(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Prehľad a cenník poplatkov za odbornú prax

Prehľad a cenník poplatkov za odbornú prax

Prehľad a cenník poplatkov za odbornú prax

Vytvorené: 23.03.2018, Aktualizované: 21.12.2021, Autor: DFNBB

Odborná zdravotnícka prax je v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica spoplatnená podľa aktuálneho CENNÍKA.

Za administratívne služby súvisiace so zabezpečením odbornej praxe v DFNsP BB si účtujeme 11,00 EUR.

 

   Odborná prax v trvaní    

Cena za prax jedného školenca*

do 1 mesiaca

7,00 EUR/ 1 deň

do 2 mesiacov

200,00 EUR

do 3 mesiacov

250,00 EUR

do 6 mesiacov

400,00 EUR

viac ako pol roka

50,00 EUR za každý začatý mesiac   

do 1 roka

600,00 EUR

viac ako 1 rok

45,00 EUR za každý začatý mesiac

 

Platba pri praxi prerušovanou formou

Cena*

   klinický deň

17,00 EUR

 

 

     Zálohová platba       

Cena

   vstupná čipová karta na školiace pracovisko

   10,00 EUR   

 

* Cenník odbornej praxe neplatí pre:

  • zamestnancov FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici,
  • študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava a iných lekárskych fakúlt a univerzít,
  • študentov Strednej zdravotníckej školy, Banská Bystrica.