(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

24-h pH metria alebo 24-h multikanálová impedancia s pH metriou

24-h pH metria alebo 24-h multikanálová impedancia s pH metriou

24-h pH metria alebo 24-h multikanálová impedancia s pH metriou

Vytvorené: 05.10.2020, Aktualizované: 13.04.2023, Autor: DFNBB

Čo to je?

24-hodinové kontinuálne meranie, ktoré umožňuje preukázať návrat kyslého alebo zásaditého žalúdočného obsahu do pažeráka, tzv. reflux. Meraním pri pH impedancii sa dá zistiť nielen pH, ale aj charakter žalúdočného obsahu (tekutina, plyn) a orientačne aj výška návratu obsahu.

Ako sa to robí?

Meracia sonda (cca 1,5 mm hrubá) sa zavádza pacientovi v sede nosovou dierkou do pažeráka za súčasného prehĺtania vody. Sonda je pripojená k záznamníku, ktorý má pacient prevesený na sebe. Pacient, aj jeho zákonný zástupca, sú poučení o zapisovaní denného režimu, podávania liekov, prijímania stravy, ležania a prípadných ťažkostí (pálenie záhy, bolesť na hrudníku, kašeľ, iné...). Sonda sa vyberá na druhý deň ráno s následným vyhodnotením záznamu.

Ako dlho to trvá?

Vyšetrenie je spojené s 3-dňovou hospitalizáciou. Prvý deň pacient absolvuje vstupné vyšetrenia, druhý deň je zavedená sonda, ktorá sa 24 hod. monitoruje, tretí deň je sonda odstránená a sú spísané závery, pacient je prepustený.

Kto realizuje toto vyšetrenie?

Vyšetrenie môže indikovať iba lekár - špecialista. Nie je možné individuálne objednávanie pacientov z vlastných subjektívnych pocitov. 
U nás tieto vyšetrenia indikuje alergo-imunológ, gastroenterológ, pneumológ, ORL lekár. Objednávanie pacientov je realizované prostredníctvom Imuno-alergologickej alebo Gastroenterologickej ambulancie.

Kedy sa robia vyšetrenia?

Zavádzanie sondy je aktuálne možné 4 dni v týždni - pondelok až štvrtok.

Čo ešte potrebujem vedieť?

 • 5 dní pred vyšetrením  treba vysadiť lieky ovplyvňujúce tvorbu žalúdočnej kyseliny (napr. Helicid, Ortanol, Loseprazol, Omeprol, Lanzul, Controloc, Nolpaza, Ranital, Famosan, Anacid, Maalox, Venter …) a ďalej lieky ovplyvňujúce motilitu pažeráka (napr. Cerucal, Degan, Motilium, Itoprid, Kinito …)
 • na hospitalizáciu sa treba dostaviť 1 deň pred plánovaným vyšetrením a doniesť 2 tužkové alkalické baterky typu "AA"
 • príjem na hospitalizáciu bude realizovaný cez Pediatrickú ambulanciu na prízemí, č. dv. 015, kde počkáte na prijímajúceho lekára
 • dieťa bude monitorované z hľadiska vitálnych funkcií a prítomnosti apnoických epizód
 • v deň vyšetrenia ponechať dieťa ráno nalačno, môže piť vodu
 • dieťa by malo mať oblečenie (horný diel), ktoré sa dá porozopínať, aby ho nemuselo pri hygiene prevliekať cez hlavu a nedošlo k vytiahnutiu sondy
 • starším dievčatám sa neodporúča make-up – bráni dokonalej fixácii sondy na tvár
 • po zavedení sondy sa táto fixuje hypoalergénnou náplasťou na tvár, je pripojená k registračnému prístroju do druhého dňa
 • vyšetrenie nie je rizikové z hľadiska infekcie, krvácania a i.....
 • pacient môže počas vyšetrenia vykonávať bežnú dennú činnosť, jesť, piť, spať, prístroj nesmie prísť do styku s vodou a prašným prostredím
 • po vyšetrení nie je pacient limitovaný žiadnym obmedzením