(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Skríningové centrum novorodencov SR

Skríningové centrum novorodencov SR

Skríningové centrum novorodencov SR

Vytvorené: 27.10.2014, Aktualizované: 17.03.2023, Autor: DFNBB

PILOTNÁ ŠTÚDIA SMA A SCID


OZNAM PRE NOVORODENECKÉ ODDELENIA 

OZNAM PRE RECALL CENTRÁ 

OZNAM PRE VLDD 

 

 


január 2017

Prosíme Vás o prečítanie nasledujúceho oznamu týkajúceho sa zmien vo vykazovaní výkonov SVaLZ a zavedenia platieb prostredníctvom DRG systému.

 


 

Čo je skríning

Skríningové centrum novorodencov SR (SCN SR) je unikátne laboratórium, jediné svojho druhu na Slovensku, pôsobiace pod hlavičkou Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica. Skríningom rozumieme vyhľadanie určitej choroby alebo vady v populácii. Novorodenecký skríning je preventívny program na vyhľadanie vrodených chýb u novorodencov. 

Skríning novorodencov vykonávaný v SCN SR je zameraný na vyhľadávanie vybraných vrodených chýb endokrinných žliaz a látkovej výmeny, ktoré majú niekoľko spoločných vlastností:

  • deti sa rodia bez akýchkoľvek príznakov - sú zdanlivo zdravé
  • vrodená chyba sa začne prejavovať postupne, trvalo poškodzuje hlavne vývoj mozgu, ale aj iných orgánov; keď sa naplno prejaví, aj napriek liečbe zostáva dieťa trvalo poškodené,
  • včasný záchyt skríningom umožní účinnú liečbu ešte pred poškodením a zaistí sa tak zdravý vývoj dieťaťa

Význam skríningu a jeho nepopierateľný prínos je od 27. novembra 2017 deklarovaný aj zaradením SCN SR do zoznamu pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike ako expertízneho pracoviska so zameraním na novorodenecký skríning.

 

 

Protokoly a žiadanky

Protokoly a žiadanky SCN SR

II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

Protokoly KPAIM