnej skúsenosti a zručnosti. Je zrejmé, že všetci naši anestéziológovia spĺňajú kritériá FEAPA (Federation of the European Associations of Paediatric Anaesthesia) pre potrebnú kontinuálnu prax pediatrického anestéziológa.

Stiahnite si pokyny k predoperačnému vyšetreniu pred operačným zákrokom a dotazník pred anestéziologickým výkonom TU


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS