(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Skríningové centrum novorodencov SR

Skríningové centrum novorodencov SR

Skríningové centrum novorodencov SR

Vytvorené: 27.10.2014, Aktualizované: 25.01.2024, Autor: DFNBB

Skríningové centrum novorodencov SR (SCN SR) je unikátne laboratórium, jediné svojho druhu na Slovensku, pôsobiace pod hlavičkou Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica. Skríningom rozumieme vyhľadanie určitej choroby alebo poruchy v populácii. Novorodenecký skríning je preventívny program na vyhľadanie vrodených chýb u novorodencov. 

Skríning novorodencov vykonávaný v SCN SR je zameraný na vyhľadávanie vybraných autozomálne recesívne dedičných vrodených chýb, ktoré majú niekoľko spoločných vlastností:

  • deti sa rodia bez akýchkoľvek príznakov - sú zdanlivo zdravé
  • vrodená chyba sa začne prejavovať postupne, trvalo poškodzuje hlavne vývoj mozgu, ale aj iných orgánov; keď sa naplno prejaví, aj napriek liečbe zostáva dieťa trvalo poškodené,
  • včasný záchyt skríningom umožní účinnú liečbu ešte pred poškodením a zaistí sa tak zdravý vývoj dieťaťa

Význam skríningu a jeho nepopierateľný prínos je od 27. novembra 2017 deklarovaný aj zaradením SCN SR do zoznamu pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike ako expertízneho pracoviska so zameraním na novorodenecký skríning.

 

Fotogeléria