OZNAMY

 

OZNAM PRE NOVORODENECKÉ ODDELENIA 

OZNAM PRE RECALL CENTRÁ 

OZNAM PRE VLDD 

 

 


Prosíme Vás o prečítanie nasledujúceho oznamu týkajúceho sa zmien vo vykazovaní výkonov SVaLZ a zavedenia platieb prostredníctvom DRG systému.

 

Čo je skríning

Skríningové centrum novorodencov SR (SCN SR) je unikátne laboratórium, jediné svojho druhu na Slovensku, pôsobiace pod hlavičkou Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica. Skríningom rozumieme vyhľadanie určitej choroby alebo vady v populácii. Novorodenecký skríning je preventívny program na vyhľadanie vrodených chýb u novorodencov. Patrí sem napríklad vyhľadávanie vrodených chýb močového traktu a vykĺbenia bedrových zhybov pomocou ultrazvuku. 

Skríning novorodencov vykonávaný v SCN SR je zameraný na vyhľadávanie vybraných vrodených chýb endokrinných žliaz a látkovej výmeny, ktoré majú niekoľko spoločných vlastností:

  • deti sa rodia bez akýchkoľvek príznakov - sú zdanlivo zdravé
  • vrodená chyba sa začne prejavovať postupne, trvalo poškodzuje hlavne vývoj mozgu, ale aj iných orgánov; keď sa naplno prejaví, aj napriek liečbe zostáva dieťa trvalo poškodené,
  • včasný záchyt skríningom umožní účinnú liečbu ešte pred poškodením a zaistí sa tak zdravý vývoj dieťaťa

Význam skríningu a jeho nepopierateľný prínos je od 27. novembra 2017 deklarovaný aj zaradením SCN SR do zoznamu pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike ako expertízneho pracoviska so zameraním na novorodenecký skríning.

 

 
Kontakty:
Tel.: 048 - 472 65 47    kl. 3285, 3286
Medicínsky garant
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
 
048 - 472 65 66
kl. 2166
svetozar.dluholucky
 (zavinac) dfnbb.sk
Vedúca laboratória
PhDr. Zuzana Mydlová
 
048 - 472 65 85
kl. 3284
zuzana.mydlova (zavinac) dfnbb.sk
Odborný konzultant DMP
RNDr. Mária Knapková, PhD.
 
048 - 472 65 85
kl. 3284
maria.knapkova
 (zavinac) dfnbb.sk
Lekár špecialista
MUDr. Elena Gregová
Pracovníci:
Cibirová Mária - laborant
Horáková Milena - laborant
Kubová Patrícia - laborant
Machková  Martina, Ing. - laboratórny diagnostik
Revťáková Andrea, RNDr. - laboratórny diagnostik
Sorkovská Anna - laborant
Šatková-Klembasová Ivana, Ing. - laborant
Štefková Margareta - laborant
Víroková Alena - dokumentačná sestra
Vývleková Božena - laborant
Zahorcová Miroslava, RNDr. - laboratórny diagnostik

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS