(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Automatizácia identifikácie pacienta - ideme na ostro

Automatizácia identifikácie pacienta - ideme na ostro

Vytvorené: 29.12.2023, Aktualizované: 30.01.2024, Autor: Jana Petríková
naramok ID pacienta

Po úspešnom testovaní inovatívneho projektu automatizácie identifikácie pacienta sme prešli do ostrej prevádzky.

Testovanie trvalo takmer 4 týždne počas, ktorých sme dolaďovali procesy a detaily nového systému identifikácie pacienta. To, čo sme pokladali za jednoduché, nakoniec až také jednoduché nebolo, ale zvládli sme to a aktuálne všetko funguje tak, ako má. Na všetkých 4 lôžkových oddeleniach a taktiež na Detskom urgentnom príjme sú inštalované tlačiarne identifikačných náramkov a tiež čítačky, vďaka ktorým je možné náramky pacienta načítavať do systému pri vyšetreniach a diagnostike. Vďaka tlačiarňam dostane každý pacient prijatý na hospitalizáciu náramok. Tieto slúžia nielen ako identifikátor, ale tiež ako výrazná pomôcka pri diagnostických vyšetreniach, konzíliách, či operačných zákrokoch.

Čítačky sú inštalované aj na dvoch našich operačných sálach. Tu je vďaka nim možné jednoduchým načítaním náramku zaznamenať do operačného protokolu čas začiatku a konca operácie, časy anestézie, načítať spotrebovaný materiál, či lieky. Pre personál je to obrovská pomoc, pretože kvôli prácnosti sa tieto položky ručne nahrávali do NIS po operačných zákrokoch. Vďaka sofistikovanému systému je práca personálu efektívnejšia, deje sa v reálnom čase a čo je najdôležitejšie, na minimum sme znížili chybovosť zápisov.

Veríme, že tento proces bude čoskoro veľmi prirodzenou súčasťou našej každodennej praxe, a že budeme schopní rozširovať jeho využitie aj do ďalších procesov s cieľom optimalizovať prácu, minimalizovať chyby a tým poskytovať bezpečnú zdravotnú starostlivosť našim pacientom.

Ďakujeme ZP Dôvera za možnosť uchádzať sa o grant programu Bojovníci za zdravie. Bez získaných finančných prostriedkov by sme neboli schopní implementovať toto inovatívne riešenie. 

 

Klinika detskej chirurgie SZU:

Urgentný príjem 2. typu pre deti a dorast:

Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU:

Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU:

Operačná sála I.

Operačná sála II.