(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

ECMO-ARO unikátne pracovisko v Banskej Bystrici

ECMO-ARO unikátne pracovisko v Banskej Bystrici

Vytvorené: 09.04.2021, Aktualizované: 20.12.2021, Autor: Jana Petríková

Od 5. marca 2021 zabezpečuje tím banskobystrického detského ára prevádzku jedinečného pracoviska „ECMO-ARO“. V spolupráci s Rooseveltovou nemocnicou, ktorá poskytla priestory a časť personálu, začal tím II. Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny Detskej nemocnice poskytovať špecifickú zdravotnú starostlivosť o dospelých pacientov so závažným zlyhaním pľúc v dôsledku Covid ochorenia.

ECMO-ARO poskytuje zdravotnú starostlivosť „bez hraníc“. Na toto pracovisko sú prekladaní pacienti z celého Slovenska, u ktorých je pľúcna forma ochorenia Covid tak závažná, že nie je možné zabezpečiť dostatočné okysličenie organizmu ani pomocou umelej pľúcnej ventilácie, v dôsledku čoho hrozí vážne poškodenie orgánov. V tomto prípade je jedinou šancou ECMO.

„ECMO je prístroj zabezpečujúci mimotelové okysličenie krvi a odstraňovanie oxidu uhličitého z krvi pacienta. Veľmi zjednodušene povedané – krv prechádza prístrojom namiesto toho, aby prechádzala pľúcami pacienta. Tým sú pľúca odľahčené a môžu sa uzdravovať. Ich regenerácia je urýchlená práve tým, že ich organizmus používa iba v minimálnej miere – ich celkové zaťaženie je teda minimálne a to im prospieva.“ vysvetľuje princíp tohto liečebného postupu MUDr. Oliver Petrík, PhD. prednosta II. KPAIM v Detskej nemocnici, ktorý vznik tohto pracoviska inicioval.

Prevádzka pracoviska je z väčšej časti zabezpečená vysokošpecializovaným tímom lekárov a sestier II. KPAIM Detskej nemocnice, ktorý má skúsenosti s mimotelovou oxygenáciou u detí. Spolupráca s tímom II. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU pri FNsP F.D.Roosevelta bola zahájená s cieľom zabezpečiť mimotelovú oxygenáciu aj u dospelých pacientov so závažným postihnutím pľúc v dôsledku Covid. Tím aktuálne pracuje na troch lôžkach, čo je v slovenských pomerom vysoko nadštandardné.

„V marci sme začali s jedným prístrojom a teda aj jedným lôžkom. Našou prvou pacientkou bola pani zo Spišskej Novej Vsi. Na ECMO bola napojená 10 dní. Následne bola v stabilizovanom stave preložená späť do spádovej nemocnice. Obrovským zadosťučinením pre nás všetkých je, že pani je už doma a má sa veľmi dobre. A to je iba mesiac po tom, čo bola na ECMO napojená.“ prezradila Mgr. Tatiana Maďarová, vedúca sestra II. KPAIM, ktorá je stabilnou a nepostrádateľnou členkou ECMO tímu Detskej nemocnice.

Vďaka spolupráci s odborníkmi z Detskej nemocnice, sme mohli rozšíriť spektrum poskytovanej zdravotnej starostlivosti o kriticky chorého pacienta aj o túto špecializovanú metodiku. Kolegovia z Detskej nemocnice majú dlhoročné skúsenosti s používaním ECMO u detí, v súčasnosti ho vo vzájomnej spolupráci poskytujeme dospelým pacientom s Covid-19. Po doškolení nášho personálu bude ECMO súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti u dospelých natrvalo,“ uviedla Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka FNsP F.D. Roosevelta.

 „K dnešnému dňu  bolo na tomto pracovisku na ECMO napojených 9 pacientov. Priemerná doba napojenia pacienta na prístroj je 5-10 dní, v závislosti od závažnosti stavu pacienta. Úspešnosť liečby je momentálne 77%, čo je mimoriadne priaznivé číslo. Je to percentuálne vyjadrenie počtu pacientov, ktorí boli od mimotelovej oxygenácie úspešne odpojení.“ dodáva MUDr. Petrík.

Ako veľa vecí v medicíne, ani ECMO nie je všeliek a nie je použiteľné celoplošne. Pre dobrý výsledok sú veľmi dôležité správne indikácie a načasovanie, aby sa minimalizovalo vyčerpanie rezerv pacienta. Je to však jeden z mimoriadne svetlých bodov, ktorý dáva pacientom so závažným zlyhaním pľúc novú nádej.